neděle 31. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.11. 2021

Milí přátelé,

nadchází nám dušičkové období, které je v keltské tradici oslavováno svátkem Samhain, z něhož vyšel také Halloween (Předvečer všech svatých). Tento svátek, který slavíme 31.10., je věnován našim předkům, kontaktu s nimi, našim vzpomínkám, uctění jejich památky a přijímání jejich moudrosti, kterou nám předávají. Naši zesnulí blízcí i naši předkové nás doprovázejí nezávisle na čase a prostoru a mnohdy se přidávají k našim strážným andělům, aby na nás dohlíželi a pomáhali nám kráčet životem. Naši předkové vědí, kolik utrpení a zátěže se skrze naše rodové linie dědí a kolik této tíhy stále neseme na našich bedrech. O to více se nám snaží pomoci tuto tíhu propustit, uzdravit dysfunkční rodinné vzorce chování a návyky a prolomit prokletí (ať již doslovně či symbolicky), která se táhnou našimi životy a která mohla vzniknout již dávno před naším narozením.
Tento čas je zasvěcen naší introspekci, obratu do našeho nitra, sebezkoumání, uvědomování si a přiznávání si svých stinných stránek a obav, temných koutů v naší mysli i v našem srdci, a následně pak také jejich prosvětlování, uzdravování a propouštění všeho, co již nadále nechceme a nepotřebujeme táhnout s sebou do budoucnosti. Buďme v tomto období ochotni dělat si pro sebe čas o samotě, neovlivněni jinými osobami, a otevřeme se vedení a moudrosti našich předků. Ať už jsme je znali či nikoli, doprovázejí nás na naší životní cestě a pomáhají nám i všem ostatním členům našich rodin osvobodit se od staré tíhy a uzdravit bolest celých našich rodů.
A jak dobře víme, uzdravení každého z nás napomáhá k uzdravení naší společnosti i našeho světa. Přivítejme tedy toto období jako příležitost spojit se se svými předky a průvodci z nehmotné roviny a přijmout moudrost, kterou nám chtějí od srdce předat.
Novoluní ve Štíru, které nastane 4. listopadu, může být náročné, a tak nám ukotvení ve svém vlastní nitru a vnitřním klidu napomůže toto období v pořádku přestát a třeba ho i využít jako hnací sílu k pozitivním změnám.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Tarot kouzelného lesa (Forest of Enchantment Tarot; Lunaea Weatherstone)
  • Andělé a předkové (Angels and Ancestors; Kyle Gray)
  • Čarodějná moudrost (Witches' Wisdom Oracle Cards; Barbara Meiklejohn-Free)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro dušičkový týden Eso Činu. Je to karta, která nás vyzývá k akci, k probuzení se a k nadšeným novým začátkům. Její energie je velmi silná a ohnivá. Pomáhá nám pálit za sebou vše, co již nechceme vláčet na svých bedrech a co nám doposud ubližovalo. Přestože tento týden má být spíše věnován klidu a meditacím, současně tato karta vypovídá o velkých změnách uvnitř i vně, kterých díky své introspekci dosáhneme. Změny v našem životě nemusejí být vidět navenek - stejně tak důležité změny mohou probíhat uvnitř nás. Často právě naše vnitřní změny napomohou změnám v našem okolí, v našich vztazích, v oblasti kariéry i v našem fyzickém zdraví.
Tato karta nás pobízí, abychom se nebáli pohlédnout sami do sebe, čelit svým strachům, postavit se jim a vypořádat se s nimi tváří v tvář. Podzim a zima jsou ročními obdobími, kdy se vše živé obrací dovnitř, některá zvířata se uchylují ke spánku a rostliny se zdají být bez života. Příroda utichá. I my jsme součástí přírody a i přesto, že v naší společnosti máme nastavený režim bez ohledu na období v roce, působí na nás přírodní cykly, a je třeba to vzít v potaz. Přestože se možná necítíme tolik aktivní jako na jaře nebo v létě, kdy jsme měli mnoho světla a dlouhé dny, i toto temnější období má svůj velký význam. Vnitřní výživa a čerpání energie jsou stejně tak nezbytné jako naše aktivita a vydávání energie. Naučme se tedy ctít oba tyto aspekty a nesnažme se bojovat proti přirozené únavě, melancholii nebo jiným projevům našeho přechodu do období introspekce. Je to normální a v pořádku. A možná právě přijetí těchto projevů, takových, jaké jsou, nám pomůže získat více energie, neboť jí nebudeme plýtvat na boj a sebepřemáhání.
