neděle 18. července 2021

Karetní výklad strážných andělů pro období od 19.7. do 1.8. 2021

Milí přátelé,

vydávám se letos konečně na pořádnou delší dovolenou (jako dárek k mým brzkým narozeninám :)) a po většinu tohoto období nebudu mít přístup k internetu (což mi vyhovuje - čas od času je skutečné "odpojení" vskutku osvěžující). Proto jsem pro nás všechny udělala výklad na oba dva zbývající červencové týdny, které jsou velmi zajímavé.

V týdnu od 19. do 25.7. nás čeká úplněk ve znamení Vodnáře, který nás ve své konstelaci může hnát kupředu za "vzdušnými zámky", a tak je nám doporučeno, abychom si i přes posílenou fantazii a bohaté sny ponechali trošku prostoru pro svůj rozum a zdravý úsudek :) Tento úplněk může také v lidech vyvolávat podrážděnost, a tak si neberme nic osobně. Mějme soucit sami se sebou, když se nebudeme cítit zvlášť dobře, stejně jako i s druhými. Jsme v tom všichni společně a nakonec nám tato energie, byť může být zpočátku frustrující, může pomoci k novým uvědoměním a rozhodnutím, jež nám pomohou naplnit naše přání. 

V posledním červencovém týdnu, tedy od 26.7. do 1.8. bude měsíc opět ubývat, což nám poskytne ideální čas pro introspekci, meditaci a přehodnocení některých věcí. Začátek srpna je také tradičně věnován oslavám hojnosti a úrody. Keltský svátek Lughnasad, který se slaví 1. srpna, je i pro nás skvělou příležitostí vzdát díky za všechno, čeho se nám dostává; za dary Země, které jsou nám poskytovány, za mír a bezpečí, kterým jsme požehnáni, za dostupnou pomoc a péči... a obecně za cokoli, za co můžeme vzdát díky. Přestože možná v životě nemáme úplně všechno tak, jak bychom chtěli, a přestože můžeme prožívat i opravdu těžká a ošklivá období, stále jsou věci, za které můžeme děkovat a které nám zůstávají bez ohledu na cokoli. Vděčnost a poděkování k nám vždy přitahují další věci, za které budeme moci být vděční, a tak se nezdráhejme tuto hojnost oslavit (a ne jen 1.srpna, ale kdykoli, kdy si uvědomíme, kolika požehnání se nám dostává). 

Přestože je toto léto poměrně náročné a přineslo nám v osobní i globální rovině mnoho zvratů a frustrace, dostává se nám příležitosti ohromného vnitřního zesílení a rozvoje. Neházejme tedy flintu do žita (i když k tomu možná máme sto chutí), buďme na sebe hodní a dovolme si projít tímto obdobím co nejsnáze - tedy aniž bychom si k tomu, co nyní probíhá, přidávali ještě zbytečnou další tíhu svým vlastním myšlením nebo způsobem vnímání. Přijímejme věci takové, jaké jsou, bez zbytečných soudů, bez rozčilování, a zůstaňme soustředěni ve svém vlastním nitru. Zaměřme se na to, abychom my sami fungovali co nejlépe v rámci svých možností, a všechno ostatní se o sebe postará.

