neděle 25. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.10. do 1.11. 2020

Milí přátelé,

i v tomto týdnu nám naši andělé radí, abychom se drželi stranou a nezapojovali se do zbytečných a zanícených diskuzí, které nikam nevedou a nic neřeší a které pouze vysávají energii všem zúčastněným. Pokud máme potřebu či vedení se k něčemu přece jen vyjádřit, učiňme tak až poté, co se zakotvíme ve svém vlastním středu, ze kterého nás nic nevyvede a kde si udržíme svůj vnitřní klid a stabilitu bez ohledu na možné negativní reakce, kterých je nyní všude požehnaně bez ohledu na témata. Lidé jsou nyní velmi podráždění, napjatí, nedůtkliví a emotivní, což je samozřejmě pochopitelné vzhledem k dění u nás i ve světě (a ne jen v souvislosti s koronavirovou situací). Začínají se objevovat nejrůznější problematické situace, které málokoho nechají klidným, neboť se úzce dotýkají lidské svobody, práv a životních hodnot. Obdobně založené situace zažíváme mnozí také v osobním životě. Je jasné, že v nás tyto záležitosti vyvolávají lidské emoce a že cítíme nutkání reagovat. Než se však do čehokoli pustíme, radí nám naši andělé, abychom se nejprve zklidnili, soustředili se do svého nitra a položili si otázku: „Čím mohu této situaci nejlépe pomoci?“ Možná zjistíme, že se vůbec nemusíme zapojovat do diskuze, ale že dané situaci více pomůže naše modlitba. Nebo naopak dostaneme vedení využít svého daru slova, abychom druhé inspirovali jiným úhlem pohledu nebo se zastali někoho utlačovaného. Vždy záleží na dané situaci. Nejprve se ale zeptejme svého vnitřního vedení, zda to, co se chystáme udělat, opravdu někomu/něčemu pomůže. Pokud ano, následujme své vedení. Pokud ne, najděme si lepší způsob. Všichni jsme sem přišli právě v této době, abychom ve všech těchto situacích napomohli ke zlepšení či k vyřešení v rámci svých schopností a možností. Nemusí to přitom být žádné velkolepé činy – už to, že my sami neubližujeme jiným a že šíříme lásku a úctu, je pro svět velká pomoc.

Momentálně nám stále probíhá retrográdní fáze Marsu a Merkuru (i dalších planet), a tak se cítíme být omezováni a utlačováni, přijde nám, jako by nic nešlo tak, jak má, a dochází také k nedorozuměním, špatným pochopením vyřčených slov a mnohým dalším komunikačním problémům. Vynasnažme se, ať je naše vyjadřování co nejláskyplnější a nejčistší. Svou komunikaci (krční čakru) můžeme pozitivně podpořit nošením přívěsků z modrých kamenů (zejména chalcedonu – kamene řečníků, či tyrkysu) a křišťálu, který je univerzální, nebo také světle modrým oblečením. Světle modré svíce pročistí energii i v našem prostoru. Také meditační a relaxační skladby pro čištění krční čakry nám s tím pomohou (na YouTube je mnoho takových skladeb – můžete najít i anglicky pod heslem „Throat Chakra Music“).

Aby toho nebylo málo, čeká nás úplněk ve znamení Býka, který přinese či zesílí další energie odporu a vzpoury a nahraje negativnímu myšlení. Jedná se o tzv. "modrý úplněk", tedy druhý úplněk v jednom měsíci (první byl 1.10.), a má tedy o to větší sílu. Tento úplněk nastane 31.října, současně s tradičním svátkem Všech Svatých a keltským svátkem Samhainem. Tyto svátky slavíme v období, kdy se hranice mezi naším a duchovním světem ztenčuje a snáze se tak spojujeme se svými předky. Vzdejme jim úctu a vzpomeňme si na jejich životy. Uvědomme si, co je v životě skutečně důležité. Pokud nám chtějí předat nějakou radu, např. ve formě myšlenky, vize, vzpomínky či pocitu, vezměme si ji k srdci a poděkujme za ni. 

Datum 1.11. s sebou nese numerologické poselství o síle našich myšlenek a o tom, jak velký vliv může mít na naši realitu naše myšlení a způsob vnímání. 

Přestože je toto období velmi intenzivní a náročné, vždy můžeme najít klid hluboko uvnitř sebe samých, kde sídlí naše duše, která ví, že vše je tak, jak má být, a která také ví, kudy nás vést, pokud jí to dovolíme. Věnujme se meditacím, kontemplacím a ztišení a pravidelně se očišťujme od nánosů energií, které chtě nechtě přijímáme. Dobrá péče o sebe nám umožní cítit se dobře, ale také nám dodá dostatek energie na to, abychom mohli pomáhat dalším – což je součást našeho poslání.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards; Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Léčitel Hojnosti. V tradičním tarotu je to Královna Pentaklů – klidná, vnímavá, smyslná a praktická žena stojící nohama na zemi. Právě k tomuto postoji jsme nyní vedeni. Abychom stáli nohama na zemi a stavěli se k věcem klidně, se zdravým realismem a prakticky. Abychom neřešili věci, které řešit nemusíme, a soustředili se na fakta, podle kterých se můžeme zařídit. Znamená to vybírat si informace, které přijímáme a které můžeme nějakým způsobem prakticky využít; věnovat se činnostem, které jsou užitečné (ať už manuálním nebo duševním); trávit čas s těmi, kteří si ho váží; neřešit věci, se kterými nic moc nenaděláme, a zabývat se těmi, s nimiž pracovat můžeme. Tento klidný a praktický přístup bude prospěšný jak pro nás, tak i pro mnohé další – už tím, že jim budeme inspirací.
Není třeba se o nic strachovat, není třeba se za ničím honit. Tato karta představuje člověka, který je zdravě uzemněný a který našel jistotu a stabilitu sám v sobě (a tím ji pomáhá i utvářet).
Tato karta představuje také kreativitu, smysl pro krásu, dekorace a zkrášlování (se), a je tedy inspirací také pro tvořivé činnosti. Tvořivá činnost je skvělým způsobem, jak ukáznit svou mysl a soustředit ji na něco konstruktivního. Pokud jsme tedy zmítáni emocemi, najděme si nějakou činnost, na kterou se soustředíme a která naši mysl i naše emoce usměrní a efektivně využije.

