neděle 10. července 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.7. 2022

Milí přátelé,

blíží se nám úplňkové období tradičně spojené se završováním, dokončováním a uzavíráním nejrůznějších záležitostí či cyklů. Úplněk ve znamení Kozoroha, který nastane 13. července, bude v nepříznivé konstelaci vůči planetě Merkur, což může zesilovat rozdíly mezi námi, které bývají často příčinou našich konfliktů a nedorozumění. Současně však bude v příznivém postavení vůči Uranu, což nám pomůže najít východiska a řešení pro takto vzniklé problémy, posílí naši intuici a vnímavost a dá nám tak do rukou prostředky k tomu, abychom více pochopili sebe samé i druhé, byť se navzájem lišíme, a naučili se tak nacházet zdravé kompromisy a společnou řeč našim rozdílům navzdory.
Tyto vlivy můžeme poměrně jasně vidět již nyní, v předúplňkovém období. Možná nás určitý typ lidí irituje více než kdy jindy a dostáváme se tak s nimi do konfliktů a hádek. Možná už nás dlouhodobá frustrace ve vztazích dovedla do bodu, kdy máme sto chutí vysypat ze sebe všechno, co nám na druhých vadí a co v nás opakovaně probouzí nepříjemné emoce. Vyjádřit své pocity a myšlenky je určitě dobré a potřebné, vždy bychom tak ovšem měli učinit z pozice pravdy, lásky a úcty ke všem zúčastněným a ideálně tak, abychom přitom nikomu včetně sebe neublížili.
Umění najít společnou řeč navzdory našim rozdílům je něco, co nám v osobní i globální rovině velmi chybí a co jsme sem jako citliví, láskyplní lidé přišli rozvinout a posílit. Jakýkoli konflikt a rozpor, který dovedeme vyřešit nebo alespoň zmírnit ve své osobní rovině, napomáhá řešit a mírnit konflikty ve společnosti. Každý z nás se počítá a jakýkoli krok učiníme ve směru lásky, míru a pravdy, je důležitý. Využijme tedy toto období jako zkoušku našich schopností, zůstaňme pokorní, udržme si otevřenou mysl i srdce a pravidelně se věnujme meditaci i dalším aktivitám, které nám pomohou zklidnit rozvířené myšlenky či zdivočelé emoce. Nalaďme se na svou intuici, která je napojena na vedení Nebes, a následujme kroky, k nimž nás povede. Tak uděláme vždy všechno nejlépe pro všechny zúčastněné.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Šestku Činu, kartu symbolizující vítězství a úspěch v jakémkoli smyslu. Říká nám, že máme na to, abychom své zkoušky zvládli a abychom jakékoli potíže, které nás po cestě potkávají, zdárně překonali. Může to znamenat doslova úspěch v práci, složenou zkoušku, výhru v soutěži či závodě, ale i vítězství nad sebou samými, kdy se nám například podaří překonat nějakou závislost či změnit jiný nezdravý návyk (např. sklon si stěžovat, apod.)
Touto kartou nám andělé připomínají, že každý úspěch v našem životě se odvíjí od toho, že jako úspěšní myslíme, vnímáme, mluvíme a jednáme. Mnozí lidé mají tendenci hovořit převážně o tom, co všechno je špatně, jak je co hrozné, co se jim nevydařilo, kdo jim co udělal, apod. Přestože to mohou být všechno fakta, nemusíme je ještě posilovat svou energií a permanentním zaměřením se na ně a jejich rozebíráním. Pokud se nám něco nelíbí, akceptujeme to jako fakt, ale nemusíme tento stav ještě posilovat. Místo problému se zaměřme na řešení. Pokud nevíme, jak něco vyřešit, požádejme o vedení. Dokud nebudeme vědět, co bychom mohli pro zlepšení situace udělat, udělejme alespoň to, že ji nebudeme ještě zhoršovat - svými stížnostmi, litováním se, pesimismem a neustálým soustředěním naší energie na tento stav. Můžeme se za danou situaci pomodlit, představovat si ji jako uzdravenou, posílat do ní světlo a lásku, a s vírou ji odevzdat do rukou Nebesům. Tím jí pomůžeme k vyřešení mnohem více než kdybychom k ní ještě přihazovali svou negativitu.
Všechno, co bude třeba, zvládneme. Kdo se staví do role oběti, měl by se z ní v tomto období konečně vymanit a uvědomit si, že na tom není zdaleka tak špatně, jak si doposud myslel. Přestože mnohé situace, ve kterých se ocitáme, mohou být opravdu ošklivé a vážné, stále to neznamená, že je nedokážeme překonat a odnést si z nich něco důležitého, co nám bude pomáhat na naší další cestě.

