neděle 12. září 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.9. 2021

Milí přátelé,

v průběhu předchozích týdnů jsme byli vedeni zejména k tomu, abychom svým vlastním prostřednictvím napomáhali utvářet mír a hojnost ve světě. K tomu bylo zapotřebí vzdát se všeho, co nám k míru a hojnosti nepomáhalo - propouštěli jsme svou bolest, křivdy, hněv, negativní a omezující přesvědčení, pesimismus i všelijaké návyky, ať už mentální či fyzické, které nám nesloužily, ale naopak ubližovaly. Pokud se nám podařilo alespoň z části toto uskutečnit, nabízí se nám i nadále příležitost využít energie proměn, která nám přišla na pomoc a podporu v našich snahách. Novoluní ve znamení Panny, které bylo 6.9., nás vedlo ke zhodnocení našeho života a k rozhodnutí ho případně přeuspořádat, zorganizovat, uklidit si kolem sebe i uvnitř sebe. Naše nové záměry vycházející z těchto rozhodnutí, jsou nyní podporovány i energií dorůstajícího měsíce, a tak neváhejme této příležitosti využít. Dovolme růst všemu, co si přejeme... a pokud si něco nepřejeme, buďme ochotni to propustit ze své mysli, ze svého srdce i ze své energie. Věnujme pozornost tomu, co chceme aby rostlo, a to ostatní odevzdejme do rukou Nebesům. O vše bude přirozeně postaráno.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Nové začátky. Ta mluví sama za sebe. Dostává se nám krásných příležitostí začít znovu, jinak a lépe. Máme šanci se proměnit v toho, kým chceme být, změnit to, co si změnit přejeme, a přebudovat si svůj život v souladu s tím, po čem opravdu toužíme. Máme v rukou čistý nepopsaný list papíru, na který můžeme napsat či nakreslit cokoli, co jen budeme chtít. Abychom však mohli začít nově, je třeba přestat se držet toho starého. Abychom mohli přivítat lásku, musíme se pustit strachu. Abychom mohli přivítat mír, musíme se pustit svého vzteku. Abychom mohli přivítat zdraví, musíme se pustit všeho, co je pro nás nezdravé. Abychom mohli přivítat hojnost, musíme se pustit svých stížností na nedostatek. Musíme být ochotni nechat se "přetvořit" v souladu s tím, co si přejeme, a připustit změny, které k tomu budou potřebné.
Tato karta nás vyzývá k bezstarostnosti a uvolnění. Máme pustit ze svých rukou otěže a nesnažit se nic ovládat. Právě tehdy, kdy dovolíme věcem, aby se "prostě děly", se mohou začít dít zázraky, kterým jsme doposud možná bránili svým strachem. Aby tedy mohla tato nová energie působit v nás i v našem životě, je důležité jí to dovolit a pustit se své kontroly, pustit se svých starostí. Možná si myslíme, že dělat si starosti je známkou zodpovědnosti a důkazem, že nám věci nejsou lhostejné, a že když si starosti neděláme, je to tudíž projev opaku. Uvolněná mysl je však mnohem produktivnější a efektivnější, neboť je otevřená novým nápadům a řešením - a je to tedy nanejvýš zodpovědné. Nedělat si starosti neznamená být lhostejní, ale být uvolnění, být otevření, být ochotní přijmout nové vedení a vyzkoušet nová řešení. Zvláště tehdy, kdy zcela zjevně vidíme, že náš strach a starosti nikam nevedou, nic neřeší a ve skutečnosti celou situaci ještě zhoršují, je pro nás důležité umět se pustit a celou situaci odevzdat do rukou Nebesům s vědomím, že až bude třeba, dostaneme jasný pokyn k akci.
Tato karta je pozitivním znamením, že se nám podaří uskutečnit vytoužené změny, budeme-li ochotni uvidět věci nově, nezkresleně a nezabarveně předchozími zkušenostmi a zarytými přesvědčeními. Tak jako když chceme postavit dům, stavíme ho od základů na nové půdě - nikoli na domech, které jsme už postavili. Začněme se zcela čistým plátnem, a to jak ve své mysli, tak i v srdci i ve všem našem konání.

Z karet Moudrost orákula nám vyšla karta Flexibilita, která dokonale doplňuje hlavní téma tohoto týdne. Vyzývá nás k tomu, abychom byli tvární. Nemůžeme se změnit, když budeme zatvrzele lpět na tom, jací jsme byli doposud. Stejně tak nemůžeme změnit ani nic ve svém životě, nebudeme-li ochotni změnu připustit. Mnozí lidé si stěžují, že se jim v životě něco nelíbí, ale když dostanou možnost to změnit, udělají všechno pro to, aby se nic nezměnilo, a stěžují si dál. Jsou natolik připoutaní ke svým zažitým omezením, že sami zabrání jakékoli změně, která by jim mohla pomoci. Touto kartou jsme opět vyzýváni k tomu, abychom se pustili, uvolnili se a dovolili nynější energii působit na nás i na náš život. Přejeme-li si nový začátek, pusťme se starého konce. Přejeme-li si být jiní, přestaňme lpět na tom, jací jsme byli doposud. Neidentifikujme se s tím, co pro nás je nebo není typické, a buďme ochotni nechat svou osobnost rozvinout se a obohatit o něco nového. Buďme flexibilní a tvární. Co se nám líbí, to si ponechejme; co se nám nelíbí (a co nám vyloženě škodí), to nechme s pokojem odejít.
Tato karta nás také vede k pozitivním kompromisům v našich vztazích a dalších životních oblastech. Neznamená to vzdávat se hodnot, které jsou pro nás důležité, ale umět najít řešení, které bude brát ohled na všechny, kterých se daná situace týká. Nemusíme za každou cenu lpět na svém úhlu pohledu, na nějakém svém názoru nebo postoji. Pokusme se najít zlatou střední cestu, která bude alespoň z části vyhovovat všem zúčastněným.

