sobota 3. dubna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.4. 2021

Milí přátelé,

přeji vám krásné Velikonoce! Nový týden nám začíná tradičními oslavami jara, nového života a nového přírodního cyklu. Přestože jsme již měli možnost zakusit slunečné a teplé dny, stále se ještě ozývají mrazíky a někde dokonce i sněžení. Velmi podobně to vypadá také v nitru některých z nás. Přestože se můžeme upřímně těšit na pozitivní změny a nové začátky, stále se můžeme potýkat se starými bolestmi, strachy nebo záležitostmi, které nás táhnou zpátky a které nám zatím neumožňují si novou energii opravdu vpustit do života. Některé z nás zasáhla jarní únava, jiné možná také jarní deprese. Nic se neděje, pokud nejsme nijak zvlášť nadšení a nové slunečné dny nás spíše vyčerpávají, než že by nás dobíjely energií. Mějme na paměti, že všechno má svůj čas a že pokud se zatím necítíme na radost a oslavování, je to v pořádku a má to tak být. Každý z nás má své vlastní božské načasování a všechno, čím na své cestě procházíme, má svou pravou chvíli, kdy dostane prostor. Zůstaňme tedy v souladu s proudem svého Života a prostě s ním plujme dál tak, jak to my sami cítíme. Naše cesta je jen naše a je důležité, abychom po ní kráčeli v souladu s naším vlastním vnitřním vedením. Je to projev úcty a lásky k sobě, a ten, jak víme, je klíčem k úctě a lásce také ve všech našich vztazích a dalších životních oblastech.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Činu - karta oslav, rodinného štěstí a vřelé společnosti lidí, kteří nás mají rádi a přijímají nás takové, jací jsme. Může to být i poselství o nějaké radostné zprávě - narození dítěte, zasnoubení či svatba, úspěch v kariéře, a samozřejmě také naše tradiční oslava Velikonoc. Tento týden přeje setkávání blízkých lidí, ať už rodinných příslušníků, přátel nebo kterýchkoli jiných osob, které se k nám chovají vřele a s nimiž můžeme sdílet pocit radosti a domova.
Domov přitom není jen místo, kde žijeme, ale především pocit. Pocit, že někam patříme, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme, a že v tomto svém pravém já souzníme také s dalšími lidmi. Vytvořme si tedy pocit domova ve svém vlastním srdci a sdílejme ho se svými spřízněnými dušemi. Touto kartou nás andělé vybízejí, abychom oslavovali a radovali se, a sdíleli tuto krásnou energii s ostatními.

Z karet Moudrosti Země nám vyšla karta s názvem Požehnaný vhled. Ta nám zvěstuje, že se nám dostane nějakého pochopení, prozření či nového náhledu na věc, ve které jsme se možná cítili svázáni a nevěděli si s ní rady. Souvisí to i s poselstvím první karty, neboť když se uvolníme, přestaneme se strachovat a otevřeme svou mysl i srdce, může k nám najednou bez problémů proudit inspirace a Božské vedení.
Tato karta přímo říká, že máme-li klidnou mysl a pokojné srdce, je pro nás mnohem snazší uvidět věci v nové perspektivě, uvidět možnosti, které jsme předtím neviděli, dostat nápady, které by nás předtím nenapadly a celkově změnit svůj pohled na danou záležitost - což pak také přirozeně změní naše myšlení a pocity, které se situace týkají. Možná nic není tak špatné, jak se zdá. Možná stačí jen jedna malá změna, jeden malý krok - třeba už to, že změníme své vnímání. Jak se říká: "Změníte-li svůj pohled na nějakou věc, změní se tato věc přímo před vašima očima." Pokud se nám tedy něco nelíbí, pokusme se na to podívat jinak, z jiného úhlu. Budeme-li cítit, že je třeba podniknout nějaké kroky, nechme se vést svou intuicí, kterou díky své uvolněné náladě budeme schopni vnímat čistě a jasně. Požádejme své anděly o asistenci a vedení, a oni dohlédnou na to, abychom šli a konali tím nejlepším možným způsobem.

Z Květové terapie jsme dostali pro tento týden kartu bromélie, která nám říká Buďte pozitivní. Připomíná nám, že to, jak o věcech smýšlíme, jak je vnímáme a jak se o nich vyjadřujeme, určuje do velké míry naši realitu. To, jaké vibrace v sobě živíme, k nám následně přitahuje zážitky a zkušenosti o stejných vibracích - ať už je to láska, štěstí, radost, nebo naopak strach, zklamání, nedůvěra, apod. Naši andělé nám radí, abychom si přestali stěžovat a naříkat, abychom přestali živit to, co se nám nelíbí, svou energií, a začali naopak posilovat to, co bychom si přáli a co se nám líbí. To se týká i věcí, které třeba ještě v životě nemáme, ale chceme je mít. To, že se na ně naladíme, že za ně budeme předem děkovat, že budeme děkovat za to, co už jsme dostali - už to je velká a krásná změna, která nám pomůže cítit se dobře a začít k sobě přitahovat další věci, které nás v dobrém pocitu podpoří.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je o našem uvolnění, povolení otěží a splynutím s proudem Života, který nás vede k radosti a regeneraci. Nejen díky velikonočním svátkům se nyní můžeme naladit na energii nových začátků a nového života. Po dlouhé zimě a velmi obtížném a vyčerpávajícím březnu jsme nyní vedeni k obnově svých sil a vzájemné podpoře sdílené s našimi milovanými lidmi. Máme v sobě i kolem sebe vytvořit atmosféru domova a vřelosti a těšit se z ní.
Díky tomuto odpoutání a uvolnění se nám obnoví také vnímání své intuice, která nás inspiruje k dobrým změnám a pozitivním krokům na naší cestě. Buďme ochotni přehodnotit své názory a dosavadní pohledy na věci, vzdát se odsudků a zatvrzelosti, a otevřeme svou mysl novým myšlenkám a vhledům. Pomohou nám lépe se rozhodovat a konat na základě lásky a pravdy, namísto strachem zkreslené iluze.
Využijme tento týden k proměně svých negativních návyků v našem myšlení, vnímání i vyjadřování. Ať už nás napadne cokoli, hned jak si to uvědomíme, přetvořme to na pozitivní afirmaci. Pokud nás napadne "To je tak hrozné", vyslovme místo toho afirmaci "Všechno je a bude stále lepší". (Nebo alespoň: "Možná je to hrozné, ale věřím, že je to na dobré cestě.", pokud nám to bude znít uvěřitelněji :) Pokud nás napadne myšlenka "Jsem tak sám/sama a nikdo mě nemá rád", vyslovme afirmaci "Jsem milovaný/á a obklopena úžasnými lidmi". Afirmace nejsou nějaké sebeobelhávání nebo předstírání, ale projev naší ochoty pozvat do svého života novou energii a nové zkušenosti. Dosavadní stížnosti a sebelitování nám v ničem nepomohly a nic nevyřešily. Není tedy důvod v nich pokračovat. Naše myšlenky, emoce a slova mají velkou moc a my díky nim můžeme napomoci k utváření života, jaký si přejeme. Nejsme zdaleka tak bezmocní, jak nám může připadat.
Zasvěťme tento týden radosti a vřelosti a navzájem se podporujme v nové pozitivitě. Každá snaha se cení a jsme-li k této proměně ochotni přistoupit, Nebesa nám ráda ukážou cestu, jak ji uskutečnit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.