neděle 9. ledna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.1. 2022

Milí přátelé,

máme zde další týden nového roku a mnozí z nás úspěšně naplňují předsevzetí či záměry, které si k příležitosti nového roku zvolili. Ale i v případě, že se nám zrovna nedaří, by nás chtěli naši andělé povzbudit, abychom se nevzdávali a do ničeho se nenutili - není kam spěchat a všechno si najde svou cestu v pravý čas.
V minulém týdnu jsme byli vedeni k obnovení rovnováhy mezi naší mužskou a ženskou energií; aktivitou a pasivitou; vydáváním a přijímáním energie; rozumem a city. Přestože v konkrétních situacích můžeme využívat jednu nebo druhou energii více, celkově bychom měli dávat oběma aspektům rovnocenný prostor. I nadále se tedy věnujme oběma oblastem. Předejdeme tak mnohým problémům, které mohou vzniknout, dostaneme-li se v jednom či druhém případě do extrému.
V tomto období nám dorůstá měsíc a spolu s ním vzrůstají také naše sny a přání, které jsme si vyjasnili během novoluní po začátku roku. Je to ideální období pro posilování všeho, co si přejeme, aby rostlo. A to nejen v našem životě, ale i v našem nitru - v naší mysli a v našem srdci - aby v nás narůstal optimismus, dobrá víra, laskavost, upřímnost, úcta, pokora, trpělivost, uzdravení, mír... cokoli, co z nás činí ztělesnění energií, jež si přejeme sdílet, šířit do světa a také zpětně přitahovat do svého života.
Jak se říká: Co zaséváme, to také sklízíme. Nechť jsou to tedy samé pěkné věci.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno a Leela J. Williams)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Otevřete své srdce. Je to karta lásky, často také romance a šťastných upřímných vztahů. Pro vztahy je to krásné poselství, které nám dává vědět, že JE v našich silách je posilovat, uzdravovat a rozvíjet, a to skrze naše vlastní otevřené srdce. Když máme srdce otevřené, pak milujeme, věříme a sdílíme svou lásku tak, jak je nám to přirozené, a to nás činí šťastnými. A jsme-li šťastní my, přirozeně tak přitahujeme osoby, s nimiž toto své štěstí můžeme sdílet - a pokud již máme vztah, pomáháme mu k uzdravení tou nejmocnější energií, která existuje. Přejeme-li si šťastný vztah, musíme být nejprve šťastní my, abychom ho takovým mohli udělat.
Uzavřené srdce vzniká, jsme-li zraněni, zklamáni, zrazeni, podvedeni, poníženi apod. Uzavíráme své srdce před ostatními lidmi i před láskou samotnou v domnění, že se tím ochráníme od dalšího ublížení. Avšak zranění způsobené jednotlivci nevypovídá o všech a o všem. Naše zkušenosti nedefinují, jaká je realita - jsou to "naše zkušenosti". Dostáváme-li stále dokola tytéž negativní zkušenosti, je to vždy vodítko k nějakému původnímu zranění, které potřebujeme vystopovat a vyléčit. Pokud nás lidé zrazují, s největší pravděpodobností najdeme někde v pozadí svého života nějakou prvotní zásadní zradu, která v nás zůstala a která k nám svou energií nadále přitahuje podobné zkušenosti, protože se nám do paměti zapsala jako "realita" = "takhle to je, takhle to vždy bude, takoví jsou lidé" a nikdy jsme to nepřepsali. Je-li to náš případ, neváhejme vyhledat pomoc... a především se rozhodnout, opravdu rozhodnout, že to změnit chceme. Pokud někdo dá přednost svému strachu a zdánlivému "bezpečí", které mu chladný odstup poskytuje, je to jeho svobodná volba a od ní se pak bude odvíjet následné dění. Tato karta je připomínkou nám všem, že na otevření našeho srdce není nikdy pozdě! Až budeme jednoho dne odcházet z tohoto světa, jistě se nebudeme hrdě plácat po rameni za to, jak jsme od sebe statečně všechny odehnali a jak jsme svůj život a své srdce promarnili strachem a podezřívavostí. Budeme chtít vědět, že jsme milovali, že jsme sdíleli svůj život s těmi, kdo milovali nás, a že jsme ze sebe vydali to nejlepší. Zvolit si lásku místo strachu není nikdy chyba! Nemusíme se bavit s těmi, kdo si naši důvěru nezaslouží, ale stejně tak bychom neměli od sebe odhánět, podezřívat nebo trestat ty, kteří nám nic neudělali. Buďme féroví a rozhodněme se dát prostor lásce. Ve strachu jsme žili už dost dlouho a v ničem nám nepomohl. Uzavřeme-li své srdce, stejně ho neochráníme - jen ho "znecitlivíme", takže se zdá, jako by nám nic nemohlo ublížit. Avšak pravdou je, že další zranění vnímáme tak jako tak a zapisují se nám do paměti jako další zkušenosti, které v nás ještě více zakořeňují negativní přesvědčení. To nám nepomáhá, ale přímo ubližuje. Chceme-li být opravdu v bezpečí, dovolme lásce vstoupit a uzdravit naše zranění způsobená nedostatkem lásky. Pusťme se lidí a situací, které v nás vyvolaly tuto bolest a negativitu, propusťme je ze své mysli, srdce i energie, a naplňme se energií lásky a vděčnosti, která k nám začne přivádět nové osoby a situace, odrážející tuto energii. Nenechme svou minulost určovat, jaká bude naše budoucnost. Nedávejme jí nad sebou moc. Svou budoucnost určujeme tím, co děláme nyní, v přítomnosti. Změníme-li se my sami, změní se i naše zkušenosti.... a naše "realita".

