sobota 2. ledna 2021

Novoroční výklad karet pro rok 2021

Milí přátelé,

protože máme za sebou neobvykle intenzivní rok a mnozí z vás jsou zvědaví, co nás čeká v tom dalším, rozhodla jsem se pro nás všechny udělat výklad karet pro rok 2021. Měl by nám ukázat témata, která budeme v novém roce všichni řešit, přestože každý jiným způsobem a možná i v různou dobu. Výklady, které dělám, shrnují společné body, které na svých cestách sdílíme, přestože je máme jinak zcela individuální. Samozřejmě také platí, že nic není vytesáno do kamene a vše můžeme do určité míry ovlivnit - včetně svého vlastního postoje, přístupu a způsobu vnímání k dané záležitosti. 

V tomto výkladu jsem netahala kartu pro každý měsíc - k tomu nám slouží průběžné týdenní výklady, které jsou aktuální pro dané období a jeho energii. Protože součet číslic v roce 2021 je pětka, tedy číslo změn a proměn, vybrala jsem 5 karet pro každé téma:

- obecný přehled toho, co budeme v roce 2021 řešit (sem se připletla jedna karta navíc :)
- energie tohoto roku
- vztahy
- finance
- zdravotní otázky
- poselství přírody a Matky země
- naše životní poslání v tomto roce
- doporučení andělů pro tento rok

Z roku 2020 nikdo nevyšel stejný, protože každého z nás se hluboce dotkl. Zvlášť pro vysoce citlivé osoby bylo těžké unést energii tohoto roku a alespoň nějak fungovat. Nám všem patří velké uznání za všechnu tu práci, kterou jsme zvládli, i za všechno, co jsme museli překonat a vytrpět. Dopřejme si tedy chvíli na to, abychom sami sobě poděkovali za svou sílu a vytrvalost i za všechno ostatní, co jsme dokázali. Sepišme si také všechno důležité, co jsme si během něj uvědomili, co jsme se naučili, jakých lekcí se nám dostalo a v čem jsme nyní moudřejší. I za přijetí těchto lekcí si poděkujme. Nebylo to lehké.

Pokud vás při čtení výkladu napadne něco dalšího, věnujte tomu pozornost - může to být vaše vlastní vnitřní vedení, které vám říká, co dané téma znamená konkrétně pro vás. Obdobně pokud budete mít dojem, že se vás určité téma netýká, důvěřujte svému vlastnímu vedení. Individuální vnitřní vedení každého z nás má vždy přednost

* * *

ROK 2021 A OBECNÁ TÉMATA, KTERÝMI SE V NĚM BUDEME ZABÝVAT

Pro obecný výklad na nový rok 2021 jsem použila Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.
Hned první kartou, která nám pro témata tohoto roku vyšla, je Otevřete své srdce. Je to karta lásky a také srdečných vztahů založených na spříznění duší. Láska a vztahy vyživující naši duši budou tedy v tomto roce jedním z hlavních témat. Abychom mohli být v životě šťastní, potřebujeme v sobě chovat lásku a sdílet ji s ostatními. A abychom mohli dávat i přijímat lásku v jakékoli formě, je důležité mít své srdce otevřené. Pokud tomu tak není, může to být z mnoha důvodů - mezi ty nejčastější patří pochybnosti (viz. další karta Dvojka Myšlenek) a hluboká zklamání a bolest pramenící z minulosti (viz. Pětka Citů), které nám tyto pochybnosti vyvolávají. V tomto roce budeme konfrontováni jak se svými pochybnostmi (o sobě či o životě jako takovém), tak i se svým žalem a smutkem, které jsme v sobě doposud nedořešili. Může se přitom jednat i o zranění z dětství nebo z minulých životů, která nás stále blokují, aniž bychom si to uvědomovali.
Karta Dvojka Myšlenek vypovídá také o našem myšlenkovém zmatku ohledně momentálního dění. Protože se na nás valí spousta protichůdných informací, nikdo pořádně neví, čemu má věřit. Budeme tedy vedeni k tomu, abychom posílili své spojení s intuicí a řídili se především vlastním vnitřním vedením. Jindy nám naopak říká, že informací ještě nemáme dost na to, abychom si mohli o něčem vyvodit jasný závěr. Naše mysl chce mít ve všem jasno a ke všemu mít jasný postoj. Máme si tedy dát pozor na ukvapené závěry a raději si zjistit více informací, než si vytvoříme definitivní postoj a než začneme jednat.
Pětka Citů nás povede k odpuštění, léčení našeho smutku a vnitřnímu usmíření. Smutek a žal patří k našemu životu stejně tak jako radost a štěstí, a jako každý pocit potřebují, abychom jim dopřáli svůj prostor. Mnohé bloky, které v sobě nebo ve svém životě máme, vycházejí z potlačovaného a nevyjádřeného žalu, před kterým se snažíme utéct. I mnohé fyzické neduhy jako závislosti, srdeční problémy aj. mohou být jen projevem smutku, kterému jsme nedali prostor a který si hledá cestu ven skrze naše tělo. V tomto roce se budeme učit přijímat smutek a přestat se ho bát. Je jasné, že nikdo nechce být smutný, ale když už smutní jsme, dejme svému smutku jeho prostor a dovolme si ho cítit. Pokud jsme utrpěli ztrátu nebo zklamání, dovolme si truchlit. Máme právo na své pocity. Přiznání si a vyjádření svých pocitů nám nijak neublíží. Nemusíme nic dělat, stačí jen to, že si své pocity přiznáme a že je konečně necháme jít ven. Z toho není třeba mít strach. Požádejme své anděly a archanděla Azraela o pomoc s procítěním, přijetím a vyplavením těchto bolestných pocitů a přijměme veškerou podporu, kterou budeme potřebovat. 
Čtvrtá karta, Eso Myšlenek, nás vybízí k jasnému rozhodnutí a odhodlání, že si své problémy vyřešíme a že si jimi přestaneme nechávat kazit život a radost z něj. Možná už nám dojde trpělivost a pověstná "poslední kapka" nám dodá potřebnou odvahu k tomu, abychom některé věci konečně vyřešili a dokončili. Také tím můžeme definitivně prolomit nějaký opakující se negativní vzorec, kvůli kterému prožíváme stále dokola určité situace, potkáváme tytéž typy lidí nebo nějakým způsobem opakovaně reagujeme na podobné podněty. Dále je to karta jasné mysli a jasné komunikace. Budeme se tedy učit udržovat si jasnou a klidnou mysl a jasně se vyjadřovat.
Pátá karta se jmenuje Nové začátky a krásně navazuje na všechny předchozí. Pokud totiž v sobě vyřešíme vše nedořešené a doposud bolavé, otevře se nám úplně nová kapitola, nepopsaný list, na který si můžeme sami napsat svůj nový příběh - takový, jaký si přejeme. Šestá karta, která vyšla navíc, je Strážce Činu, a ten nám říká, že svůj život máme ve svých rukou, i když nám to tak možná nepřipadá, a že v tomto roce dostaneme příležitost převzít zodpovědnost sami za sebe i za většinu věcí, které prožíváme. Máme se stát svými vlastními pány a převzít moc nad svým životem, který byl doposud řízen našimi bolavými city, zraněným srdcem a vystrašenou, neustále pochybující myslí. 

