neděle 12. prosince 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.12. 2021

Milí přátelé,

blíží se k nám poslední úplněk tohoto náročného roku, který nastane 18. prosince ve znamení Blíženců. Bude doprovázen silnými astrologickými aspekty, mezi které patří mimo jiné také retrográdní pohyb Venuše, což může vnášet problémy do našich vztahů, zejména těch, které jsou už tak vypjaté. Měli bychom být opatrní na své vlastní nejistoty, pochybnosti a strach a nenechat se jimi ovládnout, neboť mohou nabrat na intenzitě a navádět nás k přehnanému jednání, které by naše vztahy mohlo zbytečně poškodit. Prospěje nám tedy, když se v tomto týdnu místo našich vztahů soustředíme na sebe samé - na člověka, který každý z těchto vztahů z poloviny utváří - a zapracovali na tom, abychom skrze sebe samé vnášeli do svých vztahů jen to nejlepší. Odolejme pokušení a nesnažme se druhé ovládat, něco jim vyčítat, trestat je, projektovat si na ně svá vlastní přesvědčení nebo na ně vylévat svůj emocionální odpad. Pokud jsme přehlceni svými emocemi a myšlenkami, raději si je vypišme do deníku. Naprostá většina těchto emocí a myšlenek nemá nic společného s realitou a naše dramatická mysl může mít tendenci vymýšlet si scénáře přitažené za vlasy.
Kromě pravidelné meditace nám také velmi pomůže vysadit ze své stravy kofein nebo jakékoli další stimulanty, které v našem těle vyvolávají stres. Věnujme se klidnému cvičení a protahování. Dopřejme si léčivý bylinkový čaj. Když nás přece jen budou zmáhat těžké emoce a temné myšlenky, vylijme si je někam, kde nenadělají žádnou škodu (viz. deník nebo vypovídání se našim andělům). Soustřeďujme svou mysl na nějakou užitečnou činnost. Usměrněme tyto divoké energie tak, aby nám ani nikomu jinému neuškodily.
Vedle těchto nepříjemných aspektů nám bude současně přát také několik pozitivních: například trigon tohoto úplňku s Jupiterem, který přináší štěstí, a s hvězdou Betelgeuse, která přináší slávu, vítězství a čest. Tyto pozitivní aspekty jsou zde mnohem silnější než ty nepříznivé, a mohou nám je tedy pomoci zvládnout, budeme-li ochotni odolat pokušením svého ega, které se rádo cítí ublížené, rádo útočí na jiné a rádo se cítí jako oběť. Buďme ochotni uznat, že se v něčem mýlíme; ustoupit od hádek, které nikam nevedou; upřednostnit lásku k druhému člověku před potřebou mít pravdu. Toto téma se nám zde opakuje již několik týdnů. Přijměme to tedy jako příležitost vyzkoušet si, co jsme si za tu dobu natrénovali. Požádejme své anděly o pomoc a ochranu, a to jak pro nás, tak i pro naše blízké a naše vzájemné vztahy. Dovolme jim, aby zasáhli, když bude třeba, a aby nás jasně vedli, kdykoli bude třeba, abychom něco udělali, nebo nám zabránili v tom, co bychom raději dělat neměli. Mějme důvěru ve vedení Nebes a staňme se tím, kým máme být - světly, které svítí na cestu ostatním a které činí svět krásnějším. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (The Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Karty archanděla Gabriela (Archangel Gabriel Oracle Cards; Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Obraťte se do svého nitra. Říká nám, že v tomto období nemáme jednat. Vzhledem k silným energetickým vlivům, které nám mohou zkreslit naše vnímání, bude nanejvýš moudré, když se v tomto období vyhneme velkým rozhodnutím a razantním činům. Až tyto vlivy pominou a náš pohled se vyjasní, uvědomíme si, proč byl tento dočasný odstup důležitý. Když nevidíme věci jasně, rozhodujeme se mylně, a to i přesto, že nám to v dané chvíli může připadat sebevíc oprávněné.
