neděle 11. července 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18. 7. 2021

Milí přátelé,

minulý týden nám měl posloužit k vnitřnímu očištění, společně s novoluním ve znamení Raka. Události, které nás v uplynulém týdnu potkaly, v nás mohly vyvolat nejrůznější pocity, vzpomínky či myšlenky, které si možná už dlouho hledaly cestu ven z našeho nitra. Možná nám také bylo nastaveno zrcadlo jinými lidmi či okolnostmi, které nás upozornilo na určité naše tendence a návyky, jež nám zrovna neslouží dobře a které by proto bylo dobré změnit. Pokud jsme tak ještě neučinili, sepišme si seznam všeho, co se nás v uplynulém týdnu (i v těch předchozích) jakýmkoli způsobem dotklo - ať v dobrém nebo ve zlém. Ke každé události si vypišme pocity a myšlenky, které se v nás takto probudily, i způsob, jakým jsme na danou věc zareagovali. Pokusme se uvidět v těchto reakcích, pocitech či myšlenkách vzorec, který bychom potřebovali změnit. Udělejme si čas na sebereflexi a dovolme si objektivně zhodnotit, co se nám například v životě pořád opakuje, co nám ubližuje a co bychom rádi ze svého života propustili nebo to nějak proměnili. Každá pozitivní změna začíná tím, že se pro ni rozhodneme - a abychom se pro ni mohli rozhodnout, musíme si nejprve přiznat, že nějakou potřebujeme. Energie uplynulého novoluní nás podporuje v nových začátcích, a nyní, v období dorůstajícího měsíce, je přáno také růstu a rozkvětu našich záměrů. Zvolme si tedy svůj záměr a nechme se v jeho naplnění podpořit. Požádáme-li o nebeskou asistenci a budeme-li následovat hlas svého srdce, vždy bude vývoj i výsledek ten nejlepší pro všechny zúčastněné.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
  • Šepoty lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Strážce Citů. Strážce Citů představuje citově nejvyzrálejší osobu z celého tarotu, která je sama vyrovnaná a která díky tomu může s tímtéž pomáhat ostatním. Je to srdečná, laskavá, klidná a štědrá osoba, která vystupuje v roli rádce, pomocníka, učitele a dobrého přítele - ať už v rovině osobní nebo profesní. Tato karta představuje člověka, kterému jeho emoční vyzrálost umožňuje konat mnoho dobra už tím, jaký je. Citově vyzrálý člověk si je vědom svých vlastní pocitů a stejně tak dokáže zohledňovat i pocity druhých bytostí, včetně zvířat, přírody, naší planety, aj. Jeho jednání je ohleduplné a citlivé, a to i v případě, kdy musí někomu vymezit hranice nebo kdy za něco bojuje. To je pro nás důležitá lekce, protože "být hodní" neznamená nechat si všechno líbit a všem všechno dovolit. Tak jako malé dítě potřebuje někdy vymezit hranice a dostat lekci, potřebují to i mnozí dospělí. Postavíme-li se sami za sebe nebo za někoho jiného, kdo se za sebe postavit nemůže, konáme tím dobrou službu i těm, kdo naše hranice překračují. Možná si toho nebyli vědomi a díky nám se to dozví, a nebo si toho vědomi byli, ale nyní jasně vidí, že jejich přístup nebude tolerován a budou vedeni k jeho změně. Naopak, neuděláme-li nic ze strachu, že budeme za "špatné lidi", když se za sebe nebo někoho jiného postavíme, podpoříme tím jejich zraňující jednání a v podstatě se tak stáváme spoluzodpovědnými. Nejsme sice zodpovědní za chování jiných lidí, ale za to, jak jednáme my, zodpovědní jsme. Nečinnost a přihlížení zlu přispívá k jeho šíření - a kvůli tomu jsme sem nepřišli. Tato karta nás vede k tomu, abychom byli natolik emočně zralí, že se v případě potřeby postavíme s čistým svědomím a s láskou v srdci sami za sebe nebo kohokoli jiného, kdo to potřebuje. To je součást našeho poslání.

Z Orákula poslů světla nám pro tento týden vyšla karta s názvem Opětovné ujištění zlatého světla. Zlaté světlo je léčivá a ochranná energie lásky, která nás obklopuje obzvláště v obtížných obdobích. Jasnozřiví lidé mohou toto zlaté světlo vidět svým vnitřním zrakem. Můžeme si ho představit podobně jako paprsky zapadajícího slunce, které mají tu největší sílu. Tato karta je vždy šťastným znamením, že všechno, co v životě nyní řešíme, dopadne dobře. Naše víra bývá zejména v těžkých životních situacích vystavena mnoha zkouškám a je pochopitelné, že může být prosáknutá pochybnostmi a nedůvěrou, když se nám dějí bolestné věci. Ať už se však nacházíme v jakékoli situaci - sebevíc těžké a bolestné - touto kartou se nám dostává poselství naděje a obnovené víry. I v případě, že nic těžkého nebo bolestného nezažíváme, může pro nás být toto poselství důležité. Možná se chystáme učinit nějaký krok a žádali jsme o potvrzení, že je správný. Pokud u této karty cítíme silné vnitřní "Ano, toto je znamení pro mě", jedná se opravdu o potvrzení, že se chystáme vydat správnou cestou.
Andělé zde poukazují na skutečnost, že právě lidé, kteří mají nejméně důvodů o sobě pochybovat, mají o sobě nejvíce pochybností. Právě ti, kdo by měli kráčet vepředu, se drží nejvíce zpátky. Nejčastěji si to odůvodňujeme minulými zklamáními nebo nechtěnými omyly, jichž jsme se dopustili. Proto nás andělé vedou k tomu, abychom si odpustili a abychom přijali, že jako lidé zkrátka čas od času chybu uděláme, a že to je v pořádku a neznamená to, že bychom si neměli věřit. Naše víra v sebe a své vnitřní vedení by nikdy neměla být podmíněna tím, zda děláme vždycky všechno bezchybně, protože to se nikdy nestane. To je past ega, naše vnitřního pokušitele, který dělá vše proto, aby nás udržel ve strachu a v zajetých kolejích, a tím nám znemožňuje konat své poslání a být těmi zářivými osobnostmi, jimiž ve skutečnosti jsme. Řešení nespočívá v nekonečné a marné snaze dělat všechno dokonale, ale v prostém vědomí, že děláme vše, co můžeme, a že to tak stačí. Víme-li, že vždy jednáme nejlépe, jak umíme, pak to stačí a můžeme mít v sebe důvěru bez jakýchkoli výčitek či obav.