* * *

ENERGIE ROKU 2021


Z Karet energie od Sandry Anne Taylor, které nám naznačují ladění nového roku, jasně vyplývá, že to bude čas hlubokých proměn a velké vnitřní práce - tedy práce s naším nitrem. Karty, které nám pro další rok vycházejí, jsou velmi duchovní a transformativní.
První z nich je Zahrada a brána, která představuje osobu, jež má svobodu kdykoli odejít ze svého omezení, ale která váhá, protože se bojí neznámého a protože je jí momentální omezení pohodlné. Dostane se nám příležitosti vystoupit ze své komfortní zóny, ve které se cítíme bezpečně, ale která nás přitom dusí nebo nám dokonce ubližuje. Někdy jsme k tomuto výstupu ze zóny bezpečí životem donuceni - to platí v případě, že bychom se k tomu neodhodlali sami. Čím ochotnější proto budeme k vlastní proměně a k pozitivním a potřebným změnám ve svém životě, tím snazší průběh to všechno bude mít. Klíč k bráně ze svého omezení máme sami ve svých rukou.
Druhá karta, Odpočinek a omlazení, vypovídá hlavně o regeneraci po utrpení z předchozího roku. Potřebujeme znovu načerpat síly a obnovit svou duševní i fyzickou rovnováhu. Tato karta naznačuje, že bez ohledu na to, co se může v dalším roce dít, budeme dostávat spoustu času a prostoru pro odpočinek a obnovu svých sil. Samozřejmě jsme to i my, kdo rozhoduje o našem rozvrhu a kdo si tento čas a prostor musí vymezit - to znamená mimo jiné umět říct Ne lidem či aktivitám, na které se právě necítíme a které mohou počkat, až si doplníme své vlastní síly.
Třetí karta, Mág a zrcadlo, představuje čaroděje, který má v jedné ruce energii yin (vody) a v druhé yang (ohně). Voda představuje intuici, jasnost myšlení a schopnost sebeuvědomění, oheň zase schopnost aplikovat tyto své aspekty v realitě a utvářet svůj život. Podobně jako předchozí obecný výklad nám i v tomto případě říká, že máme velký vliv na to, jak náš život vypadá, a že si to v následujícím roce začneme skutečně uvědomovat - a dobře to využívat.
Bohyně Měsíce, která následuje na čtvrté kartě, je rovněž silně duchovní symbol. Představuje kontakt s naší duší, aspekt ženské energie a pasivního = přijímajícího principu. Vypovídá o tom, že v novém roce budeme energii hlavně přijímat a spíše než ve vnějším světě budeme trávit více času v tom vnitřním. Budeme vedeni k prohloubení kontaktu se sebou samými, k meditaci, k uvědoměním, k hlubší intuici a k většímu vnitřnímu klidu. To všechno nám přitom současně pomůže ke stabilizaci a prohloubení našeho vnějšího života (vztahů, kariéry, financí, aj.) neboť tyto naše životní oblasti jako zrcadlo odrážejí náš vnitřní svět a vše, co v sobě nosíme. Úklidem v sobě samých a vybudováním dobrého vztahu se sebou samými napomůžeme automaticky k očistě a rozvoji našich životních oblastí.
Karta Kvetoucí hojnost krásně završuje poselství o energii roku 2021 a dává nám vědět, že budeme mít k dispozici všechno, co potřebujeme. Hojnost se přitom netýká pouze peněz, ale všeho, co je pro nás důležité, včetně citové hojnosti, hojnosti času, nápadů, apod. K tomu je také potřeba, abychom uměli hojnost přijímat a ne pouze vydávat ;)