Naši andělé nám tímto také radí, abychom prozatím přestali řešit své okolí a druhé lidi, a zaměřili se místo toho sami na sebe. Druzí lidé nám často pouze odrážejí nazpět naše vlastní vyzařování a nosíme-li v sobě hněv, strach, smutek, nebo jiné nepříjemné emoce, můžeme podvědomě vyvolávat v druhých lidech chování, které tyto naše emoce ještě posílí. Realita je přitom úplně odlišná, což si však v takových chvílích neuvědomujeme. Pokud nám tedy záleží na našich vztazích i na ostatních důležitých aspektech našeho života, uděláme nejlépe, když se v tomto týdnu zdržíme ukvapeného jednání a soustředíme se na obnovení vlastního vnitřního míru, uzdravení svých vlastních emočních ran a znovunastolení rovnováhy v sobě samých. Tak budeme poté moci vycházet opět z čistého srdce i jasné mysli a naše jednání bude v souladu s naším vyšším vedením, které vždy vede k tomu nejlepšímu možnému výsledku pro nás i všechny ostatní.

Poselství první karty krásně doplňuje druhá, ze sady Moudrost Země. Je to karta s názvem Léčení srdce a vypovídá o tom, že dostaneme příležitost uzdravit své staré (nebo i novější) citová zranění. Abychom však mohli tato zranění uzdravit, musíme si je uvědomit - a k tomu nás mnohdy dovede nějaký nový podnět, který nám zranění připomene. To není příjemné a často se tomu snažíme vyhnout (např. různými závislostmi, neustálým rozptylováním se, apod.), ovšem bolestné pocity, které v nás nový podnět vyvolá, tak mohou začít konečně odcházet - jako bychom vypouštěli jed z rány. Přiznat si svou bolest a podívat se jí tváří v tvář vyžaduje velkou sílu a odvahu a naši andělé nám tímto vzkazují, že na to máme a že jsme připraveni. Mnohým z nás naše nedoléčená vnitřní bolest ničí život, ovlivňuje naše chování, myšlení i cítění, a také naši energii, která k nám přitahuje totéž zvenčí. Pokud jsme utrpěli zradu a neuzdravili se z ní, možná potkáváme další zrazující osoby. Pokud jsme utrpěli trauma z opuštění a samoty, můžeme být zraňováni dalšími lidmi, kteří nás opouštějí. Každá taková "vnější" událost nás vede dovnitř, do našeho nitra, kde pláče po pozornosti a uzdravení naše Já. Dokud se své=jeho bolesti vyhýbáme a nechceme ji vidět, jen tam narůstá a stává se stále hlasitější. Prokažme tedy sami sobě laskavost a dopřejme si každý den alespoň chvíli na to, abychom si se svým zraněným Já promluvili o samotě, upřímně a laskavě. Dovolme si vyplakat potlačené slzy, vyřknout potlačená slova, vybít potlačený hněv, uvolnit potlačené napětí, a to bezpečným a zdravým způsobem, který neublíží nám ani nikomu jinému. Požádejme své anděly o ochranu během tohoto léčení, a oni nám pomohou jím projít tou nejlepší cestou. Zároveň se postarají o všechnu tu bolestnou energii, kterou ze sebe uvolníme, a promění ji tak, aby už nikomu neublížila. Záleží jim na nás stejně tak, jako záleží nám na těch, které hluboce milujeme, a udělají pro nás vše, co budeme potřebovat.
Tato karta nám také říká, abychom si případné zraňující okolnosti nebrali osobně - přicházejí proto, aby nám pomohly uvědomit si bolest, kterou v sobě nosíme, a uzdravit ji. Z toho také vyplývá, že ne všechno, co nám připadá zlé, je skutečně zlé, a ne všechno, co vnímáme jako útok na naši osobu, je skutečně tak. Vzhledem k tomu, že naše vnímání bude v tomto období ovlivněno našimi emocemi, je velmi pravděpodobné, že to, co uvidíme a prožijeme, bude pouze naše vlastní subjektivní projekce, nikoli skutečnost. Emoce, které se v nás probudí, však skutečné jsou, a jako takové potřebují skutečné léčení.

