neděle 24. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.10. 2021

Milí přátelé,

období úplňkové i poúplňkové dalo mnohým z nás docela zabrat a nynější energie zůstává nadále nabitá energií změn a proměn, k nimž mnohdy patří také pocity frustrace, nespokojenosti a další. Tyto pocity neodejdou, dokud nenaplní svůj účel a nepřimějí nás k vykonání změn, které potřebujeme. Pokud se tedy v poslední době (nebo i déle) potýkáme s těžkými pocity, přijměme je jako své průvodce a pomocníky, kteří nám mají pomoci překonat svůj strach a váhavost a učinit krok vpřed.
Podzim je pro nás symbolem toho, že i změny mohou být krásné. Když se příroda loučí s aktivním letním obdobím a připravuje se na svůj spánek, doprovází tento čas mnoho barev, zlatého slunečního světla a také větru, který pomáhá z větví očesávat suché listí, i déšť, který napomáhá k zavlažení půdy a k její výživě. I my jsme součástí přírody, a tak je zcela obvyklé, že nám na podzim chybí energie, že jsme unavení a ospalí, nebo nás postihne sezónní deprese. Dopřejme si proto veškerou péči, kterou potřebujeme, a to bez jakýchkoli výčitek. Jakmile bude postaráno o nás, můžeme se pak starat i o všechno/všechny ostatní. Snáze také projdeme změnami, které se chystáme učinit, a jejich průběh bude o to příznivější.
Poslední říjnový den je zasvěcen keltskému svátku Samhain (31.10.), kdy se rituálně loučíme s plodným obdobím roku a vstupujeme do toho temnějšího, během kterého jsme vedeni do svého nitra a k odpočinku. Je to také čas ke spojení s našimi předky - u nás jsou to tradičně Dušičky. Užijme si tedy podzimní slavnosti jak se patří, a zamávejme na rozloučenou všemu, co již nepotřebujeme brát s sebou do období následujících.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vílí tarot (Fairy Tarot Cards; Radleigh Valentine)
  • Vědomá duše (Conscious Spirit Oracle Cards; Kim Dreyer)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu Oslavy. Je to krásná karta plná naděje, a to i z dlouhodobého hlediska. Říká nám, že naše situace není zdaleka tak špatná, jak si myslíme, a že nám pomůže, když se na věci začneme dívat z většího nadhledu a se zdravým odstupem. Podporuje nás v optimismu a v životě s lehkostí.
Čím vážnější a ustaranější jsme, tím horší nám všechno připadá - a tím silněji také reagujeme, což může situaci jen zbytečně zhoršit a způsobit ještě další problémy navíc. Touto kartou nám andělé radí, abychom si přestali dělat starosti. Úzkost a strach nikdy ničemu nepomohly a nepomohou. Náš mozek si myslí, že když bude nějakou situaci pořád analyzovat, zvažovat, co se může stát, a předem se na to připravovat, tak že nám tím pomáhá - ve skutečnosti nám tím však ubližuje, protože starosti z nás vysávají energii potřebnou k uzdravení a vyřešení situace, a často k nám přivolávají ještě více důvodů ke starostem. Opět se nám zde opakuje poselství o energiích a jejich vzájemné přitažlivosti - že podobné přitahuje podobné. Jsme-li plni strachu a jednáme z jeho pozice, pak k sobě přitahujeme (a sami vytváříme) ještě více strachu. Naopak, jsme-li plni lásky a energie hojnosti, přitahujeme a vytváříme tak o to více lásky a hojnosti. Přestože nám pozitivita nezaručí, že nás nepotká něco nepříznivého, zaručuje, že to zvládneme mnohem lépe, než kdybychom se předem týrali negativitou a ztratili kvůli ní i poslední zbytky energie.
Tato karta je pro nás poselstvím optimismu, radosti a naděje, a tak v sobě hýčkejme tyto energie a založme na nich své myšlení, vnímání, komunikaci i činy. Sami tak napomůžeme k uzdravení současných situací a k vytvoření nové, lepší budoucnosti.

