neděle 23. října 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.10. 2022

Milí přátelé, 

vstupujeme do závěru nejbarevnějšího podzimního měsíce a spolu s ním nadchází 25. října také novoluní ve znamení Štíra, které bude zároveň slunečním zatměním a které nás povede k lásce a úctě k naší vlastní bytosti, k projevování této lásky a úcty patřičnou péčí, asertivním přístupem vůči ostatním a jasným vyjadřováním svých potřeb a přání. Naše vztahy s druhými lidmi vždy vycházejí z toho, jaký vztah máme sami k sobě - zda si sami sebe opravdu vážíme (a zda natolik, abychom dokázali říct druhým Ne, pokud překračují naše hranice a chovají se k nám neuctivě), zda jsme ochotni opravdu přijmout to, co si přejeme a co si potřebujeme (a zda to od sebe neodháníme se slovy "To je dobré, jsem v pohodě" apod.), zda se sebou samými mluvíme láskyplně místo abychom se shazovali a kritizovali, stejně jako z mnoha dalších projevů, které dávají druhým - ale i našemu vlastnímu Já - najevo, zda jsme si vědomi své vlastní ceny a kde máme nastaven svůj standard. Mít se rádi neznamená sobectví ani bezohlednost, ale to, že stavíme hodnotu své vlastní bytosti na stejnou úroveň, jakou přirozeně přisuzujeme všem ostatním. Pro druhé bychom se rozdali, ale svou vlastní duši i tělo mnohdy bezohledně zanedbáváme; přitom my jediní jsme za ně zodpovědní, jen my můžeme opravdu plnit jejich potřeby a právě na nás se spoléhají. Zacházíme-li dobře sami se sebou, cítíme se přirozeně milovaní a spokojení - a pak tato energie plyne také do našich vztahů a přitahuje k nám osoby v podobném ladění. 
Podzimní a zimní období patří našemu nitru, ústupu do ústraní, meditacím, odpočinku, regeneraci a sebereflexi. Místo aktivního vydávání energie ji máme dočerpávat a dopřávat si vše, co potřebujeme. Budeme-li tedy naslouchat tomu, co nám naše duše a tělo říkají, a budeme jim vycházet vstříc, začneme se cítit lépe po obou stránkách - a to je základ pro všechno ostatní, co potřebujeme řešit nebo co bychom si přáli dělat. Zasvěťme tedy tento týden laskavému přístupu k sobě tak jako k druhým, a vše ostatní se začne přirozeně uzdravovat a měnit k lepšímu, neboť skrze nás začne do našich záležitostí proudit nová energie lásky. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)
  • Orákulum posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali dvě karty společně, obě jejich poselství se tedy doplňují. První z nich je Otevřete se úspěchu, kterou nám Nebesa vzkazují, že si vedeme dobře a že se úspěšně posouváme kupředu, i když nám to tak možná nepřipadá (a i když můžeme mít pocit, že jdeme dokonce pozpátku). Abychom svůj pokrok usnadnili, je důležité mít vyjasněné priority - tou hlavní by v tomto období měla být láska a úcta k sobě i druhým. 
To nám ostatně potvrzuje druhá karta z této sady, Pomocník Citů, která představuje láskyplného a milujícího člověka ochotného k usmíření. Nechme stranou konflikty a křivdy a soustřeďme se raději na to, jak se z těchto bolestných situací uzdravit. Pokud nás někdo zranil, nemusíme se nutně usmiřovat s ním, ale měli bychom si zachovat či obnovit mír sami v sobě a nedovolit mu, aby nás nadále zraňoval, byť jen v našich myšlenkách. Buďme ochotni se pustit a už se k tomu všemu nevracet. Rozdmýchávání konfliktů nám nepomůže, tak jako požár je třeba hasit a ne do něj ještě přikládat. Pomocník Citů je karta míru - jak mezi lidmi navzájem, tak i míru v našem vlastním nitru. Mír ve světě začíná mírem uvnitř každého z nás. Dejme mu tedy prioritu. Potřebujeme-li ze sebe dostat něco, co nám náš mír narušuje a vyjádřit se, Nebesa nám ráda pomohou najít ten nejlepší způsob pro nás i pro všechny ostatní.
Zároveň je pro nás připomínkou toho, že chováme-li lásku ve svém vlastním srdci, přirozeně se pak setkáváme s lidmi, kteří jsou také láskyplní - a že společně pomáháme udržovat a posilovat lásku a mír i ve světě - a to jak svým vlastním prostřednictvím, tak i skrze naše vzájemné vztahy založené na lásce, míru a úctě.
