pondělí 6. prosince 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.12. 2021

Milí přátelé, 

máme za sebou druhou adventní neděli a novoluní, které nám přineslo nelehké zkoušky. Mnozí z nás byli konfrontováni s vlastní temnotou, stejně jako s temnotou uvnitř jiných lidí, která rezonovala s tou naší. Kdo na této temnotě ve svém nitru poctivě pracoval, mohl již vidět první výsledky své snahy i nově nabyté odolnosti vůči temným energiím strachu, hněvu aj. Čím větší harmonii máme sami v sobě a čím větší mír máme se svými vlastními temnými stránkami, tím větší harmonii a mír cítíme také vůči svému okolí, které se nás ani přes mnohé negace tolik nedotýká. I nadále se tedy věnujme tomuto sebepoznávání a nemějme strach se postavit svým temným stránkám čelem. Budeme-li před nimi stále jen utíkat, poběží za námi a budou se hlásit o slovo. Když se jim postavíme a přijmeme je (i když se nám nelíbí a komplikují nám život), přestanou mít nad námi takovou moc a nebudou na sebe muset upozorňovat. Nesnažme se ovládat okolí, ale začněme se změnami sami u sebe - a naše okolí tuto změnu odrazí jako zrcadlo. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler Oracle; Denise Linn)
  • Božské ženství (Divine Feminine Oracle; Meggan Watterson)
  • Duše zvířat (Spirit Animal Oracle; Jody Bergsma)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Osmičku Citů, která vypovídá o našem odchodu od něčeho známého, ale již nefunkčního. Nejčastěji se to týká našich návyků, které nám možná v minulosti sloužily, ale nyní už tomu tak není. Patří sem způsoby našeho myšlení a vnímání, vyjadřování a jednání, tendence utíkat před sebou samými (k závislostem, činnostem, jiným lidem...), nedostatečná péče o svou duši nebo tělo a cokoli jiného, co jsme si dlouho v životě drželi, protože nám to sloužilo jako "jistota" nebo "bezpečí". Minulý výklad byl z velké části o našem egu - tedy té naší části, která má jako prioritu zachovat sama sebe a nic jiného. Je plná strachu o sebe a ovlivňuje naše myšlení, vnímání, vyjadřování i jednání, nejsme-li si jí vědomi a dáváme-li jí tak prostor k tomu, aby nás ovládala. Touto kartou jsme vedeni k rozhodnutí opustit tyto nefunkční návyky a vzorce. 
Také se může jednat o odchod z nějakého vztahu, zaměstnání nebo místa bydliště, které už neodpovídají naší energii založené na lásce, pravdě a světle - nebo alespoň o nějakou důležitou změnu v těchto oblastech, která poslouží k jejich uzdravení a pozitivní proměně na novou úroveň. 

Z karet Posvátného cestovatele nám vyšla karta Transformace. Ta nám říká, že stojíme na prahu nových energií a svěžího nového začátku. Ať už pro nás tato nová energie nebo nové začátky představují cokoliv, každopádně je to pozitivní znamení a velká vzpruha pro naše unavené duše. Stále však záleží na nás, zda tuto novou energii budeme chtít do svého života přivítat a nebo budeme chtít lpět na tom starém, aby se nic neměnilo. Strach ze změn je mnohdy větší než touha po splnění našich přání, a tak si v jejich naplnění sami bráníme a stojíme sami sobě v cestě. Touto kartou jsme povzbuzeni k tomu, abychom se nových začátků nebáli a abychom věřili, že všechno bude vždy tak, jak má být, a že energie, které k nám nyní přicházejí, tomu přišly napomoci. 

Z karet Božského ženství jsme dostali Zelenou Taru, bohyni osvíceného jednání. Říká nám, abychom nechali své kroky vést naší intuicí a srdcem, nikoli strachem nebo jinými nízkými energiemi. Vede nás do centra naší duše, do jiskry světla, která je naším jádrem a která je také zdrojem našeho míru a štěstí. Abychom se dokázali naladit na toto své jádro a jeho krásnou energii, musíme být ochotni se očistit od všeho, co s touto energií není v souladu. Potřebujeme propustit ze svého nitra veškerý hněv, strach, odpor, lpění a potřebu mít nade vším kontrolu. Naše kroky povedou tím nejlepším možným směrem pro dobro nás i ostatních, necháme-li se vést láskou a světlem. 
Je to tedy také vedení k jakékoli aktivitě, která nám pomůže se očistit od těžkých energií a obnovit kontakt s těmi skutečně krásnými. Patří sem meditace, modlitby, afirmace, cvičení a láskyplná péče o tělo, vyplakání se, vyvztekání se, psaní deníku, vypovídání se dobrému příteli nebo našim nebeským andělům, poslech relaxační hudby, úklid domu... nebo cokoli jiného, co našemu nitru zdravým způsobem poskytne nový klid a pocit uspokojivé úlevy. 

Dodatečně jsem vytáhla ještě kartu ze sady Duše zvířat, kde nám vyšel Beran - symbol pevné vytrvalosti. Beran nám jako duchovní zvíře přichází připomenout naši jedinečnou schopnost vytrvat i navzdory opravdu těžkým podmínkám. Připomíná nám, že žádný problém netrvá věčně a že pokud vydržíme a všechno ustojíme, nakonec se bouře přeženou a nebe se opět vyjasní. Vyzývá nás k trpělivosti a říká nám, abychom se nevzdávali, když hned neuvidíme výsledky (i když to může trvat déle, než je nám příjemné). Nemusíme jít nutně "hlavou proti zdi", jak se někdy v souvislosti s beranem zmiňuje, ale měli bychom si zachovat svou vnitřní sílu a odolnost a nenechat se odradit tím, že některé naše zkoušky trvají opravdu dlouho a jsou nám opravdu nepříjemné. Karta Transformace je nám příslibem, že nové začátky a pozitivní změny jsou na cestě k nám, a vydržíme-li, dočkáme se jich!

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden jsme vedeni k tomu, abychom se i nadále dobře starali o svou duši a tělo, nenechali se vyčerpávat okolím a jeho děním, a soustředili se na budování a udržování naší vnitřní svatyně - našeho vlastního vnitřního míru a lásky. Zanecháváme za sebou staré energie, které jsou pozvolna vypuzovány novými. Jsme vedeni k opuštění a změnám starých návyků, které nám již neslouží a které se nám staly spíše komplikací než pomocí. Máme sebrat odvahu k tomu, abychom pohlédli do tváře svým temným stránkám a přestali se jich bát - tak nad námi ztratí svou vládu a přestanou nám v životě dělat paseku. Zároveň tímto naším vnitřním usmířením napomůžeme k vytvoření míru mezi námi a dalšími lidmi. Trpíme-li ve svých vztazích nějakými konflikty, často je to pouze odraz konfliktů, které máme sami v sobě. Soustředíme-li se tedy sami na sebe a na práci s vlastními stíny, přestanou nás tolik ovlivňovat stíny jiných lidí - a možná také některým napomůžeme k prosvětlení těch jejich. 
Přestože je toto období náročné, nebude trvat věčně a jednoho dne pomine. Než se tak stane, zůstaňme silní a odolní, držme se toho, co máme rádi a co nás dělá šťastnými, projevujme vděčnost za to dobré a buďme nositeli stejně krásné energie, jakou si přejeme do svého života nadále přitahovat a kterou si hluboko uvnitř přejeme sdílet i s druhými. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.