neděle 21. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.8. 2022

Milí přátelé,

v období posledních týdnů jsme byli vedeni k regeneraci, vyrovnání všeho, co bylo v nerovnováze a k návratu ke svému pravému Já. Jako lidé, kteří přišli na tento svět, aby mu pomáhali a činili ho lepším, můžeme mít tendenci více dávat než přijímat - sami sebe upozaďovat, příliš se obětovat, zanedbávat se, snažit se každému ve všem vyhovět, a bohužel se i nechat některými lidmi využívat. Naši andělé nám proto připomínají, že ta hlavní rovnováha, která nám možná v životě chybí - a která může být příčinou dalších problémů v našem životě - je chybějící zdravá sebeúcta a láska k nám samým. Dobře si uvědomujeme, že některé naše vztahy nejsou v pořádku, avšak místo abychom se postavili problémům čelem a vyřešili je, ať už změnami v rámci vztahu nebo odchodem z něj, raději trpíme a dovolujeme tak druhým, aby naší vlastní bytosti ubližovali (ať už to dělají vědomě či nevědomě). Jsme vedeni k převzetí zodpovědnosti za to, aby s námi bylo dobře zacházeno, a to jak ze strany druhých, tak i z naší vlastní. Často to býváme právě my, kdo se k nám chová neuctivě, kdo nás kritizuje, odsuzuje a shazuje. Pak k sobě přirozeně přitahujeme osoby a situace, které toto naše chování zrcadlí. V tomto týdnu se tedy zaměřme na zlepšení vztahu, který máme sami k sobě, a následně také na vylepšení okruhu lidí, jimiž se obklopujeme. Na tento svět jsme přišli posilovat a šířit lásku a úctu, nikoli další trápení. Začněme sami u sebe a staňme se zářným příkladem toho, jak se může mít člověk zdravě rád a jak tato zdravá sebeúcta napomáhá k láskyplnému a uctivému jednání vůči všem, s nimiž se setkáme, včetně nás samých.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Pětku Činu. Ta vypovídá o konfliktních situacích, neshodách a rozporech, ať už se jedná o záležitosti vnější nebo ty, které se odehrávají v našem nitru.
Touto kartou nám andělé radí, abychom se sebou nenechali zametat a nedovolovali nikomu, aby se k nám choval neuctivě. My sami jsme ti, kdo musí vymezit druhým hranice a dát jasně najevo, co je pro nás přípustné a co nikoli. Někteří lidí se bojí, že když se vůči druhým lidem vymezí a postaví se sami za sebe, tak tím druhým ublíží. Není to tak. I přes možné negativní reakce, které jsou nám nepříjemné a kterým se proto snažíme vyhýbat a druhým se ve všem přizpůsobovat, neznamenají tyto reakce, že jsme druhým uškodili. Jednáme-li s nimi uctivě a laskavě a vyjadřujeme-li se v souladu se svým srdcem, pak je vše v pořádku bez ohledu na jejich reakci. Odmítáme-li se postavit sami za sebe ze strachu, že nás druzí zavrhnou nebo že se na nás rozzlobí, nebo že poneseme vinu za jejich pocity, necháváme se tak druhými ovládat a manipulovat se sebou. Nic takového nepatří do zdravého vztahu. Skuteční přátelé nás nepřestanou mít rádi, když jim upřímně řekneme, že nám něco vadí nebo že bychom rádi něco změnili. Možná i oni sami mají témata, která by s námi rádi probrali, ale zatím se neodvažují je otevřít.
Touto kartou nás andělé vedou k převzetí zodpovědnosti za své hranice, jejich jasné vymezení a k upřímnému vyjádření toho, co si přejeme a co nikoli. I když se nám nechce vstupovat do potenciálně konfliktních situací, neutrpíme tím tolik, jako kdybychom nadále snášeli sebepotlačování, přizpůsobování se a zrazování se. Žádný kvalitní vztah nemůže stát na tom, že zrazujeme sami sebe. Tím, že se jasně vymezíme a vše potřebné si s druhými otevřeně vyříkáme, napomůžeme ke zlepšení našich vztahů (a to i v případě, kdy vztah skončí - kdy druhý člověk vzájemnou úctu odmítá a respektovat naše hranice nechce) a uděláme tak to nejlepší pro nás i pro druhé.

