sobota 8. května 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.5. 2021

Milí přátelé,

energie těchto dní začíná trošku povolovat, a přestože budeme mít stále co na práci, máme nyní další velmi příznivé období pro pozitivní změny, které nám odlehčí. V tomto týdnu (v úterý 11.5.) nás také čeká novoluní ve znamení Býka. Novoluní je tradičně zasvěceno novým začátkům a záměrům, které se pak v průběhu dorůstajícího měsíce rozvíjejí a naplňují. Znamení Býka přeje zejména záměrům, které se týkají domova, materiálního zabezpečení, smyslových potěšení a spokojenosti, naplnění a také kvalitních, pevných a dlouhotrvajících základů, ať už se jedná o cokoli. Abychom tuto podpůrnou energii využili co nejlépe, pomůže nám dělat si pravidelně čas pro sebe samé, pro meditaci, pro přemítání nad tím, co bychom potřebovali změnit a uzdravit, a také co bychom mohli ze svého nitra či života propustit, abychom uvolnili místo pro to nové, co si přejeme přivítat.
Toto novoluní má velmi příznivou konstelaci pro plnění našich přání a odvážné kroky kupředu. Spojme se tedy s vedením svého srdce a vykročme směrem, kterým nás povede. Naše cesta je požehnaná a podporovaná Nebesy.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Dvojku Citů, nádhernou kartu lásky a romantiky. Vypovídá o tom, že máme velmi příznivé období pro naše vztahy, ať již milostné nebo jakékoli jiné, které jsou pro nás důležité. Šťastné vztahy se budou moci těšit ze svého štěstí; vztahy, které potřebují uzdravit, budou mít příležitost k uzdravení. Tato karta nám také říká, že se nemáme vzdávat a že je i pro mnohé zdánlivě beznadějné vztahy stále naděje na usmíření, vzájemné odpuštění a uzdravení. Láska v našich vztazích však vychází z lásky, kterou chováme k sobě samým, a tak se zaměřme nejen na druhé a naše vzájemné vztahy, ale i na to, zda milujeme sami sebe a zda se k sobě chováme láskyplně. Druzí lidé nám totiž zrcadlí to, jak se sebou zacházíme my sami.
Každý vztah přitom záleží na dvou lidech, ne jen na nás, a je pochopitelné, že pro nás může být frustrující, když některé věci nemůžeme ovlivnit. Strach z jednání druhých a snaha mít je pod kontrolou, abychom se vyhnuli případnému zranění, nám nikdy nepomůže - nakonec budeme mít vždy jen ještě větší strach. Touto kartou nám andělé připomínají, že ke skutečnému spojení může dojít jen tehdy, jsme-li ochotni se svého strachu vzdát a otevřít své srdce dokořán. Naše láska by nikdy neměla být svazovaná a podmiňovaná. Naše láska nemá být "odměna" za dobré chování druhého člověka, stejně jako bychom ji v sobě neměli dusit jen proto, abychom druhého "potrestali". Tento návyk manipulace s druhými prostřednictvím upírání své lásky a dušení vlastních citů je jednou z věcí, které můžeme v tomto týdnu propustit a přetvořit na nějaký nový, zdravý návyk. Pokud nám někdo ubližuje, nemusíme si to nechat líbit, ale nikdy bychom jako reakci neměli uzavírat své srdce, protože tím ubližujeme jen sami sobě.
Pečujme o vztahy, na kterých nám záleží, buďme laskaví, buďme ochotni odpustit a odpusťme si sami sobě za to, že jsme své vztahy nebo i sebe samé poškozovali nezdravým zacházením s našimi city. Tyto city jsou velký dar a právě tak bychom s nimi měli také zacházet. Vyživujme v sobě lásku namísto strachu, a tato láska se bude promítat do našich vztahů s druhými lidmi.

