neděle 11. dubna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.4. 2021

Milí přátelé,

tento týden nám začíná silným novoluním ve znamení Berana, které se ponese v duchu svobody a osvobození. To může být velmi pozitivní, ale nesmíme zapomínat na to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, a že nově pocítěná svoboda (ať už v souvislosti s rozvolňováním opatření nebo v jakémkoli jiném smyslu) ještě neznamená absolutní právo dělat si, co chceme. Nežijeme tady sami a je důležité respektovat také svobodu druhých, chceme-li, aby respektovali oni tu naši. Buďme tedy ohleduplní a využijme tuto novou energii tak, aby přinesla to nejlepší nejen nám, ale i našim milovaným.
Toto novoluní a následující týden nám mohou velmi pomoci prolomit stará omezující přesvědčení, nezdravé návyky, opakující se vzorce chování nebo zkušeností, překonat své závislosti, znovu objevit sebe samé a učinit potřebné změny tam, kde jsme byli utlačováni. To se týká hlavně našeho vlastního vnitřního útlaku - můžeme překonat svůj sklon srážet sami sebe či o sobě pochybovat, nebo třeba vykročit ven z dlouhotrvající deprese a negativity. Můžeme si v této době začít uvědomovat své ztracené sny, kterých jsme se vzdali nebo na ně zapomněli, ale které se stále hlásí o své napnění. Můžeme si začít uvědomovat, kde všude se zbytečně držíme zpátky a kde můžeme bez obav povolit otěže, aniž by to uškodilo nám či komukoli jinému. Nynější energie nás podpoří v každé změně, která nám pomůže rozbít klec, do které jsme se zavřeli - zejména co se týká našeho vnitřního světa (myšlenek, přesvědčení, postojů, způsobů vnímání, chování, přístupu, naladění a návyků). Osvobodíme-li se uvnitř, promítne se tato svoboda také navenek a pomůže k obnově svobody také v dalších oblastech našeho života, včetně vztahů, kde se budeme moci upřímně těšit jeden z druhého, aniž bychom se navzájem svazovali, kontrolovali, zatěžovali, obviňovali nebo spolu bojovali o moc.
Využijme tento týden k tomu, abychom osvobodili své nitro od omezujících myšlenek, starých pocitů, nevyjádřených slov a mnohého dalšího, co nás drží zpátky jako železná koule na kotníku. Sami poznáme, v čem budeme potřebovat změnu, a naši andělé nám rádi pomohou ji uskutečnit tak, aby přinesla to nejlepší nám i všem ostatním, kterých se může dotknout. Andělé jsou poslové míru a rádi udělají vše, co budou moci, aby nám pomohli utvářet mír v našich životech i na naší Zemi.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Karty Posvátné Země (Sacred Earth Oracle;

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici.

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Myšlenek - karta, která představuje buď osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, jedná se o někoho velmi bystrého, komunikativního a celkem racionálně založeného, kdo se nebojí postavit sám za sebe nebo za někoho, kdo to potřebuje (včetně sebe samého). Přestože jsou však racionalita a rozumové argumenty v oblasti komunikace na místě, je důležité nezapomínat na citový aspekt svého projevu a vyjadřovat se ohleduplně. Tato karta může představovat osobu s těmito vlastnostmi, která nám bude v tomto týdnu nápomocná, a nebo je to vedení pro nás samé, abychom v sobě tyto vlastnosti probudili a dobře je využili.
Pokud jde o situaci, vypovídá tato karta o možných diskuzích a projevech, ať už klidných a věcných nebo emočně rozvířených. V souvislosti se současným děním to není nic překvapivého - naše společnost je dlouhodobě frustrovaná a mnozí lidé se vzájemně povzbuzují k boji a konfliktům, které celou situaci ještě zhoršují. Máme-li potřebu něco vyjádřit, mělo by to být vyjádřeno slušně a v klidu, s úctou a laskavostí ke všem zúčastněným, a založeno na moudrém objektivním zvážení všech hledisek.
Komunikace hraje samozřejmě důležitou úlohu také v našich mezilidských vztazích, a tak se nebojme otevřít témata, která jsou pro nás důležitá, a s druhými lidmi je probrat. Nemusí to být zdaleka tak problematické, jak se nám může zdát.

