sobota 29. května 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 31.5. do 6.6. 2021

Milí přátelé,

do června vstupujeme v doprovodu přeháněk a bouří - a to nejen ve smyslu počasí. Tak jako na nás střídavě vykukuje zářivé slunce následováno vlnami silného deště či krup, i v energetické rovině můžeme zažívat extrémní výkyvy, které nás mohou psychicky i fyzicky vyčerpávat. I nadále je tedy třeba věnovat si dostatek dobrého spánku i dalších forem odpočinku - např. jemného fyzického cvičení, příjemné četby, masáže, aj. Toto období je náročné pro nás všechny, což se přirozeně odráží také na našich náladách a na tom, co a jak říkáme či děláme. Také v důsledku retrográdní fáze Merkuru - planety, jejíž energie ovlivňuje komunikaci všeho druhu - a vlivem nedávného úplňku může nyní docházet k většímu množství nedorozumění mezi námi a jinými lidmi. Můžeme mít sklon brát si věci osobně a stavět se do konfliktu, i když se ve skutečnosti nic zlého neděje. Budeme-li si vědomi tohoto energetického působení, můžeme mnohým potenciálním nedorozuměním předejít. Postačí nám, když si udržíme co nejjasnější mysl a budeme pravidelně očišťovat své srdce od nánosů emocí, které se v nás nahromadily nebo které jsme vstřebali od jiných lidí, a také od těch, které pocházejí z námi utrpěných ran v minulosti a které by mohly být probuzeny k životu sebemenším impulzem. Většina konfliktů a nedorozumění vzniká právě proto, že se jeden člověk dotkne citlivého místa jiného člověka, ať již vědomě či nevědomě. Očištěním se od těchto starých emocí a nastolením míru ve své mysli i v srdci napomůžeme k šíření a posilování míru i ve svém okolí. Opět je to pro nás příležitost konat své poslání, kterým je šíření lásky a míru na tomto světě a jeho léčení. Mějme tedy mír a lásku i nadále jako prioritu a náš život i naše okolí budou tuto naši volbu zrcadlit. Svou vlastní energií takto napomáháme utvářet svůj svět.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)
  • Andělé drahých kamenů (Margaret Ann Lembo)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Hojnosti, která nám dává jasné poselství: Všechno má svůj čas. Přestože jsme nedočkaví, ať už v tom smyslu, že si něco moc přejeme a těšíme se na to, a nebo se naopak modlíme, ať už něco, co si nepřejeme, konečně skončí, touto kartou nám naši andělé připomínají, že vše má své Božské načasování a že je to tak v pořádku.
Je to stejné jako se sladkým ovocem, které na podzim sklízíme a které nám tolik chutná. Toto ovoce nedozraje už na jaře jen proto, že na něj už teď máme chuť. Potřebuje svůj čas na to, aby mohlo růst a zrát, a teprve potom si ho budeme moci plně vychutnat. Ať už si tedy přejeme cokoli, máme celému procesu poskytnout čas pro svůj vývoj, a mezitím se uvolnit a trpělivě vyčkávat. Můžeme se zatím zaměstnat nějakou aktivitou či novým zájmem, abychom do dané záležitosti ve své mysli neustále nezasahovali. Máme mít důvěru ve vývoj věcí a plně se od nich odpoutat, aby měly svůj prostor. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o pomoc. Andělé vědí, že jsme velmi frustrovaní, a jsou připraveni nám pomoci tyto pocity propustit a uzdravit se z nich, tak aby naše energie vyzařovala a zpětně přitahovala jen to nejlepší. Soustřeďme se tedy na toto své uzdravení a ponechme vnější dění svému Božskému načasování. Není kam spěchat a o nic nepřijdeme.

Z karet Kouzelní delfíni a mořské víly jsme dostali kartu Mějte víru. Ta krásně doplňuje kartu předchozí a říká nám, že všechno je opravdu tak, jak má být, a že máme mít důvěru v ten nejlepší vývoj dané záležitosti. Máme se také vzdát potřeby neustále kontrolovat, zda se opravdu vše vyvíjí tak, jak chceme. Pokud to děláme, pak tím celý proces neustále narušujeme, a tím ho pouze komplikujeme a prodlužujeme. Naši andělé nám připomínají, že bude-li třeba, abychom něco udělali, dostaneme k tomu v pravý čas jasný impulz.

Z Karet skryté moudrosti nám vyšel Pán šípu, který symbolizuje náš vyčkávací a soustředěný postoj. Když si něco přejeme a zaměříme se na to, musíme stejně jako on nejprve klidně stát, soustředit se na svůj cíl a důkladně se připravit na budoucí zásah. Spíše než samotná "trefa do cíle" je tato karta právě o tom všem, co jí předchází a co je nyní naším úkolem - zůstat v klidu, nezoufat si, uvolnit se, soustřeďovat se na to, co chceme, místo toho, co si nepřejeme, dát sebe samé dohromady, a teprve pak dostaneme jasný signál, že můžeme vyrazit směrem k cíli.
Dejme si tedy říct a přijměme toto vyčkávání jako součást práce na našem cíli. Přestože nám toto odpoutání a vyčkávání může připadat, jako že "neděláme nic", ve skutečnosti toho děláme hodně - právě tím, že nic neděláme. I to je umění, jemuž se potřebujeme naučit.
V jistém smyslu nám tato karta připomíná i ono rčení, že "aby mohl šíp trefit cíl, je třeba ho nejprve popotáhnout zpět". Pokud tedy máme pocit, že nejdeme kupředu, ale naopak pozadu, je to pro nás poselství, že toto nebude trvat věčně a že pak budeme o to více popohnáni kupředu.