* * *

VZTAHOVÁ TÉMATA PRO ROK 2021

Karty Whispers of Love (Šepoty lásky) od Angely Hartfield, které jsem vybrala pro oblast vztahů, jednoznačně vypovídají o tom, že hlavním vztahovým tématem tohoto roku bude naše upřímnost a komunikace. Je to velmi logické, protože většina problémů v našich vztazích vzniká kvůli nedostatečné nebo nejasné komunikaci.
Hned první karta nám říká Buďte opravdoví. Vztahy, které ve svém životě máme, vycházejí ze vztahu, který chováme sami k sobě. A kvalitní vztahy navazujeme s lidmi, s nimiž sdílíme své skutečné já. Ne to, které se snažíme mít v něčí přítomnosti, abychom se mu zavděčili, ale to, které je nám zcela vlastní, když zrovna není nikdo poblíž. Naše nejupřímnější zájmy, hluboké životní hodnoty, naše pravá povaha - to všechno je důležité přijmout a vyjadřovat, aby si nás našli ti praví lidé pro nás. Pro zkvalitnění a prohloubení našich vztahů bude tedy třeba začít v první řadě u sebe.
Druhá karta je Jádro věci, a ta nás nabádá, abychom se dívali pod povrch. Abychom nesledovali jen to, jak kdo vypadá, jak se jeví na povrchu, nebo to, co nám říká, ale i vše, co se skrývá pod tím. Pokud se někdo usmívá a říká, jak je vše v pořádku, i když my cítíme, že to tak není, otevřeme toto téma. A obdobně my sami nebuďme povrchní a vzdejme se předstírání. Nesnažme se "chránit něčí city" tím, že se budeme vyhýbat řešení problémů a přiznáním si, že tyto problémy existují. Vztahy jsou o tom, abychom je utvářeli, abychom s druhými společně překonávali problémy, které se vyskytnou čas od času všude. Právě tím se upevňují a prohlubují.
Třetí karta s názvem Obraťte se ke světlu svého srdce nám připomíná, že i když nám mnohdy připadá, že svět je zlý a neláskyplný, stále máme spoustu lásky ve svém vlastním srdci. V novém roce budeme vedeni k tomu, abychom si udrželi svou víru v lásku a všechny její formy i navzdory všem zkouškám. Každý z nás (i samotný svět) někdy prožívá beznaděj, ale právě proto jsme sem přišli, abychom pomohli pozvednout energii láskou a vírou, kterou v sobě máme a kterou sdílíme s dalšími prostřednictvím svých vztahů. Láska, kterou sdílíme s druhým člověkem, se skrze něj dostává dále a spouští se tak řetěz povznášející energie. Nedovolme tedy, aby nás temnější období okradla o víru v lásku a její moc.
Čtvrtou kartou je Miluji Tě, poselství o moci našich slov. V rámci rozvoje své vztahové komunikace se budeme učit vyjadřovat svou lásku a vděčnost druhým lidem. Týká se to jak slov, tak i jiných projevů - třeba darů, činů, apod. V novém roce máme využít každé příležitosti k tomu, abychom někomu řekli něco hezkého, vyjádřili mu svou lásku nebo ho laskavým slovem či gestem pozvedli. V neposlední řadě je to také vybídka k tomu, abychom tato slova říkali sami sobě a mysleli to upřímně.
Pátá karta se jmenuje Mluvte jazykem lásky, a ta ještě podtrhuje poselství těch předchozích. Ať už budeme vyjadřovat své pocity nebo budeme potřebovat probrat s někým problematickou situaci, vždy mějme lásku a úctu jako prioritu. Dovolme lásce, aby mluvila za nás. Dokonce i odmítnutí nebo vymezení hranic druhému člověku můžeme udělat laskavě, aniž by to přitom snížilo váhu našeho postoje. Hovoříme-li s druhými lidmi s láskou, můžeme mít vždy čisté svědomí a budeme vědět, že jsme vše udělali nejlépe, jak to jen šlo. Naše slova mají moc zapsat se hluboko do paměti druhého člověka, a tak nechť jsou opravdu upřímná a vycházející z pozice lásky. 

