neděle 16. října 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.10. 2022

Milí přátelé,

omlouvám se za dlouhou odmlku, během které jsem se snažila obnovit své síly. Přestože tato obnova stále ještě není u konce a stále mi chybí spousta sil na to, abych se mohla stránce i výkladům věnovat jako dřív, občas se najde chvíle, kdy se cítím lépe a kdy se mi zadaří něco opět vytvořit, přeložit či nasdílet, za což jsem velmi vděčná. Chci vám všem moc poděkovat za vaši úžasnou podporu a pochopení! Opravdu mě zahřálo u srdce to množství laskavých slov a upřímných přáníček, kterých se mi od vás dostalo :) MNOHOKRÁT VÁM DĚKUJI!!!
Co se týká našeho nynějšího týdne, období couvajícího Měsíce nám nyní přeje v aktivitách, při kterých se věnujeme své vlastní duši a putujeme do svého vlastního nitra. Je to ideální období pro introspekci, meditaci, rozjímání a také odpočinek. Vše, co si v tomto období uvědomíme a vyjasníme, nám pak pomůže si zvolit nové záměry, kterým je tradičně zasvěceno novoluní. To nám nastane 25. října ve znamení Štíra a bude zároveň slunečním zatměním. Současně bude v konjunkci s Venuší, planetou lásky, a budeme se tedy zabývat zejména svými citovými záležitostmi. Budeme vedeni k upřímnosti vůči sobě samým a k přiznání si, zda nám v našem citovém životě vše funguje a nebo jsou zde věci, které stále čekají na vyřešení a naplnění. Projevíme-li lásku sami sobě a budeme si vážit svého vlastního srdce (což také znamená přestat druhým dovolovat, aby se k nám chovali neuctivě nebo nás dokonce zneužívali), přirozeně tím pozveme lásku do svého života také v jejích ostatních rozmanitých formách.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali kartu Duchovní učitel. Ta nás vede k našemu vlastnímu duchovnímu růstu, sebepoznávání, k pobytu o příjemné samotě, která vyživí naši duši a během které dostaneme konečně opravdu prostor jen sami pro sebe. Na obrázku je poustevník s lucernou, který symbolizuje naši cestu do vlastního nitra a posvícení do těch koutů, na něž jsme (možná záměrně) zapomněli a v nichž stále leží určité záležitosti, na které nechceme vzpomínat, které nás možná velmi zranily, ale které právě proto, že zůstaly odsunuty do pozadí naší mysli i srdce, musejí o to hlasitěji volat o pozornost. Pokud se nám stále dokola opakují určité nepříjemné zkušenosti, - až podezřele podobné našim dřívějším zážitkům - , můžeme si být jisti, že na sebe touto cestou chtějí strhnout pozornost naše nedoléčené rány nebo nedořešené záležitosti. Dopřejme si v tomto týdnu čas na péči o svou duši, o svou mysl, srdce i tělo, naslouchejme jim a dovolme si přijmout vše, co potřebujeme ke svému uzdravení a k růstu. Chce-li něco z našeho nitra ven na světlo, dovolme to. Každý náš pocit a myšlenka jsou důležité a mají svůj hlas, který potřebuje být vyslyšen. Ani my nemáme rádi, když někomu potřebujeme něco říct, a on nás neposlouchá a ignoruje. Projevme sami sobě lásku tím, že vyslechneme vše, co nám chce naše nitro říci, i když se mnohé věci neposlouchají snadno. Velmi se nám tím uleví, ustrnulé energie se konečně opět rozhýbou a umožníme-li, aby vše přirozeně plynulo tak, jak je třeba, nakonec vše zapadne na své místo a náš život se začne dávat do pořádku i bez našeho snažení.
Tato karta nám také doporučuje nechat si poradit od moudrého a zkušeného rádce, pokud cítíme, že bychom nějakou radu či pomoc potřebovali.

