neděle 20. září 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.9. 2020

Milí přátelé,

minulý týden z našeho nitra vyvolával na povrch nejrůznější frustrace a přiměl nás, abychom si uvědomili, co všechno nás dlouhodobě neuspokojuje nebo nám dokonce ubližuje. Novoluní ve znamení Panny nás také vybídlo, abychom se na vše podívali zdravě kriticky a přistoupili k praktickým řešením tam, kde je to třeba - nebo si zatím jen promysleli, jak bychom danou věc řešit mohli. I toto patří k dobré péči o sebe samé, přestože přiznat si určité skutečnosti nemusí být příjemné.
V tomto týdnu jsme podporováni v proměňování a uzdravování všeho, co bylo doposud nemocné a nefunkční. Čím hlouběji se dostáváme do svého nitra, tím více věcí si uvědomujeme - jak příznivých, za které můžeme být vděční, tak nepříznivých, které díky tomu můžeme začít řešit. Období dorůstajícího měsíce přeje růstu, rozvoji a naplňování našich vizí, a tak se soustřeďme na to, co bychom si přáli, aby se v našem životě rozrůstalo a rozvíjelo. Pokud zjistíme (nebo jsme již zjistili), že nám v tom něco konkrétního brání, otevřeme se vedení své intuice a změňme to, jak budeme moci. V případě, že si s něčím nevíme rady, odevzdejme danou věc do rukou Nebesům, a ona nám pomohou najít tu nejlepší možnou cestu a způsob v pravý čas.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčivé karty archanděla Rafaela (Doreen Virtue)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Posel Citů. Ta představuje buď osobu nebo situaci. Pokud jde o situaci, říká nám, že je na cestě k nám nějaké milé překvapení nebo zážitek, které v nás probudí krásné city a prohloubí naši schopnost milovat. To může souviset samozřejmě se vztahy, ale také s větším vnímáním krásy ve světě kolem nás nebo s větší vděčností za to, čeho se nám dostává. Naše city se prohloubí a láska, která se v nás rozproudí, z nás bude vypuzovat vše, co láskou není. Dovolme tedy všemu, co není láska, aby vyplulo na povrch a mohlo to odplynout. Často se stává, že když začneme pociťovat něco, co se nám nelíbí, začneme to potlačovat - jídlem, návykovými látkami, nakupováním, vyhledáváním společnosti někoho dalšího, nebo čímkoli jiným, co nám umožní utéct od sebe samých a přestat vnímat své pocity. Tím, že před nimi utečeme, však tyto pocity nezmizí - budou na sebe dál upozorňovat a stále více. Uděláme tedy nejlépe, když jim hned dopřejeme prostor a pozornost, které potřebují, a ony přirozeně odejdou, jakmile splní svůj účel a předají nám informaci, kterou jsme potřebovali. Naše pocity jsou důležitou součástí vnitřního vedení, a tak je nepodceňujme.
Pokud tato karta představuje osobu, jedná se o někoho velmi laskavého, spíše mladšího nebo s mladistvou energií, kdo nám nabídne svou citovou oporu a pomocnou ruku. I my sami můžeme být touto kartou vyzváni k tomu, abychom v sobě probudili více laskavosti a pochopení a nabídli je těm, kdo je ocení a kdo je potřebují. To samozřejmě zahrnuje i nás samé. Laskavý, soucitný a trpělivý přístup nám pomůže v našich změnách mnohem více než sebekritika a sebeshazování.

Z Léčivých karet archanděla Rafaela nám vyšla Alternativní léčba. V doslovném významu nám radí, abychom v případě zdravotních problémů (ať již duševních nebo fyzických) přistupovali k léčbě jak klasicky, tak i alternativně - abychom vedle užívání léků, rehabilitace a dalších klasických metod vyzkoušeli také podpůrné způsoby léčby prostřednictvím práce se svým nitrem, očisty naší stravy, ukončení vztahů, které nás ubíjejí a vysávají, a jakýchkoli dalších pozitivních změn. Oba tyto přístupy se navzájem doplňují a oba mají v našem procesu léčení své místo.
Obecně pak tato karta nese poselství, že vždy existuje jiná cesta. Ať nyní řešíme cokoli, vždy existuje více řešení, než kolik jich sami vidíme nebo o kterých víme. Pokud nám tedy nějaká situace připadá bezvýchodná, je pro nás tato karta poselstvím, že cesta i řešení existují a že se v pravý čas objeví. Můžeme se tedy uvolnit a ponechat všemu svůj prostor - až přijde čas, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasný impulz.

Z Karet skryté moudrosti nám vyšel Neomylný mistr zkoumání. Ten nás vede k další introspekci, k sebezkoumání, sebepoznávání a prohlubování vztahu se sebou samými (který je klíčový k našim dalším vztahům). Máme si začít všímat věcí, které jsme dříve přehlíželi, a věnovat více pozornosti detailům. To se týká mimo jiné i věcí, které se v našem životě opakují. Jsme vedeni k prolomení negativních vzorců a cyklů, špatných návyků a způsobů vnímání, které nám škodí. Prvním krokem k tomu je uvědomit si je, přiznat si je - a k tomu je třeba trávit čas sami se sebou a podívat se sami na sebe a svůj život očima nestranného pozorovatele. "Odosobnit" to, co vidíme, a posoudit vše co nejobjektivněji. Tak můžeme spatřit i nové souvislosti a přijít na nová řešení.
Tato karta nám také připomíná, že je důležité mít soudnost a umět věci posuzovat realisticky - zejména co se týká našich záměrů a možností. Neznamená to, že bychom se měli vzdát svých velkých snů, ale abychom se nejprve zaměřili na reálné kroky, které teď můžeme podniknout. Novoluní v Panně, které máme teď za sebou, nás navedlo k tomu, abychom byli zdravě kritičtí a praktičtí - což vyjadřuje i tato karta.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme laskavým a jemným přístupem zapracovat na svých osobnostních změnách a změnách ve svém životě. Pokud právě prožíváme nějaké těžší období, nemáme se bát přijmout pomocnou ruku od někoho, kdo dobře ví, jaké to je, a kdo nás chce podpořit. Sami máme být laskaví a uchovat si soucitné srdce, ať už vůči druhým nebo vůči sobě samým. Nemějme na sebe přehnané nároky a buďme na sebe hodní. Tak se dostaneme mnohem dál a mnohem snadněji, než kdybychom si neustále něco vyčítali, kritizovali se a shazovali.
Buďme ochotni připustit i jiná řešení a cesty, než o kterých uvažujeme. Vždy existuje více cest, než kolik jich vidíme my sami. Mějme víru, že i tehdy, kdy se nám zdají všechny cesty uzavřené, existuje nějaká další, která se nám v pravý čas otevře.
Pokud víme, že nějaký náš přístup (způsob myšlení, vnímání, jednání, návyků) nefunguje, je načase ho změnit a vyzkoušet nějaký jiný.
Čím více času pro sebe a se sebou si nyní věnujeme, tím snáze budeme moci odhalit nefunkční oblasti, a provést potřebné pozitivní změny v sobě samých i ve svém životě.
Toto období je velmi příznivé pro přehodnocování, nová uvědomění a nová rozhodnutí založená na zdravém posouzení dané záležitosti, ať už se to týká jakékoli oblasti. Tato rozhodnutí by měla vycházet ze souladu mezi srdcem a zdravým rozumem, a rovnováhy mezi subjektivním a objektivním vnímáním situace. Pokud si nejsme v něčem jisti, dopřejme dané záležitosti více času, a řešení se ukáže samo.  

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.