neděle 11. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.10. 2020

Milí přátelé,

v tomto emocionálně i energeticky náročném období jsme vyzýváni k důkladnému soustředění se do vlastního nitra a uvědomění si toho nádherného místa plného světla a míru, které se uvnitř nás nachází, bez ohledu na vnější dění. Zapomeneme-li alespoň na chvíli, co všechno se na nás valí, co všechno nás potkalo nebo s čím se potýkáme nyní, uvědomíme si, že hluboko uvnitř jsme stále klidní a míruplní. Každý z nás má v sobě tuto jiskru světla, hlubokou lásku, která ví, že vše je v pořádku a že ať se děje cokoli, vždy existuje řešení a cesta. Dokážeme-li se napojit na tuto svou vnitřní svatyni, velmi snadno nás odsud naše intuice povede k dalším krokům, které napomohou k co nejlepšímu vývoji událostí a k tomu nejvyššímu dobru pro nás i pro všechny ostatní.
13. října začíná poslední retrográdní fáze Merkuru tohoto roku. Je to třítýdenní období, během kterého může docházet k problémům v komunikaci všeho druhu - k nedorozuměním, špatným pochopením vyřčených věcí, osobní vztahovačnosti, ale i k selhávání elektroniky a zpožděním v dopravě. Tako jako vždy však platí, že záleží především na nás, co a jak bude probíhat. Přestože na nás tyto energetické vlivy působí, jsme to hlavně my sami, kdo rozhoduje o míře tohoto vlivu.
16. října nás čeká novoluní ve znamení Vah. Novoluní je tradičně časem introspekce a přijímání. Je to vhodná doba k sebezkoumání, novým uvědoměním a vytyčení si nových záměrů na základě těchto nových uvědomění. Již nyní můžeme pociťovat neklid a velkou míru frustrace, která v období novoluní dosáhne vrcholu. Lidé jsou podráždění, protivní a někdy i agresivní. Nenechme se do těchto energií vtáhnout a nepřistupujme na výzvy k hádkám, konfliktům a zaníceným diskuzím. Využijme frustraci k tomu, abychom si ujasnili, co opravdu chceme či nechceme, a adekvátně se pak podle toho zařídili. Usměrněme energii, která v nás "bublá", k něčemu konstruktivnímu a užitečnému.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *Z Tarotu strážných andělů nám vyšla Dvojka Hojnosti. Většinou vypovídá o tom, že budeme řešit spoustu věcí najednou a že je třeba vše vybalancovat, abychom nezapomněli na nic důležitého a současně zvládli vše, co je třeba. V tom nám může pomoci, když ze svého rozvrhu vypustíme vše, co řešit nemusíme (alespoň ne teď hned). K tomu je mimo jiné třeba umět říct láskyplné Ne. Pro některé to může být příležitost pro lekci asertivity a sebelásky.
Druhým důležitým významem této karty je, abychom nebrali věci příliš vážně. Čím vážněji se k věcem stavíme, tím horší nám připadají a tím hůř se cítíme. A čím hůř se cítíme, tím vážněji všechno bereme, a tím se dostáváme do koloběhu destruktivního myšlení a vnímání, které nám nakonec může způsobit mnohem víc problémů než samotná původní situace, kvůli které jsme upadli do vážnosti. Být vážný není totéž co být zodpovědný. Mnozí si myslí, že aby sobě i druhým dokázali, že jsou zodpovědní, musí být vážní. Není to ale podmínka. Můžeme být zodpovědní a zcela si vědomí dané situace, aniž bychom si k tomu přidělávali ještě další zbytečný stres vzniklý naší negativitou či stresem. Pokud je situace nepříznivá a problematická, můžeme to brát na vědomí, aniž bychom si k tomu přidávali další stres. Naši andělé nás proto vybízejí k důkladné psychohygieně - k pravidelnému očišťování se od negativních a bolestných myšlenek, emocí a energií. Ideální je k tomu meditace, poslech meditační hudby, psaní do deníku (kam můžeme vše vylít, aniž by to komukoli uškodilo a aniž by to kdokoli posuzoval), modlitby, jemné fyzické cvičení, tvořivé činnosti, četba příjemných a pozitivních knih, apod. K této očistě patří také detoxikace všeho, co do sebe přijímáme - a netýká se to pouze stravy, ale také zpráv, které čteme nebo posloucháme. Přerušme na nějakou dobu příjem novinek, bez kterých se obejdeme. Vše důležité, co opravdu potřebujeme vědět, se k nám stejně vždy dostane, i když nebudeme neustále pročítat zprávy. Když už něco čteme nebo posloucháme, vezměme si z toho pouze ty nejdůležitější informace a nevěnujme žádnou pozornost balastním informacím, natož emočně zabarveným diskuzím, které stejně nikam nevedou. Odmítněme přijímat energii lidí, kteří šíří strach nebo hněv. Buďme příkladem zdravého uvědomění a míru. Naším posláním je tomuto světu pomáhat, ne mu přidávat ještě více strachu a hněvu. Ukažme ostatním, že existuje jiná cesta než se užírat strachem a ničit si zdraví stresem. Klidná a vyrovnaná mysl je mnohem prospěšnější a zdravější pro nás i pro ostatní.

