neděle 5. září 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.9. 2021

Milí přátelé,

tento týden nám začíná novoluním ve znamení Panny, které nastane v pondělí 6.9. Novoluní je časem nových začátků, kdy máme možnost zvolit si nové záměry a činit nová rozhodnutí v souladu s tím, kam si přejeme nadále směřovat. Období, kdy měsíc dorůstá (tedy od novoluní do úplňku), napomáhá růst i všemu, na co se zaměříme, a tak si ujasněme, co bychom si přáli změnit nebo naopak zachovat a posílit, a učiňme to svou prioritou. Znamení Panny je velmi praktické, pořádné, ale i pečující, a novoluní v tomto znamení podporuje všechny naše záměry týkající se obnoveného pořádku, ať už ve smyslu domácího úklidu, nebo v tom smyslu, že si uděláme pořádek sami v sobě a ve svém životě.
Toto novoluní je navíc v příznivé konstelaci s planetou Uran, která přináší pozitivní změny, nové nadšení a novou energii, která nás opět popostrčí kousek dál (nebo i velký kus!) Můžeme být svědky velkého odblokování, ať už se jedná o jakoukoli oblast, která nám připadala zaseknutá nebo bezvýchodná. Můžeme dostat chuť zkusit něco nového nebo dostaneme nějaký nový nápad. Také bude posílena naše intuice a psychické schopnosti, čehož můžeme využít v kombinaci s novou energií k učinění pozitivních změn a vykročení novým směrem.
Planetární energie nám přejí v našich osobnostních proměnách, sebepoznávání, seberozvíjení, a tím také ve zlepšování našich vztahů s druhými a v konání našeho životního poslání. Díky nejrůznějším věcem, které nyní prožíváme, máme možnost odhalit své slabiny, nedořešené záležitosti, nevyléčené rány nebo nezdravé návyky (ať už fyzické nebo duševní), na kterých můžeme zapracovat, a tím si odblokovat cestu ke štěstí, lásce, zdraví a hojnosti. Neberme si bolestné zážitky osobně, ani je nepovažujme za důvod nevěřit v dobro. Využijme je k vlastnímu posílení a k uzdravení bolesti, kterou jsme v sobě doposud nosili a kterou nové zážitky vyvolaly na povrch. Buďme ochotni propouštět vše, co už nám neslouží, a přivítat tak do svého života novou energii. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o to.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
  • Poselství bohyní (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Kreativita a hojnost. Pokračuje nám zde téma z minulého týdne, kdy jsme se zabývali naším vnitřním i vnějším bohatstvím. Máme dát do pořádku oblasti, ve kterých jakkoli strádáme, a učinit něco pro nápravu své situace. Ať už strádáme citově, zdravotně, finančně, materiálně, časově nebo jakýmkoli jiným způsobem, v tomto týdnu se nám dostane podpory ke změně k lepšímu. Podmínkou pro efektivní účinek této pomoci však je, abychom byli ochotni ji přijmout, následovat kroky, k nimž budeme vedeni, a dovolili si mít se lépe.
I když si to možná neuvědomujeme, často jsme to my sami, kdo brání zlepšení dané situace. Ať už je to proto, že se nemáme rádi a jsme přesvědčeni, že si nic lepšího nezasloužíme, nebo prostě nevěříme, že by něco lepšího bylo možné (a když ano, tak určitě ne pro nás), nebo proto, že máme zažité, že bychom měli výhradně dávat (abychom byli "dobří lidé") a že přát si něco dobrého pro sebe je špatné (a že budeme "zlí" a "zkažení", když si to dovolíme).
Pokud zjistíme, že v sobě nosíme nějaké negativní přesvědčení, buďme ochotni se ho zbavit. Toto období přeje hojnosti a pokud ji nezažíváme, máme skvělou příležitost to změnit. Naše utrpení a strádání nikomu nepomůže a nijak nás nedělá "lepšími lidmi". To, jestli jsme dobří lidé, nezáleží na tom, zda se máme dobře nebo špatně, ale na tom, zda si umíme vážit toho, co máme, a zda chováme zdravou úctu ke všem bytostem - včetně sebe. Na úctu a zdravý vztah k sobě samým často zapomínáme. Stavíme se na poslední místo a vysíláme tak zprávu své vlastní bytosti, že pro nás nemá hodnotu (nebo aspoň ne takovou jako jiní lidé, pro které se můžeme roztrhnout). Necítíme-li se hodnotní, odháníme od sebe vše, co pro nás představuje energii hodnoty. Musíme si uvědomit, že naše bytost není o nic méně cenná nebo důležitá v porovnání s bytostmi druhých a zaslouží si stejnou úctu a ohleduplnost, jakou prokazujeme všem ostatním. Zanedbávat, shazovat a zraňovat svou vlastní bytost je stejně tak zlé, jako kdybychom to dělali někomu jinému. Je to projev naší neúcty k životu, který jsme dostali darem, a pokud se k sobě takto chováme, jsme touto kartou důrazně vedeni k tomu, abychom to změnili.
