neděle 6. června 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.6. 2021

Milí přátelé,

v předchozích týdnech jsme měli za úkol především laskavou péči o své duševní i tělesné potřeby, a to nejen proto, abychom si doplnili sílu po náročnějším období, ale také proto, abychom měli dostatek energie pro dny nadcházející.
10. června nastane novoluní a sluneční zatmění ve znamení Blíženců, které bude zároveň v konjunkci s retrográdním Merkurem (téma komunikace) a v kvadratuře s Neptunem, což může do našich životů nebo našeho vnímání vnášet zmatek, nedorozumění, mylné dojmy nebo různé formy neupřímnosti, ať už v rámci našich vztahů nebo třeba naší vlastní neochoty přiznat si určité věci. Bude pro nás tedy důležité, abychom se nyní zaměřili na očistu své energie, vypuštění nahromaděných emocí a myšlenek a opětovné naladění na svou intuici, která nás vždy povede ve jménu lásky a pravdy, pro to nejvyšší dobro všech zúčastněných. Je důležité, abychom se nechali vést svým srdcem, nikoli svým egem, které je zdivočelé strachem a snahou mít všechno pod svou kontrolou.
Jsme-li ve spojení se svou intuicí, pak víme, že vše je v pořádku, a co v pořádku není, k tomu dostaneme v pravý čas to pravé vedení. Naše intuice nás nikdy nestraší - je to klidné, láskyplné vedení vycházející z našeho spojení s Nebesy. Místo abychom se snažili zjistit, co jak je nebo co jak bude, a panikařili, když se nám to nedaří, uvolněme se, nechme odejít všechny své rozjívené emoce a myšlenky, a dovolme svému vnitřnímu vedení, aby se dostalo ke slovu. Hlas naší intuice je velmi jemný, a proto ho těžko vnímáme, jsme-li v moci svého ega.
Na rozdíl od intuice je hlas našeho ega velmi hlasitý, naléhavý, děsivý a nestabilní. Cítíme-li se hrozně a bojíme se, můžeme si být jisti, že nasloucháme egu, které má jako svou prioritu pouze syrové sebezachování. Ego se chová jako živočich bojující o přežití - ovšem i v případech, kdy nám nic nehrozí, čímž v našem životě vyvolává zbytečná dramata. Probouzí v nás ony pochybnosti jako "co když" a "co kdyby" a vysává z nás životní sílu. Intuice je oproti tomu velmi klidná, míruplná, trpělivá a soucitná vůči nám i druhým. Hlas intuice poznáme tak, že něco "prostě víme" a jsme s tím smíření. Právě tento vnitřní mír a klid jsou důkazem toho, že opravdu nasloucháme svému srdci a vyššímu vedení své intuice. Věnujme se tedy v tomto týdnu meditacím, tvořivým aktivitám, relaxaci a dalším aktivitám, které nám pomohou své spojení s intuicí obnovit a posílit.
V tomto období zároveň probíhá retrográdní fáze Jupiteru, která je však velmi šťastně laděná a která nám pomůže ze všeho, čím projdeme, vytěžit jen to nejlepší a použít to k pozitivnímu rozvoji naší budoucnosti. Čím více práce nyní sami na sobě provedeme, tím krásnější a odlehčenější budou naše další dny.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Trojku Hojnosti, kartu kreativity, sebevyjádření, týmových činností a někdy také duchovního studia. Touto kartou nám naši andělé radí, abychom se v tomto týdnu soustředili na nějakou tvořivou činnost, kterou se konstruktivně zaměstnáme - namísto plýtvání svou energií na naše obavy, starosti nebo snahu vše ovládat. Místo obav ohledně toho, co je mimo naši kontrolu, se máme zaměřit na to, co můžeme zatím udělat pro dobro své i druhých a našich záležitostí, a pustit se do toho. Vždy existují věci, které můžeme hned teď začít dělat, aby nám bylo lépe a aby to pomohlo (nebo alespoň neuškodilo) tomu, na čem nám tolik záleží. Uvolněná pozitivní (nebo aspoň neutrální) energie, kterou se při těchto činnostech naplníme, napomůže naší situaci mnohem více než ta negativní plná strachu a tíhy. Navíc si tím zdokonalíme své schopnosti a dovednosti, z čehož budeme mít radost, stejně jako z věcí, kterým dáme zrod. (A kdoví, třeba položí základ nějaké naší výdělečné činnosti :).