Ze sady Magická poselství víl jsme dostali kartu Nový domov. Ta může mít doslovný význam ve smyslu nalezení nového místa k životu nebo k obnově našeho současného domova. I malé změny v místě, kde každý den žijeme, mohou mít velký dopad na kvalitu našeho života. Tak jako my působíme na svůj domov, náš domov zpětně působí na nás. V jistém smyslu nám slouží jako zrcadlo. Například máme-li doma příliš mnoho věcí, je velmi pravděpodobné, že i ve svém nitru nosíme příliš mnoho věcí. Předměty, které nás obklopují, v nás vyvolávají pocity, a podle toho, jaké tyto pocity jsou, se můžeme rozhodnout, co si ve svém domově ponechat a co naopak nikoli. Pokud jde o nové začátky a novou energii, obnova energie v našem domově s nimi úzce souvisí. Předměty, které nás negativním způsobem poutají k minulosti, jsou reálnou brzdou, která nám brání jít kupředu. Je tedy na našem zvážení, co si přejeme ve svém životě ponechat a co naopak nikoli.
V kontextu tohoto výkladu pak karta Nového domova říká, že si máme vytvořit nový domov sami v sobě. Domov je pro nás synonymem zázemí, jistoty, bezpečí a lásky. Není to jen místo, je to hlavně pocit. Pocit, který potřebujeme jako ten nejdůležitější základ pro všechno ostatní. Abychom ochotněji připustili změny ve svém životě, potřebujeme cítit, že máme někde něco stabilního, čeho se můžeme držet a kde se můžeme cítit bezpečně i během nejistých období. Nechť je to tedy jiskra lásky a světla v našem vlastním nitru. Vytvořme si místo plné lásky, bezpečí a stability v sobě samých. I kdyby se vše okolo nás začalo měnit, toto naše vnitřní zázemí nám poslouží jako skutečný domov. A jak už dobře víme, vše, co nosíme sami v sobě a své energii, k nám přitahuje totéž. Necítíme-li se tedy právě šťastní a "doma" ve svých fyzických domovech (včetně našeho těla), v našich vztazích, zaměstnáních, aj., pak nám k pozitivní změně v těchto oblastech napomůže i to, že si nejprve vytvoříme domov ve svém nitru - že se budeme cítít milovaní, opečovávaní, přijímaní a v bezpečí.
(Osobně se mi moc líbí tato meditace, která k tomu napomáhá: https://www.youtube.com/watch?v=R8lF4-d-yN0 )
Přestaneme-li stavět své bezpečí na jiných lidech nebo vnějších okolnostech, přestaneme mít také strach z toho, že o toto své bezpečí přijdeme. Navíc tak nebudeme na druhé lidi nebo vnější okolnosti vyvíjet nepříjemný tlak. Soustředěním se do svého vlastního nitra a vytvořením stabilního láskyplného zázemí uvnitř sebe samých docílíme svobody a pokoje, který umožní všem potřebným změnám, aby bez problémů proběhly.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme otevřít novým začátkům a nové energii a máme ke všemu přistupovat zcela nově, bez ohledu na to, jak jsme to dělávali doposud. Máme být ochotni začít jinak myslet, vnímat i jednat. Máme být flexibilní, přizpůsobiví a ochotní nacházet kompromisy, které prospějí všem stranám, budeme-li v nějakém konfliktu. Máme zapomenout na starosti a zcela se uvolnit. Není třeba, abychom neustále všechno řídili. Naši andělé nám připomínají, že neztratíme nic, co je pro nás důležité, a že pokud nám něco škodí, můžeme to s pokojem v srdci propustit. Nechme za sebou všechno, co už s sebou na svou další cestu nepotřebujeme brát. Dovolme si změnit se a stát se těmi, kým chceme být. Vnesme do své mysli, srdce i energie čerstvý vítr.
A ze všeho nejdůležitější je pro nás obnovit kontakt se svou duší, se svým pravým Já, která ví, kudy se máme vydat, a ráda nás povede, začneme-li jí opět naslouchat. Mějme důvěru v její vedení i v Život sám, který nás podporuje v pozitivních změnách a k vytvoření krásného domova jak ve fyzické, tak i v naší duševní rovině. Šťastný domov začíná v našem srdci. Udělejme tedy, co je třeba, abychom se cítili milovaní, přijímaní a v bezpečí... a svět okolo nás nám začne tuto energii zrcadlit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.