neděle 2. května 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3. do 9.5. 2021

Milí přátelé,

prvomájové oslavy jsou za námi a spolu s nimi nám začíná jaro rozkvétat v celé své kráse. Tato energie může pomoci také nám, abychom nechali temnotu a zimu za sebou a otevřeli své nitro novému životu. Období couvajícího měsíce je ideálním časem právě pro propouštěním všeho, co už ve svém životě nechceme a co nám ubližovalo. Propustit můžeme například negativitu, nezdravé návyky v našem myšlení, vnímání či jednání, zraňující vztahy a místa, nezdravá pouta k minulosti, snahu mít vše pod kontrolou, staré emoce, apod. Jistě najdeme mnohé, co bychom rádi a s úlevou nechali za sebou. Zasvěťme tomu tedy tento čas. Práce s naším nitrem a jeho očištění je jako pustit čerstvý vzduch a sluneční paprsky do dlouho uzavřené místnosti. Budeme se cítit lépe a o to lépe se nám také bude dařit. Je však třeba dát této péči prioritu a nenechat svou energii utíkat, kam ji napadne. Chraňme si ji a vědomě ji vkládejme pouze tam, kde si to opravdu přejeme a kde to má smysl. Tím projevujeme úctu své duši i tělu, které nám za to budou vděčné, a díky tomu také vzroste naše sebedůvěra.

- Magda

Pro tento týden jsem použila Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Pětka Činu, která vypovídá o konfliktech a nesouladu. To může znamenat jak mezilidské a společenské, tak i naše vlastní niterné záležitosti. S ohledem na naladění naší společnosti je celkem pochopitelné, že k těmto konfliktům dochází. Dlouhodobá frustrace a hromadící se neřešené problémy dosahují míry, kterou už nelze ignorovat nebo potlačovat, a začínáme se ozývat. To je v pořádku, máme-li přitom respekt ke všem, jichž se to týká, a jednáme-li v souladu se svým vnitřním vedením. Dávat hlas lásce a pravdě je součástí našeho životního poslání a je to jeden z důvodů, proč jsme sem přišli právě v tomto období.
Je třeba si však také uvědomit, že velká část konfliktů ve společnosti vzniká z konfliktů v našem nitru. Máme-li sami v sobě nějaký rozpor, velmi snadno vyvoláme také rozpor mezi námi a dalšími lidmi. Takto se mnohé konflikty šíří dál napříč společností. To nejlepší, co můžeme udělat pro co nejpříznivější vývoj našich záležitostí, je vyřešit si své vlastní konflikty ve svém nitru a ve svých vztazích. Tím, že nastolíme a obnovíme harmonii sami v sobě a ve svém nejbližším okolí, napomůžeme k tomu, aby tato harmonie vytvořila větší podíl na kolektivním naladění.
V neposlední řadě nám touto kartou naši andělé radí, abychom si vědomě vybírali, do které bitvy se pustíme a do které nikoli. Jsou věci, za které je třeba bojovat, ale jsou i takové, kterými si do života vnášíme jen zbytečné drama a které nemají žádný skutečný smysl. Nenechme se unášet emocemi nebo rozvířenou energií ve společnosti a zůstávejme zakotvení ve svém vnitřním míru a vědomí. Rozhodneme-li se jít za něco bojovat, mělo by to vycházet z našeho vědomého rozhodnutí, důkladného zvážení a našeho vnitřního vedení, které nás vždy vede pouze ke krokům, jež pomohou k vytváření míru a šíření lásky.

Druhou kartou pro tento týden je Dvojka Činu, která vypovídá o vzájemných dohodách a kompromisech dobrých pro všechny strany. Krásně navazuje na předchozí kartu a říká nám, že JE možné najít řešení, které bude vyhovovat všem, alespoň částečně. Umění najít zlatou střední cestu je jednou z věcí, které se ve svém životě potřebujeme naučit a dobře ji využívat. Konáme-li svá rozhodnutí s ohledem na sebe i na druhé, je to vždy to nejlepší možné rozhodnutí.
Tato karta představuje také neutralitu, nezaujatý a objektivní postoj, který bere v úvahu všechna hlediska i strany, a který je proto ideálním výchozím bodem pro další kroky. Jsme-li schopni takovýto postoj zaujmout, bude nám v tomto období velmi prospěšný. Je k tomu třeba nejprve vyventilovat a zklidnit své intenzivní emoce či myšlenky, nastolit v sobě vnitřní klid, a pak se na celou záležitost podívat z vyšší perspektivy. Tím zajistíme, že budeme schopni jednat tím nejlepším a nejohleduplnějším způsobem, ať už se jedná o jakoukoli záležitost.
Rovněž tato karta vypovídá o nerozhodnosti a neschopnosti zaujmout konkrétní stanovisko. Potýkáme-li se tedy v nějaké oblasti našeho života s tímto problémem, dávají nám naši andělé vědět, že vůbec nevadí, když si ponecháme ještě nějaký čas na rozmyšlenou. Je možné, že se ještě potřebují poodhalit další věci a nové informace, které nám v blízké budoucnosti pomohou vybrat si, kudy půjdeme dál.