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Intuice. V současné době se na nás každý den valí mnoho informací, často protichůdných a rozporuplných. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že my sami máme ve svém nitru svůj vlastní kompas, který nám ukazuje směr a který nám jasně říká, co máme či nemáme dělat. Každý z nás má intuici, ať už ji vnímáme nebo ne. Je to náš vnitřní hlas nebo silný pocit, který nám dává jasně najevo "Ano, tohle je správné, tohle udělej" nebo naopak "Ne, tohle není dobré, to nedělej". Intuice k nám vždy promlouvá silně, ale nikdy naléhavě a nikdy v nás nevyvolává strach - ani v případech, kdy nás před něčím varuje. Informace, které v nás vyvolávají strach nebo jiné intenzivní emoce, nemají nic společného s "pravdou". Obvykle se jedná jen o způsob, jak zvýšit zájem o daný článek nebo vysílání, či jiný produkt. Silné emoce jsou odjakživa dobrým lákadlem pro prodej čehokoliv. Pokud si přejeme sledovat určité informace, vyberme si nezaujatý, objektivní a nezkreslený zdroj. Pokud nás informace přehlcují, dejme si od nich přestávku. Všechno důležité se vždy v pravý čas dozvíme. Nenechme se vtáhnout do zbytečného zmatku a chaosu. Soustřeďme se hluboko do svého nitra prostřednictvím meditace či jiné techniky, skrze kterou se spojíme se sebou samými a svým vnitřním vedením. Intuice nám vždy dobře poradí, a to v míru a lásce. Žádný stres ani úzkost nikdy ničemu nepomohou a nikdy nic nevyřeší. Většinou k daným problémům přidají ještě další, úplně zbytečné. Mějme se rádi natolik, abychom si neubližovali tím, co všechno do sebe přijímáme, a začněme si pečlivě vybírat, co přijmeme a co nikoli. Naše intuice je napojena na naše Vyšší Já, a to ví přesně, co a jak potřebujeme udělat, abychom žili v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro druhé.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla karta Smrt. Mnozí lidé se takovýchto karet bojí, protože mají strach, že se jedná o předzvěst nějaké ztráty. Tato karta však nevypovídá o smrti jako takové - jedná se o symbolické vyjádření ukončení nějakého cyklu - a současně začátek nového. V souvislosti s globálním děním hovoří především o konci dosavadního způsobu uvažování, myšlení, vnímání a jednání naší společnosti - a tedy každého z nás, který do této společnosti přispívá svým dílem. V tomto měsíci probíhaly volby, nastala nová omezení a opatření, aj. a ve společnosti toto všechno logicky vyvolalo spoustu otázek a emocí. V mnoha ohledech se ukazuje, že naše společnost se mění a že dává více najevo svůj hlas. To je dobře! Přestože se u nás i ve světě děje mnoho ošklivých a nepříznivých událostí, všechny současně vedou ke změnám a řešením, které byly již dlouho potřebné.
Každá "smrt" v sobě současně obsahuje také znovuzrození. Takovýmto znovuzrozením a obnovou nyní procházíme i my. Ať už na individuální nebo na kolektivní úrovni, všichni jsme si vědomi toho, že některé věci už prostě nemohou pokračovat, alespoň ne tak, jako dosud. Nemusí to znamenat žádný radikální konec nebo ztrátu - může to být prostě nějaká zásadní změna v našem smýšlení, vnímání či jednání, která nás promění v nové osobnosti, které jsou moudřejší, vyzrálejší a uvědomělejší. Nic z toho není špatné ani to není důvod ke strachu. Karta Smrti znamená, že pro nás, obdobně jako nyní pro stromy, nastal čas "nechat opadat staré listí". Toto listí stromům nechybí - ve skutečnosti se tak uvolní místo v jejich větvích k tomu, aby v nich mohly na jaře vyrůst nové, zelené lístky plné nového života. Přijměme tento přírodní cyklus za svůj, neboť i my sami jsme jeho součástí, ať už si to uvědomujeme či nikoli.


