neděle 2. ledna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3. do 9.1. 2022

Milí přátelé,

vítám vás vřele v novém roce 2022! Zatímco v tom minulém jsme měli nebeskou jízdu všech možných intenzivních astrologických aspektů a přehlídku všeho, co nefungovalo, v tomto roce by se nám mělo alespoň částečně ulevit a výzvy, které budou stát před námi, snáze zvládnout. Novoluní ve znamení Kozoroha, které nám nyní nastalo hned na úvod nového roku, je pro nás ideálním časem pro vytvoření nových záměrů a rozhodnutí, které nám pomohou pokračovat po naší cestě dál. Datum 2.1. 2022 je kouzelné - dvojky symbolizují naše vztahy a vzájemnost, jednička mezi nimi naši individualitu. Máme příležitost nalézt (nebo si obnovit) rovnováhu mezi péčí, kterou věnujeme druhým, a tou, kterou věnujeme sobě. Je to čas, kdy jsme vedeni zpátky sami k sobě, pokud jsme na sebe zapomněli (k čemuž můžeme mít sklon právě kvůli druhým lidem). Připomíná nám, že náš vlastní rozvoj a naše vlastní přání jsou stejně tak důležitá jako přání jiných a že bychom k nim měli přistupovat se stejně samozřejmou úctou a ohledem. Ať už tedy máme jakákoli přání pro svůj nový rok, máme nyní ideální čas zasít jejich semínka a nechat je vyrůstat společně s měsícem.
Naši andělé nám doporučují, abychom si i přes svou pozitivní motivaci a rozhodnost ponechali prostor na odpočinek, léčení a na plány, které třeba nepůjdou úplně přesně podle našich představ. Nemáme se hned zahltit svými cíli a neklást na sebe (nebo na okolní dění) přehnaná očekávání. Každá změna vyžaduje pro své uskutečnění nějaký čas a vytrvalost, a tak vyražme kupředu spíše malými postupnými krůčky, spíše než ráznými kroky, které by nás brzy vyčerpaly.
Udržme si klidný přístup a vnitřní mír, a tím ho napomůžeme vytvářet i ve svém okolí.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards; Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšlo Eso Myšlenek. Symbolizuje naši rozhodnost, jasnou mysl, nová pochopení a uvědomění, a také rozhodnutí ke změnám založená na těchto uvědoměních. Vezměme všechno, co se nám v minulém roce nepodařilo nebo nelíbilo, jako motivaci k tomu, abychom tyto věci již neopakovali. Ať už v osobní nebo kolektivní rovině, nechme se inspirovat k lepšímu chování, myšlení i vnímání. Nechť všechno to, co nás v minulém roce tak vysávalo a ničilo, poslouží konstruktivně jako odstrašující případ toho, co nedělat a jak se nechovat. Využijme každou zkušenost k něčemu dobrému, a ona tak splní svůj účel a posune nás zase o kus dále.
Tato karta nás také vede k jasné komunikaci mezi námi a druhými lidmi, případně k vyjasnění nedorozumění, pokud k nějakému došlo. Od 14.1. do 3.2. budeme mít v retrográdní fázi planetu Merkur, která souvisí s komunikací všeho druhu a s myšlením - v tomto období bývají nedorozumění velmi častá. Neváhejme si tedy co nejdříve vše vyjasnit. Lidé si mohou domýšlet všelijaké scénáře ovlivněné jejich vlastním vnitřním prožíváním, a mohou si proto některá naše slova nebo jednání vykládat různě (což, přiznejme si, sami dobře známe).
Eso je vždy symbolem nových začátků a v souvislosti s myšlenkami nás inspiruje k novému způsobu myšlení a uvažování... ze kterého se pak přirozeně odvíjí také naše emoční prožívání, způsob vnímání různých situací v našem životě, a tedy i naše samotné zkušenosti. Nastal čas změnit své myšlení na pozitivnější a méně upjaté či kritické.

Z Karet energie jsme dostali Ženu se srdcem. Ta může doslova představovat nějakou ženu, která je romantická a milující, vždy ochotná pomoci druhým a sdílet s nimi své vnitřní bohatství. V tomto ohledu může být příznivým znamením pro ty, kdo si přejí potkat takovou partnerku. Stejně tak se může jednat o ženu s těmito vlastnostmi, která nám v tomto období pomůže jako moudrá a láskyplná rádkyně.
Některým z nás tato karta říká, že v sobě máme probudit více romantické energie, abychom se cítili milováni tak, jak si přejeme. Mnohdy nám přijde, že nás druhý člověk nemiluje dost a že proto nejsme šťastní, ale jsme to my, kdo se nemá doopravdy rád, a druzí lidé pak tuto skutečnost pouze odrážejí jako zrcadlo. Potkáváme-li osoby, které si nás neváží, zanedbávají nás nebo se k nám nechovají s dostatečnou úctou, dobře se zamysleme nad tím, zda si my sami dostatečně vážíme sami sebe, zda bereme ohled na své vlastní potřeby a zda k sobě máme úctu, kterou si naše duše a tělo zaslouží. Pokud ne, je nejvyšší čas to změnit. Změníme-li vztah, který máme sami k sobě, přirozeně se tím promění také naše vztahy s druhými.
Dále je pro nás tato karta vedením ohledně rovnováhy mužské a ženské energie v nás. Jak jsme měli i v minulém výkladu: bez ohledu na pohlaví máme v sobě my všichni energii mužskou a ženskou, jen v různém poměru. Obě jsou pro nás přitom důležité. Mužská je aktivní, rozumová, dávající a konající; ženská je pasivní, emocionální, přijímající a vnímající. Pokud je někdo dlouhodobě pouze v jedné z nich, dostává se do nerovnováhy, a z ní pak vznikají nejrůznější problémy. Touto kartou jsme tedy vedeni k vyvážení jedné energie tou druhou.
V souvislosti s první kartou, která vypovídá o našem myšlení, tato nás vede k vyvážení myšlenkové činnosti tou citovou.