Eso Činu nás vyzývá k přijetí tohoto období, k obratu do našeho nitra a k odvaze postavit se čelem našim stínům. Učiníme-li tak, je pro nás znamením slibných nových začátků.

Z Tarotu kouzelného lesa nám vyšel Poustevník. Na kartě je vyobrazen jezevec, který, byť rád tráví čas ve společnosti dalších, může být stejně tak i samotářský. Pobývá ve své noře, kterou má zařízenou podle toho, co potřebuje. Symbolizuje naši vnitřní svatyni - prostor v našem nitru, který patří pouze nám a ve kterém jsme zcela stranou od jiných lidí a od vnějšího hluku. V tomto prostoru je klid a ticho, díky kterým může přemítat, meditovat a učit se. Současně jeho podzemní nora představuje naši schopnost jít pod povrch věcí, do hloubky, do jádra problémů. Toho se těžko dosahuje, když nás neustále někdo nebo něco rozptyluje.
Touto kartou jsme tedy vedeni k tomu, abychom si vytvořili alespoň na nějaký čas prostředí, ve kterém  budeme moci být výhradně sami, v klidu a tichu. Abychom sami od sebe neutíkali k jiným lidem, k aktivitám, nebo k závislostem. Pohlédnout do svého nitra, zvlášť pokud víme, že tam skrýváme bolest a jiné nepříjemné pocity, se nám zdá děsivé, a tak můžeme mít k úniku (v jakékoli podobě) sklony. Jezevec/Poustevník nám však radí, abychom to nedělali, protože od sebe a své vnitřní pravdy stejně neutečeme. Vždy si najdou cestu, jak na sebe upozornit a jak nás donutit, abychom si je přiznali. Proč to tedy neudělat dobrovolně a ochotně?
Jezevec vyobrazený na kartě ve své klidné podzemní noře nám říká, že tato introspekce nemusí být zdaleka tak hrozná a dramatická, jak se možná bojíme. Ve skutečnosti je příjemné a milé opětovné setkání se sebou samými, jako bychom si zašli na čajový dýchánek s dobrým kamarádem či kamarádkou.
Zároveň je tato postava i zosobněním našich předků, jimž je tento týden zasvěcen. Jsou to moudré duše, které nám rády pomohou a poskytnou nám své vedení i moudrost. Buďme tedy ochotni se učit a naslouchat - a tím otevřeme bránu k novým poznáním a uvědoměním, které nás popostrčí na naší cestě vpřed.

Z karet Andělé a předkové nám vyšel Strážce Země. Ten nás vede k obnovení našeho spojení s přírodou a její energií. Ať chceme nebo ne, zůstáváme její součástí a čím větší bude soulad mezi námi a přírodou, tím snáze budeme proplouvat obdobími, která nastávají.
Vedle spojení s přírodou a pobytu v ní nám však také tento strážce připomíná, jak je důležité vytvořit si sami v sobě stabilní "půdu", ve které můžeme být pevně zakořeněni. Často býváme zmítáni životními situacemi, energiemi či jinými lidmi a jejich jednáním, a připadáme si jako pírko v hurikánu, které si vítr přehazuje sem a tam, jak se mu zlíbí, aniž by s tím mohlo cokoli udělat. Strážně Země nám říká, že můžeme. Že nejsme žádné bezmocné pírko ve větru - že máme moc najít stabilitu a pevné kořeny sami v sobě. Vybízí nás k obnově naší sebedůvěry - abychom si začali znovu věřit a nestavěli svou víru v sebe na základě toho, co si o nás myslí někdo jiný nebo jak se k nám někdo chová; či na tom, zda se nám zrovna daří nebo nedaří. Přestože nás může mrzet, když si nás někdo neváží nebo když zrovna pokazíme, na co sáhneme, nemělo by to nic změnit na tom, že si sami sebe vážíme. Je-li tedy naše sebedůvěra narušená, soustřeďme se v tomto týdnu na její obnovení a uzdravení.