SHRNUTÍ
Toto je týden detoxikace, kdy se máme očistit ode všech jedů, ať už myšlenkových, informačních, emočních či fyzických (škodlivých potravin, návykových látek či napětí v těle a stresových hormonů). Je to týden sebelásky, kdy si máme prokázat dobrou službu a začít se chránit před škodlivými vlivy médií, negativistických osob apod.
Každá nepříjemnost vede nakonec k důležitým pozitivním změnám, a to máme mít na paměti. Místo pocitů bezmoci, hněvu či strachu se máme soustředit na dobrou péči o sebe - o své tělo i duši. Máme se napojit na hluboký mír uvnitř svého vlastního nitra, a tento mír šířit do světa svým vlastním prostřednictvím. Buďme posly světla, nikoli temnoty; buďme posly míru, nikoli strachu. Vše, co se děje, slouží jako důležitý přerod, a to jak pro jednotlivce, tak pro společnost.
Komu se zdá, že se roztrhl pytel se špatnými zprávami, může si být jist, že ve všech těchto oblastech nastávají nezbytné a důležité změny. Aby se mohlo změnit to, co je špatné či nefunkční, musí se o tom napřed vědět. Když vycházejí na povrch znepokojivé informace, je to dobře - můžeme na to reagovat a podílet se na změně k lepšímu. Nenechme se množstvím negativních zpráv zahltit a neberme je jako důvod k pesimismu či beznaději. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Nyní víme, kde všude je zapotřebí naše světlo a naše pomoc. Tam, kde nemůžeme přímo pomoci my sami, vyšleme svou energii těm, kdo přímo pomáhat mohou. Vysílejme léčivou energii a modlitby všude tam, kde si přejeme pomoci. Tato energie se vždy dostane ke všem, kteří náš záměr pomohou uskutečnit.
Konejme své poslání tím, že budeme sami ztělesňovat vše, co si přejeme vidět ve světě - zdraví, lásku, mír, léčení, pomoc, vzájemnou podporu, sounáležitost, harmonii. Každý jeden z nás důležitý. Proto se v tomto týdnu zamysleme nad tím, co všechno ve své energii nosíme, a co by bylo dobré - pro nás i pro druhé - abychom z ní vypustili, nebo co bychom mohli začít naopak vyzařovat více.
Buďme svícemi, které pomáhají rozežínat další, aniž by cokoli ztratily ze svého vlastního světla.

* * *

 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.