neděle 20. června 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.6. 2021

Milí přátelé,

nový týden nám začíná letním slunovratem - nejdelším dnem v roce. Tento čas býval tradičně zasvěcen oslavám léta, hojnosti, plodnosti a života jako takového. Cyklus slunce symbolizuje cyklus našeho života, východ i západ, dávání a přijímání, vznik, zánik a obnovu. Slavnosti ročních období začínají jarní rovnodenností, která je zasvěcena novým začátkům a novému životu. Letní slunovrat, který každý rok přichází první den znamení Raka, nás pak vede k vychutnávání si plodů naší práce, užívání si dlouhých slunečných dní a k řádné vnitřní výživě (fyzické i duševní). Již jsme na jaře zaseli semínka svých záměrů a nyní jim potřebujeme nechat čas, než plně vyrostou a dozrají. Nechme tedy světlo a teplo konat své a my sami buďme trpěliví a mějme důvěru v přirozené procesy hojnosti. Ať už si přejeme cokoli a vytyčili si jakékoli záměry, v tomto období jim máme nechat prostor a čas k čerpání živin a nabírání konkrétní formy. Stejně tak my sami se máme zaměřit na péči o svou duši a tělo a věřit, že všechno ostatní se o sebe přirozeně postará. Letní slunovrat je oslavou světla, která nám připomíná, že ve světě existuje naděje a že vše, co potřebujeme, vždy dostaneme - i když někdy temnější a nepříznivější období trvá déle, než by se nám líbilo, vždy nakonec přijdou nové světlé dny.
V tomto týdnu nám také končí retrográdní fáze Merkuru, což by nám mělo přinést jistou úlevu v oblasti mezilidské komunikace a také různá pochopení a vyjasnění. Záležitosti, které se nám možná zdály být zablokované, se nyní mohou konečně rozhýbat. Obdobně naše vlastní energie se může opět začít drát na povrch a vést nás k akci, oproti předchozímu spíše introspektivnímu období. Využijme tedy současnou energii k tomu, abychom podnikli kroky k obnově a posílení svého zdraví (fyzického i duševního), lásky v nás i v našich vztazích a také k naplňování našeho poslání - toho, co milujeme, co rádi děláme a co nás vášnivě zajímá. Konáme-li své poslání, přirozeně se nám také dostává všeho, co potřebujeme k jeho vykonávání i k našemu životu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Šepot lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšly společně dvě karty. První z nich je Čtyřka Činu, která je o oslavách, společenských událostech a vřelé, příjemné společnosti. Touto kartou nám andělé vzkazují, že se máme radovat a těšit ze všeho dobrého, co se nám nabízí, a touto energií podpořit plnění našich přání. Čím jsme radostnější a vděčnější, tím více příležitostí k radosti a vděčnosti si k sobě přitahujeme. Máme se také těšit ze společnosti skutečných přátel, pravé rodiny (tj. lidí, kteří nás milují a přijímají takové, jací jsme, a s nimiž se cítíme "doma") a sdílet svou radost s těmi, kdo jsou nám blízcí. Může to být také znamení, že se blíží nějaký konkrétní důvod k oslavě - např. svatba, narození dítěte, zvládnutá zkouška, pracovní úspěch, zázračné uzdravení nebo jakýkoli jiný. Tak či tak si máme v tomto týdnu udělat čas na radovánky a strávit ho s těmi, kdo se budou radovat s námi.
Druhá karta z této sady se jmenuje Vidět jasně, a ta nám říká, že bychom se měli alespoň pokusit podívat se na určité věci z jiného úhlu pohledu. Přestože někdy tato karta znamená, že se nacházíme v pozici oběti a máme v určitých záležitostech svázané ruce, často se nám tím zároveň nabízí příležitost pohlédnout na věci jinak a naučit se žít smíření s faktem, že ne vždy je všechno tak, jak bychom chtěli. Pokud se v nějaké situaci cítíme bezmocní, vydáni napospas někomu nebo něčemu jinému, připomínají nám naši andělé, že i tak máme velkou svobodu, kterou nám nikdo nemůže vzít - a to je moc nad naším vnitřním prožíváním. Rozhodneme-li se, že některé věci zkrátka přijmeme, jaké jsou, aniž bychom se litovali nebo hněvali, zbavíme se tím velkého břemene, kterým jsme se zatěžovali jen my sami. I v případě, kdy opravdu oběťmi jsme, máme stále velkou moc nad tím, co a jak se rozhodneme vidět a vnímat.
V souvislosti s první kartou je to pro nás vedení, abychom se přestali litovat a hněvat, nechali být všechno a všechny, kvůli komu jsme se možná trápili, a soustředili se naopak na to, za co můžeme být vděční. I když tím daný problém nezmizí, uvnitř se budeme cítit mnohem lépe a také touto novou energií napomůžeme přitáhnout nové a dobré řešení. Pusťme se starostí a křivd - ty nám nepomohou. Dovolme si radovat se i přes některé nepříznivé okolnosti, a tato radost nám pomůže k vnitřní svobodě a dalším důvodům k radosti.