Z Karet Energie nám vyšel Anděl rovnováhy, který nás láskyplně vybízí k tomu, abychom napravili jakoukoli nerovnováhu, která v našem životě či v našem nitru mohla nastat. Může to být nerovnováha mezi aktivitou a odpočinkem, mezi vážností a hravostí, mezi dáváním a přijímáním, mezi prostorem, který dáváme svému rozumu, a tím, který dáváme své citové části, mezi péčí o potřeby našeho těla a potřeby naší duše, mezi pobytem uvnitř budov a pobytem v přírodě, mezi sněním a skutečnou prací na plnění těchto snů, mezi časem tráveným s druhými lidmi a časem tráveným o samotě, nebo nějaká utrpěná ztráta, která volá po svém uzdravení. Zeptejme se sami sebe: Co v mém životě je právě teď v nerovnováze? Odpovědi si napišme na papír a pokusme se v tomto týdnu udělat nápravu této nerovnováhy naší prioritou.
Mnohé problémy, které se v našem životě objevují třeba ve vztazích, v kariéře či ve zdravotním stavu, mohou pocházet právě z nějaké formy nerovnováhy v našem nitru. Místo abychom řešili své vztahy, kariéru či samotný zdravotní problém, soustřeďme se tedy v první řadě na obnovu své vnitřní rovnováhy na všech úrovních. Problémy ve vztazích, zdraví i ostatních oblastech se pak začnou "zázračně" řešit samy od sebe, neboť zmizí jejich skutečná příčina, jež ležela uvnitř nás. Požádejme své anděly o vedení k obnově naší rovnováhy, a oni tak rádi učiní. Na nás je, abychom toto vedení následovali skutečnými činy a něco pro tuto obnovu udělali (např. se naučili říkat Ne, když upřímně něco nechceme - nebo naopak Ano, když něco upřímně chceme).

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšla karta Soustředění, jež nás vede k tomu, abychom zacházeli hospodárněji se svou energií a přestali jí plýtvat na malichernosti, dramata, negativitu, starosti a další zbytečné a nicneřešící věci. Máme si vzít svou energii zpátky. Čím méně jí budeme plýtvat na věci, lidi, vztahy, myšlenky aj., které ji pouze vysávají, tím více nám jí zbyde na to, co je skutečně důležité. Jsme vybízení k přetřídění všeho a všech, a upřímnému zhodnocení, komu a čemu opravdu chceme věnovat svou energii a kde ji naopak vkládáme čistě z povinnosti, z pocitu viny či dluhu, nebo ze strachu (že nás někdo opustí, že o něco přijdeme, že budeme "špatní lidé", když to neuděláme, aj.) Vědomě se rozhodněme vkládat energii pouze tam, kde je opravdu potřebná, užitečná a ceněná. Jsme-li unavení, vyčerpaní a demotivovaní, může to být způsobeno právě "úniky energie" a naším špatným zacházením s touto energií. Máme právo si o své energii rozhodovat sami. Pokud dovolujeme druhým, aby o ní rozhodovali (nebo svému egu/strachu), logicky se pak cítíme jako oběti, jsme frustrovaní, podráždění a možná se cítíme i zneužívaní. (Zde se nám krásně doplňuje tato karta s tou první, která nás vyzývá k ukončení své pozice oběti, i s tou druhou, jež nás vede k nápravě vzniklé nerovnováhy.) Vezměme si svou energii zpátky a dovolme si o ní začít rozhodovat podle sebe a podle toho, co opravdu chceme. Vše, do čeho následně svou energii vědomě a upřímně vložíme, získá rázem zcela nový rozměr a sílu, a naopak to, co nám bylo nepříjemné, začne přirozeně mizet, neboť to už nebudeme živit svou energií a pozorností. Máme být asertivní, upřímní a uctiví ke všem včetně sebe samých - a toto všechno pak také projevovat svými činy.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme důsledně vybízeni k obnově naší sebeúcty a schopnosti asertivity - tj. umět si stát zdravě za svým a brát stejný ohled na sebe tak jako na druhé. Máme se naučit vyjadřovat svá přání a potřeby a nenechávat je na poslední místo za všemi ostatními. Máme si umět říkat o to, co chceme, a umět odmítat to, co nechceme. Přestože se můžeme dočkat nespokojených reakcí ze strany některých lidí (kteří byli doposud zvyklí, že děláme všechno podle nich), nenechme se vydírat. Vyjadřujeme-li se vůči nim slušně a uctivě, nemají jakýkoli důvod nám něco vyčítat - přestože mnozí z nich si určitě něco najdou tak jako tak.
Energie tohoto týdne nám přišla pomoci převzít vládu nad svým životem, ale i svým vnitřním prožíváním - nad svým myšlením, vnímáním, vyjadřováním, vyzařováním i chováním. Přišla nám připomenout, že nejsme žádné oběti a že je v naší moci změnit to, co se nám nelíbí - nebo se s tím alespoň usmířit, aby nás to již nadále neovlivňovalo. Máme si uvědomit, že mnohé nepříjemné věci, které se v našem životě dějí, se odehrávají jen proto, že jsme to připustili a zdravě se nevymezili. Otázka asertivity a vymezování hranic je tedy nyní prioritou. Naučíme-li se být asertivní a projevovat sami sobě stejnou úctu, jakou projevujeme ostatním, můžeme zjistit, že mnohé naše dosavadní problémy mizí samy od sebe.
Máme si doplnit energii, o kterou jsme přišli, naučit se o ní do budoucna vědomě rozhodovat, a navrátit tak do svého života rovnováhu, která v něm chyběla. Tak budeme připraveni vykonat vše, co bude třeba, pro plnění našeho poslání, ale i pro naplnění našich upřímných přání.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.