neděle 28. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.8. do 4.9. 2022

Milí přátelé, 

uplynulý týden se nám uzavřel novoluním ve znamení Panny, během kterého jsme měli možnost pohlédnout sami do sebe a učinit nová rozhodnutí, která by nám pomohla uvést náš život do souladu s tím, jaký bychom ho opravdu chtěli mít. V tomto týdnu se nám dostane přílivu nové síly a energie pro to, abychom své zvolené nové začátky opravdu uskutečnili a vytoužené změny uvedli do pohybu. Nikdo z nás sem nepřišel, aby stagnoval, trápil se a přešlapoval na místě. Přestože taková období máme v životě občas všichni, nikdy by neměla trvat příliš dlouho. Dostává se nám velkého povzbuzení a podpory ze strany Nebes i Matky Země k tomu, abychom se rozhoupali a začali činit aktivní, praktické kroky k naplňování našich snů a současně i k plnění našeho životního poslání, kterým je léčení naší planety skrze léčení sebe samých. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum vílího srdce (The Heart of Faerie Oracle; Brian a Wendy Froud)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Pomocník Činu. Ta může představovat jak situaci, tak i nějakou konkrétní osobu, která nám může být v tomto období nápomocná. Pomocník Činu představuje nějakého temperamentního, vášnivého člověka, který umí povzbuzovat druhé a strhávat je svým nadšením. My sami můžeme být touto cestou vedeni ke ztělesnění a pozitivní využití těchto vlastností. V určitém smyslu nám však touto kartou Nebesa radí i v opačném smyslu - abychom nejednali příliš impulzivně a zbrkle, a nerozhodovali se pod nátlakem času nebo pocitu naléhavosti. Naše rozhodnutí by měla vycházet od srdce, z pozice klidu a jasného vědomí. Pokud jsme zahlceni vlastními emocemi nebo přemírou myšlenek, udělejme si nejprve čas na vlastní zklidnění, než se vůbec začneme zabývat svým problémem. 
Pokud se jedná o situaci, vypovídá tato karta o novém přílivu energie, které můžeme mít opravdu hodně - zejména pokud jsme doposud prožívali spíše útlum, únavu a nechuť cokoli dělat. Tato vnitřní únava může ještě nějakou dobu pokračovat - a je to tak v pořádku, máme načerpat sílu a dát se sami do pořádku, než se pustíme plnou parou kupředu. Ať už jsme již z utlumeného období venku a nebo v něm ještě chvíli setrváme, v každém případě je toto poselství o tom, že změna je na cestě k nám a že se nemáme bát v sobě probudit novou jiskru vášně a nadšení.  

Z Orákula vílího srdce nám vyšla Paní radosti. Je to velmi šťastná karta, která nás vede k užívání si života tady a teď, bez starostí ohledně minulosti nebo budoucnosti. Připomíná nám, že život jsme dostali proto, abychom ho žili, a ne pouze přežívali. Máme ho naplnit okamžiky, které nás těší a které vyživují naše srdce láskou, štěstím a vděčností. Nepřišli jsme sem jen řešit problémy a neustále se o něco strachovat. Máme pozvednout svoji energii od stěžování si k děkování, od negativity k pozitivitě, od pesimismu k optimismu, od pasivity k aktivitě, od pozice oběti k pozici vítězů. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že i když jsou věci, které nás možná tíží na srdci, stále máme velkou moc nad tím, jak se budeme cítit a jak velký dopad na nás co bude mít (nebo naopak nebude). Máme se chopit odpovědnosti za své naladění, a tím i za to, co vyzařujeme a co k sobě následně zpětně přitahujeme. Naše srdce potřebuje cítit štěstí - a my jsme povinni mu tuto péči dopřát. Bez jakýchkoli pocitů viny si tedy asertivně, tj. ohleduplně k sobě i k druhým, nastavme zdravé hranice, ať už se jedná o cokoli, a dovolme si přijmout do svého života dobré věci a upřímně se z nich těšit. Druhým lidem také přejeme jen to nejlepší - a my bychom neměli být žádná výjimka. 

Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Akce, která dokonale doplňuje a podtrhuje poselství předchozích dvou karet. Vyzývá nás k aktivnímu utváření svého života, aktivnímu konání ve věcech, v nichž je naší účasti zapotřebí, a převzetí moci nad tím, jak náš život vypadá a co (a kdo) se v něm právě nachází.
Během předchozích dvou týdnů, v období couvajícího měsíce, jsme byli vedeni dovnitř, do svého nitra, abychom se nad sebou i svým životem zamysleli, utišili své rozbouřené myšlenky a emoce, a zvážili, zda bychom některé věci rádi změnili. V tomto období okolo novoluní, když začíná měsíc dorůstat, bude současně růst také vše, do čeho budeme vkládat energii - nechť jsou to tedy jen ty věci, které si přejeme a které nám dělají radost! 
Tato karta nám říká, že po období pečlivého zvažování a meditace přichází čas jednat. Jsme připraveni a máme si věřit! Cítíme-li něco jako to správné, následujme to! Máme-li problém s neustálými pochybnostmi a strachem, že se rozhodneme špatně, požádejme Nebesa o jasná znamení a vedení, která nás povedou ke krokům, jež budou ty nejlepší pro nás i pro ostatní. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává příležitosti rozhýbat to, co bylo možná již dlouho ustrnulé, a zdravě rozproudit krev v našich žilách. Kdo se cítí být unavený a vyčerpaný, by si měl dopřát dostatek odpočinku, neboť právě díky němu nasbírá síly pro nové začátky a novou akci. 
Nebesa nám pro tento týden připomínají, že své pocity štěstí, spokojenosti a vděčnosti nemáme odkládat až na dobu, kdy se nám něco splní, kdy se něco stane tak, jak bychom chtěli. Nemáme své pocity štěstí podmiňovat. Navzdory mnohým nepříznivým okolnostem jsme schopni probudit v sobě radost z toho, co je na životě dobré, a na to se máme zaměřit. Právě změna našeho zaměření na to, co nám přináší radost, napomůže k uzdravení toho, co doposud nefungovalo, a dodá nám sílu ke změnám, jimiž si sami pomůžeme ke zlepšení. Máme se umět těšit ze svého života takového, jaký je, a ne jen z toho, jaký bychom ho chtěli mít. Náš život je dar a neměli bychom na to zapomínat. 
Nechť se náš život stane naším mistrovským dílem, kterým má - a vždycky měl - být. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.