Z Orákula posvátné Země jsme dostali kartu s názvem Připraveni, ale vyčkávající. Říká nám, že není kam spěchat a že si máme dopřát ještě čas, než se pustíme do nějaké akce. Procházíme-li právě nějakou problematickou situací, je pro nás láskyplným vedením, abychom se nezachovali impulzivně a nejednali na základě nějakých svých domněnek a subjektivních pocitů. Máme počkat, než dostaneme více informací, protože věci mohou být úplně jinak, než jak jsme si ve své mysli vykonstruovali, a svým unáhleným jednáním bychom situaci mohli zbytečně pokazit. 
Touto kartou nám andělé vzkazují, že nám nic neutíká. Že všechno, co si přejeme a co potřebujeme, si k nám najde cestu, a my v pravý čas pocítíme jasné vedení k činu. Máme být trpěliví a v "mezičase" pracovat na svém vnitřním rozvoji, léčení a růstu.
Samozřejmě, pokud právě teď cítíme nadšení pro nějakou věc, hurá do toho! Jestliže nás však nějaká situace trápí a chceme ji pochopitelně co nejdříve vyřešit, dostává se nám vedení, abychom raději ještě počkali. Situaci to neublíží a nám to pomůže lépe porozumět všem okolnostem.
Tato karta také někdy znamená, že pozastavení nebo zdánlivá stagnace určité situace je formou nebeské ochrany, a až potřeba této ochrany pomine, vše se opět rozhýbe a budeme jasně navedeni k dalším krokům.

Z Orákula jednorožců zde máme pro tento týden kartu Podpora. Tou nám andělé připomínají, že nikdy nemusíme být na nic sami a že si máme říci o pomoc, když ji potřebujeme. Ať se jedná o cokoli, nechme si pomoci od těch, kdo dané věci rozumí. Nikdo z nás neví a neumí všechno, a tak je to v pořádku. Někdo umí skvěle vařit, někdo umí opravovat spotřebiče, někdo tlumočí z cizích jazyků, někdo léčí zraněná srdce. Dovolme si přijmout podporu od těch, kdo nám ji nabízejí. Není to žádná slabost - je to projev moudrosti. Nechme si poradit a pomoct od někoho, kdo ví, co s tím, nebo kdo prostě jen přidá ruku k dílu. Jako lidé jsme byli stvořeni právě tak, abychom se navzájem potřebovali, učili a obohacovali, a tak posilovali onu zázračnou síť, ve které jsme všichni propojeni.
Pokud investujeme čas, peníze nebo cokoli jiného do péče a pomoci, kterou potřebujeme (např. pomoc s hlídáním dětí, léčivou terapii, užitečnou knížku, opravu nefunkčních přístrojů, aj.), říká nám tato karta, že se nám to velmi vyplatí a investovaná energie v jakékoli formě se nám navrátí zmnožená nazpět.
Kromě nápomocných osob znamená tato karta také podporu a pomoc v jakékoli jiné formě - věcí, informací, financí či jiných zdrojů. Příroda se stará o všechny své obyvatele - a stejně jako je postaráno o všechna zvířata a rostliny na Zemi, bude postaráno i o nás, pokud to dovolíme.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu budeme řešit zejména záležitosti týkající se našeho srdce, našich vztahů a našich citů. Jsme vyzváni k doléčení starých ran a prolomení bolestivých vzorců, které se nám v našich životech opakují právě kvůli těmto nedoléčeným ranám. Pokud si již nevzpomínáme, kde by příčina mohla být, nebo si nevíme rady s tím, jak ji zpracovat, neváhejme se obrátit na zkušeného odborníka. Cokoli, co pro sebe v tomto období uděláme, se nám velmi vyplatí, i kdybychom do toho měli investovat vedle času a pozornosti i finance a další prostředky. Pokud cokoli potřebujeme, řekněme si o to. Požádejme Vesmír, ať nás dovede k tomu nejlepšímu zdroji. Buďme ochotni přijímat a ne pouze dávat. Odjakživa máme vsugerované, že dávat je božské a chtít něco pro sebe je sobecké. Není to tak. My jsme stejně tak cenní jako kdokoli jiný a stejně jako bychom druhým neupírali pomoc a lásku, nesmíme ji upírat ani sobě. Nejsme vedlejší, nejsme méně důležití. Investujme do sebe stejně tolik péče, kolik jí ochotně investujeme do kohokoli jiného.
Pracujme na uzdravení svého srdce a obnově jeho schopnosti dávat i přijímat lásku. Budeme-li sami plní lásky, snadno k sobě přitáhneme také další osoby plné lásky, s nimiž ji budeme moci sdílet. Naše současné vztahy budou vzkvétat jako po dlouhé době čerstvě zalitá květina. Láska nikdy nezklame ani neublíží, přestože někteří lidé ano. Lásky se nemusíme bát - je to naopak lék na každé zranění způsobené jejím nedostatkem. Vpusťme si tedy lásku do svého srdce, nechme si pomoci a dopřejme si na celý tento proces čas. Nic nám neuteče a my po této péči budeme moci pokračovat svěží, silnější a spokojenější.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.