neděle 3. ledna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.1. 2021

Milí přátelé,

máme tady nový rok a za sebou zanecháváme jak oslavy svátků, tak i mnohé silné energie, které se na nás v minulém roce podepsaly. Naši andělé nám proto nyní radí, abychom si dopřáli čas na dostatek odpočinku a také detoxikaci. Tato detoxikace se týká jak očisty tělesné - např. návratu ke zdravější a pravidelnější stravě, která se mohla během svátků vymknout kontrole, či pití alkoholu, aj. - tak i očisty duševní ve smyslu propuštění některých emocí a myšlenek, které nás trápily. Naši andělé nám se vším rádi pomohou, a tak je neváhejme požádat o pomoc - tím jim dáme svolení zasáhnout. Nechme ze svého těla, mysli, srdce i ze svého života odcházet v míru všechno, co už nám neslouží a co neodpovídá našemu novému já. Očistěme se od starých nánosů emocí, myšlenek a energií, a pak se můžeme začít nově rozhodovat - tentokrát jasně a v souladu se svou intuicí, kterou budeme díky očistě opět pořádně vnímat. Vytvořme ve svém životě nový prostor a on se rád zaplní novou láskou a krásnou novou energií.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Posla Citů, což je znamení lásky, láskyplných zpráv (někdy i milostných dopisů), laskavých gest a celkově láskyplného vyjadřování. Přestože může představovat i konkrétní osobu, jež je velmi citlivá, něžná a má laskavé srdce, v tomto období je tato karta výzvou pro nás všechny, abychom v sobě tyto vlastnosti probudili a využívali je k šíření lásky a dobré energie.
Využijme začátek nového roku k tomu, abychom ho zasvětili lásce a laskavosti. Buďme laskaví k sobě i k druhým. Nechť je i naše vyjadřování plné lásky, úcty a respektu. Touto novou láskyplnou energií přispějeme k tomu, že začne zpětně proudit i ona k nám - v mnoha různých formách.

Z Karet energie nám vyšla Brána k romanci, která krásně navazuje na předchozí kartu. I ona vypovídá o tom, že v sobě máme probudit a uchovávat lásku. Připomíná nám, že láska v jakékoli formě, kterou si ve svém životě přejeme mít, začíná vždy u nás samých a u naší energie. Těžko si přitáhneme šťastný vztah přetékající láskou, pokud ve své energii nosíme jen stížnosti, jak jsme pořád sami nebo jak pořád narážíme na samé špatné osoby, sebelítost, pocity strádání a nedůvěru v to, že je láska v našem životě možná. Přejeme-li si navázat naplňující vztah (nebo posílit ten současný), je důležité přistupovat k druhým lidem s plným pohárem přetékajícím láskou, kterou jsme připraveni sdílet; nikoli s prázdným pohárem, který čekáme, že nám naplní druzí. Druzí lidé vycítí, že po nich něco chceme, že se na ně pověsíme a že budeme na nich závislí, a to je od nás už předem odežene. Pokud se naopak cítíme spokojení a plní lásky i sami o sobě, rádi nám budou dělat společnost a naše vztahy budou vzkvétat. Tato karta nás vybízí, abychom se cítili milováni bez ohledu na cokoli.
Je pozitivním znamením pro vznik nových milostných vztahů nebo k obnovení těch již existujících. V každém případě vypovídá o přílivu nové lásky.
Ta přitom musí vycházet také z nás samých. Propusťme tedy ze svého srdce všechno, co láska není. Milujme druhé a milujme sami sebe. Chovejme se s úctou k druhým i k sobě. Dobře víme, že vztahy, které v životě máme, nám zrcadlí, jaký vztah vedeme sami se sebou. Pokud sami sebe zanedbáváme, cítíme nedostatek své lásky, a pak ji o to více vyžadujeme od druhých - kteří však nejsou vždy zodpovědni za to, že se cítíme být zanedbáváni. V některých případech si do nich jen projektujeme svou vlastní vinu. Obdobně pokud sami sebe nějak obelháváme nebo zrazujeme, můžeme pochybovat o důvěryhodnosti lidí v našem života. Čím lepší a láskyplnější budeme mít vztah sami se sebou, tím lepší a láskyplnější budeme mít i vztahy s druhými. (A vztahy, které tomu neodpovídají, se začnou buď proměňovat do lepší formy a nebo budou z našeho života přirozeně odcházet.)

Z karet Moudrosti orákula nám vyšla karta Ujdi tu vzdálenost. Ta nám říká, abychom vytrvali ve svém úsilí být milujícími a láskyplnými lidmi - stejně jako v jakékoli jiné záležitosti, kde je od nás vyžadována trpělivost a kde nám tato naše trpělivost občas dochází. Říká nám, že všechno potřebuje svůj čas ke svému rozvoji a zlepšení a že nemáme spěchat na výsledky. I když je pochopitelné, že se můžeme cítit odrazováni od další snahy, když nevidíme žádné výsledky, touto kartou dostáváme znamení, že ne všechno je tak marné nebo bezvýsledné, jak se může zdát.
Pokud jde o téma lásky a našich vztahů, které se v tomto výkladu objevuje jako hlavní, vypovídá tato karta o tom, že dlouhodobé a kvalitní vztahy (které si většina z nás přeje mít) je třeba udržovat, pracovat na nich, společně překonávat překážky a umět se navzájem akceptovat a milovat i s našimi nedostatky (pokud se nejedná o záměrné ubližování). Přestože nám naše vztahy slouží především ke sdílení lásky a vzájemné blízkosti, jsou pro nás také příležitostí ke zvládnutí a překonání lekcí, kterými projdeme snáze ve dvou než každý sám - resp. které mají dostat oba partneři. Pokud se tedy v nějakém našem vztahu objevují problémy a my pochybujeme, zda v něm zůstat, zda má vůbec cenu se snažit, pak nám touto kartou dávají andělé najevo, že rozhodně ano! Ať už se bude daný vztah vyvíjet dál jakkoli, my budeme moci žít s vědomím, že jsme pro něj udělali všechno, co jsme mohli.
Pokud pracujeme na nějakém projektu, nebo se intenzivně zabýváme nějakým svým záměrem či přáním, jehož naplnění bude vyžadovat delší dobu, pak i zde nám tato karta radí, abychom se nevzdávali, když dlouho nevidíme výsledky, a abychom vytrvali. Tato naše vytrvalost se nám velmi vyplatí.

* * *

SHRNUTÍ
První týden roku 2021 je - obdobně jako celý tento rok - zasvěcen lásce a otevírání našich srdcí. Vpusťme do svých srdcí lásku a nechme ji, ať z nás vyplaví všechno, co láska není. Naplňme se láskou až po okraj a sdílejme ji s druhými. Láska, která z nás vyzařuje, k nám přitahuje další lásku v mnoha různých podobách a formách. Buďme jim otevřeni. Buďme ochotni milovat a nechat se milovat. Těšme se z toho hezkého, co v životě máme. Sami vytvářejme nové hezké věci. Vkládejme lásku do toho, co děláme i co říkáme. Laskavé slovo může být pro někoho mnohem důležitější, než je na první pohled vidět. Zasvěťme tedy tento týden lásce a laskavosti a mějme na paměti, že jsme to především my, komu naše láska prospívá, neboť je to právě naše srdce, ve kterém se tato láska rodí a ve kterém přebývá - a které je touto láskou vyživováno.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.