Z Karet energie jsme dostali kartu Slunce. Ta vypovídá o velkém rozkvětu našeho vlastního Já, naší jedinečnosti, našich darů a naší osobní svobody. Navazuje na předchozí vedení o sebeléčení a uzdravení svého nitra a je pro nás tak příslibem, že nám celý proces velmi pomůže. Osvobodíme-li se z vlastního vězení, do kterého jsme se uvrhli snahou některé věci nevidět, popírat a vyhýbat se jim, velmi se nám uleví. Postavíme-li se čelem ke svým výzvám a na rovinu vyřešíme vše, co je třeba, pocítíme příliv nové osobní síly a energie, která nám současně pomůže i s léčením našich ran a dořešením našich neukončených záležitostí. Tyto dvě karty nám společně říkají, že všechno, co potřebujeme ke svému uzdravení a osvobození, máme uvnitř sebe. Nemusíme čekat na nikoho a na nic, od koho nebo od čeho si slibujeme změnu. Jsme to my, kdo ji má moc učinit a kdo musí dát svolení k tomu, aby se mohla uskutečnit. Sebevětší množství dobrých terapeutů, rádců a pomocníků nemůže na našem životě nic změnit, jestliže přitom sami stojíme v cestě a odmítáme cokoliv měnit, cokoliv otevírat.
Tato krásná karta je pro nás povzbuzením k tomu, abychom se nebáli otevřít své nitro dokořán a vpustit do něj léčivou energii lásky a světla. Jakmile přestaneme být otroky svých starých ran a křivd, které jsme uzavřeli hluboko do zadních koutů svého nitra, staneme se konečně doopravdy sami sebou - těmi, kým jsme vždy měli a máme být. A budeme-li sami sebou, přirozeně k sobě začneme přitahovat vše, co bude odpovídat naší skutečné energii.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšly společně dvě karty - Pavouk a Motýl.
Karta Pavouka nás vyzývá k tvoření a ke kreativnímu vyjádření. Nemusíme tvořit jen proto, abychom něco vytvořili, ale už kvůli samotné tvořivé činnosti, ať už je to cokoli - psaní, malování, kreslení, šití, vaření, modelování, kutilství, fotografování, aj. Je to čas, během kterého se může naše mysl uvolnit a přestává nám tak blokovat naše vnitřní léčení svými soudy a racionalizací, k čemuž dochází, když se snažíme vše analyzovat nebo když se za něco kritizujeme. Při tvořivých činnostech svou mysl zaměříme na něco konstruktivního a ona tak nemá prostor utíkat jinam a zasahovat do našich ostatních vnitřních záležitostí.
Zároveň nám Pavouk připomíná, že my sami tvoříme svůj život a i přes mnohé věci, které možná nemůžeme ovlivnit, jsme stále svými pány a nemáme na to zapomínat. Přestože jsme mohli lecos vytrpět, stále máme moc nad tím, jak se rozhodneme ke svým ranám postavit a zda si dopřejeme změny, které potřebujeme, nebo se jim naopak budeme vyhýbat a obviňovat druhé lidi nebo vnější okolnosti za to, co prožíváme. Naše tvořivá síla nespočívá jen v relaxačních aktivitách - máme ji také na to, abychom utvářeli svůj život tak, aby co nejvíce odpovídal tužbám našeho srdce. Pokud můžeme nyní něco udělat pro zlepšení svého života (a tím i životů dalších, neboť pavoučí síť symbolizuje také naše vzájemné propojení), věnujme v tomto týdnu svůj čas tomu, abychom si to promysleli a uvědomili. V pravý čas se nám pak dostane konkrétního vedení, co a jak uskutečnit.
Karta Motýla nám připomíná krásu, která je v našem životě přítomna a ze které se můžeme těšit. Vede nás k tomu, abychom se sami na sebe, na druhé lidi, na svět i na Život sám dívali očima lásky a uvědomovali si to krásné. Pokud v poslední době bojujeme s pesimismem a negativním náhledem na sebe či na svět kolem sebe, je toto poselství o to důležitější. Protože - jak nám připomíná Pavouk - sami tvoříme svůj život tím, jak na něj pohlížíme, jak myslíme, jak vnímáme, co z nás vyzařuje a co k sobě tím vším přitahujeme. Negativita a pesimismus k nám bude lákat ještě více důvodů k negativitě, zatímco ochota vidět to dobré a krásné a těšit se z toho, nám pomůže přitáhnout naopak o to více podnětů k vděčnosti a radosti. Je na nás, co si zvolíme a co budeme svým zaměřením posilovat.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém se máme zaměřit zejména sami na sebe a na práci se svým nitrem. Máme se věnovat léčení našich ran, které stále ještě vyžadují péči a hojení, stejně jako dořešit a uzavřít (alespoň v sobě) záležitosti, které jsme odsunuli hluboko do své paměti a odmítali se k nim vracet, byť zůstaly nedořešené. Nemáme se bát podívat sami do sebe a vnést světlo zejména do oněch nejtemnějších koutů, na které jsme se snažili zapomenout. Toto je týden, kdy se máme začít osvobozovat od toho, co nás doposud zevnitř ovládalo, co ovlivňovalo a určovalo naše reakce, naše chování, myšlení a vnímání, a co nás činilo někým jiným, než kým doopravdy jsme.
Osvobození a uzdravení JE možné a je také nezbytné k tomu, abychom mohli být sami sebou - těmi, kým jsme sem přišli být - a mohli světu předat to, co mu můžeme dát pouze my. Každý z nás je unikátní a přináší na svět jedinečný dar už tím, že existuje. Nemějme tedy strach zahodit to, co nám v naší svobodě brání a co naši duši ubíjí. Nebesa nám pomohou najít ten nejlepší možný způsob, jak tyto změny uskutečnit. Na nás je tyto změnit dovolit a vědomě se pro ně rozhodnout.
Nejsme oběti, ale tvůrci. Přestože se v některých ohledech můžeme cítit bezmocní, stále máme moc nad sebou, nad tím, jak se k čemu postavíme a jak budeme dále pokračovat. Máme si proto uvědomit všechno to krásné, co život přináší a z čeho se můžeme těšit, a TO posilovat svou energií, svou pozorností a zaměřením. Už tím, že se rozhodneme vědomě zaměřit na to krásné, činíme volbu, skrze kterou tvoříme něco nového. V každém okamžiku se můžeme rozhodnout začít znovu a jinak. V tomto týdnu si tedy vyhraďme čas na výpravu do svého nitra, kde si uvědomíme a vyjasníme, kudy se vydat dál.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.