Společně nám tyto dvě karty říkají, že to nejlepší, co nám v životě pomůže posunout se vpřed, překonat překážky a naplnit naše přání, je láska a mír, kterými vyplníme své nitro a celou svou bytost. Pokud jsme doposud byli plní strachu, hněvu, hořkosti, starých křivd a jiných nepříjemných pocitů či myšlenek, projevme Nebesům ochotu se těchto energií vzdát, a ona nám pomohou je zdravým způsobem dostat ven, tak aby nezatěžovaly a nešpinily naši mysl, srdce či tělo. I to je projev důležité péče, kterou naše duše a tělo potřebují a která je pro nás nyní hlavním tématem. 

Z Karet sebelásky nám vyšla karta Sny. Tou mohou být myšleny jak sny, které máme při spánku, tak i sny ve smyslu přání. Pokud jde o naše noční sny, ty v sobě nesou mnoho tajemství a symboliky. Během nočního spánku se konečně otevírá naše podvědomí, které je v bdělém stavu odstrčeno do pozadí. Když tedy konečně dostane prostor, může z něj vycházet na povrch všechno, co jsme taktéž odstrčili do pozadí své mysli, ať už vědomě nebo nevědomě. Všechny potlačené myšlenky a pocity mohou během nočního snění dostat volnou cestu na povrch a naše sny pak mohou sloužit jako prostředek k jejich propuštění. Slouží tedy jako očista pro naše podvědomí, ke kterému se jinak jen těžko dostáváme. Pokud se nám zdají sny, při kterých se uvolňují některé naše silné emoce, ať už příjemné nebo nepříjemné, můžeme si být jisti, že se jedná právě o tento případ. Nezáleží vůbec na tom, co konkrétně se nám zdálo, neboť naše mysl si nachází sama potřebnou symboliku, která pomáhá věci z našeho podvědomí vytáhnout ven. Nehledejme tedy v tomto druhu snů žádný větší význam než uvolnění potlačených či nedoléčených pocitů. Pokud se v našich snech objevují nějaké konkrétní symboly, mohou pro nás představovat velmi osobní vedení. Tytéž symboly mohou pro různé osoby znamenat různé věci, nedoporučuji tedy vyhledávat jejich význam ve snářích, ale spíše se zeptat sami sebe, co pro nás daný symbol znamená - nebo požádat svou duši, aby nám pomohla jeho význam pochopit. 
Pokud jde o naše sny ve smyslu přání, věcí, o kterých vědomě sníme, vyzývá nás tato karta k tomu, abychom si ke snění dali svolení a prostor. Možná jsme v poslední době příliš pohlceni okolním děním a vším, co musíme řešit, a na snění nám tak nezbývá žádný čas. Ten si máme udělat. Nemusí to být dlouhé hodiny. I pár minut, během kterých dopřejeme své představivosti prostor a potěšíme se vizemi toho, co bychom si přáli, může mít velký podíl na jejich naplnění a také na tom, že povzneseme svého ducha nad pozemské starosti a tato naše odlehčená energie nám pomůže lépe vnímat svou intuici a její vedení. Karta Sny nám tedy říká, že máme být ochotni propustit ze svého nitra vše, co nás stahuje dolů jako závaží, a naopak se naplnit vizemi toho, co bychom si přáli a co v nás vyvolává krásné, příjemné pocity. 

Z Orákula posvátné Země nám vyšla karta Vliv, která má mnoho různých významů. V návaznosti na kartu snů nám jasně říká, že my sami máme velký vliv na splnění toho, o čem sníme a co si od srdce přejeme. Možná si v některých ohledech nevědomě sami stojíme v cestě tím, jak o věcech smýšlíme - možná jsme přesvědčeni, že není možné, aby se nám naše sny splnily, a nebo že to není možné pro nás. Možná máme strach, že když dosáhneme splnění svých přání, utrpíme pak jejich ztrátu. Někdy se bojíme vzdát se svých omezujících podmínek, přestože toužíme po svobodě, protože bychom pak ztratili mnohé výmluvy, které používáme, když se stavíme do pozice oběti a obviňujeme druhé lidi nebo okolnosti. Nebo máme ve svých přáních jasno, ale doposud jsme neučinili žádné konkrétní kroky k jejich naplnění. Existuje něco, čím si sami bráníme v naplnění svých přání? Negativní přesvědčení, odmítání pomoci, neochota uvěřit, strach být šťastní, nebo zvyknutí si na svá omezení? Zeptejme se sami sebe a dejme si upřímnou odpověď. Co bychom mohli udělat jinak, aby se náš život posunul směrem, jímž si přejeme, aby se ubíral? Jakmile dostaneme odpověď, následujme ji aktivními kroky a potřebnými změnami. 
