neděle 1. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.11. 2020

Milí přátelé,

vstupujeme do měsíce listopadu, a to ve velkém stylu - v dušičkové atmosféře, ve spojení s našimi zesnulými blízkými a předky, za modrého úplňku a v období tradičně zasvěceném loučení s plodnou sezónou, vzdávání díků a vstupu do období ticha, odpočinku a útlumu. Energie posledních dnů a týdnů dává nám všem pořádně zabrat. Vrcholily nejrůznější spory a konflikty, potlačované emoce tryskaly na povrch. Úplněk ve znamení Býka ve spojení s mnoha dalšími planetárními vlivy vedl spoustu lidí k velké průbojnosti, silným pocitům oprávněnosti a mnohdy i k bezohlednému prosazování své "svobody" či "práv". Je to mimo jiné důsledek dlouhodobě potlačovaných pocitů, neřešených či ignorovaných problémů, vyhýbání se vlastní zodpovědnosti a projekce své odpovědnosti na druhé. Tento vliv může ještě nějakou dobu pokračovat, přesto se však můžeme začít cítit mnohem lépe - uzemnění, zakotvení a klidní (nebo alespoň klidnější než předtím). Kdo se o sebe dobře stará, dělá to nejlepší, co může udělat, a to pro sebe i pro dobro svých blízkých. Každý, kdo nyní dokáže krotit své zdivočelé emoce a dává jim průchod tak, aby nikomu (včetně nás) neuškodily, a kdo se věnuje meditacím a prací se sebou, přispívá k udržování co největšího klidu a míru ve společnosti i ve světě. Každý z nás přispívá svým prostřednictvím k celkovému udržování míru ve světě a na každém z nás záleží.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Nové začátky. Ta nám říká, že se nacházíme na počátku nové cesty - nového období v životě, nového přístupu či způsobu vnímání a žití, nové fáze či éry, a to jak v osobní, tak kolektivní rovině. Jak se v průběhu uplynulého času ukázalo, některé věci již nemohou nadále fungovat tak jako předtím. Jasně vidíme, co funguje dobře a co naopak špatně nebo vůbec. Jako jednotlivci i jako společnost jsme vedeni k tomu, abychom změnili své přístupy, názory, přesvědčení a způsoby jednání, které nikam nevedou a nepřináší nikomu nic dobrého. Máme si osvojit zcela nový pohled na věci, nový přístup, nový postoj, díky kterému se budeme cítit lépe a který nám pomůže v rozvíjení tolik potřebného míru a šíření laskavosti.
Současně nám tato karta připomíná, že máme brát tyto změny s lehkostí a nedělat si zbytečné starosti. Změňme, co změnit můžeme, a zbytek odevzdejme Nebesům do rukou.
Nezatěžujme svou duši ani své tělo tím, s čím si zatím nevíme rady a co zatím nemůžeme ovlivnit. Pusťme to a nechme si prostor a energii pro jiné věci. Tento odlehčený přístup bez zbytečných starostí a tíhy nám pomůže zvládnout všechno nejlépe, jak to bude možné, a může také přispět k tomu, že některé problémy v našem životě zmizí samy od sebe - neboť byly zapříčiněny právě naší přehnanou vážností a starostmi. Být zodpovědní neznamená, že se musíme užírat stresem, abychom sobě i všem ostatním dokázali, že nám na něčem záleží. Ve skutečnosti je projevem zodpovědnosti právě to, že si starosti neděláme - že neubližujeme sami sobě stresem, který stejně nic neřeší. Nejsme-li zatíženi starostmi a úzkostí, zjistíme, že nic není tak hrozné, jak se nám původně zdálo, a že všechno má své řešení, které se nám s jasným vnímáním o to snáze odhalí.

Z karet Léčení s vílami jsme dostali kartu Šťastný konec, která je vždy krásným znamením, že ať se situace jeví nyní jakkoli, všechno bude dobré. Udržíme-li si optimismus a odhlečený přístup, k němuž nás vede předchozí karta, přispějeme tím k tomu nejlepšímu možnému vývoji situace, ať už se jedná o cokoli. Máme mít víru, že vždy všechno zvládneme, ať sami nebo s něčí pomocí, a že je nám pomáháno i Nebesy, byť to nemusí být právě zrovna vidět. Tato karta zvěstuje konec temného období a začátek nové, světlejší fáze.

Z Karet skryté moudrosti zde máme hned dvě, které vyšly spolu, a jejich poselství se tedy doplňují.
První kartou je Ledová královna, která nás vyzývá, abychom věci, se kterými nyní nic nezmůžeme, nechali u ledu. Abychom si odpočinuli a uvolnili se, i když nemáme všechno ještě hotové a dořešené. Všechno má svůj čas, tak jako naše Země potřebuje období zimy, aby si mohla oddechnout, obrátit se sama do sebe a doplnit sílu, než přijde jaro. Pokud se cítíme v současné době unavení, neproduktivní, nebo i smutní, říká nám tato karta, že i toto všechno patří k přirozenému cyklu života a že tomu všemu máme dopřát stejný prostor jako všemu ostatnímu.
Druhou kartou je Fénix, která nám říká, že toto období významně přispívá k naší osobnostní i kolektivní proměně. Tak jako Fénix povstává z popela, aby se znovu rozhořel, i my dostaneme novou sílu k tomu, abychom se symbolicky znovuzrodili a stali se novými lidmi - moudřejšími, uvědomělejšími, láskyplnějšími a svobodnějšími. Tato proměna se odehrává hluboko v nás, a možná právě proto se můžeme cítit tolik unavení (viz. karta Ledové královny). Pokud si nejsme nyní ničím jistí, může to být proto, že my sami se měníme, a spolu s námi také naše názory, postoje, aj. (viz. karta Nové začátky). Dopřejme si tento čas nečinnosti a klidu, neboť i když my sami možná nic zvláštního neděláme, hluboko v nás dochází ke krásné proměně a přerodu. Opět můžeme tento proces podpořit dobrou péčí o své duševní i fyzické potřeby.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu si máme dovolit čerpat sílu a umožnit hlubokým proměnám, jež se odehrávají v našem nitru, aby mohly volně plynout. Pokud se cítíme unavení, může to být právě v důsledku probíhajících vnitřních proměn, které na podvědomé úrovni vnímáme a zpracováváme (a na to je třeba energie). Po velmi náročných předchozích týdnech nastává období, během kterého máme doplnit své síly a soustředit se na svou vnitřní výživu.
Nacházíme se na prahu nové cesty, jak jako jednotlivci, tak jako společnost. Jsou před námi nutné změny, a abychom je co nejlépe uskutečnili, potřebujeme sami sobě i daným záležitostem dopřát čas na ustálení, stabilizaci a vyjasnění všeho, co zatím jasné není. Jakmile se toto všechno ustálí (včetně naší vnitřní proměny), budeme moci zaujmout jasné nové stanovisko a učinit jasná rozhodnutí v pevné víře, že jsou opravdu ta nejlepší. V čem si zatím nejsme jisti, to nechme být. Všechno podstatné se v pravý čas dozvíme.
Najděme si v tomto podzimním sychravém období prostor pro hezké chvíle. Zapalme si svíčky, uvařme si dobrý čaj a vytvořme si co největší pohodu. Nechme si v rozvrhu čas pro meditace a chvíle zklidnění. Nenechme se unášet emocemi jiných lidí, ani se vtahovat do nikam nevedoucích diskuzí. Náš vnitřní klid je nyní tou nejlepší a nejvýživnější půdou pro semínka nových začátků, které jsou před námi.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.