* * *

FINANCE A HOJNOST V ROCE 2021

Pro oblast financí a obecně pak hojnost čehokoli karty pro rok 2021 vypovídají, že bude třeba zapracovat na naší vlastní vysoké energii a víře v hojnost navzdory jejímu dočasnému nedostatku (obdobně jako u vztahů). Přestože nyní mnozí lidé strádají - a to nejen v důsledku poničené ekonomiky - stále je možné mít dostatek peněz i všeho ostatního, co potřebujeme.
První karta se jmenuje Strava o vysoké energii. Ta nás vede k přijímání takové potravy, která je čistá z hlediska energie (která například není zatížená utrpením jiných tvorů, se kterými bylo ohavně zacházeno, nebo neobsahuje pesticidy a jiné škodlivé látky), která je výživná, tělu přirozená a která našemu tělu neubližuje. Kromě stravy a přijímaných látek se to však týká obecně všeho, co přijímáme do sebe - včetně všeho, co vidíme, posloucháme, vnímáme. Jsme vedeni k detoxikaci od všeho, co naši energii stahuje dolů. Každý z nás jistě ví minimálně o jedné věci, na které by v tomto ohledu mohl zapracovat, a tak toto vedení následujme. Zvýšením a pročištěním naší vlastní energie (kterou z velké části tvoří to, co fyzicky a duševně přijímáme) dosáhneme toho, že začneme přitahovat příležitosti, osoby, věci a situace o vyšší energii.
Druhá karta souvisí s tou první a říká nám Propusťte svůj odpor vůči penězům. Týká se to zejména hněvu, který vůči penězům mnozí lidé chovají, protože je jejich nedostatek omezuje. To je pochopitelné, nicméně jak jednou řekla úžasná Louise Hay: "Žádnou věc si nepřitáhnete nenáviděním jejího nedostatku." I když je náš hněv logický a přirozený, nepomůže nám k hojnosti, tak jako vztek na samotu nám nepřitáhne vztah a vztek na nemoc nám nepřinese uzdravení. Zkroťme své ego a vzdejme se svého vzteku pro své vlastní dobro. Dejme prioritu tomu, abychom přitahovali hodnotné věci, vztahy a situace tím, že budeme ctít svou vlastní hodnotu a budeme si vážit toho dobrého, co v životě máme. Naše energie hodnoty a oceňování k nám bude přitahovat další hodnotné a ocenění hodné věci.
Třetí kartou je Partnerství, a to se v oblasti financí týká zejména spolupráce a vzájemné podpory. Budeme vedeni k tomu, abychom si navzájem pomáhali. Kdo má financí dostatek, ať podpoří ty, kdo ho nemají - finančně nebo i tím, že jim poskytnou nějakou možnost výdělku, naučí je něco nového, apod. Karta Partnerství nám také připomíná, jak je důležité se obklopovat lidmi, kteří nás podporují v naší víře v dostatek a v utváření své hojnosti - a jak velký vliv na nás může mít naopak společnost, která je pesimistická, negativní a která naši snahu zpochybňuje či shazuje. Neznamená to samozřejmě, že bychom se neměli bavit s lidmi, kteří nesdílí náš optimismus, ale neřešme s nimi své sny, o kterých pochybují. Jinak je to jako vpustit někoho do zahrádky, aby pošlapal a zadupal naše čerstvě zasetá semínka - byť to může ve své podstatě myslet dobře.
Čtvrtou kartou jsou Sny o bohatství. Ta představuje inspiraci, vhledy, vize a nápady, které budeme v průběhu roku dostávat. Hojnost (čehokoli) k nám nepřistane vždycky zázračně sama - je třeba, abychom se na tomto procesu podíleli a utvářeli si ji svým dílem sami. K tomu patří následování božsky inspirovaných nápadů aktivními kroky. Věnujme tedy pozornost těmto vhledům a následujme je. Jsou to odpovědi na naše modlitby.
Pátá karta pro oblast hojnosti nám říká Vizualizujte si hojnost ve všech podobách. To je pro nás připomínka toho, že ať už si přejeme finance, vztah nebo cokoli jiného, existuje mnoho různých zdrojů a ne vždy to musí být ten, na který jsme se zaměřili. Máme tedy zůstat otevření jakékoli formě toho, co právě ve svém životě potřebujeme, a nelpět na konkrétní podobě nebo konkrétním zdroji. Potřebujeme se naučit ponechat prostor Vyšší Moudrosti, která ví lépe než my, v jaké podobě nám to či ono nejvíce přinese.

