neděle 7. února 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.2. 2021

Milí přátelé,

i nový týden nám pokračuje v duchu klidu, míru, léčení a obnovování naší schopnosti dávat i přijímat lásku. Péče o naše tělo i duši a jejich potřeby je velmi důležitá a měla by pro nás být prioritou. Když dobře fungujeme my sami, pak také přirozeně fungují i všechny naše životní oblasti - a pokud jsou v některé oblasti problémy, snáze je vyřešíme, když se cítíme dobře.
V tomto týdnu nás čeká nádherné romantické novoluní ve Vodnáři, a to ve čtvrtek 11.února. Nastane krátce poté, co se Venuše, planeta lásky, dostane do konjunkce s Jupiterem, planetou štěstí. Je to tedy pozitivní čas pro všechny, kdo si přejí prožívat více lásky a jejích všelijakých krásných podob, stejně jako pro všechny, kteří jsou láskou požehnáni hojně a přejí si ji více vychutnávat.
Jak už dobře víme, je třeba vzdát se věcí, které nejsou založeny na lásce, abychom mohli mít v životě více lásky. V tomto týdnu budeme mít ideální čas oprostit se od pocitů viny, nízkého sebehodnocení, od konfliktů (ať už současných nebo dávných) a dosáhnout vnitřního smíření, které lásce otevře cestu do našeho srdce. Láska, kterou k sobě přitahujeme ve formě vztahů či prožitků, začíná vždy v nás, a tomu tedy můžeme zasvětit tento týden - vymetení všeho, co narušuje naši vnitřní harmonii, a obnovu této harmonie.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčivé karty archanděla Rafaela (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla karta Oboustranně výhodné řešení. Vypovídá o zlaté střední cestě v jakémkoli ohledu a také o kompromisních řešeních, která budou nejlepší jak pro nás, tak i pro další osoby, který se daná situace týká. Jsme vedeni ke vzájemné dohodě, na které se s druhými lidmi shodneme a která bude respektovat potřeby a přání obou stran.
V tradičním tarotu je toto karta Mírnosti, která nás vede k vnitřnímu míru a klidu. Není kam spěchat, není třeba o nic bojovat, není třeba se strachovat. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že o všechno je postaráno a že kdykoli bude třeba, abychom my sami něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení. Můžeme se tedy uvolnit, odevzdat svou tíhu Nebesům a soustředit se na dobrou péči o sebe a své zdraví, ke kterému patří také zklidněná, jasná mysl. Taková mysl je zároveň otevřená inspiraci a novým nápadům, které nám mohou pomoci lépe vyřešit možné problémy, nebo nás inspiruje k vytvoření či vykonání něčeho krásného.
Nakonec je toto karta Božského načasování, která nám připomíná, že všechno má svůj čas. I když si něco hodně přejeme, nebo chceme mít něco už za sebou, existuje Božské načasování, které pomáhá věcem, aby se děly v ten nejlepší možný čas, a to tak, aby to mělo co největší přínos pro nás i pro druhé - a pro cestu našich duší. I když někdy nechápeme, proč se něco (ne)děje a proč právě tak nebo v ten či onen čas, ve skutečnosti vše zapadá na své místo a vše se navzájem doplňuje. Pokud se tedy mermomocí snažíme něčeho dosáhnout a vůbec se nám to nedaří, radí nám andělé, abychom se uvolnili a nechali danou záležitost být. Až přijde čas, abychom zasáhli, poznáme to.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta růžové lilie s názvem Plňte své závazky. Ta může mít doslovný význam slibů, které jsme učinili a které je třeba splnit - ať už jsme něco slíbili někomu jinému nebo sami sobě. Když něco slíbíme a nedodržíme to, trpíme pak pocitem viny nebo neschopnosti. Dávejme tedy sliby pouze tehdy, když jsme si jisti, že je naplníme, abychom mohli žít s čistým svědomím.
Tato karta nás může také vybídnout k tomu, abychom zhodnotili své vztahy s druhými lidmi a udržovali pouze ty, v nichž se můžeme na druhého člověka opravdu spolehnout. Neznamená to nutně dodržování slibů, ale celkově spolehlivost a důvěryhodnost lidí, kteří jsou v našem životě přítomni. Mějme na paměti, že to, s kým se stýkáme, nás přímo ovlivňuje, a pokud někomu nemůžeme věřit, pak nám takový vztah bude vždy pouze ubírat energii, snižovat náš pocit vlastní hodnoty a bude narušovat naši schopnost důvěry.
Pokud jde sliby a závazky, které jsme dali sami sobě - že se o sebe budeme lépe starat, že budeme cvičit, že přestaneme s nějakým škodlivým návykem, že už neuděláme to či tamto - je třeba mít se sebou trpělivost, neboť změna dlouhodobého a hluboce zakořeněného návyku vyžaduje čas. Pokud se nám nedaří něco změnit - a třeba i opakovaně a delší dobu - můžeme mít pocit, že jsme neschopní či slabí, což podkopává naši sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty. (Často pak také přitahujeme do svého života lidi, kteří nám tento názor zpětně zrcadlí a podporují ho v nás.) Naši andělé chtějí, abychom měli se sebou stejný soucit, jaký s námi mají oni. Abychom si uvědomili, že nevadí, když se nám něco nepodaří na několik pokusů - hlavní je, že se upřímně snažíme a že děláme vše, co v daném čase a podminkách dokážeme. Navíc je tady ve hře naše ego - ta naše část plná strachu, která nachází pocit jistoty a bezpečí ve všem, co je známé, zažité a předem dané. Kdykoli se snažíme něco ve svém životě změnit, naše ego reaguje jako malé dítě v období vzdoru - za žádnou cenu neudělá to, co chceme; často začne dělat přesný opak, čistě proto, aby se postavilo na odpor. Chce si uhájit všechno, co jsme si za svůj život upevnili - byť jsou to návyky, které nám ubližují a škodí. Jsou známé, a tudíž si je chce udržet. Je to ta naše část, která, když si přejeme zdravě jíst, v nás vyvolá chutě na nezdravé potraviny; která, když chceme začít sportovat, v nás vyvolá únavu a nechuť; která, když si přejeme zkusit něco nového, nám předloží všechny důvody, proč to nedělat; která nás úspěšně odrazuje úplně od všeho, co by mělo být najednou jinak.
Abychom překonali nástrahy ega a mohli tak naplnit sliby, které jsme si dali, aniž by se nám neustále stavělo do cesty, je třeba 1) uznat jeho existenci a vzít na vědomí jeho odpor. Zkrátka ho přijmout. 2) Vysvětlit mu - jako malému dítěti - že některé změny jsou dobré, že jsou potřebné a že se nám budou líbit. 3) Začít tyto změny dělat po MALÝCH krůčcích a neměnit zničehonic úplně všechno. Pokud chceme změnit stravu, začněme změnou jednoho jídla denně, místo celého jídelníčku najednou. Pokud chceme začít sportovat, dopřejme si pro začátek nějaké příjemné protahování nebo procházku po venku. Pokud si přejeme naučit se říkat Ne, začněme jedním "Ne" denně. Plníme tak své závazky vůči sobě, aniž bychom se přehlcovali a strašili tak své ego, které by se nás logicky začalo pokoušet zastavit. I to je svým způsobem jeden z kompromisů, o kterých pojednává první karta.