Karet Energie jsme dostali kartu Akce. Jsou na ní vyobrazeni dva koně, kteří běží za sebou – první je bílý, druhý černý. Bílý kůň představuje naše nápady, myšlenky, vize a přání, černý kůň pak představuje aktivní kroky, které je třeba podniknout, aby naše duševní energie nabrala hmotnou podobu v realitě. Tato karta nám připomíná, že je v naší moci utvářet svou realitu. A to jak v tom dobrém smyslu, tak i v tom méně dobrém. Zabýváme-li se negativitou, často nevědomky děláme věci, jimiž v sobě tuto negativitu zpětně posilujeme. Přitahujeme hádky, ztráty, negativní zkušenosti a je nám čím dál hůř. Úplně stejně to však funguje i v opačném smyslu – pokud se naplníme pozitivitou, nebo alespoň míruplným přijetím věcí takových, jaké jsou, bude nám naše realita zrcadlit právě to, co v sobě přechováváme.
Zamysleme se tedy nad tím, kam uhání náš bílý kůň. Pokud se nám jeho směr a cíle líbí, následujme ho aktivními kroky. Pokud se nám daný směr nelíbí, zavčas ho změňme, aby se nám tento nepříznivý směr nezačal projevovat v realitě. Tato karta nám říká, že máme možnost ovlivnit, kam se ubíráme – a to jak jako jednotlivci, tak i jako společnost.

Z karet Andělů hojnosti jsme dostali kartu Záplava hojnosti. Ta nám říká, že vždy budeme mít všeho dostatek a že se máme naplnit vděčností, i kdybychom zatím neměli úplně všechno, co jsme si přáli. Energie vděčnosti je důležitá, chceme-li být šťastní a mít ve svém životě dostatek. Oproti tomu energie stížností a mentalita založená na nedostatku nám ke štěstí nepomůže, naopak nám ještě přitíží.
Tato karta značí velké zlepšení naší situace (zejména, co se týká materiální a finanční hojnosti, ale může se jednat i o hojnost lásky, času, energie, aj.) Důležité je, abychom byli všímaví a nepoutali se k jednomu jedinému řešení či výsledku. Nechme Vesmíru otevřené možnosti, jak nás podpořit, a on to udělá. Toto zlepšení může přijít také ve formě pobídky k nějakému činu, který máme udělat my sami – dostaneme nápad, myšlenku, vedení něco udělat, a tak je následujme, byť třeba nemusíme hned vidět souvislost s naší současnou situací. Nalaďme se na proud inspirace a vnitřního vedení, a vše se bude ubírat tím nejlepším možným směrem.


* * *

SHRNUTÍ

Tento týden vypadá velmi dobře, ale v našich očích se může jevit jinak – to záleží na způsobu vnímání, který si zvolíme, a na míře péče, kterou budeme sami sobě dopřávat (jak na duševní, tak na fyzické úrovni). Prostřednictvím těchto karet nám andělé říkají, že náš týden bude takový, jaký si ho uděláme. Navzdory mnoha intenzivním energetickým vlivům (planetárním, globálním, sociálním…) jsme to stále my, kdo určuje, jaké pro nás to či ono je, a jsme to my, kdo si volí své reakce. Přese všechno divoké dění v našem životě i světě můžeme prožít toto období zcela klidně, s nohama na zemi. Kontakt se Zemí jako takovou nám andělé velmi doporučují, ať už pro pročištění mysli nebo pro terapeutický účinek pobytu v přírodě. I kontakt s přírodninami – s kameny, podzimními plody, rostlinami a zvířaty nám může přinést blahodárnou úlevu a připomenout nám, jak krásná příroda je – navzdory její kruté stránce, jež přináší přírodní katastrofy aj. I náš život má obě stránky a zůstává krásný. To je třeba si uvědomit. Je to dar, kterého bychom si měli vážit a který není samozřejmý. Dobrá péče, ke které patří i nedělat si starosti a radovat se z každého dne, je projevem úcty k životu. A vážíme-li si svého života i všeho ostatního, co máme, budeme přirozeně napojeni na neustálý proud hojnosti a dostatku, který je vždy přístupný všem, jen na něj někdy zapomínáme a sami si ho nějakým způsobem blokujeme. Uvolněme se a nechme vše plynout. Bude-li třeba, abychom něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení. Jsme-li zmítáni emocemi, dopřejme si důkladnou meditaci a zklidnění. Teprve s očištěným srdcem a jasnou myslí se můžeme dobře rozhodovat, co dál.

 
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.