Z Karet energie tu máme kartu Komunita, která krásně doplňuje poselství předchozí karty. Připomíná nám, jak je pro nás důležité být obklopeni skutečnými spřízněnými dušemi - těmi, které jsou s námi v souladu, které nemají potřebu nás měnit, s nimiž se cítíme být milováni a přijímáni bez podmínek, bez souzení a beze strachu, že nám budou něco vyčítat. Máme-li v životě takové duše, věnujme jim více svého času a pozornosti.
Vymezme si hranice i v tomto ohledu. Nenechme se obírat o radostné vztahy těmi, kdo si opakovaně a trvale nárokují naši energii a se kterými donekonečna řešíme jejich záležitosti, aniž by nám zůstával prostor pro sebe nebo pro ty, s nimiž je nám příjemně. Neznamená to, že bychom neměli druhým pomáhat, ale vztahy, ve kterých JEN pomáháme a vydáváme energii (často zbytečně, bez efektu) jsou v podstatě jen další práce, a zdánlivá přízeň, které se nám od těchto lidí dostává, vydrží jen tak dlouho, dokud od nás dostávají to, co vyžadují. Nenechme se využívat a řekněme jim na rovinu, do jaké míry je pro nás přijatelné se jim věnovat. Přejí-li si náš vzájemný vztah udržovat vyvážený a záleží-li jim na nás, budou naše rozhodnutí respektovat.
Se spřízněnými dušemi nemáme prakticky nikdy strach. Prostě VÍME, že nás mají rády, a můžeme se na ně zcela spolehnout. Jsou to lidé, se kterými nemusíme být ani dlouho v kontaktu, a přece se vždy přivítáme s otevřenou náručí, jako bychom se viděli včera. Tito lidé nám připomínají, že takoví, jací opravdu jsme - naše pravé Já - máme přesně být, a jako takoví jsme milovaní a přijímaní. Nemusíme o lásku bojovat. Tito lidé nás plně vnímají, naše vztahy jsou vyrovnané, čas, který spolu trávíme, je příjemný a naplňující, a navzájem se povzbuzujeme a posouváme dál.
Pokud nám takoví lidé v životě chybí, buďme ochotni je do svého života přizvat. Buďme ochotni přiznat si, že si zasloužíme mít takové přátele/rodinu/partnera/kolegy. Dovolme si je přijmout. A buďme také ochotni jim ve svém životě uvolnit místo, pokud je veškerý náš prostor zabraný těmi, kterým na nás ve skutečnosti nezáleží a kteří využívají naší nízké sebeúcty a potřeby přijetí. Požádejme své anděly, aby nám pomohli pročistit okruh lidí, kteří nás obklopují, a především změnit naše vlastní přesvědčení a vylepšit vztah k sobě samým, od kterého se odvíjejí všechny ostatní. I to je součástí našeho životního poslání.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Zodpovědnost. Ta představuje tečku za poselstvím pro tento týden. Připomíná nám, že my sami jsme zodpovědní za to, zda se nám dostává toho, co potřebujeme  (nejsme-li duševně či fyzicky nemohoucí) a že jsme to my, kdo se za nás musí postavit a postarat se o duši a tělo, které jsme dostali do péče.
Obviňování druhých lidí nebo špatných okolností nám nijak nepomůže. I v případě, že jsme se opravdu stali obětí cizího jednání a zlých okolností, zůstává faktem, že naše stížnosti, obviňování a jiné formy pasivní agrese jen vysávají naši energii a na situaci se tím nic nemění. I když nemůžeme změnit to, co se stalo, máme moc nad tím, jakýk dopad to na nás bude mít do budoucna. Můžeme se rozhodnout, že ve své pozici oběti jednoduše nezůstaneme. Každý z nás se někdy obětí stal, ale každý z nás se z této pozice může vymanit. Nezabývejme se tím, co nemůžeme změnit, a začněme měnit to, co měnit můžeme. Rozhodujme se sami za sebe, tak, jak to opravdu cítíme, nikoli vypočítavě podle toho, čím se druhým zalíbíme a čím si je udržíme. Začněme ctít svou vlastní bytost stejně tak, jako ctíme všechny ostatní - a náš život se začne zázračně uzdravovat a proměňovat.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni prioritně ke zlepšení vztahu, který máme sami k sobě. Máme se k sobě začít chovat s větší úctou, více si vážit své duše i těla a ctít jejich potřeby, a prokazovat si tuto úctu svými činy - včetně asertivního jednání vůči druhým lidem a jasného vymezení potřebných hranic. Požadavky a přání jiných lidí ctíme bez okolků - je načase začít stejně tak ctít i naše vlastní a nebát se tuto úctu férově vyžadovat také od druhých. Jakmile se budeme cítit milovaní a ctění ze své vlastní strany, začne se tato láska a úcta promítat také do našich vztahů. Lidé, kteří jsou v souladu s touto energií, s námi zůstanou (a další podobně naladění budou přicházet), zatímco jiní mohou odejít, a je to tak v pořádku. Staňme se těmi, kým být máme - zosobněnými posly lásky a míru. Žijeme-li v souladu se svým životním posláním, všechno ostatní se přirozeně vyřeší a uzdraví.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.