neděle 13. června 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.6. 2021

Milí přátelé,

uplynulé novoluní a spolu s ním také sluneční zatmění vnesly do našich životů překvapivou novou energii. Jako by doslova vdechly život některým našim zapomenutým snům a přáním a probudily v nás chuť začít si je plnit. U některých z nás k tomuto odhodlání došlo možná i v důsledku dlouhodobě frustrujících situací, které už prostě dále nechceme trpět a které jsme se rozhodli změnit k lepšímu. Tento týden nás k tomu vybízí a podporuje nás.
Z hlediska astrologického máme ještě stále planetu Merkur v retrográdní fázi, a tak je pro nás důležité jasně komunikovat a být ochotni věci znovu vysvětlit, pokud nám někdo neporozumí - a naopak se nebát požádat o bližší vysvětlení, pokud my sami něco nepochopíme (nebo si to jinak vyložíme) ze strany druhých. Může také docházet ke změnám našich plánů v tomto období a jejich zpoždění. Je to v pořádku.
Kromě Merkuru je v retrográdní fázi také Jupiter, planeta štěstí. Ta nás má navrátit ke všemu, co nás dělá šťastnými. Možná sami cítíme volání k nějaké naší zálibě, které jsme se už dlouho nevěnovali (nebo jsme ani nezačali). Možná se v našem srdci probudila nová láska a radost. Možná jsme najednou postaveni čelem k tomu, co nám doposud v lásce a radosti bránilo. Každá retrográdní fáze nás vždy vede k introspekci, zpětnému hodnocení, ohlédnutí se a mnohdy také ke konečnému dořešení některých našich nedořešených záležitostí - ať už se to odehraje v nás samých a nebo mezi námi a jiným člověkem.
Energie tohoto týdne je velmi přející a může nám posloužit k opravdu krásným pozitivním změnám - a tak ji vezměme do svých rukou a začněme si utvářet život, jaký si přejeme!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla nádherná karta s názvem Otevřete své srdce. V tradičním tarotu je to karta Zamilovaných, která představuje velkou lásku, a to jak romantickou, tak i jakoukoli jinou, která naplňuje naše srdce štěstím a kterou sdílíme s člověkem, jenž je pro nás důležitý. Toto je pro nás poselství, abychom své srdce otevřeli nové lásce, ať už ve smyslu navazování nových vztahů, a nebo uzdravení vztahů současných prostřednictvím odpuštění, pochopení, soucitu a vzájemné láskyplné komunikace.
Kromě záležitostí lásky a vztahů je to také poselství pro všechny, kdo se nad něčím rozhodují, aby tak činili upřímně a od srdce. Přestože racionalita a rozum mají v našem životě své místo, v záležitostech blízkých našemu srdci by měl rozhodovat právě hlas srdce.

Z Karet energie vyšla karta Ocenění. Ta představuje naši schopnost oceňovat dobro, které v životě máme, a tím ho rozšiřovat o další pozitivní věci. Připomíná nám, že když jsme vděční a radujeme se z toho, co máme rádi, pak touto svou energií k sobě přitahujeme ještě více téhož. (A naopak, jsme-li naladěni negativně, stěžujeme si, obviňujeme druhé nebo Vesmír za své nezdary a stavíme se do role oběti, pak nám může v životě přibývat dalších a dalších důvodů ke stížnostem a negativitě.)
Toto téma se nám objevilo i v minulém výkladu, kde jsme byli vybízeni k tomu, abychom i přes možné nepříznivé okolnosti zůstávali vděční za to dobré a snažili se usměrňovat svou pozornost na to, co si přejeme, místo toho, co bychom nechtěli.
Neznamená to přitom, že bychom museli být neustále jen pozitivní. Zvláště v těžkých životních obdobích je pochopitelné, že nemáme náladu ani sílu na nějakou pozitivitu. Ocenění v tomto smyslu znamená také úctu k sobě samým jako k lidem. Dovolit si cítit se jakkoli, jak právě potřebujeme. Dát prostor i svým smutkům, hněvu a dalším emocím, které si zaslouží naši úctu stejně jako ty ostatní. Je přirozené truchlit nebo se hněvat, prožijeme-li nějakou ztrátu nebo je toho na nás prostě moc. Svět se nezboří, když nebudeme pořád hlídat svoje myšlení a naladění. Je jen důležité, aby se negativita nestala naším dlouhodobým návykem.
Velmi doporučuji vést si Deník vděčnosti a každý večer si do něj zapsat alespoň tři věci, za které jsme vděční. I kdyby to měl být fakt, že žijeme, že máme kde bydlet nebo že naše země netrpí válkou. Nejsou to nijak malé věci. A jistě jich najdeme spoustu, abychom si připomněli, jak vděční můžeme opravdu být. Touto vděčností pozvedneme svou vlastní energii, ale navíc ji tak pomáháme šířit v našem světě a činit ho tak lepším.

