neděle 14. února 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.2. 2021

Milí přátelé,

minulý týden jsme byli vedeni k obnovení a udržení si svého vnitřního míru, který nám měl pomoci se zklidnit a zotavit po náročných obdobích, ale který nám také pomůže v obdobích následujících. Jako vnímaví lidé můžeme pociťovat frustraci a mnoho dalších emocí, které jako lidstvo prožíváme na kolektivní úrovni nejen v souvislosti s koronavirovou krizí. Někdy se stává, že tyto kolektivní energie zasahují i do našeho osobního života a my tak prožíváme emocionální problémy, aniž bychom si uvědomovali, že jejich původ není v nás, ale v energii, kterou do sebe pojímáme. Z tohoto důvodu nám andělé nadále radí, abychom dělali vše, co nám pomůže udržet si svůj vnitřní mír, k čemuž patří také pravidelná detoxikace (nejen tělesná ve smyslu stravy a dobré fyzické péče, ale i co se týká obrazů, zvuků a dalších smyslových vjemů - např. toho, co sledujeme, co posloucháme, apod.) a zdravé způsoby uvolňování našich emocí - zejména kreativní cestou. Energie frustrace může ještě nějakou dobu pokračovat bez ohledu na to, jak se budou podmínky měnit, a tak to nejlepší, co můžeme udělat, aby se naše osobní i kolektivní situace vyvíjela co nejlépe, je smíření se s nynější situací a její míruplné přijetí, dobrá péče o sebe samé a také být dobrým příkladem vyrovnaného a klidného člověka pro naše blízké i pro všechny ostatní.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů máme pro tento týden kartu Léčitel Činu. Ta může představovat osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, je to někdo velmi činorodý, zdravě sebevědomý, vyrovnaný, dobrosrdečný, vášnivý a zábavný. Máme-li někoho takového ve svém životě, vezměme si z něho příklad a nechme se inspirovat jeho energií. A i kdybychom takového člověka neznali, jsme touto kartou vedeni k tomu, abychom v sobě výše zmíněné vlastnosti probudili a využili je ke snazšímu zvládání naší situace. Se zdravým nadhledem, dávkou humoru a vnitřní vyrovnaností nám všechno půjde lépe, než kdybychom si stěžovali, upadali do zoufalství nebo se litovali. Tato karta je o tom, že máme být činorodí a kreativní, že máme zapracovat na tom, s čím pracovat můžeme, a nedělat si starosti s tím, s čím zatím pohnout nemůžeme.
Pokud jde o situaci, je tato karta poselstvím, že bez ohledu na okolnosti se máme uvolnit, být tvořiví a věnovat se činnostem, které nám dají pocit naplnění a kterým někomu/něčemu pomůžeme. Tento dobrý pocit ze sebe samých nám dodá novou energii, kterou budeme moci využít.

Z Karet energie nám vyšel Anděl rovnováhy. Je to krásná karta, velmi podobná těm, které nám vyšly v minulém výkladu. Nadále nás vede k vnitřní vyrovnanosti, ke zklidnění našich emocí, k ukáznění své mysli a k vyvážené péči o svou tělesnou i duševní stránku. Rovnováha zahrnuje mnohé aspekty, včetně rovnováhy mezi naším okolním světem a tím vnitřním, mezi dáváním a přijímáním, mezi činností a odpočinkem, mezi pozorností věnovanou pracovnímu a osobnímu životu, mezi péčí o druhé a péči o sebe, aj.
Je-li v našem životě něco v nerovnováze, objevují se nejrůznější potíže, aby nám daly vědět, že je třeba někde rovnováhu obnovit. Někdy není na první pohled vidět, že daný problém vznikl v důsledku nerovnováhy, a tak řešíme spíše následek než příčinu. V takových případech se problém objevuje opakovaně. Tak jako plevel je třeba vytrhnout i s kořeny, jinak vyrůstá znovu a znovu, je tomu tak i s některými záležitostmi v našem životě. Můžeme narážet na problematické vztahy s lidmi, které si ale přitahujeme kvůli nějakému svému navyklému vzorci ("nejsem hoden/hodna lásky, všichni lidi lžou, vždy skončím sám/sama, když vše funguje, je něco špatně" apod.) Nevyřešíme-li svůj vnitřní vzorec, který je příčinou problémů v našich vztazích, budeme prožívat opakovaně tytéž zkušenosti. Místo obviňování druhých a snahy řešit dané vztahy je důležité jít k příčině těchto problémů, tedy k emočním vzorcům, které v sobě máme, a na těch zapracovat. Obdobně mnohé zdravotní problémy nemusejí mít příčinu pouze fyzickou, ale i duševní - stará citová zranění, strachy, stres, apod. a žádná léčba trvale nezabere, nevyléčíme-li také jejich skutečnou příčinu.
Zamysleme se nad tím, zda v našem životě existuje oblast, která by potřebovala novou harmonii, a zaměřme se na její obnovení. Je-li nám dobře a harmonii ve svém životě prožíváme, jen tak dál!
K této kartě je také afirmace: "Žiji vyrovnaný a harmonický život. Když se o sebe dobře starám, i Vesmír se o mě dobře stará."