Tato karta znamená také náš vlastní rozvoj a pokrok ve smyslu zvládnutých duchovních zkoušek a postupu na vyšší úroveň moudrosti. Pokud se nyní potýkáme s nějakou těžkostí nebo výzvou, je toto pro nás znamení, že díky svým novým zkušenostem opět povyrosteme, zmoudříme a budeme mít za sebou další kus dobré práce, která nás posune dál, ať už v jakékoli oblasti. Navíc, když nějakou zkoušku zvládneme nebo nějaký svůj problém či vzorec opravdu překonáme, přestane se nám v životě opakovat. Toto je cesta k naší transformaci. Pokud si přejeme konečně vyřešit nějaký omezující vzorec, který se nám do života opakovaně vrací a ovlivňuje naše zkušenosti, je toto velmi slibný čas.

Z Karet skryté moudrosti nám vyšla karta Souboj draků, která poukazuje na projevy duality našeho světa. Všechno má svou světlou i temnou stránku, pozitivní a negativní vlastnosti. Týká se to protikladů všeho druhu - dobro a zlo, pravda a lež, láska a strach, realita a iluze, objektivní pohled a subjektivní, aj. V tomto světě se musíme smířit s tím, že se protikladům nevyhneme. Přestože si přirozeně přejeme, aby bylo všechno jen dobré, musíme zároveň žít s faktem, že ne vždy to tak bude. Na druhou stranu nám však byly dány prostředky i cesty k tomu, abychom se se vším obtížným dokázali vypořádat. A i když něco nezvládneme my sami, existují lidé a další pomocníci, kteří nám s tím pomohou. Na každý problém zde existuje řešení.
Jistě známe ono moudro o dvou vlcích - jeden zlý a jeden hodný - kde přežije ten, kterého budeme krmit. Tato karta je přesně o tomtéž. Žijeme ve světě radostných i smutných věcí, záleží však na nás, na co se budeme zaměřovat, do čeho budeme vkládat svou energii (myšlenkami, pocity, činy..) a co bude tím pádem v našem životě a v našem nitru růst.
Avšak i ty méně šťastné věci mají v našem životě své místo - naše slabé chvilky, špatná nálada, den blbec nebo truchlení pro ztrátu někoho milovaného. V tomto smyslu nás touto kartou andělé vedou k tomu, abychom se naučili milovat a přijímat i tyto méně šťastné věci a žili s nimi v míru. Abychom se jich přestali bát a naučili se je přijímat jako přirozenou součást života.
Nemusíme z nich být zrovna nadšení, ale je důležité umět se s nimi alespoň smířit a přestat z nich mít strach. Ten je totiž hlavní příčinou všeho, co nás trápí. Smířením se s temnou stránkou života (a třeba i oplakáním této skutečnosti) dosáhneme nové svobody, uzdravení a štěstí.
Totéž se přitom týká také světlých a temných stránek nás samých i druhých. Postavíme-li se čelem ke svým stínům, můžeme s nimi začít pracovat a zamezit tomu, aby negativně ovlivňovali život nás nebo někoho dalšího. Naučíme-li se přijímat a milovat sami sebe i s tím, co se nám na sobě nelíbí, otevřeme si tak cestu právě k proměně toho, co se nám nelíbí. Stejně tak to platí i pro naše vztahy. Tak jako sami sebe, i druhé bychom měli umět milovat a přijímat i s jejich nedokonalostmi. Samozřejmě to neznamená tolerovat zlé chování, ale do určité míry bychom měli být schopni druhé pochopit a umět odpouštět, došlo-li k nějakému nedorozumění či nezáměrnému pochybení. I my sami jsme mnohdy něco pokazili, i když jsme nechtěli. Mějme tedy soucit se sebou i s druhými. Dejme přednost lásce a harmonii před strachem, hněvem a bolestí. Opět je to jako s těmi dvě vlky - přežije ten, kterého krmíme.

