neděle 25. dubna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.4. do 2.5. 2021

Milí přátelé,

tento týden nám začíná 26.4. úplňkem ve znamení Štíra, který může vynést na povrch mnoho emocí, zejména dlouhodobé frustrace, ať už způsobené čímkoliv, a tak se v tomto období můžeme setkat s větší podrážděností lidí (včetně nás samých) a nechtěných nedorozumění. Naši andělé nám pro tento týden doporučují, abychom se o to více zaměřili na lásku a laskavost, a z jejich pozice také hovořili a jednali. Nejsme sice odpovědní za to, jak si druzí lidé vykládají to, co říkáme či děláme, ale jsme odpovědní za to, zda naše jednání vychází z pozice lásky a pravdy. Tak si můžeme být jisti, že se bude vše vyvíjet tím nejlepším možným způsobem.
Než toto intenzivní období pomine, bude pro nás lepší "raději mlčet", než se zbytečně s někým dohádat a poškodit své vztahy kvůli rozvířeným emocím či vzájemnému nesouladu. Toto všechno se postupně zmírní, a tak, pokud potřebujeme něco důležitého vyřešit, nechme tomu ideálně co nejvíce času. Mezitím se věnujme činnostem, které nám pomohou zklidňovat a projasňovat mysl i srdce, uvolňovat a vyživovat naše tělo a udržovat si svou energii co nejvýše.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Hojnosti. To je karta dvou opačných extrémů. V prvním případě vypovídá o tom, že si něco až příliš chráníme, že jsme přespříliš opatrní, nedůvěřiví a podezřívaví, a že s tím máme přestat. V nejzákladnějším významu je to schraňování majetku a lakota, ale stejně tak vypovídá tato karta o jakémkoli "křečkování" a schovávání si něčeho pro sebe - energie, času, lásky, vděčnosti... Často se to týká situací, kdy odmítáme někomu věnovat svou přízeň, dokud neudělá něco, co chceme; kdy odmítáme někomu něco dát, dokud něco nedostaneme; kdy odmítáme něčemu věřit, dokud nevidíme důkaz, a mnohé další takové příklady situací, kdy si něco křečovitě držíme pro sebe, ať už ze strachu, že o to přijdeme, že nám někdo něco udělá nebo proto, že je to pro nás jakási "páka", kterou máme na někoho jiného a skrze kterou se snažíme s ním manipulovat. Ať už se jedná o cokoli, pokud cítíme, že se nás týká tento případ, radí nám naši andělé, abychom se uvolnili, přestali se bát a přestali se snažit mít druhé lidi nebo vnější okolnosti pod kontrolou. Náš strach, ze kterého tato potřeba kontroly vychází, k nám přitahuje jen stále více strachu, a nic neřeší. Skutečnou kontrolu mají nade vším Nebesa, a těm můžeme důvěřovat, že pro nás chtějí jen to nejlepší a k tomu nás také přímo vedou - prostřednictvím naší intuice, která je na Nebesa napojena. Obnovíme-li kontakt se svým nitrem a naladíme se na svou intuici, snadno nás povede tak, jak to bude pro nás to nejlepší.
Druhý význam této karty je opačný a říká nám, že jsme možná "moc do větru", že příliš rozhazujeme (ať už peníze, energii nebo cokoli jiného) a že bychom si měli začít alespoň něco nechávat pro sebe a chránit si to. Také to může být vedení, že si něco nemáme nechat líbit a máme si stát za svým, když je to třeba. Jako laskaví a nápomocní lidé můžeme mít sklon na všechno kývnout, každému říkat Ano a vždy a za každých okolností se rozdat. Pomáhat druhým je skvělé a samozřejmě v některých případech je to neodkladná záležitost, ale ne všechno je tak naléhavé, jak se zdá. Pomozme tam, kde je to opravdu třeba, a naučme se říkat Ne tam, kde se po nás vyžaduje pomoc jen proto, že jsme proslulí svou ochotou, a kde dotyční lidé ve skutečnosti žádnou pomoc nepotřebují. 

