neděle 16. května 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.5. 2021

Milí přátelé,

vstupujeme do druhé poloviny májového období a i v něm budou nadále pokračovat některá témata, o nichž jsme se bavili v předchozích týdnech. Uplynulé novoluní nás vyzvalo k vytyčení si nových záměrů a přání, přehodnocení našeho dosavadního směru a jeho případné změně a také k propouštění všeho, co již nepotřebujeme a co nám škodilo. Ať už jsme tyto změny učinili sami nebo nám byly do života přivedeny, nová energie nám přeje a má nám pomoci k tomu, abychom mohli lépe vykonávat své životní poslání a abychom se cítili šťastnější.
Obnova společenských kontaktů, ke které nyní dochází po rozvolnění různých opatření, nás také povzbudí. Přestože mnozí z nás utrpěli v předchozích měsících mnoho ran a necítí se nijak zvlášť nadšeně, nabízí se nám nyní také nové příležitosti k léčení - a tak se neostýchejme je přijmout. Nastal čas začít dávat vše do pořádku a dát prostor obnově, která se už dlouhodobě hlásí o slovo.
Toto období je jakousi přípravou na následující týdny, během kterých nastane druhá letošní retrográdní fáze Merkuru (od 29.5. do 22.6.) Kdo je citlivý na energie planet, může cítit určité změny již nyní. Merkur souvisí s komunikací a během jeho retrográdní fáze může docházet k různým nedorozuměním, zpožděním a problémům s elektronikou. Pokud se tedy s něčím takovým ve zvýšené míře potýkáme, může to být právě vlivem nebeských energií a vůbec to nemusí souviset s námi. Dejme v tomto ohledu na svou intuici a její vedení a neberme si vše zbytečně osobně.
Všechno bude v pořádku, budeme-li mít za prioritu lásku a úctu - jak k sobě, tak i k ostatním.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta s názvem Intuice a vhledy. Ta nám říká, že v tomto období máme dát především na své vlastní vnitřní vedení, spíše než abychom vyhledávali vedení ze strany druhých lidí. Přestože je moudré nechat si poradit a mít otevřenou mysl i jiným názorům a náhledům na danou věc, stejně bychom se měli rozhodovat především podle sebe a svého vlastního cítění. I kdyby druzí lidé měli zkušenosti s něčím podobným, nejsou námi. Cesta každého z nás je unikátní a pro každého z nás může být tím "pravým" něco jiného. Mnohdy nás názory druhých zbytečně ještě více zmatou a nijak zvlášť nám nepomohou. Řiďme se tedy hlavně tím, co cítíme ve svém srdci jako to správné pro nás.
Tato karta nás také varuje před falešným vedením našeho strachu, který nám může našeptávat kdeco hrozného. Nenechme se jím ovlivňovat. Mít obavy je normální, ale je třeba nenechat se jimi ovládat. Poděkujme svému strachu za názor, ale pak ho s klidem propusťme. Jakékoli jednání vycházející ze strachu nám nikdy nepřinese nic jiného, než jen další, a ještě větší strach.

Z Karet energie nám vyšla karta Smlouva. Ta může mít doslovný význam - možná nás čeká uzavření nějaké smlouvy, ať už pracovní, obchodní nebo smlouvu ve smyslu nějaké dohody mezi námi a druhým člověkem. Může se jednat i o nějaké soudní řízení a téma spravedlnosti. Ve všech případech představuje rovnováhu mezi oběma stranami, důležitost férového jednání, vzájemnou oboustrannou úctu a také rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, která platí jak pro naše vztahy, tak i pro každou jinou oblast našeho života, která mohla doposud trpět nerovnováhou těchto dvou aspektů.
Zamysleme se nad tím, zda nezanedbáváme nějakou oblast svého života - své duševní či fyzické zdraví a kondici, nějaký náš důležitý vztah (nebo vztahy), své životní poslání, zájmy a vášně, čas trávený v přírodě, apod. Pokusme se věnovat rovnoměrně všemu, co je pro nás důležité. Přestože v určitých obdobích může jedna z těchto oblastí vyžadovat více péče a pozornosti, neměli bychom na ty ostatní úplně zapomínat. Nakonec zjistíme, že když obnovíme rovnováhu mezi vším, co je pro nás důležité, zmizí spousta problémů, které vznikly právě kvůli nerovnováze, a samy od sebe se proto vyřeší, když to napravíme.
Karta Smlouva v neposlední řadě vypovídá také o smlouvách, které uzavíráme sami se sebou - pokud jsme si něco slíbili, měli bychom to dodržet. To se týká také dodržování našich vlastní morálních hodnot. V opačném případě trpí naše sebe-důvěra, neboť jednáme-li v rozporu se svým morálním cítěním nebo sami sebe zradíme, abychom vyhověli někomu jinému, získáme pocit, že "si nemůžeme věřit". (Mnohdy nám toto sebezrazování zrcadlí druzí i druzí lidé - když se jimi cítíme být zrazeni nebo pochybujeme, zda jim můžeme věřit. Jsme-li v takové situaci, může to být pro nás znamení, abychom přestali zrazovat, klamat a zanedbávat sami sebe - a naše vztahy se tím také promění.)