Mít se dobře není zločin ani sobectví - naopak, čím lépe nám je, tím více můžeme ostatním pomáhat k tomutéž. To, že se někdo má špatně, nevyřešíme tím, že se budeme mít taky špatně - tak jako zraněnému člověku nepomůže, když se jeho lékař zraní také. V naší společnosti se stále vyskytuje přesvědčení, že utrpení a chudoba jsou ctnosti, které nás dělají "lepšími". Přestože nás strádání může naučit vážit si všeho, čeho se nám dostává, - což je velmi pozitivní - není to podmínka pro to, abychom mohli být dobří. Chudoba a strádání v různých formách je v našem světě problém, který jsme sem přišli pomoci vyřešit, a to i skrze vlastní hojnost, její sdílení a inspirování druhých.
Přejeme-li si hojnost a dostatek pro náš svět, posilujme tuto hojnost svým vlastním prostřednictvím.
Ve světě i v naší společnosti je mnoho oblastí, kde lidé strádají - a my jim můžeme pomoci. Všichni jsme navzájem propojeni. Energie kolektivní je tvořena energiemi individuálními. Každý z nás může světu přispět něčím dobrým. I kdybychom neměli dostatek prostředků pro pomoc materiální nebo finanční, vždy můžeme světu přispět tím, jací jsme a co do něj sami přinášíme. I sebemenší laskavosti či láskyplné myšlenky mohou mít dalekosáhlý pozitivní dopad na mnohé životy. A tak jako nám dělá radost, když někomu pomůžeme, dovolme také sami sobě přijmout něco dobrého, když je nám to nabídnuto. Dovolíme-li si přijímat hojnost do svého života a necháme ji proudit skrze nás, posilujeme tak hojnost i ve světě. Stáváme se kanálem pro inspiraci druhých a prostředníky Božské hojnosti, která vyživuje jak nás, tak i ty, s nimiž se na své cestě setkáváme.
Hojnost přitom nejsou jen peníze a blahobyt - je to všechno, co má pro nás hodnotu.
Láska, upřímnost, zdraví, mír... všechno, co bychom si přáli mít, prožívat a sdílet. Aby to k nám mohlo přijít a setrvat v našem životě, musíme se toho cítit hodni. Necítíme-li se hodni něčeho dobrého (z jakéhokoliv důvodu), jsme vedeni k tomu, abychom nejprve uzdravili příčinu tohoto pocitu a změnili své naladění.
Tato karta nás vyzývá, abychom si užívali to, co máme, upřímně se z toho těšili a dopřáli si radost. Poukazuje na důležitý aspekt přijímání - že nejde jen o to věci přijmout, je důležité se z nich také těšit. Je to velmi podobné, jako když sníme nějaké dobré výživné jídlo: nejde jen o to, že ho spolkneme, ale že si z něj naše tělo vezme látky, které ho vyživují. Když si dovolíme něco přijmout, ale nedovolíme si mít z toho radost, je to stejné, jako kdyby naše tělo dostalo výživné jídlo, ale nestrávilo ho a nic si z něj nevzalo. Takové tělo je pak nemocné. Stejně tak jako naše duše, pokud jí nedovolíme těšit se z věcí, které má a které dostává.
Kromě schopnosti těšit se z naší hojnosti je tato karta také poselstvím o kreativitě, která rovněž souvisí s naší schopností přijímat. Abychom mohli dostat nápad nebo nějakou inspiraci, potřebujeme jí být otevření a vnímaví. Nedokážeme-li tvořit, je třeba odstranit bloky, které v sobě nosíme (zejména výše zmíněné příčiny neochoty přijímat. Naše tvořivost je nejčastěji blokována přehnanou sebekritikou, analýzou, souzením, perfekcionismem a celkově racionální polovinou našeho mozku. V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom dali prostor té druhé - té, která je přijímající, vnímavá a kreativní.
Nakonec je tato karta příznivým znamením také pro ty, kdo si přejí děťátko a šťastný domov nebo kdo by rádi dali zrod nějakému svému uměleckému dílu... či svému vlastnímu znovuzrození. Připomíná nám naši vlastní schopnost dávat život a tvořit.
Využijme ji tedy a dejme život tomu, co si tolik přejeme.