Prvním krokem k sebedůvěře je přestat dělat věci, kvůli kterým si nevěříme. To znamená přestat ničit své tělo nezdravým jídlem či návykovými látkami; přestat stavět ostatní na první místo a sebe na to poslední; přestat sami sebe zrazovat; začít dodržovat sliby, které jsme si dali; vymezit si v životě čas a prostor pro své priority a vášně; přestat se ubíjet negativními vnitřními rozhovory a urážkami; přestat odkládat své potřeby a přání kvůli někomu nebo něčemu jinému.... a tak bychom mohli pokračovat. Zeptejme se sami sebe: "Co z toho, co dělám (nebo nedělám), ubližuje mé duši/tělu?" Odpovědi (jistě nebude jen jedna) si zapišme a rozhodněme se tyto věci změnit k lepšímu. Eso Činu, které nám vyšlo společně s touto kartou, nás v tomto rozhodnutí plně podporuje.
Slovo SEBE-DŮVĚRA znamená schopnost věřit tomu člověku, kterým jsme. Dobře víme, že když nás někdo opakovaně zraňuje, zrazuje, opouští a je lhostejný vůči našim potřebám, velmi to bolí a nemůžeme mu věřit nebo se na něj spoléhat. Přitom však v přístupu mnohých z nás k sobě samým je toto každodenní realita! Vůči jiným lidem bychom si toto chování v životě nedovolili. Proč to tedy děláme sobě? V čem jsme my o tolik jiní a horší, že si k sobě toto chování dovolujeme? Jak se můžeme divit, že SI NEVĚŘÍME, když se k sobě chováme neuctivě a ošklivě? Když děláme věci, které nám ubližují, když se zanedbáváme, když se upozaďujeme kvůli všem ostatním, když sami sebe zneužíváme a týráme nebo když to dovolujeme někomu jinému? Naše duše a tělo si zaslouží naprosto stejnou úctu a péči, jakou prokazujeme ostatním - u kterých to přitom bereme jako samozřejmost. Chovat se hezky sami k sobě je také samozřejmost!
Máme-li věřit sami sobě, musíme sami sobě dokázat, že jsme důvěryhodní a že se nezklameme, že budeme dodržovat sliby, které jsme si dali, že budeme věnovat čas tomu, co je pro nás důležité, že se za sebe postavíme, když to bude třeba, a že se nezradíme. Vybudujeme-li si takto svou zdravou sebedůvěru, získáme tím onu vnitřní stabilitu, o které hovoří Strážce Země. Získáme tím v sobě samých pevnou půdu, v níž můžeme zakořenit a ze které nás nikdo a nic nebude moci vyvrátit.

Dodatečně zde máme pro toto období kartičku ze sady Čarodějná moudrost, která se jmenuje Ukrývání. Je na ní vyobrazena postava v čarodějném plášti, který jí slouží ke skrývání a zneviditelnění. Přestože taková schopnost může být někdy užitečná, pro nás je tato karta připomínkou toho, že jsme sem nepřišli proto, abychom se schovávali, ale abychom vystoupili a byli zářivým příkladem pro ostatní. Přišli jsme sem jako bytosti obdařené moudrostí, pokorou a ochotou činit svět lepším. Mnozí z nás si však nevěří a jsou spoutáni studem, zahanbením, pocity viny a "špatnosti", které do nich zaseli jiní lidé a jejich názory. Touto kartou jsme vedeni k osvobození se od těchto soudů a od bolestných pocitů, které v nás vyvolaly. Schováváme se, protože máme pocit, že jsme špatní. Tím ovšem nekonáme své poslání - místo toho se choulíme sami do sebe a užíráme se mizernými pocity. Tato karta nás má nakopnout, abychom s tím přestali a začali konat to dobré, co jsme sem přišli vykonat. Začít můžeme tím, že se obrátíme do svého nitra a přijmeme všechny ty stinné stránky sebe samých, za které se stydíme, které se snažíme schovávat a kvůli kterým máme tolik podrytou sebedůvěru. Tato karta dokonale doplňuje ty ostatní. Jsme vedeni k vytvoření či obnově naší vnitřní stability tím, že přestaneme podrývat a ponižovat sami sebe a začneme se naopak podporovat a posilovat. Stinné stránky má každý člověk. Avšak ten, kdo je ochoten si je přiznat a pracovat s nimi, má obrovskou šanci je zkultivovat tak, aby jemu ani nikomu jinému neškodily. Přestože se těchto stránek nemůžeme úplně zbavit, můžeme se naučit s nimi v míru žít. A jak nám připomíná tato karta - žádná z těchto stránek není důvodem se za sebe stydět a bránit si v naplňování svého životního poslání. Přišli jsme tento svět uzdravovat, a tak to dělejme - začneme uzdravením sebe samých. Dokud se budeme schovávat a užírat se hanbou (mnohdy i neopodstatněnou), příliš dobrého tím pro sebe ani pro nikoho jiného neuděláme.