* * *

ZDRAVÍ

Co se týká zdravotních otázek v roce 2021 a toho, co nám všem nejvíce prospěje, bude to zejména o posílení kontaktu a komunikace s naším vlastním tělem, respektování jeho hranic, naplňování jeho potřeb a především uvědomování si jeho samotné existence. Ve víru všeho, co prožíváme, mnohdy své tělo ani nevnímáme. Dokonce ani když je nám ze samého stresu špatně, neřešíme své tělo, ale záležitost, která nás vystresovala. V tomto roce bychom to měli změnit. Naslouchat svému tělu je nejen důležité, ale pro naše zdraví naprosto nezbytné!
První karta Zeptej se svého těla nás vybízí k tomu, abychom v případě, že máme nějaké fyzické neduhy (a to neznamená jen nemoci, ale i třeba závislosti - na jídle, na návykových látkách, aj.) v první řadě navázali kontakt se svým tělem a zeptali se přímo jeho, co ho trápí a proč. Můžeme být překvapeni, jak snadno od něj dostaneme odpověď. Možná nám řekne "Dáváš mi pít málo čisté vody". Nebo "Cítím stres a chybí mi pocity bezpečí, a tak potřebuji jíst tohle či tamto, aby to v mozku vyvolalo lepší pocity" nebo například "Jsem pořád unavené, protože nestíhám vstřebávat jedy, které do mě neustále pumpuješ, tak s tím už přestaň!" Naše tělo je ohromně moudré a vždy dělá to nejlepší, co dokáže s tím, co má k dispozici. Dokonce i když my sami si ho nevážíme, neuvědomujeme si jeho úsilí a zanedbáváme ho, ono neustále dělá to nejlepší, co umí. Začněme tedy cestu k tomu nejlepšímu možnému zdraví tím, že začneme komunikovat se svým tělem a že budeme respektovat jeho potřeby, místo abychom si na jeho úkor prosazovali svoje nezdravé a sebedestruktivní návyky. To se přitom týká jak fyzických, tak i psychických návyků.
Druhá karta Uzdravení nám říká, že je naprosto možné a reálné zlepšit svůj zdravotní stav. Ať už nás trápí cokoli fyzického nebo psychického, cesta k uzdravení existuje a skrze kontakt s naším tělem na ni úspěšně vykročíme. Každému z nás však vyhovují jiné prostředky, aktivity či odborníci, a tak požádejme o ten nejlepší způsob právě pro nás a Nebesa nám ráda pomohou najít léčbu a nový životní styl právě nám na míru.
Třetí karta se jmenuje Vnitřní autorita, a ta nám říká, že bez ohledu na statistiky nebo názory někoho jiného, zůstáváme my sami pány vlastního života včetně zdraví. Je moudré nechat si poradit a vyslechnout si názory lidí, kteří se v dané oblasti vyznají, ale stále bychom měli za svou pravdu přijímat pouze to, co s námi opravdu souzní. V loňském roce jsme měli smutnou ukázku toho, jak velký ničivý vliv může na něčí zdraví mít cizí názor. Mnoha lidem se zhoršilo zdraví už tím strachem, který v nich vyvolal názor vnějších autorit. Čím hlubší kontakt s vlastním tělem (a jeho moudrostí) budeme mít, tím snáze předejdeme tomu, aby nás ničivě ovlivňovaly vnější autority - lidé, statistiky, informace. Strach nám ke zdraví nikdy nepomůže! Je moudré mít respekt k možným nebezpečím a dělat, co můžeme, abychom si uchovali to nejlepší zdraví, ale mít respekt není totéž co užírat se strachem. Ke zdravému respektu patří i duševní klid.
Čtvrtá karta nese název Masáž a obvykle nás vede k tomu, abychom vyhledali pomoc maséra či fyzioterapeuta v případě, že máme ztuhlé svaly nebo potřebujeme nějakou rehabilitaci. Obecně to znamená především fyzický dotek a péči, kterou naše tělo cítí a přijímá, ať už od někoho druhého nebo od nás samých. V rámci komunikace s naším tělem je fyzický dotek velmi klíčový. Už například při sprchování a každodenní očistě máme příležitost vnímat, jak nás voda očišťuje, jak nás zahřívá (či ochlazuje), jak se naše ruce dotýkají naší pokožky, jak je proplétáme svými vlasy... Děláme to tak automaticky, že si své tělo pořádně neuvědomujeme, ani když jsme s ním v takto přímém a blízkém kontaktu. I toto je tedy jedna z věcí, na které se v tomto roce můžeme zaměřit a které nám pomohou k lepšímu zdraví.
Pátá karta pro oblast zdraví nám říká, že Modlitba funguje. O síle modlitby jsme měli všichni možnost se přesvědčit, ať už ve svém osobním životě nebo na globální úrovni (viz. třeba loňské hromadné modlitby za déšť pro Austrálii sužovanou ničivými požáry, kde déšť přišel již po dvou až třech dnech intenzivních celosvětových modliteb). Modlitby nejsou jen slova, ale především zaměřená energie, která je v našich slovech obsažená. Čím upřímnější jsou naše slova (nebo myšlenky a vize), tím je námi vyslaná energie silnější. Přestože nemůžeme vždy všechno špatné zvrátit, i když si to upřímně přejeme, stále jsou věci, kterým naše energie napomůže k tomu nejlepšímu možnému vývoji. Pomáhejme tedy svými modlitbami v tomto roce svému vlastnímu zdraví, zdraví ostatních i zdraví našeho světa. A samozřejmě, pokud se nám naskytne příležitost pomoci i jinak než modlitbou, vzhůru do toho!

* * *

POSELSTVÍ PŘÍRODY A MATKY ZEMĚ PRO ROK 2021

Karty Earth Wisdom Oracle (Moudrost Země) od Barbary Moore jsem vybrala pro účel poselství Matky Země pro náš nový rok. Země nám o sobě dává vědět - a především o tom, jaký vliv na ni jako lidstvo máme. Klimatické změny i další vlivy neubližují pouze Zemi, ale i nám. Bohužel spousta lidí neřeší nic, dokud nejde přímo o ně a jejich pohodlí. Nechá-li se však problém narůstat, logicky časem začne zasahovat stále větší oblasti a promítat se do stále hlubších rovin. To se nám již děje a je třeba na to reagovat - a ne jen kvůli nám. Stále zde zůstávají akutní environmentální problémy, které je třeba řešit, ať už se nás přímo dotýkají nebo ne. Všechno souvisí se vším. Co děláme Zemi, děláme sami sobě. Je mnoho věcí, které můžeme pro lepší životní prostředí udělat - třídit odpad, recyklovat vše, co se dá, snížit spotřebu masa a jiných živočišných produktů (nebo úplně přejít na veganskou stravu), využívat alternativní zdroje energie, sázet stromy, nechat si na zahrádce alespoň část divoce rostoucí zeleně (ideální pro hmyz), angažovat se v politice pomáhající životnímu prostředí, finančně podporovat organizace zaměřené na pomoc životnímu prostředí, nenakupovat zbytečně mnoho věcí, nebo už to, že budeme sdílet užitečné informace, videa, články a inspirovat tak ostatní. Mnozí lidé by upřímně chtěli přírodě pomoci, jen nevědí konkrétně jak. Sdílený článek s praktickými nápady jim může otevřít cestu dál.
Velmi doporučuji shlédnout nový film sira Davida Attenborougha, Život na naší planetě, který, byť je poměrně smutný, nabízí také naději a řešení pro naši současnou globální situaci: https://www.youtube.com/watch?v=t5_giIuvxb0