Z Karet archanděla Rafaela nám vyšel Boží zásah. To je velmi pozitivní znamení, že se do našeho života chystá nějaké zázračné řešení pro naše záležitosti, za jejichž vyřešení jsme se modlili. Odpověď na naše modlitby může mít různé podoby, a tak mějme oči i mysl otevřené. Přestože se daná situace může zázračně uzdravit sama, stejně tak může odpověď přijít ve formě nějakého našeho vlastního nápadu či pocitu, který nám řekne, jak můžeme k vykonání zázraku přispět my sami.
Pokud jsme se v poslední době snažili něco zoufale vyřešit a nic nemělo efekt, je tato karta poselstvím, že řešení pro tuto situaci existuje, ale že není momentálně na nás. Ne všechno musíme dělat my. Touto kartou nám andělé připomínají, že mnohé situace mají své vlastní řešení, které se v pravý čas objeví (viz. božské načasování) a které existuje, i když o něm nevíme. Možnosti, které dokáže vymyslet a zhodnotit náš rozum, tvoří pouze malý zlomeček všech existujících možností. Připusťme tedy Boží zásah a dovolme řešením, o kterých sami nevíme, aby se mohla projevit. Ustupme z cesty a nechme jim prostor - jsou na cestě k nám.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden máme zasvětit vnitřnímu klidu a rovnováze. Harmonie v našich jednotlivých životních oblastech se přímo odvíjí od harmonie v našem nitru, a tak, pokud zapracujeme na svém vlastním vnitřním souladu, může nastat až zázračný soulad také v situacích v našem životě. Nastolíme-li mír v sobě samých, bude skrze nás tento mír pronikat také do našich vztahů a dalších oblastí.
K naší vnitřní harmonii a vyrovnanosti nám velmi pomůže, když dostojíme svým slibům a závazkům, a to jak vůči druhým lidem, tak i vůči sobě samým. Splňme své sliby a ulevíme tak svému svědomí. Pokud se nám nedaří plnit některé sliby, které jsme dali sami sobě, odpusťme si, mějme se sebou soucit a plňme své sliby pozvolna. Nemusíme všechno udělat hned a najednou. Zvláště pokud se jedná o změnu nějakého dlouhodobého a zakořeněné návyku nebo o velkou a důležitou životní změnu. Dopřejme si čas a uvolněme se - tak nám půjde všechno lépe.
A také mějme na paměti, že existují také řešení mimo nás a že nikdy nejsme na nic sami - že máme na své straně milující anděly a Nebesa, která si přejí, abychom byli šťastní, neboť čím více lidí bude šťastných, tím šťastnější bude i náš svět.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.