Z Karet archanděla Gabriela nám vyšla karta Denní procvičování. Tou nám andělé vzkazují, že je v pořádku, když se nám naše vnitřní práce nedaří tak, jak bychom chtěli. Máme v sobě hluboce zakořeněné návyky v myšlení, vnímání, chování i vyjadřování, a ty všechny potřebují čas, trpělivost a vytrvalost, než se začnou skutečně měnit. Stejně tak i jiné návyky, jako jsou například ty fyzické - závislost na jídle, návykových látkách, odpor vůči cvičení aj. Všechno se dá zvládnout, když se tomu pravidelně věnujeme, i když nás výsledky netěší tak, jak bychom chtěli. Nemáme si vyčítat, když něco pokazíme, ale naopak se tím nechat popohnat kupředu, vzít to jako zkušenost, díky které si příště dáme větší pozor a zvládneme to zase o něco lépe.
Věnujme tedy každý den v tomto týdnu meditaci, psaní deníku (nebo psaní do elektronického souboru, který pak můžeme smazat), jemnému fyzickému cvičení, kontemplaci a propouštění bolestných emocí ze svého srdce. Naši andělé nám velmi rádi pomohou, včetně archanděla Michaela, který nám pomůže zajistit citové i fyzické bezpečí a ochránit se před následky našeho strachu, archanděla Rafaela, který nám pomáhá se léčit na všech úrovních (a také pomáhá spojovat srdce spřízněných duší ve všech formách, archanděla Gabriela, který nám pomůže se zdravě vyjádřit a dostat ze sebe vše, co potřebujeme, nebo také archanděla Jofiela, který nám pomůže proměnit náš pohled na sebe samé i na náš život, abychom opět uzřeli všechno to krásné, co máme možná přímo před očima a co jsme neviděli kvůli svému zaslepení bolestí.
Každá chvíle, kterou věnujeme svému léčení, se nám bohatě odmění. Bude lépe nejen nám samým, ale prospějeme tím také všem našim životním oblastem, do kterých začne proudit nová, čistá energie skrze nás. Naše změna napomůže změnám kolem nás. Neřešme tedy své vztahy, druhé lidi, zaměstnání, a další "vnější" záležitosti. Obraťme se do svého nitra, a tam začněme. Může to být běh na dlouhou trať, ale bude se nám trvale bohatě vyplácet.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme obrátit do svého nitra a uchýlit se do svého vlastního vnitřního útočiště. Ať už se v našem životě děje cokoli, nemáme se tím nyní zabývat a zasahovat do toho. Naopak, máme vše odevzdat Nebesům a zatím se soustředit sami na sebe. Máme v sobě mnoho nedoléčené bolesti, která čeká na naši pozornost a uzdravení. Právě to bude hlavním tématem tohoto období. Všechny naše frustrace, zklamání a zranění budou potřebovat naši péči. Když jim tuto péči dopřejeme - byť to nemusí být příjemné a nechce se nám do toho - velmi nám to pomůže a současně tím můžeme přitáhnout mnohá zázračná uzdravení také pro naše vztahy a další aspekty života. Pokud v našem životě něco nefunguje a naše snaha to vyřešit se zdá být marná, obraťme se do svého nitra a řešme sami sebe - zejména svá citová zranění. Právě tato zranění k nám totiž přitahují další zraňující okolnosti, aby přitáhla naši pozornost a tolik potřebné léčení. Když jim svou péči dopřejeme a svá zranění uzdravíme, přestanou k nám přitahovat všechno to, co nám je připomíná, a my budeme svobodní... a šťastnější. Nenechme se odradit tím, že nám to možná nejde. Nejsme zvyklí dívat se sami do sebe, když se toho tolik děje kolem nás. Nikdo nás to nikdy neučil. Potřebujeme čas, trpělivost a vytrvalost. Hlavní je, abychom udělali maximum pro své uzdravení... a vše ostatní se o sebe postará samo. Mějme důvěru v Nebesa i jejich pomoc a dovolme si strávit tento týden láskou ke své vlastní duši.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.