Třetí karta pro tento týden je Čtyřka Hojnosti, která nám vyšla i minulý týden a kterou nám naši andělé radí, abychom si chránili svou energii a nedovolili jí ztrácet se ve zbytečných konfliktech a nicneřešících dramatech. Toto téma se nám tu trvale opakuje a je tedy stále třeba věnovat větší pozornost tomu, kam svou energii zaměřujeme a co jejím prostřednictvím posilujeme. Když se necháme strhnout dramaty, svou energii zbytečně vyplýtváme a celé drama tím jen posílíme. Opět je to vedení k tomu, abychom svou energii využívali vědomě a rozhodovali o ní my sami.
Zvlášť pokud patříme mezi vysoce citlivé a empatické osoby, je pro nás důležité udržovat důkladnou psychohygienu - pravidelně se očišťovat od všeho, co jsme do sebe přijali, co se na nás "nachytalo", tak jako když setřeme prach ze stolu nebo vyždímáme špinavý hadr v mýdlové vodě. Vysoká citlivost a empatie jsou úžasné dary, ale obnáší také zvýšené vnímání kolektivních energií, které v tomto období nejsou právě míruplné a klidné. Kdykoli se tedy přistihneme, že se soustřeďujeme na něco, co nás zraňuje, že se zapojujeme do rozvířených a nikam nevedoucích diskuzí nebo že plýtváme svou energií na starosti a strach, dovolme si učinit nové rozhodnutí a vědomě si zvolme, že do toho či onoho už svou energii dávat nebudeme. Zvolme si, že ji nasměrujeme tam, kde může opravdu pomoci, kde může mít pozitivní vliv a kde posílí něco, co bychom si přáli. Naučme svou mysl sloužit nám, místo abychom sloužili my jí. Važme si sami sebe i své energie natolik, abychom si dovolili nechat si ji pro sebe a pro ty, kterým může skutečně dobře posloužit.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který je celý o ochraně naší energie a o tom, abychom se s ní naučili dobře hospodařit. Potřebujeme se naučit odolat pokušení a nenechat se strhávat tím, co se nás dotýká a co v nás vyvolává silné emoce. Přestože tyto emoce mají své místo a mohou nám v některých případech posloužit jako důležitá hnací síla potřebná k uskutečnění zdravých změn, ve většině případů tohoto období bychom ji jen zbytečně ztratili. Kdykoli budeme cítit nutkání na něco nebo někoho reagovat, zadržme, a nejprve si dobře rozmysleme, zda je opravdu nutné do dané záležitosti vkládat svou energii a nebo nikoli. Zda jsme v dané záležitosti opravdu vedeni svou intuicí a srdcem, a nebo rozvířenými emocemi, které mohou nakonec napáchat zbytečné škody.
Součástí našeho poslání je tvoření a posilování míru v našem světě, a ten začíná mírem uvnitř každého z nás a také v našich osobních vztazích. Kdykoli dáme přednost lásce a harmonii a odmítneme posilovat zlost, konflikty a neodpuštění, sloužíme tak dobře jak sobě samým, tak i našim blízkým a našemu světu. K tomuto míru přispějeme tím, že budeme brát stejný ohled na sebe jako na druhé a budeme se snažit najít řešení, které bude vyhovovat ideálně všem stranám, alespoň částečně. Snažme se mít nezaujatý, objektivní přístup.
Hledání zlaté střední cesty a dobrého kompromisu se přitom netýká pouze konfliktních situací, ale i rovnováhy v našem životě. Jak se říká, "všeho moc škodí", a tak je toto poselství i o hledání zdravé míry, ať už se jedná o cokoli. Nastolme tedy rovnováhu v sobě samých, ve své duševní i tělesné rovině, a tato rovnováha se bude přirozeně šířit také do našich vztahů a dalších životních oblastí.
Krásný první květnový týden nám všem!

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.