Vedle přímých environmentálních řešení jsou tu však také další věci, kterými můžeme Zemi pomoci - a které spočívají v práci se sebou samými. To, jací jsme, jak přemýšlíme, jak vnímáme a hlavně jak potom jednáme a jak žijeme své životy, to všechno má přirozeně dopad i na naše životní prostředí. I změny v naší osobní rovině mohou mít proto velký přínos pro Zemi a její vlastní zdraví. Na tyto změny se tedy zaměříme.

První karta je Božské spojení, kterou jsme vyzýváni k obnově a posílení svého vztahu s přírodou. Čím více jsme si vědomi našeho vzájemného propojení, tím ochotněji a uvědoměleji se budeme o přírodu starat. Dělejme si častější procházky. Navštěvujme nová místa v naší krásné krajině. Jsme požehnáni zemí, která oplývá hojností - na jaře se barví novými květy, v létě a na podzim nám skýtá hory ovoce. Roční období, která se zde střídají, jsou dokonale promítána do našeho vlastního životního cyklu, v němž se střídají období rozkvětu, aktivity, produktivity i odpočinku. Sledování nočního nebe, Měsíce, hvězd a dokonce i některých planet, nás propojuje s celým Vesmírem.
Věnujme se v tomto roce posílení našeho spojení se Zemí a přírodou. I pokud nemůžeme právě ven (je-li počasí extrémní nebo máme nějakou indispozici), můžeme toto spojení udržovat díky domácím rostlinám, zvířátkům nebo třeba nerostům a dalším přírodninám, jimiž se obklopujeme doma.
Příroda nám připomíná náš vlastní původ a je tady neustále pro nás. Buďme jí za to vděčni.
Druhá karta s názvem Bohatství nám připomíná bohatství, které ve svém životě (i v přírodě) máme - a že tato hojnost potřebuje přirozeně proudit. Objeví-li se nějaký dočasný nedostatek - například finanční krize - můžeme mít tendenci upadnout do strachu, začít si schraňovat co nejvíce "na horší časy" a uzavřít se v mentalitě nedostatku a strádání. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom si na tento sklon dali pozor a nedovolili méně plodným obdobím sebrat nám naši víru v hojnost. Zasaďme semínka, která nyní máme, a přijímejme to, co se nám nabízí.
Z environmentálního hlediska je to pro nás připomínka toho, že právě touha po penězích a strach z jejich nedostatku jsou jednou z hlavních příčin kácení pralesů, vybíjení zvířat, vykořisťování přírody a dalších destruktivních jevů, kvůli kterým naše Země trpí. Naší Zemi můžeme tedy pomoci i tím, že nenecháme peníze rozhodovat o tom, jak žijeme - že například nebudeme svými penězi podporovat bezohledné velkochovy, kde trpí zvířata, jen proto, abychom ušetřili, nebo levné oblečení, které je levné kvůli mizerně placeným pracovníkům (mnohdy i dětské práci!) Budeme-li si dobře vybírat, do čeho vložíme své peníze, můžeme tak podpořit poctivé podniky a kvalitní produkty šetrné k životnímu prostředí namísto těch, které vydělávají na úkor levné práce, zneužívání jiných tvorů nebo které šetří na kvalitě svých výrobků. Buďme ochotni dobře zaplatit za dobrou práci a dobré věci. 
Třetí karta, Požehnaný zrak, nám připomíná, jak vzácná a důležitá je naše schopnost vidět věci z nového úhlu pohledu, otevřenost novým názorům a nadčasová moudrost, díky které se automaticky snažíme žít co nejohleduplnějším způsobem. Schopnost vidět širší souvislosti nám dovoluje činit rozhodnutí, která jsou dobrá nejen pro nás, ale i pro druhé lidi a pro přírodu. Tento svůj nový pohled máme sdílet s ostatními. Buďme paprskem nového světla, které jiným lidem ukáže nové možnosti. Přišli jsme na tento svět odlišní od ostatních, abychom je obohatili a něčím novým světu přispěli. Neměňme se, abychom zapadli - naopak, važme si své unikátní moudrosti a podělme se o ni. I my sami se přitom můžeme lecos nového dovědět a naučit.
Čtvrtá karta se jmenuje Kreativita a vybízí nás k tvoření. Jak co se týká vytváření různých věcí - psaní, malování, kreslení, fotografování, sochařství, modelářství, šití, pletení, a jiných tvořivých aktivit, tak i co se týká utváření našeho života i našeho okolí. Karta kreativity nám připomíná, že každý z nás je tvůrce, ať už si to uvědomuje či nikoli. Každý náš den je utvářen našimi myšlenkami, vnímáním, rozhodnutími a činy. V tomto roce budeme mít příležitost tuto naši tvořivou moc využít k mnoha dobrým věcem. Je však třeba se jí nebát. Jednáme-li s upřímným srdcem a v souladu s láskou a dobrými záměry, pak i vše, co děláme, je dobré.
Pátou kartou je Léčení srdce. Matka Země si přeje nám pomoci uzdravit naše srdce od starých i nových zranění, protože je důležité, abychom si je udrželi otevřená. Citlivá, laskavá, milující a ohleduplná srdce pomáhají Matce Zemi zcela přirozeně. Oproti tomu necitlivost, bezohlednost a lhostejnost některých lidí je tím, co Zemi ničí. Přestože nemůžeme měnit druhé lidi, můžeme rozhodovat sami o sobě a zvolit si lásku a citlivost bez ohledu na to, jak moc je to těžké. Ale tak jako se Matka Země stará o nás, my se musíme starat o ni. Jsme její součástí a cokoli děláme jí, děláme sami sobě. Uzdravení svého srdce a udržení si lásky v něm je jednou z věcí, kterými jí můžeme pomoci.