Z karet Kouzelní delfíni a mořské víly jsme dostali poselství Zjednodušte si život. Ta nám říká, že máme ze svého života vypustit vše nepotřebné - ať už jsou to hmotné věci, staré pocity, negativní myšlenky, starosti, zneužívající osoby, závislosti a mnoho dalšího, bez čeho se v životě obejdeme... a bez čeho začneme krásně vzkvétat.
Tato karta nám říká, že si děláme svůj život zbytečně složitý. Zamysleme se nad tím, zda nemáme tendenci "dělat z komára velblouda", zbytečně věci přehánět, brát je přehnaně vážně a dělat dramata z toho, co vůbec dramatické není. Zda naše zraněná a pochybující mysl nevytváří v naší hlavě přemrštěné tragické scénáře, které nemají nic společného s realitou. Zda se nesnažíme řešit všechno sami, i když máme možnost nechat si pomoci od druhých. Zda netrávíme většinu svého času snahou mít všechno neustále pod kontrolou. Zda nezanedbáváme sami sebe, zatímco se můžeme přetrhnout, abychom vyhověli všem ostatním. Zda stále neodkládáme kroky, které víme, že stejně budeme potřebovat učinit, a neplýtváme svou energií na pocity viny, místo abychom ji prostě využili k daným krokům. Je mnoho způsobů, jimiž si komplikujeme život - a které můžeme změnit.
Položme si otázku: Co mohu dnes udělat, abych měl/a svůj život jednodušší a příjemnější? Co mohu dnes propustit, aniž bych o cokoli přišel/přišla? Co mohu dnes udělat, abych se cítil/a lépe?
Naslouchejme svému srdci, a ono nám rádo řekne, co by nám nejvíce pomohlo. Pak toto vedení s důvěrou následujme. Naše duše i tělo se nám hluboce odvděčí.

Z karet Květové terapie jsme dostali kartu hledíku s názvem Propusťte všechen hněv. Pokud se momentálně na někoho nebo na něco hněváme, připomínají nám naši andělé, že je třeba tuto emoci vypustit a zdravým způsobem dostat ven. Přestože má hněv v našem lidském životě své místo a mnohdy nám může posloužit jako pozitivní hybná síla, dlouhodobé přechovávání hněvu má pro naše nitro jedovatý účinek. Tak jako některé látky slouží v malém množství jako lék, zatímco ve větším jako jed, funguje to podobně i s hněvem. Do určité míry může být prospěšný, ale existuje hranice, za kterou se už pro nás stává toxickým a kdy už touto emocí začínáme ničit sami sebe i svůj život.
Naši andělé nám radí, abychom se měli rádi a vážili si sami sebe natolik, abychom si odmítli ubližovat a svůj hněv zdravým způsobem propustili.
Můžeme se z něj vyplakat, vykřičet, vypsat do deníku, vykreslit, vysportovat, nebo ho jakýmkoli jiným bezpečným způsobem vyjádřit. Pokud nám bylo ukřivděno či jinak ublíženo a snažíme se dohlížet na spravedlnost, odevzdejme tuto záležitost do rukou Zákona rovnováhy (karmy) a celé záležitosti se pusťme. Nic nezískáme tím, kdy budeme připoutáni k těm, kdo nám uškodili, a marnit své cenné dny tím, že se na ně budeme hněvat. Soustřeďme se místo toho na své vlastní uzdravení. Propusťme tento jed ze svého nitra ven. Možná jsme utrpěli opravdu velkou ránu, ale naše duše ani tělo za to nemohou. Nezaslouží si, abychom je trápili - zaslouží si hlubokou úctu a tu nejlepší péči. Dejme si tedy na první místo své zdraví a úctu ke svému životu. Propusťme ze svého nitra všechen hněv i jiné ničivé emoce a dopřejme mu oddech. Jakmile ze sebe vypustíme všechno to, co do nás nepatří, začne se naše srdce plnit láskou a novým štěstím.

* * *

SHRNUTÍ

Toto je týden, kdy máme velkou šanci prožívat a obnovit nádhernou lásku ve všech jejích podobách, avšak musíme být ochotni vzdát se všeho, co této lásce může stát v cestě. Vzdát se pocitů ukřivděnosti a ublíženosti, být ochotni odpustit a sami požádat o odpuštění, vzdát se svého lpění na hněvu, který nic neřeší a jen ničí naše tělo, otevřít své srdce a dovolit si sundat to těžké brnění, kterým jsme se snažili chránit před další bolestí. Láska dostane volný průchod tehdy, přestaneme-li ho blokovat strachem a snahou mít všechno pod kontrolou. Zaměřme se tedy na to, abychom si udělali svůj život snazším a příjemnějším - tím, že se vzdáme všeho, co nás jen obírá o energii a čím si svůj život jen zbytečně komplikujeme. Nedělejme si starosti, vzdejme se potřeby neustále na všechno dohlížet, a soustřeďme se na dobrou péči o svou duši a tělo. Vypusťme ze sebe všechno, co nám ubližuje a okrádá o energie - a co nám tudíž nebude chybět. Tím si prokážeme velkou lásku a úctu, a ta se začne následně promítat také do našich ostatních vztahů, které budou díky tomu vzkvévat a uzdravovat se... i tehdy, kdy už bychom tomu možná ani nevěřili.

Krásný láskyplný týden všem!


* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.