Z Orákula víl nám vyšla karta Řekněte si o pomoc. Tou nám andělé a víly připomínají, že nemusíme být na všechno sami a že je naprosto v pořádku říct si o pomoc, když ji potřebujeme. Nikdo z nás neumí úplně všechno, i když každý umí něco - tím se vzájemně doplňujeme a krásně fungujeme jako celek. Pokud cítíme, že na něco sami nestačíme, neznamená to, že jsme slabí - znamená to, že je to prostě něco, co sami neumíme vyřešit. Tak jako nemusíme umět péct rohlíky, opravit motor nebo provést operaci srdce, a necháváme si proto pomoci někým, kdo to umí, funguje to stejně přirozeně i ve všem ostatním. Nevadí, že nezvládáme všechno - nechme si pomoci někým, kdo ví, jak na to. Naše srdce nás jasně povede tam, kde vycítí to nejlepší možné řešení. Stejně tak můžeme požádat své anděly, aby nám pomohli najít to nejlepší řešení a pomocníky právě pro nás a naši situaci. Ochota říct si o pomoc a pak tuto pomoc přijmout, je projevem lásky k sobě a svému životu, a pomáhá nám tak obnovit rovnováhu mezi dáváním a přijímáním (viz. druhá karta). Sami víme, jak nás těší, když můžeme někomu pomoci, a tak dovolme i druhým lidem, aby se mohli těšit z pomoci poskytnuté nám.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vyzýváni k tomu, abychom více přijímali. Vydali jsme ze sebe spoustu energie, přestáli velmi náročná období, pomohli jsme spoustě lidí a udělali mnoho tvrdé práce, a nyní je načase, abychom si dovolili energii načerpat. To se týká jak duševní energie, tak i fyzické. Dopřejme si odpočinek a dovolme si ze svého rozvrhu vypustit to, co nemusíme nutně dělat teď hned. Dopřejme si čas na zábavu, smích a radost. Sdílejme ji s našimi blízkými. Život není jen o práci a starostech - má být ŽIT, ne pouze přežíván.
Pokud nás něco trápí a nevíme si rady, dovolme si přijmout pomoc od někoho, kdo ví, jak naši situaci vyřešit. Přitom však naslouchejme své vlastní intuici, která nám řekne, zda je nabízené řešení či náhled opravdu to pravé, a nebo by mohla existovat nějaká vhodnější cesta (i když třeba zatím nevíme, jaká konkrétně). Naše intuice nám vždy jasně řekne, co nebo koho máme následovat nebo naopak nemáme. Důvěřujme jí tedy a mějme její vedení na prvním místě před radami všech ostatních, byť mohou být opravdu dobré a s láskou poskytnuté.
V tomto týdnu jsme vyzváni k dodržení slibů a závazků, které jsme dali sami sobě - např. že se o sebe budeme lépe starat, že se naučíme říkat Ne (nebo Ano) když to tak cítíme, že přestaneme s nějakým nezdravým návykem, že se přestaneme stavět na poslední místo za všechny ostatní, apod. Dodržíme-li tyto sliby, byť jen jedním malým činem, ihned se to rapidně projeví na naší sebedůvěře, která velmi vzroste, neboť naše duše i tělo vycítí, že nám mohou věřit. My sami jsme ti, na kom záleží jejich zdraví, a je proto důležité, aby se naše duše i tělo cítily milovány, vyslyšeny a zabezpečeny. Starejme se o sebe stejně samozřejmě, jako se staráme o všechny ostatní. Naše síla se tak obnoví a snáze se také sladíme s novou energií, která nám přišla pomoci rozkvést.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.