* * *

NAŠE ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ V ROCE 2021

Pro oblast našeho životního poslání a naší úlohy ve světě v dalším roce jsem vybrala sadu karet Orákulum poslů světla (Lightworker's Oracle) od Alany Fairchild.
Už první karta - Mistr Hilarion a Archanděl Rafael - nám naznačuje, že budeme v tomto roce působit především jako léčitelé. S pomocí archanděla léčitele a nanebevzatých mistrů budeme pomáhat světu k uzdravení, a to především tím, že v první řadě uzdravíme sami sebe z utržených ran a ze strachu, který v nás tato zranění mohla vyvolat. Každý z nás, kdo v životě překonal něco těžkého, může velmi pomoci dalším, kteří řeší podobnou situaci. Stáváme se příklady toho, že to jde - že JE možné se uzdravit a zotavit, a k tomu se stát i moudřejšími a uvědomělejšími lidmi. V našem světě je mnoho utrpení, a nejen v souvislosti s pandemií, ale i s chudobou, násilím, válkami, přírodními katastrofami a dalšími nešťastnými okolnostmi. Přišli jsme sem právě v této době, abychom světu pomohli a odvrátili mnohá další neštěstí, ke kterým by bez nás mohlo docházet. Každý z nás má velký vliv, ať již na širokou veřejnost nebo na pár jednotlivců. Obojí má stejně velkou cenu! I kdybychom ve svém životě pomohli jednomu jedinému člověku, má naše konání ohromný smysl. Co teprve všechno to dobré, co jsme už v životě vykonali? A to, co ještě vykonáme? Tato karta je pro nás povoláním do akce. Vybízí nás, abychom využívali všechny své prostředky a schopnosti k tomu, aby se náš svět začal uzdravovat.
Druhá karta nese název Věčné teď. Vypovídá o tom, že můžeme mít v tomto roce obzvlášť velké tendence strachovat se o budoucnost nebo se naopak utápět v minulosti. Tváří v tvář různým ztrátám a bolestným událostem můžeme upadat v lítost nad krásnou minulostí, která už se nevrátí, pochybovat o smyslu života, když je v něm tolik utrpení, a bát se o každý svůj zítřek. Navzdory tomu všemu máme schopnost zakotvit v přítomném okamžiku, žít tím, co je teď, a opravdu svůj život žít, místo abychom jen přežívali. Nový rok pro nás bude příležitostí naučit se žít přítomností.
Třetí karta se jmenuje Hvězdné dítě a poukazuje na velký význam toho, jak se lišíme od jiných lidí. Může to být naše vysoká citlivost, jedinečné schopnosti a talenty, silné morální cítění a věrnost životním hodnotám, nebo cokoli jiného, co je nám tolik vlastní, ale kvůli čemu se někdy cítíme být vyděleni ze společnosti, dokonce i mezi svými nejbližšími. Tyto naše vlastnosti a schopnosti budou hrát v dalším roce velkou roli. Dostaneme šanci využít je k něčemu dobrému, co bude mít pro druhé a pro svět velký přínos. Dovolme si tedy být sami sebou a nestyďme se za to, co nám možná někteří vyčítají nebo kvůli čemu se nám vysmívají. Pokud někomu vědomě neubližujeme, pak není důvod cítit se špatně. A pokud nám některé naše stránky komplikují život, soustřeďme se v tomto roce na jejich kultivaci. I "špatné vlastnosti", jsou-li přiznány a zdravě usměrněny, mohou posloužit k dobrým věcem.
Čtvrtá karta je Sedmý paprsek rituálů, řádu a ceremonií. Značí návrat k našim kořenům, ctění našich předků a tradic, lásku k přírodě a naší zemi i provádění různých rituálů v rámci individuální víry každého z nás. V novém roce budeme mnohem silněji prožívat svou osobní víru a spiritualitu, která nám pomůže konat v souladu s naším Nejvyšším Já, které je v jednotě s Já všech ostatních.
Tato karta také značí vytváření nových hodnot, nových tradic, nových pravidel a nového řádu. V minulém roce jsme měli možnost vidět vskutku pestrou přehlídku všeho, co nefunguje (nebo co funguje špatně), ať už v našem osobním životě, ve společnosti, ve vládě nebo ve světě. Toto všechno je pro nás výzvou, abychom nyní přispěli k vytvoření nového, lepšího a funkčního systému - v osobní rovině i v té společenské. Týká se to například i parlamentních voleb, které nás v tomto roce čekají a ve kterých se můžeme angažovat.
Pátou kartou pro oblast našeho životního poslání je Duchovní dekret. Vypovídá o moci a autoritě, kterou vládneme my sami. Dekret představuje nějaké oficiální rozhodnutí či ustanovení ze strany vlády či úřadů. Tato karta nám však připomíná, že i my sami můžeme činit velká a důležitá rozhodnutí a že i my máme moc nad tím, co a jak se bude dít dál. Je to pro nás připomínka, že nejsme žádné bezmocné oběti a že se máme v novém roce chopit své vlastní moci a autority a s úctou k sobě i druhým jednat z této pozice.
Touto kartou nám také Nebesa připomínají, že se nemáme snažit předvídat, co jak bude, ale místo toho máme začít utvářet svou budoucnost sami. Přestože ne všechno závisí na nás, mnoho věcí určujeme opravdu my. Tak jako v předchozí části výkladu je nám i zde zdůrazněno, že jsme obdařeni tvořivou mocí a schopností utvářet svůj život a svůj podíl ve světě. Přijměme tedy tuto svou moc a využijme ji v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro ostatní.