Z karet Moudrost Avalonu jsme dostali Jestřáb. Jestřáb představuje posla, který nám přináší důležitou zprávu. Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že si máme všímat poselství a znamení, která nám budou v tomto týdnu přicházet do cesty. To se týká jak fyzických znamení - nápisy na billboardech, náhodně zaslechnuté útržky rozhovorů nebo vysílání v rádiu, ve který se hovoří právě o tom, co potřebujeme slyšet, opakující se číselné řady, nalezená pírka či mince, aj., tak i našich nápadů, snů, vizí, pocitů a náhlých uvědomění, ke kterým můžeme dojít a která nám pomohou rozklíčovat nějakou situaci, nalézt příčiny našich problémů nebo nalézt řešení, která by nás předtím nenapadla. Nebesa s námi komunikují a zvou nás ke spolupráci. Máme být otevření a receptivní, aby nám mohla předávat svá vedení a impulzy. Novoluním zesílená intuice a schopnost vnímat tyto vnitřní i vnější podněty nám v tom pomůže. Pokud si s něčím nevíme rady nebo si přejeme se v něčem posunout dále, dostaneme k tomu příležitost i prostředky.

Z Poselství bohyní jsme dostali kartu bohyně Hathor s názvem Přijímání. Opět se zde vracíme k tématu rovnováhy dávání a přijímání v našem životě. Krásným příkladem toho, jak důležitá je rovnováha mezi obojím, je naše vlastní tělo.
Nádech je stejně důležitý jako výdech.
Příjem živin je stejně důležitý jako vylučování balastu.
Odpočinek je stejně důležitý jako pohyb.

Naše tělo je dokonalým příkladem toho, jak důležité je udržovat v rovnováze dávání a přijímání.... a také problémů, které vznikají, když je tato rovnováha narušena. Ať už se jedná o naše zdraví, vztahy, finanční a materiální zázemí nebo cokoli jiného, co je pro nás důležité, vždy musí být zachována rovnováha mezi energií, kterou přijímáme a kterou vydáváme. Kdykoli se v některé oblasti vážně vychýlíme do jednoho nebo opačného extrému, daná oblast přestává fungovat.
Pokud tedy patříme mezi ty, kdo neustále dávají a dávají a nedovolují si nic přijmout, je tato karta zdůrazněním předchozího poselství o nutnosti důkladné péče o svou vlastní bytost a uznání její hodnoty.
Kde všude ze sebe vydáváme energii, i když bychom nemuseli? Plýtváme svou energií na starosti, stížnosti, negativismus nebo pochybnosti? Obětujeme všechnu svou energii druhým, aniž bychom si dovolili energii přijmout? Ignorujeme své vlastní potřeby v nekonečné snaze zavděčit se potřebám všech ostatních?
Sebeupozadění má v některých případech své místo - například při péči o malé děti, které se o sebe samy nepostarají a které jsou přirozeně zcela závislé na naší péči. Stejně tak pokud někdo akutně trpí a potřebuje ihned pomoci, samozřejmě pomůžeme. To jsou však výjimečné případy. Obětujeme-li se dlouhodobě na úkor sebe samých, naše duše a tělo se začnou nekompromisně ozývat a naši pozornost a péči si vynutí násilím - zdravotními problémy, které nás prostě zastaví a donutí se o sebe postarat; citovou nerovnováhou, smutkem či návaly vzteku, které jsou projevem naší zanedbávané duše; lhostejnými a bezohlednými lidmi, kteří nám budou chodit do cesty jako zrcadla toho, jak se chováme k sobě samým.
Tato karta podtrhuje poselství celého výkladu: dovolme si mít se dobře, těšit se z toho, co máme, a buďme otevření vedení, kterého se nám dostává ohledně toho, jak si vnitřní i vnější hojnost vytvořit pro sebe i pro všechny ostatní, s nimiž ji budeme moci sdílet.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden nás vede k jednomu hlavnímu úkolu - uvědomit si svou cenu a jednat v souladu s ní. Přestat sebe samé znevažovat, shazovat a zraňovat, a začít se léčit, uzdravovat a hýčkat. Přestat se vydávat za hranice sebezneužívání a začít věnovat energii také své vlastní výživě. Po každém výdechu následuje nádech - je to zcela normální a zdravý proces, a přijímání energie v jakékoli formě se od nádechu nijak neliší.
Uzdravme v sobě staré rány způsobené kritikou či ponížením ze strany druhých lidí, propusťme ze svého nitra všechno ošklivé, co nám o nás kdo kdy řekl, a nahraďme to všechno novou pravdou: že jsme cenné bytosti a zasloužíme si mít se dobře, stejně jako všichni ostatní. Že jsme stejně důležití jako ti, o které tolik s láskou pečujeme.
Dopřejme si něco hezkého a příjemného, udělejme něco pro sebe. Zvykněme si starat se o sebe se stejnou láskou a úctou, s jakou se staráme o jiné. Projevme úctu své vlastní duši a našemu tělu a naslouchejme jejich potřebám. Přestaňme je stavět až za všechny ostatní. Čím více budeme ctít svou vlastní bytost a projevovat jí tuto úctu svými činy, tím více vzroste naše sebedůvěra a dobrý pocit ze sebe samých - protože uvidíme, že si můžeme věřit.
Buďme ochotni změnit své zažité vzorce sebepodceňování a přílišného sebeobětování bez ohledu na to, jak dlouho jsme v nich žili. Dovolme nové energii, aby nás naučila lepšímu přístupu, který bude prospěšný nejen pro druhé, ale i pro nás. Probuďme v sobě zdravou sebeúctu a vědomí vlastní hodnoty, a vše, co si tolik přejeme a co má pro nás hodnotu, k nám bude přirozeně přivedeno Zákonem přitažlivosti. Svou hojnost máme ve svých rukou - jde o to, zda této možnosti využijeme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.