Tato karta nás stejně jako všechny ostatní v tomto výkladu vede k hlubokému SEBEPŘIJETÍ. Dokážeme-li přijmout a milovat sami sebe i s našimi stíny, budeme také vlídnější a tolerantnější k nedokonalosti druhých, které bývají často příčinou našich sporů a konfliktů. Naše sebepřijetí, a tím tedy i přijetí druhých, je klíčem k míru v našem světě.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden má hluboký význam pro naše nitro a jeho proměnu. Jsme vedeni k pobytu sami se sebou, k trávení času o samotě a tichosti, kdy můžeme přemítat nad sebou i nad svým životem, a dojít tak k důležitým poznáním a uvědoměním, která nám poslouží v dalších obdobích. Zejména máme zapracovat na své sebedůvěře - přestat dělat věci, kvůli kterým sami o sobě pochybujeme a které naši sebe-důvěru poškozují; a naopak začít dělat věci, které nám sebedůvěru pomohou obnovit. Naše sebedůvěra, schopnost věřit sobě i svým schopnostem, je základem pro naši vnitřní stabilitu a pocit bezpečí. Místo abychom stavěli svůj pocit bezpečí na někom nebo něčem jiném (a pak se pořád báli, že o toto bezpečí přijdeme, neboť nezávisí na nás), vytvoříme si tak bezpečí a jistotu sami v sobě. Neznamená to, že přestaneme věřit jiným lidem a budeme izolovaní - právě naopak, naše schopnost věřit sami sobě odemkne zároveň i naši schopnost věřit ostatním. Jen na nich nebude záviset náš pocit jistoty a bezpečí. Budeme svobodní a druhé lidi tím zbavíme břemena zodpovědnosti, které jsme na ně doposud kladli (a které jim nepatřilo). Naše vztahy budou prospívat a budou šťastnější, protože nebudou zatíženy strachem. Důvěra, která je základem pro každý vztah, vychází z důvěry, kterou máme každý sám k sobě. Soustřeďme se tedy na tuto svou vlastní sebe-důvěru, místo abychom donekonečna řešili ostatní. Budeme-li sami sobě důvěryhodní, budeme přirozeně přitahovat také jiné důvěryhodné lidi a naše vztahy budou zdravé a šťastné.
Podívejme se v tomto týdnu sami do sebe, popovídejme si se svou duší i tělem, vyslechněme si (konečně), co nám chtějí říci, a pak jejich přání bez řečí naplňme. Už je načase. Kdykoli uděláme něco dobrého sami pro sebe, posilujeme tím důvěru, kterou k sobě máme. Posilujeme bezpečí a jistotu svého života, která závisí na nás a na tom, jak sami se sebou zacházíme a co k sobě připustíme nebo nepřipustíme. Toužíme-li po ochraně, začneme být sami sobě ochránci. Řekněme Ne, když to tak cítíme. Odmítněme jednat na náš úkor. Vymezme jasnou a pevnou hranici tam, kde je překračována. Dokažme sami sobě, že jsme hodni naší důvěry. Dokažme sami sobě, že se dovedeme postarat o své bezpečí a že toto bezpečí pak nemůže nikdo narušit, jsme-li sami jeho pány.
Období, které nyní započíná, je důležitou branou k naší nové síle. Uzdravme tedy své pochybnosti i jejich příčiny, a projděme touto branou s upřímnou hrdostí.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.