Z Andělských karet nám vyšla nádherná karta Partner duše. Ta obvykle znamená krásnou romantickou lásku sdílenou s člověkem, s nímž si hluboce rozumíme, ať už ve formě nově navázaného vztahu a nebo prohloubení pouta s někým, s kým už vztah máme. Kromě lásky partnerské představuje tato karta také všechny ostatní formy lásky - přátelskou, rodinnou, kolegiální či lásku sdílenou se zvířátky, rostlinami, Zemí či Vesmírem. Bez ohledu na konkrétní podobu je láska vždy láskou, a jako taková je hlavní výživou pro naši duši i tělo. (Již v úvodu jsme se bavili o tom, že je tento čas tradičně věnován vnitřní výživě a růstu - a to zahrnuje samozřejmě také těšení se z lásky a jejích podob :)) Milujme tedy, naplňme se láskou a sdílejme ji se svými blízkými. Posílejme lásku i všem ostatním, byť je osobně neznáme; posílejme lásku celé naší planetě. I to je součást našeho životního poslání a věc, kterou můžeme významně přispívat k léčení našeho světa. Buďme ztělesněním lásky, a tím ji budeme posilovat, vyzařovat a zpětně přitahovat.
Tato karta také zdůrazňuje, jak je pro nás důležité mít opravdu spřízněnou duši - tedy někoho, komu můžeme vždy věřit, o koho se můžeme opřít, s nímž můžeme být sami sebou a kdo nás miluje a přijímá takové, jací opravdu jsme - stejně jako my jeho. Ať už má náš vztah jakoukoli formu, je pro nás velmi cenný a máme mu v tomto týdnu věnovat svůj čas a péči. A pokud nám takový vztah v životě chybí, dostane se nám příležitosti ho navázat. Mějme tedy oči i srdce otevřené.

Z karet Moudrosti orákula jsme dostali kartu s názvem Tady a teď. Tou nás andělé vyzývají, abychom neprodlévali v minulosti, ani neodkládali vše do budoucnosti, ale začali konečně prožívat přítomný okamžik.
Přestože nám někdy mohou milé vzpomínky přinést radost a povzbuzení, a minulé zkušenosti nám do přítomného okamžiku pomohly vnést novou moudrost, neměli bychom se do své minulosti příliš nořit. Měli bychom si z ní vzít to, co nám pomohlo, co nás posunulo nebo co nás potěšilo, a vše ostatní propustit a žít dál. Trávíme-li příliš mnoho času ve své minulosti, utíká nám život mezi prsty. Ať už se plníme lítostí, že něco hezkého z minulosti dnes již nemáme, a nebo hněvem nad nějakou křivdou, kterou jsme utrpěli, ani jedno z toho nám nepomáhá ke štěstí. Tyto pocity a myšlenky je třeba vypustit, dopřát jim čas na uvolnění a uzdravení, a navrátit se zpátky do přítomného okamžiku, jímž svůj život utváříme.
Obdobně pokud jsme příliš soustředění na budoucnost a odkládáme své štěstí na dobu, "až" se něco stane, až se nám něco splní, až nastanou určité podmínky, pak bude toto naše štěstí stále dokola posouváno do budoucnosti. Musíme se umět radovat teď a tady... a naplnit se vděčností, jako by už to, co si přejeme, bylo skutečností. I když možná zatím není vše tak, jak bychom chtěli, můžeme se už teď těšit z toho, že je o všechna naše přání a potřeby postaráno - a tím ještě spíše napomůžeme k naplnění tohoto záměru. Je to jedna z technik zhmotňování a posilování naší hojnosti v jakékoli formě. Tak jako děkujeme předem za odpověď, když někomu píšeme zprávu, děkujme předem i za splnění našeho přání v té nejlepší možné podobě pro nás i pro další osoby, kterých se to týká - a ono se tak stane.
Tato karta nás upozorňuje na to, že možná ztrácíme energii tím, že prodléváme v minulosti či budoucnosti - a že se nám tatáž energie navrátí, jakmile se my sami vrátíme zpět do přítomného okamžiku a soustředíme se na to, co máme právě teď v rukou a co s tím můžeme udělat.