Jako malý bonus jsem k tomuto výkladu vytáhla také jednu kartičku ze sady Andělé drahých kamenů, ze kterých nám vyšel Tabelární křišťál. Tento kámen napomáhá jasné komunikaci, ať již verbální či neverbální. To je velmi adekvátní vzhledem k současným energiím, které v oblasti komunikace mohou způsobovat problémy. Tabelární křišťál nám vzkazuje, že i když můžeme mít pocit, že nám druzí lidé nerozumí (a nebo my z nějakého důvodu nerozumíme jim), stále je mezi námi možná komunikace na úrovni duše. Přestože si nerozumíme v nějaké záležitosti nebo si nerozumíme jako lidé, můžeme si posílat láskyplná poselství od srdce k srdci. I když naše komunikace navenek vázne, nebo je možná dokonce přerušená, spojení našich duší přerušit ani poškodit nelze. Dokážeme-li druhému člověku posílat svou lásku a úctu bez ohledu na to, jak vypadá náš vztah navenek, i tato forma komunikace napomáhá léčení našeho vztahu i nás obou. Nenechme se tedy odradit tím, že nám někdo nedokáže porozumět nebo že se s někým nedokážeme sladit. Posilujme pouto lásky mezi námi tím, že budeme s druhým člověkem komunikovat podvědomě, a jeho podvědomí naše zprávy přijme. Mohou se pak dít i hotové zázraky.
Andělé také říkají, že tento pocit nevyslyšení mají mnozí z nás také vůči Nebesům. Někteří z nás mohou mít pocit, že jejich přání nebylo vyslyšeno, a mají problém důvěřovat tomu, že se vše bude vyvíjet tím nejlepším možným způsobem. Možná na něčem již dlouho pracujeme, abychom si své přání splnili, a ono "pořád nic" nás již frustruje. Možná jsme zažili i velká zklamání a bojíme se, že nás čeká další. I v tomto případě jsme vedeni k uvolněnému a trpělivému vyčkávání, jakkoli je nám to už proti srsti. Nic nám neuteče a všechno, co potřebujeme, vždy dostaneme. Není třeba si od života nic vynucovat - všechno plyne přirozeně, pokud tomuto toku sami nebráníme a nesnažíme se do něj zasahovat. I přes všechny pochybnosti a frustraci si tedy dovolme přestat všechno kontrolovat, uvolnit se a soustředit se na uzdravení svých minulých zklamání. Dovolme si cítit se dobře i přesto, že ještě není všechno tak, jak chceme. Právě tím nejvíce napomůžeme tomu, aby se nám naše přání splnila.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je o trpělivosti a schopnosti ponechat věcem svůj čas, který potřebují ke svému vývoji, a také o odvaze věřit, že všechno se vyvíjí přesně tak, jak má, i bez našeho přičinění. V tomto týdnu se máme odpoutat od své tendence pořád dohlížet na to, co se jak rozvíjí, a zda nám náhodou nehrozí nějaké zklamání. Všechny karty v tomto výkladu, přestože jsou z rozdílných sad, vypovídají úplně o tomtéž - o klidném vyčkávání, pevné víře a stabilizaci své energie. Právě tím nyní nejlépe pomůžeme našim záležitostem k jejich nejlepšímu možnému vývoji. Ne kontrolou, úzkostí a strachem, ale klidem, vírou a uvolněným přístupem. Soustřeďme se na něco jiného, co nás zaměstná. Pusťme se do nějaké činnosti - ideálně manuální a tvořivé, pokud máme sklon prodlévat ve své mysli. Svou mysl musíme na něco zaměřit, aby neměla čas vymýšlet dramata. Pravidelně se věnujme meditaci, propouštějme ze sebe své pocity a myšlenky (např. do deníku, ať už papírového nebo elektronického), naslouchejme klidné, relaxační hudbě a těšme se z činností, které jsou nám příjemné a které nás uklidňují. Pokud nám vyplouvají na povrch nějaké staré bolesti a nedořešené záležitosti, věnujme tento čas jejich vyléčení a je-li třeba, vyhledání pomoci.
Toto je "přípravný týden" v pravém slova smyslu. Naše přání se plní, ale nyní je máme ponechat jejich přirozenému vývoji, aby mohla správně uzrát. Když zasejeme semínka do hlíny, také je pořád nevykopáváme ven, abychom se podívali, zda opravdu klíčí nebo rostou. Svou část práce jsme již udělali, a nyní nastal čas, abychom si odpočinuli, nechali věcem svůj prostor, a věnovali se tomu, co nás těší a co je nám příjemné. O všechno ostatní bude postaráno.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.