- Magda

Pro toto období jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

VÝKLAD PRO TÝDEN OD 19.7. DO 25.7. 2021


Z Tarotu strážných andělů nám pro třetí červencový týden vyšla Sedmička Činu, která vypovídá o bojovném a obranném postoji. Pokud se nám děje nějaké bezpráví, je pro nás tato karta vedením, že se nemáme bát stát si za svým a obhájit si, co je třeba. Musíme si však dát dobrý pozor, zda se nám bezpráví opravdu děje, a nebo nám to tak pouze připadá. Mnohdy je totiž "ohrožení", které v někom nebo v něčem vidíme, pouze projekcí nějakého našeho strachu či nedořešeného vnitřního konfliktu, a tedy vytvořenou iluzí, která se však může zdát zcela reálná. Než se tedy pustíme do nějakého boje, dopřejme si čas na zklidnění a nejprve celou situaci zvažme s "chladnou hlavou", bez citového zabarvení. Jsme-li si jisti, že je třeba se bránit nebo za něco bojovat, pak směle do toho. Pokud však zjistíme, že se možná nic zlého neděje a že se v nás pouze probudil nějaký náš strach, pak nám tato situace posloužila jako zrcadlo, díky kterému si můžeme své strachy přiznat a začít je uzdravovat.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla Víla Země, tedy bytost symbolizující zemský živel a vše, co s ním souvisí. Touto kartou jsme vedeni ke zdravému "uzemnění". To se týká zejména situací, kdy jsme unášení proudem svých zdivočelých myšlenek a emocí, jež nám zkreslují naše vnímání. Naše mysl má být naším nástrojem - nikoli my jejím. Protože toto období může být pro mnohé z nás velmi intenzivní, je celkem logické, že i naše myšlenky a emoce se rozbíhají všemi směry a páchají paseku - ať už "jen" v našem nitru, nebo se projevují i navenek skrze naše jednání a reakce. Abychom toto období přestáli co nejlépe, radí nám naši andělé a průvodci, abychom se "postavili nohama na zem" a plně vnímali. Abychom přestali řešit "co kdyby" a "co když"; abychom se přestali rozčilovat nebo strachovat; abychom se nesnažili všechno kontrolovat, a místo toho se prostě soustředili na jednu věc a uzemnili tak své zběsilé myšlenky a emoce podobně jako hromosvod uzemňuje blesky při bouři - tak nenapáchají žádné (nebo jen minimální) škody.
Tato karta je také vedením k péči o naše fyzické tělo, které je zatíženo nejen náročným počasím, ale hlavně naším stresem. Najděme si tedy nějaký zdravý způsob, jak uvolnit své napětí, jak se odreagovat, jak své tělo vyživovat a hýčkat, a v tomto týdnu mu věnujme svou pozornost. I to je jedna z věcí, které nám pomohou zaměstnat pozitivně naši mysl, zůstat v klidu a nenechat se rozházet.

Z Orákula jednorožců jsme pro tento týden dostali kartu Představivost. Tou nám připomínají, že naše schopnost vizualizace a představivosti má velkou sílu a že jejím prostřednictvím můžeme dobře ovlivnit, jakým směrem se bude náš život vyvíjet.
Každý z nás si občas něco představuje, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Tyto představy v nás přitom vyvolávají emoce, a ty jsou energií, která k nám přitahuje odpovídající věci a zážitky. Jsme-li plní lásky a představujeme si krásné věci, potkávají nás další a další láskyplné a krásné zkušenosti. Jsme-li naopak plni hněvu či hořkosti, můžeme si všimnout častějších konfliktů a důvodů k hněvu, které k sobě přitahujeme. Tím, co v sobě nosíme, utváříme svůj osobní svět, a tím také část našeho společného světa. Energie, kterou jsme a kterou vyzařujeme, k nám přitahuje stejnou energii v dalších podobách a formách, a tak reálně ovlivňuje to, co v našem životě je. Tento nástroj můžeme vědomě využívat. Proto jsme ho také dostali - abychom napomohli utvářet lepší svět skrze aktivní tvoření svého vlastního jednotlivého světa. Nemůžeme sice rozhodovat o jiných, neboť každý z nás má svou vlastní svobodnou vůli, ale o sobě samých a o svém životě rozhodovat můžeme. A rozhodneme-li se, že budeme příkladem lásky a míru, můžeme tak učinit a přispět svým dílem k lásce a míru ve světě.
V osobní i globální rovině je toto pro nás vedení k tomu, abychom se oprostili od svého rozhořčení a frustrace, a místo toho se zaměřili na něco konstruktivního. Pokud se nám něco nelíbí, změňme to. Nástroj k tomu máme :) A pokud nevíme, jak to udělat, požádejme své anděly, ať nám s tím pomohou. Jejich posláním je pomáhat nám s naším posláním - a dělají to velmi rádi!

* * *

VÝKLAD PRO TÝDEN OD 26.7. DO 1.8. 2021

Z Tarotu strážných andělů nám pro závěr července vyšla Čtyřka Myšlenek, která mnohým z nás zvěstuje kýžený myšlenkový klid a pokoj. Tato karta představuje ticho, klid, ztišení a nečinnost, které nám i našim životním situacím poskytují příležitost k odpočinku a snažšímu průběhu. V tomto týdnu nemáme nic řešit, pokud to není nezbytně nutné. Máme se vzdát své tendence všechno analyzovat a rozebírat, a místo toho nechat danou věc prostě být. Neznamená to, že zůstane neřešená - ve skutečnosti jí tím poskytneme prostor pro svůj vlastní vývin a rozvoj. Kdykoli vidíme, že naše snaha o vyřešení nikam nevede (nebo danou situaci ještě zhoršuje), je to jasné znamení, že existuje nějaké další, lepší řešení, které však musíme připustit - i když o něm nevíme a netušíme, co by to mohlo být. V tomto týdnu jsme vedeni k odevzdání svých starostí Nebesům s důvěrou, že se o všechno postarají a že nám bude v pravý čas vše navráceno zpět do našich rukou uzdravené či odblokované, abychom mohli pokračovat ve své dobré práci odpočatí a plni nové energie.

