úterý 18. ledna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.1. 2022

Milí přátelé,

nový týden nám začal úplňkem ve znamení Raka, který má za úkol vynést na světlo mnohé naše potlačené a nevyjádřené pocity, které jsme v sobě doposud chovali, nebo rány, které jsme dříve utrpěli, ale nedoléčili. Přestože tento proces nemusí být příjemný, je pro nás důležitý a pomůže nám, když veškeré uvolňované energie, které z nás budou vycházet (ať už ve formě emocí, myšlenek, slov nebo jiné) usměrníme tak, aby neuškodily nám ani nikomu jinému. Ideální je k tomu například deník, kam můžeme všechno bez cenzury vypsat, zcela svobodně a upřímně, a nemusíme se přitom bát, že by nás deník soudil nebo hodnotil, jako to dělají lidé. Obdobně nám může posloužit elektronický soubor v počítači, kam můžeme všechno vypsat, a pak to klidně zase smazat. Podstatné je dostat to všechno ze sebe ven, neboť všechny tyto potlačené a nevyjádřené emoce a myšlenky ovlivňují naše vnímání a náš pohled - jako kdybychom se dívali přes špinavé brýle. Můžeme vidět problémy tam, kde nejsou, přehánět ty, které již existují, hrotit v sobě emoce do nesmyslných extrémů a vytvářet si temné scénáře a dramata ve své hlavě, které nás pak mnohdy vedou k tomu, že si je sami naplníme a sami nějaké drama vyvoláme. Abychom zamezili těmto zbytečným dramatům a zraněním (zejména nyní, když je Merkur v retrográdní fázi a nahrává nedorozuměním a problémům v komunikaci), máme brát všechny své myšlenky a pocity s velkou rezervou. Ne všechno je tak zlé, jak nám to připadá. I záležitosti, které problematické jsou, nejsou zdaleka tak neřešitelné a marné, jak si možná namlouváme pod vlivem svých intenzivních emocí. Uvolňování a zpracovávání našich pocitů a myšlenek je tedy naším hlavním úkolem pro tento týden. Nemáme řešit věci okolo nás, nemáme řešit druhé lidi ani naše vztahy, ani žádné jiné problematické životní aspekty - místo toho se máme zaměřit na své nitro a jeho uzdravení a očištění. Mnohé problémy se tak začnou zázračně řešit "samy", neboť vycházely právě z našeho zkresleného vnímání (a mnohdy byly pouhou naší iluzí) a negativního naladění.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Sedmičku Hojnosti, která nás vybízí k trpělivosti a která nám připomíná, že každé zasazené semínko potřebuje pro své vyklíčení, růst a rozkvět svůj čas. Ať si přejeme cokoli, naše přání se nemusí vyklubat hned a nemusíme také hned vidět výsledky své snahy. Stejně jako u sázení semínek je důležité obstarávat půdu, zalévat ji a vyživovat, a přitom mít víru, že semínko ví samo nejlépe, kdy a jak začne klíčit a růst - a nechat tuto část na něm. I naše přání se splní v ten pravý čas, až to uzná za vhodné a až to bude pro nás nejlepší. I když se těšíme na krásné květy, je nám jasné, že si je nevydupeme teď hned, ale že vykvetou, až k tomu dozrají. Mějme tedy stejnou trpělivost a víru i v oblasti našich přání a tužeb. Pokud se nacházíme ve fázi čekání, můžeme se zatím zaměstnat něčím jiným - nějakým zájmem, koníčkem, nebo meditacemi a prací se svým nitrem, ke které jsme tento týden vedeni. Poselstvím této karty je ono známé "Trpělivost přináší růže". Pokud však během tohoto procesu dostaneme vedení ke konkrétním krokům, které bychom měli učinit, neváhejme toto vedení následovat.

