neděle 1. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.5. 2022

Milí přátelé,

máme za sebou novoluní ve znamení Býka a k tomu i tradiční keltský svátek Beltane, který oslavuje příchozí období hojnosti a plodnosti. Je to čas oslavy rozpuku života ve všech ohledech, a tak, pokud cítíme příliv nové energie a síly, přijměme ho s vděčností a užívejme si ho do sytosti. Býk je smyslné znamení a dopřávání si požitků je zejména v tomto období velmi příhodné :) Tak jako jsme zvyklí hodně dávat, musíme umět i přijímat a upřímně se z našich darů těšit. Je to součást dobré péče o sebe samé a projev úcty k naší duši i k našemu tělu. Planetární aspekty jsou v tomto období také velmi příznivé, a tak se neváhejme pustit do něčeho nového, co nás možná již dlouho lákalo, a otevřeme se novým zážitkům a zkušenostem. Nynější energie nás přišla probudit a popohnat ke změnám a proměnám, které potřebujeme, ať už si to jsme ochotni přiznat či nikoli. Vždy můžeme požádat své anděly o ochranu a pomoc, aby naše změny proběhly tím nejlepším možným způsobem pro nás i pro všechny ostatní, kterých se tyto změny týkají - a pak následovat jejich vedení.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Činu, která může mít dva odlišné významy. První z nich vypovídá o tom, že jsme možná silně ovlivňováni nějakým starým zraněním nebo negativními zkušenostmi a že se kvůli nim držíme zpátky. Představuje negativní dopad minulosti na naši přítomnost a vypovídá o tom, že nežijeme svůj život naplno a nejsme sami sebou, protože máme strach. A když nejsme sami sebou, ani naše vztahy nemohou skutečně kvést, protože si kvůli svému zranění držíme všechny od těla (i od duše) a možná druhé lidi nevědomě odháníme, kdykoli se nám snaží příblížit. Možná jsme si z minulosti odnesli pocit kariérního selhání nebo zklamání, kvůli kterému se nám nyní nedaří skutečně využívat naplno své schopnosti, ve které možná nevěříme. Nebo od sebe odháníme jakékoli nové příležitosti, které nám přicházejí na pomoc s naším rozkvětem, ve snaze zachovat všechno za každou cenu při starém. Ať už se jedná o jakýkoli konkrétní případ, touto kartou nám andělé vzkazují, že se můžeme přestat bát a že skutečnost, že jsme v minulosti prožili možná i opravdu ošklivé věci (a možná i opakovaně), neznamená, že přítomnost a budoucnost musejí být stejné. Pokud máme v životě nějaký opakující se negativní vzorec, vyhledejme odborníka, který nám pomůže si ho vyřešit a změnit na nový, který nám bude prospívat. Naši andělé nám rádi pomohou najít toho nejlepšího pro nás a pro naši situaci. Máme přestat být otroky své minulosti nebo strachu z budoucnosti.
Druhý význam této karty je opačný - v tom případě nás vyzývá, abychom se zdravě chránili v případě, že je to potřeba. Neznamená to panicky všechno kontrolovat (což souvisí s prvním významem), ale být zdravě a rozumně obezřetní, ať se jedná o cokoli. Možná máme špatný pocit z nějakého člověka, byť k tomu nevidíme žádný očividný důvod. Možná vidíme skvělou příležitost, ale něco nám říká, že bychom raději měli ještě počkat. Možná jsme vybízeni k nějaké investici, ale intuice nám radí, abychom si své finance ještě ponechali. Vedení intuice jde mnohdy proti veškeré logice - avšak zpětně, pokud ji poslechneme, bude toto její vedení dávat dokonalý smysl. Na rozdíl od strachu, který v nás vyvolává naléhavost a nepříjemné, chaotické emoce a paniku, je vedení intuice klidné, jasné a zcela konkrétní. Následujeme-li vedení intuice, naprosto jasně cítíme, že jednáme správně, a to s mírem v srdci, který nadále trvá. Pokud následujeme hlas strachu, žádný pocit míru ani správnosti našeho rozhodnutí se nedostaví. Možná pocítíme krátkou úlevu, ale ta netrvá dlouho. Jednání založené na strachu vždy plodí jen další strach. Máme-li tedy problém rozpoznat vedení intuice od strachu, požádejme své anděly, ať nám s tím pomohou.