Z Karet energie jsme dostali kartu s názvem Zahrada a brána, která vypovídá o překonávání komfortní zóny. Komfortní zóna je pojem, kterým označujeme všechno, co je nám známé a co nám tedy vnitřně připadá jako bezpečné. Bohužel ve spoustě případů jsou naše známé životní zkušenosti nešťastné, frustrující a bolestné, ať už se týká našeho dětství a rodinného prostředí, ve kterém jsme vyrůstali (to je nejsilnější faktor, který ovlivňuje náš současný život) nebo jakákoli další silná zkušenost, kterou jsme v průběhu svého života získali. Mohli jsme být opakovaně zklamáni ve svých vztazích, mohli jsme být okradeni, využíváni, týráni nebo jsme utrpěli nějakou bolestnou ztrátu. Všechno, čím jsme si v průběhu života prošli, se stalo naší součástí - onou "zahradou", ve které stojí dívka vyobrazená na kartě. Toto všechno už známe. A protože to známe, připadá nám to bezpečné, povědomé; víme, co od toho čekat, a můžeme se předem připravit. Jestliže se pro nás synonymem bezpečí stalo utrpení, zneužívání, zklamání a podobné věci, pak si nevědomě do života přitahujeme stále dokola tytéž bolestné zkušenosti. Podvědomě je vnímáme jako bezpečné, protože s těmi už jsme se setkali a ty už známe. Vědomě je však ve svém životě samozřejmě nechceme - a zde se nám dostává příležitosti k tomu, abychom sladili své vědomí s nevědomím a odemkli bránu naší "zahrádky omezení". Dívka na kartě má na krku řetízek s klíčem k zámku od zahrady. Symbolizuje nám, že máme k dispozici všechno, co potřebujeme, abychom ze svého omezení (ze své "zahrady utrpení") vyšli ven do nového prostoru a mohli začít na čisté půdě zasazovat semínka toho, co si opravdu přejeme - nikoli toho, co je nám známé. K tomu je třeba velká odvaha a odhodlání. Přestože si přejeme být šťastní, bohatí, zdraví, milovaní a požehnaní, ve skutečnosti máme strach, že se nám to splní. Tak moc jsme zvyklí si stěžovat, že něco není podle nás; obviňovat druhé lidi nebo okolnosti; nebýt spokojení... I když víme, že to všechno je krásné, a upřímně si to přejeme, někde uvnitř nás je hlásek, který je z toho všeho zděšený a který to v žádném případě nechce dopustit - a odrazuje nás. Tento vnitřní hlásek je naše ego - jakýsi "duch sebezáchovy" - které se řídí výhradně tím, co je mu známé a "bezpečné". Kdykoli nám "hrozí" změna, ego udělá všechno proto, aby se nic nezměnilo. Začneme-li konat kroky ke svému štěstí, naše ego nás přiměje hodit sobě samým klacek pod nohy a neuspět, abychom šťastní nebyli - hlavně aby se nic nezměnilo. Pro ego je změna hrozbou, i když je pozitivní a dobrá. Naše ego neřeší, jestli je změna dobrá nebo ne - nechce žádnou změnu. A to na něm nikdy nezměníme. Náš strach (ego) nikdy nezmizí. Jediné, co můžeme udělat, je uskutečnit danou změnu bez ohledu na náš strach. Rozhodnout se ke změně, i když se bojíme. Jak se říká: Odvaha není absence strachu, ale schopnost jednat i strachu navzdory. Právě k tomu nás tato karta vede - abychom se odvážili ke změně, po níž toužíme, a začali konat aktivní kroky k jejímu uskutečnění, a to navzdory svému vnitřnímu odporu a zděšenému egu. Naši andělé a archanděl Michael nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o pomoc. Jakmile projevíme ochotu a odvahu vykročit kupředu směrem ven ze svého omezení, Nebesa nás ihned popostrčí dále a zahrnou nás vší pomocí a zdroji, které budeme potřebovat.

