neděle 4. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.10. 2020

Milí přátelé,

říjen nám do krajiny vnáší mnoho krásných podzimních barev a připomíná nám, že i v obdobích, která jsou sychravá, temnější a méně příjemná, se stále nachází mnoho krásného, z čeho se můžeme těšit. Stejně jako rok má svá období, která se cyklicky střídají a každé má svůj důležitý význam, máme je v životě i my. Jednou jsme aktivní a tvořiví, jindy bychom nejraději pouze spali a na vše zapomněli. Každé období má v našem životě svůj význam a žádné není špatné - všechna jsou důležitá a v každém z nich se nám dostává mnoha darů a příležitostí.
Podzim je tradičně časem, kdy se obracíme do svého nitra a pobýváme spíše uvnitř. Přestože žijeme mezi čtyřmi stěnami, zůstáváme nedílnou součástí přírody a přirozeně proto reagujeme na tok a proměny její energie. Pokud postrádáme sílu či chuť něco dělat, nevadí, nechme se prostě unést tímto proudem. Není třeba bojovat nebo se snažit na sílu něco překonávat. Toto období nám slouží ke zklidnění, k uvědomění si krás, které nás obklopují, a k čerpání vnitřní výživy (fyzické i duševní).
Couvající měsíc je také příhodným časem pro všechno, co si přejeme, aby v našem životě ubývalo - negativní emoce, nezdravé návyky, nadbytečná tíha... Období menší aktivity nám skýtá prostor pro vnímání sebe samých, a tím také k uvědomění si toho, co bychom si přáli změnit. Dovolme si tedy plynout s proudem nynější podzimní energie a dovolme jí odnést všechno, co nepotřebujeme.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Činu. Je to karta sebeobrany a sebeobhájení. Pokud jsme byli vystaveni nějakému útoku nebo se nacházíme v situaci, kde je třeba se postavit sami za sebe, říká nám tato karta, že se nacházíme ve výhodné pozici a že je dobré si svou pozici obhájit. Samozřejmě to neznamená být bezohlední a prosazovat se za každou cenu - vše se dá vyjádřit s láskou a úctou k druhým. Ať už se jedná o cokoli, jsme vyzýváni k tomu, abychom projevili sami sobě stejně nezlomnou podporu, jakou poskytujeme druhým.
Tato karta také současně varuje před přehnanou defenzivností. Může znamenat, že se cítíme být napadáni, i když tomu tak ve skutečnosti není. Často poukazuje na něčí podrážděnost, potřebu se neustále bránit (i když není důvod) a popudlivost. V některých případech představuje někoho, kdo útočí na druhé, coby formou "preventivní" sebeobrany.
Pokud se to týká nás samých, pomůže nám, když si uděláme čas o samotě a v klidu ze sebe dostaneme své pocity. Pak se zamysleme nad tím, zda měly tyto naše pocity opravdu své opodstatnění a nebo vycházejí z nějakých dávných nedoléčených ran, které se nám pouze připomněly současnými podmínkami. Zamysleme se nad tím, zda od sebe neodháníme druhé ze strachu, že by nám mohli nějak uškodit. Zda v sobě nenosíme neodpuštěný hněv, zklamání, pocity křivdy nebo jiné pocity, které z nás vylétávají na povrch i v naprosto neškodných situacích. Zamysleme se nad tím, zda určité věci nevnímáme přehnaně zle a zda na ně přehnaně nereagujeme. Pokud ano, dopřejme si dostatek času na zpracování svých vnitřních záležitostí, očistu a projasnění své mysli i srdce, a teprve potom se opět spojme s druhými lidmi - tentokrát již nezatížení starými ranami.
Pokud se to týká někoho, koho známe, vede nás tato karta k soucitu a trpělivosti. Nemusíme se samozřejmě nechat napadat, ale je dobré na to příliš nereagovat a nenechat se strhnout do zbytečného konfliktu. Nechme těmto lidem čas, aby se mohli opět srovnat a uklidnit, a jistě nebudeme litovat energie, kterou jsme ušetřili sami sobě i jim.
Nakonec nám touto kartou Nebesa radí, abychom nevstupovali do zbytečných konfliktů a nikam nevedoucích diskuzí - momentálně zejména v souvislosti s politikou aj. Pokud chceme diskutovat, nechť je to diskuze smysluplná, kde se všichni zúčastnění vzájemně obohacují o nové náhledy; diskuze, která není jen snůškou nadávek, stížností, pesimismu a negativity. Náš čas je drahý, a proto si dobře rozmýšlejme, komu a čemu ho věnujeme.

