neděle 13. září 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.9. 2020

Milí přátelé,

nadále nám pokračuje období zpomalení a útlumu, nyní ještě podpořené retrográdní fází Marsu, která potrvá až do 13.listopadu. Mars je planeta boje a akce, a je-li v retrográdní fázi, můžeme postrádat vitalitu, motivaci a energii k činu - což však nyní dokonale zapadá do našeho odpočinkového období, k němuž jsme v září vedeni (viz. minulé výklady). Nic se neděje náhodou a tento útlum a zpomalení nám skvěle nahrávají do karet. Máme toho hodně za sebou a celý tento rok byl přímo nabitý intenzivními zážitky - vesměs velmi obtížnými. Toto zvolnění nám tedy přijde velmi vhod a podpoří nás v obnově sil a uzdravování se.
V září jsme měli celkem 6 planet v retrográdní fázi (ta z energetického hlediska znamená pozdržení a možné komplikace v oblasti, která dané planetě náleží). Byly to: Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto (přestože se Pluto již neřadí mezi planety, na jeho vlivu na nás to nic nemění). Dříve během roku byla v retrográdní fázi také Venuše a Merkur. Mít tolik planet v retrográdní fázi současně je velmi výjimečný stav, a tomu také odpovídají události tohoto období - vedle nemocí a úmrtí také mnohé další nešťastné události a s nimi spojené zkoušky na naší osobní i kolektivní úrovni.
12. září opustil retrográdní fázi Jupiter, planeta štěstí a úspěchu, což znamená, že bychom nyní měli začít "mít více štěstí" a nových příležitostí. 29. září opustí retrográdní fázi také Saturn, který je spojen s duchovními zkouškami, karmickými vyrovnáními a podvědomím, a tak po návratu do přímé fáze bychom se měli cítit lépe a začít aplikovat ve svém životě hluboká uvědomění a prozření, k nimž jsme byli přivedeni během jeho retrográdní fáze. Dostalo se nám hluboké nové moudrosti, kterou máme začlenit do svého dalšího života.
17. září nastane novoluní ve znamení Panny, což je zemité znamení zaměřené na praktičnost, logický postup, pořádek a péči. Právě tyto vlastnosti bychom měli v této době rozvíjet a využívat. Budeme mít ideální čas "dát věci do pořádku", ať už to znamená cokoliv - své stravování či pohybové návyky, pořádek doma či na pracovišti, pořádek ve své mysli či srdci, pořádek ve svých vztazích nebo obecně v životě. Toto novoluní nás také vyzve, abychom si dobře rozmysleli, co bychom chtěli, a logicky a prakticky si promysleli, jak toho dosáhnout a co můžeme již teď udělat pro naplnění svých vizí. Zároveň jsme vedeni k tomu, abychom si volili realistické cíle - i v případě, že je možné dosáhnout "něčeho většího", nás i malý dosažený cíl povzbudí a především podpoří naši víru v sebe a své schopnosti. Není kam spěchat - ostatně retrográdní Mars nám to ani nedovolí. Berme vše pěkně zvolna. Nic nám neuteče.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)
  • Vílí srdce (The Heart of Faerie; Brian & Wendy Froud)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšel Léčitel Citů. Tato karta může představovat osobu i situaci. Pokud se to týká osoby, představuje někoho velmi citlivého, hodného a pečujícího, kdo může mít sklon stavět druhé na první místo, a to často i na úkor sebe samého. Většinou představuje ženu, tato karta však není vázána na konkrétní pohlaví, a může představovat stejně tak vnímavého a láskyplného muže. Karta Léčitele Citů představuje někoho s těmito vlastnostmi, kdo nám může být nyní nápomocný, a nebo vyzývá nás samé, abychom projevovali více ze své láskyplné, hluboce vnímavé, chápající a pečující stránky. Svět to nyní velmi potřebuje. Mnozí lidé jsou nyní protivní, nepřátelští, podráždění a někdy i agresivní. Svět potřebuje naši něhu a láskyplnou energii. Právě ona pomáhá všechno uklidňovat, předcházet zbytečným konfliktům a také hojit rány těch, kdo nějaké utrpěli (včetně nás samých). Tuto péči věnujme jak druhým, tak i sobě samým. O tom je přece celý tento měsíc.
Touto kartou nás andělé vedou k tomu, abychom více přijímali, více vnímali a zaměřili se spíše do nitra než ven. Je to čas na vnitřní výživu a obnovu.