Z karet Andělů hojnosti jsme dostali kartu Hojná příroda. Tou je nám připomínána skutečnost, že v našem životě je stejně tak jako v přírodě o vše postaráno a všeho existuje dostatek. Přestože jsme jako lidstvo přírodu o mnoho obrali a přestože se i v samotné přírodě mnohdy dějí nejrůznější katastrofy a nepříznivé události, i tak si nový život najde vždy cestu ke svému rozkvětu. Krásným příkladem toho byly ničivé požáry v Austrálii v roce 2020, za které jsme pořádali hromadné modlitby a které stály mnoho životů, zejména zvířat. I přesto se dnes na těch stejných místech opět zelenají rostliny a některá zvířata si budují nové domovy. I když se ani nám nevyhýbají tragédie a bolestné ztráty, přese všechno je nám zároveň k dispozici léčení a pomoc v jakékoli formě, kterou potřebujeme.
Tato karta má pomoci těm, kteří postrádají víru v dobro, kteří prožili opravdu ošklivé rány a kteří nevidí ani důvod v něco věřit.
Přestože jsme možná ve svém životě utrpěli obdobně jako ten spálený les, je pro nás tato karta poselstvím, že i v nás stále bije živé srdce a že i v nás může rozkvést nový život ze samotného popela. I v nás samých žije kus všemocné přírody a stejně tak jako jsme mohli mnoho vytrpět, můžeme se z toho všeho opět vyléčit; stejně tak jako jsme mohli mnoho ztratit, můžeme zase mnoho získat. Náš život je obdobně jako v přírodě současně krásný i krutý, a pokud jsme zaměřeni pouze na onu krutou stránku, můžeme se cítit beznadějně a ztraceně. Podívejme se tedy opět i na to krásné, ať už v přírodě nebo v našem životě - místo tragédií sčítejme požehnání, místo smrtí vnímejme nové životy, místo toho, co všechno je špatně, se soustřeďme na to, co je dobře... a co můžeme sami udělat pro to, aby bylo nám i světu lépe. Koneckonců, právě to je naše poslání, abychom svým vlastním prostřednictvím změnili kus světa k lepšímu. Touto kartou nám naši andělé připomínají, že budeme-li kráčet po své cestě a konat své životní poslání, přirozeně k tomu dostaneme všechno, co budeme potřebovat.. lásku, uzdravení, pomoc, přátele, materiální i finanční zabezpečení a také konkrétní vedení ohledně kroků, které potřebujeme sami udělat. Nenechme se odradit zlými zkušenostmi, a vykročme do nového roku s obnovenou vírou v Život.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme motivováni k pozitivním změnám ve svém životě. Energie novoluní nás k těmto novým začátkům přímo vybízí a podporuje nás. Abychom co nejlépe začali a na své cestě také vydrželi, je třeba mít opravdu jasno v tom, co si přejeme, sladit rozum se srdcem, obnovit rovnováhu mezi naší aktivitou a pasivitou, myšlením a cítěním, mužskou a ženskou energií... a také se jasně vyjadřovat a jasně komunikovat s druhými lidmi. Pokud došlo k nějakému nedorozumění, neváhejme ho ihned vyjasnit.
Naši andělé nás v tomto období podporují v obnově naší víry v možné pozitivní změny, která je klíčová proto, aby se mohly uskutečnit. Těžko si splníme přání, o kterém nevěříme, že je možné naplnit. Jako inspirace nám může posloužit mocná příroda, která je krásnou ukázkou toho, že i přes všechno utrpení a nedostatek může současně existovat hojnost a regenerace. I my sami jsme součástí přírody a přestože na ni zapomínáme, ona na nás nezapomíná. Kdykoli se k ní můžeme vrátit pro uzdravení a obnovu naší síly, jako do náruče milující Matky, kterou nám skutečně je.
Přijměme tedy tento požehnaný vstup do nového roku se vším, co nám nabízí, a nechme se vést, zatímco budeme pokračovat dále po své životní cestě. Život je na naší straně a rád nám to také dokáže, budeme-li ochotni vidět i to dobré.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.