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Potěšení, kterou nám vzkazují, že nemáme zapomínat na to, co je v životě hezké. Celý tento výklad vyznívá tak, že můžeme mít v tomto týdnu tendenci vidět věci přehnaně negativně, a tím spoustu negativity také vyzařovat a přitahovat. Na světě však není všechno jen špatné - o tom pojednává i předchozí karta - a je důležité ctít obě stránky.
Touto kartou je nám připomínáno, že se máme i radovat a bavit. I když nemusíme mít vůbec dobrou náladu nebo chuť, právě tehdy nám upřímný smích nebo něco pěkného obzvláště pomůže. Může to být něco tak prostého jako chvíle strávená v přírodě, naslouchání zpěvu ptáčků, pohlazení zvířátka, objetí milovaného člověka, sledování hezkého filmu nebo četba knížky... cokoli, co v nás obnoví pocit vděčnosti a potěšení. Máme-li tíhu na srdci, je nutné ji odlehčit. Neznamená to, že nám na dané věci nezáleží - ale že si přejeme vysílat co nejhezčí a nejvyšší energii, která jí pomůže k co nejlepšímu výsledku. Navíc je to důležité také pro naše zdraví, protože velká část zdravotních problémů pochází právě ze stresu a neustálých starostí. Opět se nám zde opakuje poselství, abychom se nebáli cítit se dobře i tehdy, když není všechno tak, jak bychom chtěli. Právě tím nejvíce pomůžeme tomu, aby to tak bylo.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je o citlivém udržování rovnováhy mezi protikladnými stránkami našeho života. Přestože obě k životu patří, je pro nás důležité, abychom se nenechali strhnout do extrémů. Abychom nežili pouze s hlavou v oblacích, ale i nohama na zemi, a naopak, abychom nebyli příliš přízemní, ale dovolili si také snít.
Setkáme-li se u sebe samých nebo u druhých lidí s projevem jejich stinných stránek, pokusme se je v rámci možností pochopit a přijmout. Je samozřejmě důležité umět vymezit hranice a netolerovat zlé chování, ale ne vždy je všechno tak zlé, jak si myslíme. Pokud se nás někdo nebo něco dotkne, nejprve se zamysleme nad tím, zda to byl opravdu záměr nebo jen omyl. Omylů se totiž dopouštíme všichni, ať už se jim snažíme sebevíc předcházet. Mějme tedy soucit se sebou i s druhými, pokud se nám nebo jim takto něco nevydaří. Nezáměrné ublížení čas od času někomu způsobí každý člověk, a tak si ve svém srdci ponechme místo na pochopení, odpuštění a smíření. (V retrográdní fázi Merkuru jsou nedorozumění zvláště častá, a tak komunikujme s druhými co nejjasněji a buďme ochotni vysvětlovat nebo se naopak ptát na to, co nebude jasné nebo co bude mylně pochopeno.)
Nezapomínejme si nechávat prostor pro milá potěšení a věci, které nás hřejí u srdce. Ať už je to cokoliv, zasloužíme si cítit se šťastně, byť některé okolnosti v našem životě nemusejí být právě šťastné. Naše srdce potřebuje výživu bez ohledu na okolnosti. O malé dítě se také staráme za každé situace a ne pouze tehdy, je-li všechno dokonalé. Dítě se neptá, jestli jsme měli problém v práci nebo jestli nás zrovna někdo urazil - chce objetí, pohlazení, dobré jídlo nebo si společně hrát. Tak jako bychom dítěti neodmítli dát péči, kterou potřebuje, ani sobě ji nesmíme odmítat dát. Je jedno, jak špatné se nám něco zdá být, naše srdce potřebuje každý den svou výživu. Mějme se tedy rádi a projevujme si úctu tím, že si budeme pravidelně dělat čas na něco, co nás těší. O to snáze pak zvládneme všechno, co se nám zdálo být příliš těžké.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.