Z karet Kouzelní delfíni a mořské víly jsme dostali Splněná přání. To je nádherná karta, která nám říká, že naše přání se plní a že se můžeme uvolnit. I tehdy, kdy nevidíme žádné výsledky nebo hmatatelné důkazy, se v pozadí odehrává mnoho věcí, které k naplnění našich přání pomáhají (je-li naše přání v souladu s naším nejvyšším dobrem).
Často, když si něco toužebně přejeme, máme zároveň strach, že se nám naše přání nesplní. Čím větší naše přání je, o to větší bývá také náš strach. Tento strach splnění našeho přání blokuje a oddaluje. A čím déle se "nic neděje", tím více náš strach sílí a tím více máme pochybností... a tak pořád dokola. Nyní jsme vedeni k tomu, abychom tyto své strachy a pochybnosti propustili. Všechno bude tak, jak má být, a vše se naplní v pravý čas. Pokud je třeba, abychom si ještě uzdravili nějaké staré rány, změnili omezující přesvědčení nebo provedli nějakou jinou změnu, která je důležitá k tomu, aby se naše přání mohlo splnit, naši andělé nás k ní zavedou a pomohou nám najít ten nejlepší možný způsob. Vesmír si přeje, abychom byli šťastní, neboť čím více je na světě šťastných lidí, tím šťastnější je svět sám. A pokud se nám stále ještě nenaplnila nějaká naše hluboká touha, můžeme si být jisti, že každým naším krokem - byť zdánlivě nesouvisejícím s naším přáním - jsme vedeni k jejímu naplnění... k čemuž ovšem patří také nejprve odstranění překážek, které si do cesty klademe my sami nebo které pramení z nějakých našich nedořešených záležitostí.
Každá touha vycházející z naší duše je splnitelná a máme ji právě proto, že má být naplněna. Pokud se tak ještě nestalo, zůstaňme otevřeni vedení, kterého se nám dostává, abychom odstranili vše, co nám stojí v cestě... a pak se tak stane.

Z karet Vílí srdce nám vyšla Víla mládí. Vybízí nás, abychom v sobě probudili mladistvou energii a vše, co k ní patří - uvolněnost, bezstarostnost, zvědavost, fantazii a otevřené srdce. Mnohým z nás tato energie chybí, neboť s tím, jak postupujeme životem a sbíráme další a další rány, se stáváme vážnějšími, opatrnějšími a také ustrašenějšími. To je na jednu stranu pochopitelné, avšak na druhou stranu nám přílišná vážnost škodí. Zodpovědní a zdravě opatrní můžeme být i tehdy, když se uvolníme a radujeme se. V jistém smyslu tato karta doplňuje poselství karty předchozí - říká nám, že pokud si přejeme splnění svého přání, musíme v sobě mít tutéž energii, jakou má toto přání, ať už je to láska, hojnost, zdraví, vášeň nebo cokoli jiného. Podobné přitahuje podobné. Pokud jsme plni strachu, nespokojenosti, defenzivnosti, apod., těžko budeme přitažliví pro něco nebo pro někoho s energií mnohem vyšší.
Mladistvou energii můžeme mít vždy bez ohledu na věk. Jistě jsme už všichni viděli minimálně jednoho člověka i nad 90 let plného energie, vitality a radosti ze života. Jedním takovým krásným příkladem byla i Louise Hay, autorka knihy Miluj svůj život a průkopnice pozitivního myšlení. Málokdo z těchto lidí měl lehký život - ve skutečnosti právě mnohé tragédie a těžkosti je naučili způsobu myšlení, vnímání a jednání, který jim pomohl vše překonat a žít dál. Záleží jen na nás a na našem rozhodnutí změnit svůj přístup. Nemusíme být neustále vážní, abychom byli zodpovědní. K zodpovědnosti patří také dobrá péče o sebe, a do té spadá i prožitek radosti, relaxace a svobody. Ať už k těmto pocitům dostaneme jakoukoli příležitosti, využijme ji. Překonáme tak svůj strach a naše vyšší energie urychlí a usnadní plnění našich přání.
Pro ty, kdo utrpěli hluboké životní rány nebo trpí duševním onemocněním, je tato karta povzbuzením, aby se nevzdávali a pracovali dále na své cestě k uzdravení. Nemocní a hluboce zranění lidé nemají k dispozici tytéž síly jako lidé zdraví. Na to je třeba brát ohled a mít se sebou soucit a trpělivost. Tato karta povzbuzuje všechny, kterým se navzdory vší snaze nedaří oprostit od svých bolestí, úzkostí a vážnosti, aby se svého přání uzdravit se nevzdávali a na své cestě setrvali, protože přijde den, kdy za tuto vytrvalost budeme vděční a kdy se naše srdce opět otevřou štěstí. Tento den může být blíže, než si myslíme.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom přijali pomalejší a volnější tempo věcí (i zpomalení nás samých) a využili ho k dobré péči o sebe samé i o druhé. Máme se zjemnit a vysílat tuto jemnou energii do světa, který je nyní v mnoha ohledech "hrubý". Každá laskavost se počítá!
Přestože se nyní necítíme na to být nějak příliš aktivní, máme si udržet aktivní víru ve svá přání a jejich naplnění. Máme se uvolnit, pustit se všeho dění, přestat vše kontrolovat a řídit, a naopak se odevzdat do rukou Nebesům a podnikat pouze kroky, k nimž jsme přímo vedeni. V tomto týdnu si máme užívat, ať už zábavu, odpočinek nebo cokoli jiného, co přinese potřebnou výživu a péči naší duši a tělu, a také podpoří plnění našich přání vyšší energií.
Čerpejme tedy energii, obnovujme síly a uzdravujme se, abychom mohli během novoluní a následujícím období vytvořit nové záměry, promyslet s jasnou hlavou nové postupy a podnikli změny potřebné ke splnění našich přání, ať jsou to změny v našem životě nebo v našem vlastním nitru. Každé upřímné přání vycházející z naší duše je splnitelné a právě my jsme ho dostali, protože jsme schopni si ho splnit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.