Z karet Moudrosti Země nám vyšla karta Síla. Ta nám připomíná, že toužíme-li po jistotě a bezpečí, musíme si tyto energie nejprve vytvořit sami v sobě. Sílu, kterou k tomu potřebujeme, máme. Důvod, proč se v mnohých ohledech cítíme být slabí nebo bezmocní, je ten, že my sami svou sílu shazujeme, snižujeme a nevěříme jí - případně necháváme druhé, aby nám ji oslabovali. Ať už jsme to my sami nebo někdo jiný/něco jiného, kdo narušuje naši schopnost věřit své vlastní síle, je načase tuto víru v sobě obnovit a se svou silou se spojit. Být silný neznamená být tvrdý, neotřesitelný a agresivní, ale hlavně ukotvený v sobě samém, mít k sobě úctu a jednat v souladu s tím, co sami cítíme jako to správné. Tato karta nám připomíná, že i přes mnohé vnější vlivy si svou realitu utváříme sami a že si tuto svou schopnost máme opět osvojit - tím, že v ni opět uvěříme.
U této karty je také afirmace:

"Jsem silný/á a své chování a činy mám zcela pod kontrolou. Rozhoduji se, že budu jednat způsoby, které budou prospívat mému tělu, mysli i srdci. Rozvíjím svou sílu a nabízím ji ke službě druhým."
Místo strachování se o budoucnost se zaměřme na její aktivní utváření, tak aby byla co nejlepší. 

Z Orákula poslů světla nám vyšla karta s názvem Růžová růže paní Nady. Paní Nada je bytost z bájné Atlantidy, která působila jako léčitelka a kněžka v chrámu lásky. Touto kartou nám říká, že procházíme hlubokým léčením srdce - jak jako jednotlivci, tak i jako společnost. Odhalují se a vyplavují naše nejrůznější strachy, úzkosti a bolesti, které nám bránily být sami sebou a konat své poslání - kterým je láska a její šíření. Nada nám svou energií jemně růžového světla pomáhá proměnit všechen náš hněv, strach, smutek, hořkost, zklamání a zranění v léčivou energii lásky a míru. Zvěstuje nám, že do budoucnosti směřujeme k prohloubení lásky v sobě samých i ve světě.
Dává nám také sílu probudit v sobě lásku, soucit a duchovní sílu tváří v tvář chování jiných lidí, které nás možná irituje nebo zraňuje. Pomáhá nám najít cestu k odpuštění a osvobození se od následků jednání jiných lidí, které nás zasáhlo. Pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu či hluboké zklamání, pomáhá nám utěšit a vyléčit naše srdce, abychom mohli znovu milovat a věřit. Přichází nám pomoci probudit v sobě lásku a krásu, která pomůže jak nám, tak i našim milovaným a světu jako takovému.
Růžová růže, kterou drží Nada v rukou, je pro nás připomínkou, že i přesto, že má růže ostré trny, je stále ztělesněním krásy a nádherné vůně. Symbolizuje naši duši, která si sice vybrala trnitou cestu, ale která stále zůstává krásnou a cennou. Buďme tedy laskaví k sobě i k druhým, pozvěme si tuto krásnou energii do svého nitra a do svého života, a ona začne konat zázraky, dovolíme-li jí to.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu můžeme být konfrontováni se svými strachy a nevyléčenými bolestmi. Je to proto, abychom je mohli uzdravit a začali sami sebe milovat i s těmito svými stránkami. Abychom přestali bojovat s tím, co se nám na sobě (nebo na jiných) nelíbí, s láskou to přijali a dovolili si to v lásce proměnit. Máme si uvědomit, že jsme silní a že nejsme žádné bezmocné osoby vydané napospas někomu nebo něčemu jinému. Přišli jsme na tento svět v tomto období právě proto, abychom mu napomohli k co nejlepšímu vývoji, a to svým vlastním prostřednictvím - tím, že sami budeme příkladem lásky a míru, které si přejeme ve světě vidět.
Toto období je velmi příznivé pro hluboká léčení a uzdravení, jak duševní, tak fyzické (obojí spolu často souvisí). Buďme ochotni si připustit své pocity a nechat je vyplout na povrch. Činnosti, které nám je pomohou uvolnit a vyjádřit (např. meditace, vypovídání se někomu blízkému či andělům, psaní deníku, kreativní činnost, fyzický pohyb..) nám budou ještě prospěšnější než obvykle. Buďme na sebe v tomto období hodní a chovejme laskavost i k sobě navzájem. Přestože může být tento týden náročnější, vše se opět brzy zklidní. Máme k dispozici všechno, co potřebujeme, abychom to vše zdárně zvládli.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.