Z karet Moudrosti Země nám vyšla karta Božské světlo. Významem této karty je doslova úleva od deprese. Je o nalezení naděje a obnovení víry skrze spojení s Vyšší Silou, ať už ji nazýváme jakkoli. Tato univerzální síla je milující a má nekonečnou uzdravující moc. Tato karta přichází k lidem, kteří jsou nešťastní, smutní a zastiženi šokem a traumatem. Ať už se to týká tragických okolností v důsledku extrémního počasí (tornádo, záplavy..) nebo jakýchkoli jiných, tato karta je zde důraznou připomínkou, že nikdy nejsme sami a že nám bude vždy poskytnuto všechno, co potřebujeme. Patříme-li mezi trpící, dovolme si přijmout pomoc v jakékoli podobě, ve které k nám přichází. Jsme-li naopak plni energie a připraveni pomáhat těm, kdo to potřebují, pusťme se do toho - toto je náš čas.
Božské světlo je jiskrou, která je uvnitř každého z nás a která nás všechny navzájem propojuje. Božská jiskra je důvodem, proč dokážeme jeden druhému beze slov porozumět a pomáhat si. Božská jiskra je tím, co máme všichni společné, bez ohledu na rozdílnosti a unikátnost každého z nás. Božské světlo nás všechny propojuje a vytváří tak nádhernou síť lásky a léčivé energie.
Dopřejme si tedy chvíli a pociťme toto světlo uvnitř nás. Vnímejme, jak je propojeno se stejným světlem uvnitř našich milovaných; jak jejich světlo je propojeno se světly jejich milovaných... a jak toto světlo prostupuje celým naším světem a pomáhá nám všem se léčit. Prociťme lásku tohoto světla k nám všem. Toto Božské světlo je vždy v nás i s námi a nikdy nezmizí - podobně jako Slunce nezmizí jen proto, že ho právě nevidíme skrze hustá mračna. Deprese, smutek a strach jsou jako ta mračna - zatemňují náš pohled a dělají nás slepými vůči světlu, které je přitom stále přítomno v nás i ve všem, co nás obklopuje. Dovolme si toto světlo v sobě posílit, nechat ho rozhořet a nechat jeho léčivou láskyplnou energii pronikat do každé buňky našeho těla, do každého našeho vztahu, do srdcí našich milovaných, do srdcí všech, kdo se trápí, i do nitra naší Matky Země, která také potřebuje uzdravení a péči.
Tato karta nám připomíná, že navzdory těžkým obdobím a tragickým okolnostem je nám vždy neustále k dispozici všechna láska, léčení a útěcha, které potřebujeme. Jsme-li připraveni posloužit této krásné síle jako prostředníci, požádejme Nebesa o vedení a příležitost. Jsme-li těmi, kdo potřebují pomoc, požádejme o ni a buďme ochotni ji přijmout. Obnovme toto krásné propojení mezi námi všemi tím, že si budeme vědomi Božského světla a dovolíme mu, aby nás vyplnilo a abychom se tak stali jeho ztělesněním.

* * *

SHRNUTÍ
Druhá polovina července může být energeticky velmi rozmanitá, a tak je pro nás důležité obnovit spojení se svým vlastním středem a nenechávat se z něj vystrnadit. Máme se zdravým způsobem uzemnit, soustředit svou pozornost na něco konstruktivního a nedovolit svým myšlenkám a emocím běsnit. Máme-li v sobě nahromaděné emoce a myšlenky, je třeba je zdravým způsobem vypustit - např. psaním do deníku, kreslením, sportováním, aj. Potlačované myšlenky a emoce vytvářejí bloky, a tak si najděme nějaký - ideálně tvořivý - způsob, jak je ze sebe dostat, aniž bychom sobě nebo komukoli jinému ublížili. Je to součást hygieny tak jako každodenní sprcha k omytí nečistot z našeho těla. Dokážeme-li se zklidnit a soustředit svou energii na něco dobrého, pomůže nám to předejít mnohým zbytečným konfliktům a unáhleným rozhodnutím.
Toto období nás vede k překonání dosavadních omezení, která si však z velké části vytváříme my sami. Máme sebrat odvahu a rozhodnout se vystoupit z komfortní zóny, je-li pro nás tato komfortní zóna zničující (viz. výše).
Karty, které společně vycházejí, nám na jednu stranu říkají, jak je důležité udržet se v klidu a vnitřním pokoji, ale na druhou stranu nás vybízejí k pozitivní, uvědomělé akci. Tyto uvědomělé rázné kroky kupředu však můžeme vykonat právě díky uklidněné a jasné mysli a díky srdci nezatíženému intenzivními emocemi. Teprve až se dostaneme do svého středu a vnitřního klidu, můžeme jednat dále, v souladu s tím, co nám bude říkat naše srdce - které díky zklidnění konečně jasně uslyšíme.
Pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu nebo jiné zranění, je důležité přijmout pomoc. Toto období není jednoduché a ani extrémní počasí nám zrovna nepomáhá. Říct si o pomoc je známkou síly - říkáme tím, že chceme jít dál a vše obnovit. A máme-li to štěstí, že jsme požehnáni spokojeným životem, buďme připraveni pomáhat těm, kdo toto štěstí nemají. My všichni se navzájem krásně doplňujeme a tyto dva týdny nám pomohou tuto pravdu ukázat v plné kráse.

* * *