neděle 17. ledna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.1. 2021

Milí přátelé,

po poměrně intenzivním týdnu a novoluní ve znamení Kozoroha, které nás mělo přimět postavit se čelem tomu, co nás frustruje, a něco s tím začít dělat, se nynější týden ponese v klidnějším duchu, avšak stále budeme mít za úkol pokračovat ve změnách, které víme, že potřebujeme. V tomto období nám dorůstá Měsíc, což je ideální čas k tomu, abychom si vyjasnili, co chceme, co potřebujeme a co si přejeme, aby v našem životě narůstalo. Pocity frustrace, nedostatku apod. nám mohou v tomto ohledu posloužit jako indikátory, abychom si uvědomili, co pořádně nefunguje a na čem je tedy třeba zapracovat. Když si vyjasníme své záměry, můžeme do svého života přizvat nápomocnou uzdravující a tvořivou energii, která se nám nyní nabízí. Důležité přitom je změny vítat, ne se jich bát a bojovat proti nim. Dovolme životu, aby nás nyní nasměroval, a následujme kroky, ke kterým budeme přirozeně vedeni.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Osmičku Citů, která představuje oblast, v níž jsme nespokojení či nenaplnění. Může se jednat o dlouhodobě nenaplňující vztah, kariéru, činnost, životní styl nebo také o nespokojenost, která vychází z našeho vlastního negativního pohledu na věci a která přitom vůbec nemusí být opodstatněná. Ať se však jedná o cokoli, budeme to pravděpodobně v těchto dnech pociťovat více, a budeme tak pobízeni k tomu, abychom podnikli určité kroky ke zlepšení dané situace. Co přesně budeme moci udělat, nám sdělí naše intuice. Také můžeme požádat své anděly o znamení, a pak si všímat různých textů, útržků hovorů, vizí, nápadů, myšlenek či pocitů, které nám budou přicházet do cesty a které nám dají nápovědu, co bychom mohli udělat dále.
Hlavní význam této karty spočívá v tom, že budeme zřejmě muset dočasně či trvale opustit nějaké místo, směr, cestu či způsob myšlení nebo jednání, a zvolit si něco jiného. Mnozí lidé jsou v této době například nuceni zavírat své podniky a hledat si něco jiného, co je uživí. Jiní zase neřeší otázku peněz, ale nucenou změnu životního stylu, který nyní nemůže pokračovat tak, jak na něj byli zvyklí. Každá taková změna se na nás podepíše a vyvolává v nás smutek, hněv či jiné podobné pocity. V tomto ohledu nám andělé radí, abychom si dopřáli čas na přiznání si svých pocitů, jejich uvolnění a vyjádření, abychom přijali tento svůj smutek či jiné emoce a nechali jim prostor, který jim právem patří. Požádejme své anděly o pomoc a oporu, potřebujeme-li ji - ať už ty nebeské nebo ty pozemské.
Další věc, na kterou andělé poukazují, je potřeba odhalit pravý zdroj naší nespokojenosti. Zahrnuje-li naše nespokojenost nějakou další osobu nebo osoby, musíme mít na paměti, že ne vždy je to druhý člověk, kdo je za naše pocity zodpovědný. Je pochopitelné, že nás ubíjí vztah, o který se druhá osoba odmítá starat nebo která ho dokonce vědomě poškozuje a podkopává, nebo kde kvůli nějakému problému či vlastnosti druhého člověka nemůžeme prožívat skutečnou hloubku a krásu lásky. V takových vztazích se můžeme snažit sebevíc, ale naše energie se ztrácí kvůli rozhodnutí druhé osoby nedbat na spokojenost obou a na budování společného vztahu. Často se však stává, že druhé lidi neprávem viníme ze své nespokojenosti a strádání, a přitom jsme to my sami, kdo naši duši zanedbává, ignoruje její potřeby a zaměřuje se výhradně na to, co dostává od druhého a jestli druhý dělá to, co chceme. Vlastní vinu si pak projektujeme na jiné lidi. Signálem, že se jedná o takovou situaci, je například to, že ať pro nás druhý člověk dělá sebevíc, nikdy nás to trvale nenaplní a nikdy jsme opravdu spokojeni. Je-li to tento případ, přestaňme nyní řešit druhé lidi a soustřeďme se na nápravu svého vlastního vztahu k sobě. Tento vztah totiž určuje, jaké vztahy a s jakými lidmi budeme navazovat a jakým pohledem budeme své vztahy posuzovat. I když totiž máme kolem sebe opravdu úžasné osoby, nikdy nebudeme spokojeni, zapomínáme-li udržovat vztah se sebou samými. Lidé, kteří jsou přítomni v našem životě, slouží jako zrcadlo toho, jak se sebou zacházíme my sami.