Z Magických poselství víl jsme dostali kartu Nové zaměstnání, která může mít doslovný význam - nalezení nového pracovního místa či založení podniku, nebo změnu ze současného místa na nové. Také to může být vedení k práci na nějakém novém projektu, uměleckém díle nebo aktivitě, která nás láká. Následujme vedení, kterého se nám bude v této oblasti dostávat.
Obecně nám Nebesa prostřednictvím této karty doporučují zejména to, abychom se něčím zaměstnali. Je to hlavně z důvodu ochrany naší energie, která, když není soustředěná, může být rozptylována do mnoha různých směrů, což v nás následně probouzí pocity chaosu, nejistoty, strachu a také únavu. Je třeba dávat si pozor na to, kam budeme zaměřovat svou pozornost, a tím i energii. Ideální je, když se pustíme do nějaké tvořivé činnosti, budeme se věnovat svým blízkým a společné radosti nebo si dovolíme vypnout mobil a počítač a důkladně si odpočinout.
Tím, že zaměstnáme svou mysl a srdce něčím hezkým, předejdeme tomu, aby s námi zmítaly vnější okolnosti, události a podmínky. A samozřejmě, na co se zaměřujeme, to posilujeme. Nechť jsou to tedy věci, které nás těší a které si přejeme rozvíjet - ať už v pracovním nebo osobním životě.

Z karet Posvátné Země jsme dostali pro tento týden kartu Statečnost. Tou nám Nebesa připomínají, že jsme věčně a bezpodmínečně milováni, a to obzvláště tehdy, kdy nám to tak nepřipadá. Pokud jsme utrpěli nějaké rány nebo v současnosti prožíváme těžkosti, říká nám tato karta, že máme zůstat pevní a sebejistí, a chápat nynější problémy jako dočasné nepříjemnosti, které zase pominou. Pokud na nás útočí někdo jiný, nenechme se tím rozhodit. Lidé, kteří útočí na jiné, jsou sami slabí a snaží se dosáhnout pocitu síly ponižováním druhých a vyvyšováním se nad ně. Neplýtvejme svou energií na tyto lidi a situace - soustřeďme ji na něco konstruktivního (viz. vedení druhé karty). Naše vědomí vlastní hodnoty, vlastní moudrosti, vlastní morálky - to všechno nám pomůže dočasné nepříjemnosti ustát a zůstat zakotvení v sobě samých. Obraťme se do svého vlastního nitra, kde najdeme klid a mír. Nenechme se svést k tomu, abychom se zapletli do emočně rozvířených diskuzí, bojů o moc, vzájemného osočování a dalších nicneřešících a nikamnevedoucích situací. Soustřeďme se na to, proč jsme tady - pro posilování a šíření míru a lásky. Nic jiného není důležité. Učiníme-li lásku a mír svou prioritou a budeme se podle ní řídit, o všechno ostatní bude přirozeně postaráno.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy si máme chránit svou energii a hlídat, čemu věnujeme pozornost. Nenechme vnější okolnosti a druhé lidi, aby s námi zmítali. Vytvořme si pomyslnou kotvu v sobě samých, ve své vlastní dobrotě, ve svém vlastním nitru plném lásky a míru, a odolejme pokušení zapojovat se do zdivočelých a mnohdy i agresivních situací. Nemusíme nikoho přesvědčovat o své pravdě; důležité je, že jsme si jí vědomi my sami a že my sami žijeme v souladu s ní. Pokud však budeme jasně vedeni k tomu, abychom se projevili, následujme toto své osobní vedení.
Naši andělé nám pro tento týden doporučují, abychom se hojně zaměstnávali příjemnými aktivitami, novými či znovu rozpracovanými projekty, abychom zaměřili svou pozornost na to, co nás těší, a nedali tak své mysli prostor k tomu, aby se nechala strhávat vnějším děním. Sami si vědomě vybírejme, čemu budeme věnovat svou pozornost. Chraňme si svou energii a vkládejme ji pouze tam, kde je opravdu potřebná a kde má pozitivní efekt.
Nenechme se otrávit negativitou či chováním druhých, ani nepříjemnými vnějšími okolnostmi. Zůstaňme soustředěni ve svém vlastním nitru, vědomí si své pravdy a hodnot, a neřešme, co řešit nemusíme. Důležité je, abychom my sami žili v souladu s tím, co cítíme jako správné a co vnímáme jako to nejlepší pro nás i pro druhé. Přišli jsme sem, abychom světu pomohli k uzdravení, a to tím, že budeme šířit lásku, mír a léčivou energii. Nechť se tedy tak stane a naše konání je nástrojem lásky, míru a léčení.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.