Na této kartě je vyobrazena žena s bílou holubičkou - dalším symbolem míru - a na holubičce je zvýrazněno její červené srdce. Krásně se nám zde propojuje poselství všech karet, které nás v tomto týdnu vyzývají k tomu, abychom přede vším dávali přednost lásce a míru. Jak v naší osobní, tak i v globální rovině je tento láskyplný a soucitný přístup velmi důležitý, mocný a vlivný. Každý z nás tvoří kousek našeho světa a skrze sebe a to, jací jsme, jak se chováme a co děláme, utváříme svůj díl ve světě. Čím více lidí bude plných lásky a ochotných k usmíření a zachovávání míru, tím větší moc budou všichni dohromady mít. Přestože se v našem světě objevuje mnoho zla, stále je v něm mnoho dobra, na které bychom neměli zapomínat a na které bychom se o to více měli zaměřit a posilovat ho svým vlastním prostřednictvím. Karta Vliv nám v tomto smyslu připomíná, že zdaleka nejsme bezmocní a že každý z nás má svým dílem vliv na utváření našeho světa - a že na každém z nás záleží, stejně jako na našich osobních volbách. Kdykoli se rozhodneme pro lásku a mír namísto lpění na starých křivdách a zlosti, je to jako bychom dali našemu světu další dávku léku na jeho bolest. Dobrou péčí o sebe samé a vlastním uzdravením přispíváme k péči a uzdravení toho kousku světa, který tvoříme. Nemůžeme měnit druhé lidi, ale sami sebe ano. Buďme tedy těmi, kým jsme sem přišli být - posly a strážci světla v obdobích temnoty, léčiteli a pomocníky, kteří skrze sebe samé inspirují ostatní a jdou jim jako zářící majáky příkladem. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme zasvětit lásce a míru, stejně jako léčení těch našich zranění, kvůli kterým se nám vnitřního míru a pocitů lásky nedostává. Máme zapracovat na tom, aby z našeho nitra odešlo všechno, co není v souladu s láskou a mírem, a když už do něj něco takového vpustíme, abychom to zdravým způsobem vyjádřili a zase propustili. Je normální a lidské cítit občas zlost, hněv, hořkost, bolest a mnohé další nepříjemné pocity, nemusíme je však vyživovat a udržovat v sobě naživu. Dopřejme si léčení, které potřebujeme, ale snažme se k utrpěným zraněním opakovaně nevracet a nedávat jim už žádnou energii. 
Rovněž nepřistupujme na výzvy k hádkám a konfliktům. Odmítněme se účastnit diskuzí a argumentací, které nikam nevedou, nic neřeší a pouze víří emoce a vytvářejí další, nové a zbytečné problémy. Také neodpovídejme na snahu některých lidí nás napadat a vyprovokovat. Nepřilévejme olej do ohně - pomozme ho uhasit. Je-li někdo zlostný, sami zůstaňme ukotvení v harmonii; je-li někdo neuctivý, sami si zachovejme své uctivé jednání; šíří-li někdo zlo, sami posilujme dobro; je-li někdo prolhaný, sami buďme upřímní a pravdiví, atd. Rozhodujme vědomě o sobě a svém jednání, místo abychom jen impulzivně reagovali. Věnujme se meditacím, modlitbám, četbě, cvičení nebo jakékoli jiné činnosti, která nám pomůže ztišit a uklidnit naši mysl, srdce i tělo. Tento vnitřní mír si pak nenechme ničím a nikým narušit. Je to důležité nejen pro nás, ale i pro svět.
Dejme míru (nejen) v tomto týdnu naprostou prioritu - a všechno ostatní se začne se měnit v souladu s naší volbou. Naše vztahy se mohou začít zázračně uzdravovat už jen tím, že jsme se zklidnili, odpustili bolestné emoce ze svého nitra a otevřeli se harmonii. Naopak, čím více jsme uvnitř nažhavení na konflikt, tím spíše si nějaký přitáhneme a tím více podnětů ke zlosti budeme dostávat. Je na nás, co si zvolíme.
Novoluní ve Štíru je pro nás příležitost uvědomit si, kde máme své bolístky a citlivá místa, a zaměřit se na jejich hojení a ošetření. Vpustíme-li do svého nitra i života Lásku a ponecháme jí volnou ruku, přirozeně začne působit všude tam, kde vznikla zranění způsobená jejím nedostatkem. 
Není se čeho bát. Láska se o všechno postará - pokud jí to dovolíme a necháme ji působit a konat skrze nás. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.