Z karet Moudrost orákula nám vyšla krásná karta Regenerace - karta nového života, druhých šancí, nových příležitostí a obnovy ve všech formách. Jedním z jejích poselství je, že i když se něco zdá být nenávratně poničené, vždy existuje cesta k obnově a uzdravení. Krásným příkladem jsou například lesy zničené silnými požáry v Austrálii nebo Americe. Přestože při těchto požárech došlo k tragickým a zničujícím ztrátám, ať již na životech lidí, zvířat, na přírodě či příbytcích a dalších věcech, po čase se i uprostřed hromady popela začínají zelenat nové lístky a život si nachází cestu zpátky do těch stejných míst, odkud zdánlivě nenávratně vyprchal. Některé věci možná nejdou zvrátit a nemohou být tak, jako dříve, ale vždy je možné najít novou cestu a dát zrod novému životu. Touto kartou nám andělé vzkazují, že se nemáme vzdávat a že si máme udržet svou naději a víru, ať už se naše situace zdá být jakkoli bezútěšná. Pokud jsme prožili nějakou ztrátu nebo jsme frustrováni pocity beznaděje a pesismem, připomínají nám, že v tom nejsme sami, že jsme neustále pod ochranou a že nám pomáhají zajistit všechno, co potřebujeme. Přese všechny nešťastné okolnosti, které někdy v životě prožíváme, si můžeme být jisti, že vždy existuje cesta k obnově a znovuzrození.

Kartou ze sady Moudrost Země pro tento týden je Plujte s proudem. Říká nám, že není třeba o nic bojovat, není třeba se stavět na hlavu a prosazovat si svoje, ani není třeba mít strach z toho, co nyní prožíváme a s čím vším se nyní vypořádáváme. Všechno je v pořádku a přesně tak, jak to má být. Na všechno existuje řešení a vždy jsme přirozeně vedeni právě tam, kam se potřebujeme dostat. Tak jako člověk plující na loďce, který je vyobrazený na kartě, jsme i my vedeni proudem života tam, kam potřebujeme, a to zcela přirozeně a bez boje nebo nutnosti něco kontrolovat. Voda, kterou proplouváme, přirozeně přitéká a odtéká. Co necháváme za sebou, nechme za sebou, co pluje přímo k nám, to přivítejme. Mějme důvěru v cyklus života a i přes možné ztráty a utrpěnou bolest si buďme vědomi síly, která vše neustále a přirozeně obnovuje. Tato regenerující, léčivá a posilující energie je nám vždy k dispozici. Požádejme o ni a dovolme jí vstoupit do nás i do našeho života, ať může uzdravit a obnovit vše, co je třeba. Tato karta nám říká, že to nejsme my, kdo má nyní rozhodovat a řídit celý proces, ale že se máme naladit na ten, který už probíhá, a jednat v souladu s ním a s vedením našeho srdce. Vše, co se nyní děje, směřuje k obnově a novému životu, a nebudeme-li zbytečně bojovat, vztekat se, strachovat se a ubližovat si, zcela přirozeně k této obnově dospějeme.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden, byť je spojen s potřebou upřímnosti a přiznáním si neodkladných změn (což nemusí být vždy příjemné), je současně plný nádherné regenerující energie. Přestože jsme mohli utrpět ztráty nebo být smutní z toho, co se děje jiným lidem a světu, v tomto týdnu budeme mít možnost obnovit a posílit svou víru v nový život a v nekonečnou léčivou sílu Matky Země. Ať už se potýkáme s jakoukoli záležitostí, v níž jsme nespokojeni či nenaplněni, vyžaduje se nyní od nás, abychom se oddali proudu probíhajících změn, uvolnili se, nastolili ve svém srdci i mysli mír a dovolili této léčivé energii naplnit nás i náš život. Mějme důvěru v tu úžasnou sílu, která dává nový život i spáleným lesům. Dejme jí prostor ve svém životě a dovolme jí řídit naše kroky, které budou potřebné k uskutečnění našich změn. Zajistí, aby bylo uzdraveno vše, co lze uzdravit, a obnovit vše, co bylo zdánlivě ztraceno. Tak se zároveň můžeme stát i prostředníky této léčivé síly a podílet se svými vlastními činy na pomoci, léčení a obnově v životech jiných a na naší Zemi... a to je další krásná součást našeho životního poslání.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.