* * *

POSELSTVÍ ANDĚLŮ PRO NÁŠ ROK 2021

Co by nám rádi vzkázali naši andělé pro rok 2021?
Abychom si vážili našich Přátelství a trávili svůj čas s lidmi, kteří nás milují takové, jací jsme, kteří nám pomáhají tak, jako my pomáháme jim, a s nimiž se cítíme opravdu "doma". Spřízněné duše jsou pro nás naší duchovní rodinou. I když to v naší vlastní rodině nemusí být právě růžové, naši přátelé jsou nám takovou druhou rodinou, kde najdeme přijetí, pochopení i pomoc. Přátelé jsou nám důležitou oporou v těžkých chvílích a radostnými společníky ve chvílích hezkých. Udržujme si vztahy s upřímnými a láskyplnými lidmi a ostatní nechme být. Nemusíme se za každou cenu bavit se všemi. S některými lidmi přirozeně nesouzníme a je to tak v pořádku. Soustřeďme se na ty své vztahy, kde hluboké souznění prožíváme, a do těch vkládejme svou energii. Buďme také ochotni vítat do svého života nové lidi, kteří nás mohou příjemně překvapit :)
Abychom měli na všechno, co je před námi, dostatek sil, bude pro nás důležitá pravidelná Meditace. Neexistuje žádný "správný" postup, jak meditovat. Podstatné je to, že se alespoň na chvíli zklidníme, protřídíme si myšlenky, vyplavíme své emoce a navrátíme se zpátky do svého středu. I psaní deníku, chůze nebo nějaká manuální činnost může být meditací. Vyhraďme si do svého denního rozvrhu čas na meditaci (i kdyby jen 5 minut). Udělejme si z ní stejnou samozřejmost jako třeba večerní sprchu. Duševní očista je také důležitá a pomůže nám projít tímto rokem v klidu a míru.
Pro rok 2021 si máme zvolit nové Záměry. Je schopnost nebo dovednost, kterou si chceme rozvinout? Je něco, co jsme si slíbili, ale dosud jsme to nesplnili? Je něco, co bychom si přáli přitáhnout do života? Udělejme si z toho svůj záměr a prioritu. Mnohé věci už bychom dávno měli, kdybychom se jim skutečně zavázali a pravidelně se jim věnovali. Přestože jsme schopnými pozemskými anděly a konáme spoustu dobra pro druhé a pro svět, je pro nás důležité věnovat nějaký čas a prostor také sami sobě a svému vlastnímu rozvoji a štěstí. V tomto ohledu se budeme v novém roce učit, jak udržovat zdravou rovnováhu mezi časem věnovaným druhým a časem pro sebe a svůj růst.
Karta Božské načasování nám říká, že všechno se děje přesně tak, jak má, a kdy má. A že ne všechno se musí dít tehdy, kdy to zrovna chceme. Nebesa vědí, proč se některé věci potřebují oddálit nebo naopak urychlit. Všechno má svůj čas. Není kam spěchat. Můžeme se uvolnit a přestat se snažit mít nade vším kontrolu. I když možná na něco, co si přejeme, čekáme už dlouho, nevadí. Mějme důvěru v Božské načasování a požádejme o vedení ohledně kroků, které můžeme mezitím udělat pro ten nejlepší vývoj situace. Zůstaňme však v klidu a užívejme si svůj život i přesto, že zatím nemáme všechno, co bychom chtěli. Nemusíme se snažit řídit běh věcí a dohlížet na ně - od toho jsou tu Nebesa.
S tím souvisí také karta Odevzdání. Umění odevzdání znamená schopnost vzdát se své potřeby mít nad něčím kontrolu a být ochotni nechat dané záležitosti její vlastní prostor pro svůj vývoj. Odevzdání znamená mít víru, že i když my sami něco nedokážeme vyřešit, stále existuje nějaké vyšší řešení, které se o všechno postará. Pokud nic z toho, co zkoušíme, nezabírá, je to jasné znamení, že pro danou situaci existuje řešení mimo nás, které se v pravý čas objeví. Mějme tedy důvěru v život i vedení Nebes a dovolme si občas pustit otěže ze svých rukou. Bude-li na nás, abychom my sami něco udělali, vždy k tomu dostaneme jasné vedení v pravý čas.

* * *

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2021 NÁM VŠEM!

- Magda TechetováChcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.