Z karet Šepot lásky jsme dostali poselství Mějte trpělivost. Je na ní napsáno: "Láska je trpělivá a laskavá... vždy!" To je pro nás poselství nejen o trpělivosti a přijetí božského načasování, které zařídí, že všechno se vždy stane v pravý čas, ale také o umění přijmout věci takové, jaké jsou, i když se nám to třeba nelíbí. Umět plynout s proudem, aniž bychom se zoufale snažili měnit jeho směr nebo plout proti němu.
Naše ego má silný odpor k tomuto odevzdání. Bere to jako že se "vzdáváme", že "uznáváme prohru" nebo že si přiznáváme "neschopnost něco vyřešit". Pokud však ego posloucháme a necháváme se jím řídit, pak neustále ztrácíme obrovské množství energie neustálým marným bojem a hněvem, že nám tento boj nepřináší žádné vítězství. Když už se nacházíme v silném proudu, který nás někam unáší, nepomůže nám snaha plout proti němu nebo ho ovlivňovat podle svých představ - potřebujeme jen řídit svou vlastní pomyslnou loďku, která nás drží nad vodou, tak abychom proud obstojně přestáli a vydrželi, než se opět zklidní. Nemůžeme možná ovládat běh některých věcí, ale můžeme ovládat sami sebe a svůj způsob reagování a jednání. Nejsme bezmocní, i když si tak možná připadáme. Umění odevzdat se dočasnému silnému proudu není žádná prohra, neschopnost ani vzdávání se. Není to nic špatného. To jen naše ego chce mít neustále nade vším kontrolu a přirozeně má proto odpor ke všemu, co se kontrolovat a ovládat nedá. A odevzdání se proudu života je v podstatě ztráta kontroly. Mnohdy je to však právě to, co nám pomůže k co nejlepším výsledkům - když do věci přestaneme pořád zasahovat a dovolíme jí vyvíjet se svým vlastním tempem, vlastním způsobem. Můžeme požádat své anděly o ochranu dané záležitosti a předat jim ji do jejich rukou s tím, že jí napomohou k co nejlepšímu vývoji a výsledku pro nás i všechny ostatní.
Téma trpělivosti a přijetí se přitom týká také nás samých a druhých lidí. Mějme trpělivost s méně oblíbenými stránkami naší lidskosti. Nemusíme si samozřejmě nechat líbit zlé zacházení (viz. první karta), ale měli bychom být schopni tolerovat běžné lidské nedostatky - např. když máme prostě špatnou náladu, něco nám nejde, máme špatný den, řekneme něco špatně... Čím více dokážeme přijímat a odpouštět nedostatky sobě samým, tím více roste naše schopnost přijímat a odpouštět nedostatky druhým (a naopak). A i to je projev lásky a klíč k míru na naší Zemi, který je naším posláním.

* * *

SHRNUTÍ

Toto je týden zasvěcený trpělivosti a laskavosti, která přesahuje jakékoli momentální dění. Jsme vedeni k tomu, abychom si vytvořili zdravý nadhled a odstup od toho, co se nyní odehrává, ať už v našem osobním životě nebo ve světě, a vytvořili si stabilní výchozí bod ve svém "vnitřním chrámu", který se nachází hluboko v našem vlastním nitru plném míru a lásky. Hluboko uvnitř víme, že všechno je tak, jak má být, že je vše v pořádku, i když to zatím nechápeme a může se nám to zdát jako přesný opak. Máme mít trpělivost a víru, že vše se v dobré obrátí, ať už nyní řešíme cokoli. Andělé nám dávají pro tento týden jasné poselství, že se nemáme nechat zmítat svými emocemi, strachy a pochybnostmi - že je máme naopak vypustit, obnovit ve svém srdci i mysli klid a mír, a ten se pak začne promítat i do našich vnějších záležitostí. Máme se uvolnit, přestat bojovat nebo se hněvat, že něco není tak, jak bychom chtěli, nebo že se nám nedaří na současném dění cokoli měnit. Nemáme se poddávat pocitu bezmoci - ve skutečnosti máme ohromnou moc, jen jsme si ji zatím nedovolili přijmout a začít využívat, protože si nevěříme. Proto nás andělé vedou k obnově víry v sebe samé, k odpuštění si svých omylů či starých zklamání, která nás mohou držet zpátky, a k odvaze začít měnit k lepšímu vše, co víme, že změnu potřebuje. Budeme-li přitom vycházet z pozice lásky a empatie, vždy budeme jednat tím nejlepším možným způsobem. A naši andělé nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o pomoc a přijmeme ji.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.