Z karet Magická poselství víl nám vyšla karta Děti. Ta může mít více významů. Pro ty, kdo mají děti, bývá poselstvím, aby s nimi trávili více času a více se jim věnovali. Děti mohou mít potřeby, které neumí jasně vyjádřit, a tak čím více s nimi jsme a čím lépe se na ně naladíme, tím snáze jim můžeme pomoci tyto potřeby naplnit. Nám samým se přitom nabízí příležitost těšit se z dětské radosti a připomenout si své vlastní vnitřní dítě.
Pro ty, kdo si přejí mít děti, bývá tato karta pozitivním znamením, že je jim přáno - ať již k tomu mít své vlastní nebo se srdečně věnovat dětem druhých.
Většinou nám tato karta připomíná zapomenuté děti uvnitř nás - tu dětskou část naší duše, která nikdy nezmizela, jen jsme se jí přestali věnovat. Připomíná nám naši schopnost vidět svět jako úžasné místo, těšit se z krásných věcí, cítit bezmeznou lásku nezatíženou jakýmkoli strachem a schopnost cítit nadšení a radost při každé příležitosti. Abychom mohli být skutečně šťastní a měli šťastné vztahy, je třeba v sobě tyto schopnosti udržovat a rozvíjet. Energie lásky a radosti je tou nejvyšší, jakou můžeme mít, a přitahuje k nám spoustu dalších krásných požehnání, z nichž se můžeme těšit. Nikdy nic neztratíme tím, že se budeme cítit šťastní.
Není to tak, že AŽ se něco stane, budeme se moci cítit dobře. Právě tím, že v sobě odemkneme schopnost cítit se šťastní, k sobě přitáhneme všechno to, co bychom si přáli. Zamračený, pesimistický člověk, který si stále jen stěžuje, bude těžko přitažlivý pro osoby či okolnosti založené optimisticky a pozitivně.
Je jasné, že škaredé počasí, současná omezení a nařízení, neustálé změny, apod. nás mohou vyčerpávat a frustrovat, přesto bychom neměli zapomínat na hravost, štěstí a radost. Právě to je poselstvím této karty - nezapomínat na to hezké navzdory všemu ošklivému.

Z Orákula víl nám vyšla karta Hojnost. Podporuje poselství předchozí karty týkající se dětí a říká, že je nám nyní přáno, co se týká hojnosti a plodnosti ve všech formách. Na podzim nám dozrávají také přírodní plody, což je pro nás připomínkou toho, že všechno má svůj čas a že vše přinese své plody, budeme-li svá přání patřičně vyživovat a necháme-li jim dostatek prostoru pro svůj růst.
V souvislosti s první kartou přináší poselství těm, kdo se potýkají s nedostatkem, že jim v cestě k hojnosti brání jejich defenzivnost, ukřivděnost a pozice oběti. Radí nám, abychom místo stížností, boje a vydobývání si toho, co chceme, zvolili opačný postup - abychom se uvolnili, otevřeli se, vypustili ze sebe vše, co nás tížilo, vzdali se lpění, povolili své sevření a nechali vše přirozeně plynout. Hojnost v našem životě nastane stejně přirozeně, jako na podzim dozrávají červená sladká jablíčka. Nahraďme tedy pochybnosti naprostou jistotou a vírou, že vše, co potřebujeme, samozřejmě dostaneme. Nechme všemu čas, a dostaneme-li vedení ke konkrétním krokům, následujme ho.
Obecně pak tato karta představuje období hojnosti a dostatku, za kterou můžeme být vděční. Značí příznivé období pro sklízení plodů naší práce a snahy - a to nejen v práci jako v zaměstnání, ale hlavně ve svém životě: plody svého osobnostího růstu a rozvoje, plody práce na našich vztazích a snahy je dobře udržovat, apod.
A tak jako předchozí karta nám připomíná, že nemáme zapomínat na všechno to dobré, co v životě máme, kvůli tomu, co nemáme. Zůstávejme vděční i přese všechno, za co zrovna vděční nejsme. My sami si volíme, na co se zaměříme, a tak si zvolme to, co nám přináší radost.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom změnili své naladění z ukřivděnosti a frustrace na pocity vděčnosti, radosti a dostatku. Máme si uvědomit, čím vším jsme v životě požehnaní a za co můžeme každý den děkovat. Pokud se nacházíme v situaci, kde je třeba se postavit sami za sebe, učiňme tak, ale s laskavostí a úctou ke všem zúčastněným. Pokud jsme vtahováni do konfliktů, které nic neřeší a kterých se účastnit nemusíme, odmítněme je. Važme si svého času i energie - jsou potřebné jinde.
Dokážeme-li v sobě znovu objevit nezkalenou radost a vděčnost, naše naladění se zvýší a začneme k sobě přitahovat příznivější podmínky a zkušenosti. Velká spousta negativních zážitků, které nás možná v poslední době potkávají, je k nám přitahována kvůli naší nízké energii (stížnosti, pesimismus, apod.) Rozhodněme se tedy zaměřit svou pozornost na to, co nám přináší radost, a tato naše zvýšená energie nám pomůže nalézt nová řešení a perspektivy. Negativita nám nikdy nic dobrého nepřinesla - vyzkoušejme tedy jiný přístup. Nebesa nám v tom ráda pomohou, požádáme-li je o pomoc a podporu a budeme-li ochotni své naladění změnit.


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.