Ze sady Moudrost orákula máme kartu Vyšší Moc, která nám připomíná naše propojení s Vesmírnou, Nebeskou silou. Připomíná nám, že nejsme žádné bezmocné oběti a že máme po svém boku mocného spojence - Vesmírnou energii! Touto kartou jsme vedeni k obnovení svého spojení s Nebesy a jejich energií. Máme si uvědomit svou jednotu s Božstvím, i to, že my sami jsme velmi mocní a schopní utvářet svůj život - a skrze něj také část světa, která nám náleží. Místo trápení se nad tím, co nám nefunguje nebo co nejde tak, jak bychom chtěli, se máme soustředit na vyšší cíle a záměry - na svou Božskou službu světu a své životní poslání; na lásku, na mír a léčení, ať už se to týká léčení nás samých nebo druhých.
Čím užší vztah máme k Božství i k sobě samým, coby jeho součástí, tím bližší si také budeme s druhými lidmi. Čím více lásky a míru budeme chovat ve svém vlastním srdci, tím více jí budeme přitahovat k sobě v nejrozmanitějších formách. Skrze nás bude tato láska a harmonie proudit i do našich vztahů, vyživovat je a léčit. Nevíme-li si rady s nějakou situací, odevzdejme ji do rukou Vyšší Moci a staňme se jejími prostředníky. Dovolme jí, aby vyplnila celou naši bytost, uzdravila nás a pak skrze nás léčila i naše záležitosti a naše okolí.
Pokud nám v životě něco chybí, jsme vedeni k tomu, abychom se na to přestali zaměřovat a soustředili se místo toho na svou službu světu - na dobré věci, které zde můžeme vykonat a kterými můžeme světu pomoci. Vše, co potřebujeme a co momentálně postrádáme, si k nám pak přirozeně najde cestu, protože přestaneme vysílat zprávu, že "to nemáme". Tím, že přesměrujeme svou pozornost na něco užitečného, uvolníme cestu přirozenému proudu hojnosti, který nám pomůže vše potřebné v pravý čas získat.
Vyšší Moc, ať už ji nazýváme Bohem, Vesmírem nebo jakkoli jinak, je neustále s námi a pomáhá nám tvořit to, na co se zaměřujeme ve svých myšlenkách, cítění, vyjadřování nebo jednání. Nechť je tedy naše zaměření co nejvíce pozitivní a láskyplné.

Z Karet kouzelné mapy jsme dostali kartu s názvem Získání rovnováhy. Sami určitě dobře víme, co v našem životě je v nerovnováze a co by potřebovalo zdravé vyrovnání. Možná jsme přespříliš energie vydávali a žádnou nepřijímali. Možná jsme vybíjeli příliš mnoho fyzické energie a nedopřávali si odpočinek - nebo naopak, možná jsme byli dlouho pasivní a chybí nám akce. Možná jsme věnovali spoustu času práci a zanedbávali svou rodinu či přátele, nebo naopak. Možná jsme se dlouhodobě věnovali hlavně druhým lidem a zanedbávali sami sebe, nebo naopak. Nebo jsme sklouzli do extrémů ve svém myšlení a vnímání. Možná dobře pečujeme o své tělo, ale zapomínáme pečovat o potřeby své duše, nebo naopak. Ať už se jedná o cokoli, jsme nyní vedeni k tomu, abychom napravili tuto nerovnováhu a učinili z toho v tomto týdnu prioritu. Úplňkové období má ve zvyku zesilovat vše, co v sobě nosíme, a vrhat světlo tam, kam jsme se nechtěli dívat nebo co se nám nechtělo řešit. Nyní jsme vyzváni, abychom se do toho v klidu pustili a začali postupně navracet rovnováhu tam, kde byla narušena. Obnovou této své rovnováhy pak můžeme přirozeně přispět také k vyřešení některých problémů, které v životě máme, neboť mohly vycházet právě z této nerovnováhy.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy máme pečovat o sebe a o své duševní i fyzické zdraví. Vše, co nás trápí, máme odevzdat a přenechat Vyšší Moci, která se o to postará, zatímco se my budeme zdravě starat sami o sebe. Bude-li třeba, abychom dané situaci nějak napomohli a něco konkrétního udělali, dostaneme k tomu v pravý čas jasné vedení. Do té doby však nám i našim situacím prospěje, když se uvolníme, budeme trpěliví a necháme všemu svůj čas. Soustřeďme se na obnovu harmonie ve svém životě tím, že obnovíme harmonii ve svém vlastním nitru. Jak dobře víme, okolní svět a druzí lidé nám často jen zrcadlí nazpět to, co se odehrává v nás samých - aby nám pomohli si to uvědomit a učinit potřebné změny. Než se tedy zaměřovat "ven" a snažit se řešit "vnější" problémy, soustřeďme se dovnitř, do svého nitra, do své mysli, srdce, energie i těla, a napomozme uzdravení všech částí, které byly možná zraněny, zanedbány, přehlíženy nebo ve kterých vznikla jakákoli forma nerovnováhy.
Vše, co nyní uděláme pro své vlastní uzdravení a vnitřní rovnováhu, se nám pak pozitivně promítne i v našich vztazích, v oblasti hojnosti a prosperity, v našem zdraví a stejně tak i ve všech ostatních oblastech. Máme-li své nitro plné lásky a světla, stáváme se tak nositeli a šiřiteli této krásné energie i ve světě, a zpětně si tak tyto energie přitahujeme k sobě.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.