Ze sady Moudrost Avalonu jsme dostali kartu Paní z jezera. Tato postava z Artušovských legend nás vybízí k ryzí upřímnosti a pravdivosti ve všem, co si myslíme, co vnímáme, co říkáme i jak jednáme. Máme sebrat odvahu a přiznat si, co v sobě ve skutečnosti nosíme a co bychom potřebovali změnit. Možná si potřebujeme přiznat potřebu změny v nějakém našem vztahu, životním stylu, péči o zdraví, hospodaření s penězi, místě bydliště nebo v jakékoli jiné oblasti, ve které jsme možná nespokojeni a nenaplněni. Jsme-li sami k sobě i k druhým pravdiví a upřímní, vyzařujeme přesně ty vibrace, které k nám přitahují to, co si přejeme. Toužíme-li tedy po lásce, staňme se sami láskou. Přejeme-li si lepší zdraví, nalaďme se na energii zdraví a vitality. Přejeme-li si větší hojnost a dostatek, buďme vděční a mějme otevřenou náruč veškerému bohatství, které k nám přichází.
Aby k nám mohlo přijít to, co si přejeme, musíme si nejprve přiznat, že si to přejeme, a nebránit se změnám, které se pro to potřebují uskutečnit. Paní z jezera nás vyzývá, abychom si přiznali, že do velké míry si svůj život (i to, jakým způsobem ho vnímáme), určujeme a vytváříme my sami. A pokud jsme s něčím nespokojeni, udělejme maximum pro to, abychom to v rámci svých možnosti změnili.
Tato karta nás také vyzývá ke zdravé sebeúctě, a to ve všech aspektech. Máme si vážit sami sebe i svého života a nedovolit nikomu, aby se k nám choval neuctivě. Sami jistě chováme druhé lidi ve velké úctě a jsme vůči nim ohleduplní - máme tedy plné právo žádat totéž a nesmiřovat se s ničím méně. To neznamená, že my sami se začneme chovat bezohledně a že budeme najednou prosazovat sami sebe na úkor druhých. Znamená to, že na sebe samé začneme brát STEJNÝ ohled jako na druhé. I my sami jsme lidé a zasloužíme si proto stejnou úctu a ohleduplnost jako všichni ostatní. Buďme tedy asertivní a neváhejme se postavit se za sebe, bude-li to třeba. Vždy to jde udělat slušně a uctivě. Řekněme Ano, když budeme chtít říct Ano, a řekněme Ne, když budeme chtít říct Ne. Kdykoli svými činy dokážeme své duši i svému tělu, že stojíme na jejich straně a že je chráníme, vzroste tím naše sebe-důvěra - protože naše nitro uvidí, že nám může věřit. Pokud sami sebe naopak neustále zrazujeme a necháváme druhé, aby nás využívali nebo jinak zraňovali, logicky nám naše nitro věřit nemůže. Trpíme-li tedy nedostatkem sebedůvěry (viz. první karta), je toto první věc, kterou bychom měli začít měnit - začít brát ohled i na sebe a uznat svou vlastní cenu. V souladu s touto naší vnímanou cenou začneme přitahovat rovněž cenné osoby, cenné vztahy, cenu v podobě financí, apod.

Ze sady Magická poselství víl jsme dostali kartu Léto. Ta může mít doslovný význam ve smyslu načasování, kdy nám říká, že k naplnění našich přání nastane nejvhodnější čas v létě. Je pravda, že co na jaře klíčí a rozkvétá, v létě přináší své plody. Pokud jsme tedy zasadili semínka nějakých svých záměrů, je velmi pravděpodobné, že nám během letního období přinesou své ovoce. Tentýž význam se může naplnit i kdykoli jindy než v létě - podstatné je, že pokud si vytvoříme záměr a poctivě se staráme o jeho uskutečňování, v pravý čas se nám ukážou výsledky.
Tato karta jinak vypovídá obecně o období velké hojnosti, ze které se máme těšit. I když možná nemáme v životě všechno, co bychom chtěli, stále je mnoho věcí, za které můžeme být vděční. Léto je obdobím plného života, a tak se již teď nalaďme na jeho energii, bez ohledu na to, jaké roční období právě máme. Tato energie podpoří naplnění našich přání a navíc z hojnosti, které se nám dostává (a ještě dostane), můžeme také věnovat určitou část těm, kdo se ocitli v tísni. Čím více hojnosti si dovolíme přijmout, tím více budeme moci také pomáhat.

* * *

SHRNUTÍ

Výklad pro tento týden se velmi podobá tomu předchozímu. Dává nám jasně najevo, že nastává období velké hojnosti a plnění našich přání, ale že si v tomto naplnění sami do velké míry bráníme - a že bychom s tím měli pro dobro své i druhých přestat. Nikdo z nás sem nepřišel proto, aby trpěl a strádal. Pokud jsme v některé oblasti svého života nespokojeni - a nebo máme v životě vše, ale chybí nám schopnost se z toho radovat - máme nyní ideální období k tomu, abychom se rozhodli to změnit. Způsob, jak to udělat, se nám ukáže sám. Postačí, když Nebesům projevíme svou ochotu změnu připustit - a přiznat si, že ji vůbec potřebujeme.
Máme se přestat bát a neposuzovat různé věci na základě svých starých negativních zkušeností. Na obzoru jsou nové příležitosti a kvůli svému strachu a starým zraněním je od sebe můžeme nevědomě odhánět (toto téma se nám zde opakuje). Pokud nejsme vyloženě v situaci, kdy nám opravdu hrozí nějaká nepřízeň (a v takovém případě nás zcela jasně vede naše intuice), není žádný důvod držet se zpátky a neustále vše kontrolovat. Důvěřujme svým andělům, že nás chrání od zlého a že nám vždy dají vědět, když bude třeba, abychom my sami něco udělali, prostřednictvím naší intuice.
Buďme sami sebou a nalaďme se na energii toho, co si přejeme ve svém životě vytvořit - a stejně tak buďme ochotni se vzdát všeho, co nám tuto snahu kazí (např. stará zranění, zklamání, nedůvěra...) Všechno, co bude s naší ryzí energií v souladu, k nám pak přirozeně začne proudit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.