Z karet Moudrost Avalonu zde máme kartu Soustředění. Ta nás vyzývá k tomu, abychom nyní dali stranou vše, co nemusíme řešit, a plně se soustředili na to, co je pro nás důležité. Ať už je to nějaký projekt, který si přejeme dokončit, vztah, který si přejeme uzdravit či vylepšit, změna našich stravovacích návyků či odvyknutí nějaké závislosti, nebo jakýkoli jiný cíl, který máme před sebou, máme ho nyní učinit svou prioritou. Energie novoluní přeje novým začátkům a současný dorůstající měsíc pomáhá růst všemu, na co se zaměříme. Nechť jsou to tedy věci, které si přejeme. Soustřeďme se na ně a vypusťme ze svého rozvrhu vše, co nemusíme nutně řešit. Tím si v něm vytvoříme místo pro všechno, co je pro nás důležité, a získáme tak osvěžující pocit naplnění a smysluplnosti.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme zasvětit lásce ve všech formách a dát jí prostor ve svém nitru i ve svém životě. Máme otevřít svá srdce, vypustit z nich zášť, hněv, starou bolest, křivdy a další pocity, které jsme v sobě nosili, a dovolit lásce, aby nám pomohla je uzdravit.
Ať už se nám nyní daří jakkoli, máme být vděční a pamatovat na to, že jsme požehnáni - i tehdy, kdy nám to tak vůbec nepřipadá. Máme mít úctu také k sobě samým a dát si lásku a péči, kterou potřebujeme. Pokud se sami cítíme šťastní a spokojení, pomozme těm, kdo se tak nyní necítí. Pokud víme o někom konkrétním, nabídněme mu svou podporu a poskytněme mu ji. Pokud o konkrétním člověku nevíme, vyšleme svou lásku a podpůrnou energii do světa prostřednictvím záměru a modlitby. Ona už si sama najde cestu ke každému, kdo ji potřebuje.
Naplňme se láskou a vděčností a nechme je konat skrze nás. Soustřeďme se na dobré věci, které si přejeme vykonat, a cíle, kterých si přejeme dosáhnout pro dobro své i druhých. Upravme si rozvrh tak, aby v něm bylo více místa pro to, co je pro nás důležité. Čím více se na tyto věci zaměříme, tím více budou růst a rozvíjet se.
Krásný láskyplný týden nám všem!

* * *


* * *

POZNÁMKA K VÝKLADU:
Když jsem karty vykládala, nemohla jsem si nevšimnout, že po zamíchání každého balíčku a vytáhnutí karty pro tento týden, zůstaly na spodní straně dvou ze tří balíčků karty lásky. To jen zdůrazňuje, jak příznivou energií lásky jsme nyní obklopeni.
Když si tuto energii vpustíme do sebe i do svého života, máme opravdu velkou šanci najít lásku ve formě, v jaké si ji přejeme, a sdílet ji s někým milovaným, ať to již bude někdo nový a nebo člověk, s nímž už pouto máme. Karta Orla na spodní straně třetího balíčku je symbolem našeho spojení s anděly a vede nás k tomu, abychom sami v sobě probudili andělskou energii a odvážili se na všechno pohlédnout z vyšší perspektivy - tak jako orel, když letí vysoko nad zemí. Spoustu věcí vnímáme zkresleně jen proto, že se nám chybí dostatečný odstup (tak jako když nemůžeme přečíst text, máme-li ho příliš blízko očím). Budeme tak také činit lepší rozhodnutí, protože ze své nové perspektivy vše snáze zhodnotíme. Je to tedy vedení k optimismu a zdravému nadhledu, který nám velmi ulehčí a který nám pomůže uvolnit místo lásce, která si k nám hledá cestu.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.