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Chaos a konflikt. Přestože na první pohled působí negativně, ve skutečnosti se nejedná o nic nového - tyto energie prožíváme již delší dobu a tato karta pouze poukazuje na to, jaký mají dopad na naše vnitřní prožívání i na dění ve světě. Může vypovídat o tom, že i nadále budou energie chaosu a konfliktů přetrvávat, nemusí to však znamenat nic dramatického. Říká nám, abychom si dali pozor na to, abychom se těmito energiemi nenechali strhnout (např. v zanícených diskuzích na sociálních sítích, v hovorech s nahněvanými lidmi, aj.) a abychom se jimi nenechali ovládat. Vnitřní mír, který je teď naším hlavním tématem a prioritou, nám velmi pomůže, abychom odolali a nenechali se ze své vnitřní stability vykolejit.
Tato karta nám připomíná, že chaos má v našem osobním i světovém dění svůj význam. Slouží k odhalení doposud skrytých či popíraných problémů a vyzývá k jejich vyřešení. Rozbourává staré nefunkční systémy a vyzývá k vytvoření nových a funkčních. Přestože chaos nepatří mezi oblíbené věci, je pro nás důležitý a nikdy netrvá věčně. I kdyby trval delší dobu, na jeho konci nás čeká mnoho dobrého a užitečného. Chaos slouží k přeuspořádání věcí, nikoli jejich ničení. Pomáhá nám k tomu, aby vše zapadlo tam, kam to patří. Nemusíme mít tedy strach. Jak se říká: Když nic není jisté, všechno je možné. Mějme tedy důvěru, že až toto nepříjemné období pomine, ukáže se, jak velký smysl pro nás mělo - jak v osobní, tak kolektivní rovině.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budou nadále působit energie frustrace a dalších emocí, které mohou mezi lidmi vyvolávat nejrůznější druhy konfliktů. Naši andělé nás vedou k tomu, abychom ustoupili do ústraní a soustředili se na uchování svého vlastního vnitřního míru a stability - a důkladně o něj pečovali. Když jsme neustále "bombardováni" negativitou, je nutné na udržování vnitřního míru aktivně pracovat - meditacemi, tvořivými činnostmi, vypnutím médií, aj. Cokoli, co nám pomůže zůstat vnitřně vyrovnaní, bude to nejlepší pro nás i pro všechny ostatní. Každý jeden z nás může svým vnitřním mírem napomoci k obnově míru ve světě.
Pomůže nám, když se v tomto týdnu zaměříme na něco kreativního a konstruktivního, čím pozitivně zaměstnáme svou mysl a ulevíme svému srdci. Můžeme se také podívat na nějaký pěkný film nebo si přečíst hezkou knížku a odreagovat se tak. Udržením si zdravého nadhledu napomůžeme sami sobě k většímu klidu a stejně tak i naše záležitosti tak dostanou větší prostor k tomu, aby se mohly co nejlépe vyvíjet. Udržme si víru v to, že všechno má svůj smysl a že i pro nás se v tomto období skrývá nějaký dar, který si z něj můžeme odnést a který nám v budoucnu dobře poslouží.


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.