Z karet Šepot lásky nám vyšla karta s názvem Láska trvá. To je poselství samo o sobě. Možná pochybujeme o tom, zda je ve světě vůbec možná jakákoli láska. Možná jsme byli zraněni a nyní váháme, zda se odvážit lásce znovu otevřít své srdce. Možná jsme pochybovali o nějakém našem vztahu. Naši andělé nám touto cestou vzkazují, že se nemáme čeho bát. V každém vztahu bývají těžší období, kdy jsou oba zúčastnění vystaveni zkoušce víry a vytrvalosti. Pokud se nejedná o nějaký opravdu vážný problém, který by vztahu znemožnil pokračovat, dá se vždy všechno vyřešit prostřednictvím odhodlání, víry, upřímného přání a oboustranné snahy. Touto kartou nás andělé vyzývají, abychom neztráceli naději a odhodlali se pro své důležité vztahy vynaložit potřebnou práci a úsilí. To přitom zahrnuje také vztah, který máme sami se sebou. Pokud jsme se k sobě samým nechovali hezky, je načase to změnit. Právě narušený vztah k sobě samým a zlé zacházení se svou duší či tělem může být příčinou toho, že máme problémy ve vztazích s jinými lidmi. Uzdravíme-li vztah, který máme sami se sebou, přirozeně se toto uzdravení projeví také ve vztazích s druhými, kteří nám jen zrcadlí náš vlastní.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme zasvětit lásce, vděčnosti a radosti. Bez ohledu na to, co všechno může být v našem životě špatně nebo co nám v něm zatím chybí, se máme naučit radovat se a těšit z toho, co je dobré a co v životě máme. Tato energie nám pomůže přitáhnout si to, co si přejeme, stejně jako vyřešit některé naše dosavadní potíže.
Dále se v tomto týdnu máme soustředit na vztahy, které nás skutečně naplňují, a aktivně je rozvíjet a posilovat. Zvlášť pokud máme tendenci věnovat svůj čas prioritně lidem, kteří vyžadují pomoc a kterým vydáváme spoustu energie (i když to děláme rádi), potřebujeme svou pozornost rovnoměrně vyvážit i tím, že se budeme věnovat těm, kdo sice žádnou pomoc nepotřebují, ale s nimiž sdílíme své hodnoty, zájmy a radostné prožitky. Vztahy, kde druhý člověk nepotřebuje naši pomoc, není méně důležitý ani druhořadý vedle těch, kde někomu pomáháme. Spokojené vztahy plné radosti jsou pro nás stejně tak důležité a zaslouží si stejně tolik naší pozornosti, jako ty, kde někomu pomáháme. Dopřejme si tedy v tomto týdnu čas a prostor na péči o tyto naše radostné vztahy a načerpejme z nich novou energii. Přinese to mnoho dobrého nám i těm, s nimiž svou radost sdílíme... a o to více energie pak také budeme mít pro ty, kterým pomáháme.
Neohlížejme se zbytečně zpět do minulosti, ani se nesnažme vyhlížet daleko do budoucnosti - soustřeďme se na to, co máme právě tady a teď v rukou a co s tím můžeme udělat. Nad svým životem máme mnohem větší moc, než si myslíme. Tím, co děláme právě teď a tady, aktivně utváříme svůj život. Nemá smysl čekat, až bude něco tak, jak chceme - napomozme tomu sami tím, že už teď budeme prožívat radost, lásku a vděčnost, o kterých věříme, že přijdou společně s naším splněným přáním.
Buďme ochotni věřit, že láska a světlo trvají, a to i tehdy, kdy nás zachvacuje beznaděj a pesimismus. Ponechme si ve svém srdci prostor pro naději, a ona nám pomůže najít cestu ven z temnoty. Tento týden je oslavou světla, a pokud mu dovolíme vstoupit do naší mysli, srdce a života, pomůže nám stát se majáky, které svítí nejen pro sebe, ale i pro mnohé další.

* * *

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.