Z Vílího tarotu jsme dostali Osmičku Léta, která představuje období, kdy léto končí a my se musíme rozloučit s jeho zářivou, hojnou energií. Zároveň však chápeme, že každé roční období má svůj význam a je pro něco důležité. Musíme se naučit mít rádi i temnější období v roce, neboť právě díky nim pak příroda na jaře rozkvétá a v létě přináší své plody. Podzim a zima jsou chladná a temná období, ale dodávají přírodě sílu a regeneraci. Zatímco na jaře a v létě příroda energii vydává, na podzim a v zimě ji přijímá.
Velmi obdobně to pak platí i pro nás a náš život. Přestože bychom byli rádi, kdyby slunce pořád svítilo a všechno bylo pořád kvetoucí a veselé, k životu patří i období, která nejsou tak zářivá, ale přesto k němu patří. Naši andělé nás proto vedou k prostému přijetí takových období a ke smíření se s nimi, místo abychom proti nim bojovali a snažili se jim neustále předcházet. Neznamená to, že se nám budou tato období líbit, ale že nás nebudou stát tolik energie jako boj proti nim. Pokud se nám tedy aktuálně v životě něco nedaří (byť to může trvat i déle), pomůže nám, když se kvůli tomu přestaneme zlobit, litovat a strachovat se, že to tak zůstane. Po každé, i sebevíc dlouhé zimě, nastane nové jaro, a příchod tohoto jara nikdy neurychlíme tím, že se budeme hněvat na zimu. Musíme ji prostě přijmout, smířit se s ní a nechat jaro, ať přijde, kdy bude chtít.
Tato karta může znamenat nějakou formu loučení, které nám může být zatěžko, ale které je pro nás a náš život důležité a přinese nám i našim blízkým mnoho dobrého. Jsou to změny, které víme, že potřebujeme, ať už se to týká našeho vnějšího života (vztahy, zaměstnání, domov...) a nebo vnitřního (naše návyky, sklony, vlastnosti, zdraví, energie aj.) Odpor ke změnám je normální, a tak se jím nenechme odradit. Jednejme v souladu se svým srdcem a intuicí, a nikdy neuděláme chybu.

Z karet Vědomé duše zde máme Sakrální čakru, což je energetické centrum, jež se nachází v našem fyzickém i energetickém těle v oblasti pánve (více zde: https://andelskydenik.blogspot.com/2013/10/sakralni-cakra.html ) a které vyzařuje energii podle toho, jak se cítíme ve svých mezilidských vztazích, jak vnímáme své ženství/mužství a sexualitu, a rovněž má souvislost s financemi a pocitem finančního bezpečí. Je-li některá z těchto oblastí problematická, promítá se to i v naší energii. A protože naše energie přímo působí na naše tělo, můžeme mít i nejrůznější zdravotní potíže, které vycházejí ze zablokované sakrální čakry - problémy s močovým měchýřem, pohlavními orgány či spodní částí zad (více zde: https://andelskydenik.blogspot.com/2014/01/zdravotni-problemy-tykajici-se-druheho.html ) K problémům v této oblasti patří také závislosti, ať už na návykových látkách, na jídle, nakupování, na vztazích, sexu aj. K závislostem utíkáme vždy, když máme strach se něčemu postavit čelem, a snažíme se své pocity nevnímat. Pokud se tedy přejídáme nebo trpíme nějakou jinou závislostí, ukončeme ji tím, že se podíváme pravdě do tváře a postavíme se k ní čelem. Přiznání si problému je prvním zdárným krokem k jeho vyřešení.
Pokud máme některý z výše zmíněných zdravotních problémů, pak si vedle návštěvy lékaře můžeme napomoci k uzdravení také léčením energetickým - např. poslechem hudby pro otevírání sakrální čakry (na YouTube najdeme mnoho takových skladeb pod hesly "hudba pro sakrální čakru" nebo anglicky "sacral chakra music". Pomůže nám také oranžová barva, ať už v podobě oblečení, dekorací, svíček nebo léčivých krystalů. Podzimní období je k tomuto léčení i barevně jako stvořené :)
Samozřejmě je také důležité zapracovat na léčení našich vztahů - i zranění, která jsme kvůli vztahům utržili, a na potřebných změnách v naší finanční oblasti, kde můžeme přehodnotit způsob, jak nakládáme s penězi, naučit se o zvládání financí něco nového, otevřít se novým možnostem, jak prosperovat. Jak nám už naznačila předchozí karta, tyto změny nám nemusí být po chuti, ale jsou pro nás důležité. Čím více frustrující pro nás něco je, tím více daná oblast volá po změně.... a tím více požehnání nám tato změna přinese.
Nemějme tedy strach a učiňme onen krok, který víme, že učinit potřebujeme. Požádejme své anděly o pomoc, a oni nás v našem konání rádi podpoří - a napomohou k tomu, aby naše změna přinesla jen to nejlepší nám i všem ostatním.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává ujištění, že i když nám toto či jiné období nemusí být příjemné, vše dopadne dobře a máme si udržet svou víru v dobré konce. Pokud cítíme, že potřebujeme vykonat určité změny, jsme v nich plně podporováni, přestože se nám do nich možná vůbec nechce. Máme-li nějaké pochybnosti ohledně svých chystaných kroků, požádejme Nebesa o potvrzení a vedení - ráda nám ho poskynout, budeme-li mu otevření.
Pokud máme problémy v oblasti vztahů či financí, je ideální čas k tomu, abychom s tím něco aktivně udělali. Trpíme-li zdravotními potížemi (zejména v oblasti pánve), dopřejme si potřebnou fyzickou i energetickou péči. Obklopme se oranžovou barvou, která nás v léčení těchto oblastí podpoří stejně jako skladby pro léčení sakrální čakry.
Tento poslední říjnový týden nám má pomoci propustit vše nepotřebné ještě předtím, než se ponoříme do zimního období a závěrečné části tohoto roku. Tyto změny máme konat s lehkostí, stejně jako stromy volně pouštějí své suché listí. Neexistuje konec, který by zároveň nebyl novým začátkem, a tak nemějme strach. Život si vždy najde novou cestu.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.