neděle 1. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.1. 2023

Milí přátelé, 

vítám vás všechny v novém roce a přeji vám na této nové cestě jen to nejlepší! 

Přestože si s sebou stále neseme určité nedořešené záležitosti a nevyléčené rány, s novou energií nového roku se nám dostane také nových příležitostí a řešení - stačí se jim otevřít a následovat své vnitřní vedení, jakmile nám dá impulz k tomu, abychom podnikli nějaký krok. 
6. ledna nás čeká úplněk ve znamení Raka. Rak je velmi citlivé znamení a úplněk je tradičně časem průlomů, kulminace, dokončování a uzavírání - můžeme se tedy v tomto týdnu setkat se zesílenými emocemi nebo s jejich vyplouváním na povrch, pokud jsme si je nechtěli přiznat a vědomě či nevědomě se je snažili potlačovat či přebíjet různými činnostmi a závislostmi. To nám však napomůže k tomu, abychom si je konečně zpracovali a dosáhli tak větší vnitřní vyrovnanosti a spokojenosti.
Současně ještě probíhají retrográdní fáze dvou planet - Marsu, planety činu a boje, a Merkuru, který souvisí s naší myslí a komunikací všeho druhu. Přestože je tedy novoroční období tradičně zasvěceno svěžím novým začátkům, je nyní zcela v pořádku, že se na to možná necítíme. Není třeba s tím bojovat a nutit se do změn. Retrográdní fáze nám umožňují ustoupit do ústraní, zamyslet se nad sebou a některými životními oblastmi, přehodnotit dosavadní cestu a promyslet si, co bychom mohli změnit a udělat jinak. Když pak retrográdní fáze skončí a spolu s tím se změní také energie, můžeme rozjet své nové začátky s čistým svědomím, že jsme si vše dobře promysleli, zvážili, protřídili a rozhodli se opravdu jen pro to, co je pro nás důležité a co cítíme jako správné. Každý z nás pozná sám nejlépe, kdy přijde ten nejlepší čas vyjít kupředu. (Pro některé může být takovým časem právě samotná retrográdní fáze!) V každém případě se řiďme svou intuicí.
Měsíc leden je také oblíbeným časem pro detoxikaci a pozitivní změny našich návyků - neváhejme tedy a pusťme se do toho. Aby nám však nové návyky vydržely, je třeba je začleňovat postupně a neměnit zničehonic úplně všechno a radikálně. (Některým lidem to možná takto vyhovuje, ale většinou čím radikálnější změna, tím větší odpor jí začneme automaticky klást.) Ať už budeme měnit styl stravování, cvičení, studia nebo se zbavovat závislostí, doporučuje se začít s minimální změnou, ideálně tak, aby nám to vlastně jako žádná změna ani nepřipadalo. Naše osobnost tak nebude mít důvod se něčemu bránit, protože se nebude cítit omezovaná nebo "ohrožená". Mějme se sebou soucit a postupujme krůček po krůčku - nakonec tak můžeme dojít mnohem dál, než kdybychom se hned na začátek zcela vyčerpali snahou o mílové kroky. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro první týden nového roku dostali příhodnou Trojku Činu. Je to karta optimistických vyhlídek a plánů do budoucna. Říká nám, že nemáme ztrácet naději, zvláště pokud jsme v minulém roce hodně utrpěli. Máme si zachovat víru, že všechno se dá řešit a všechno může být lepší. Sami k tomu můžeme přispět tím, jak myslíme, jak vnímáme, co říkáme, co děláme a co vyzařujeme. 
Tato karta je pro nás zároveň takovým poplácáním po zádech za všechnu tu práci, kterou jsme doposud vykonali, ať už sami na sobě nebo ve světě, a vyzývá nás k tomu, abychom si na chvíli oddechli a dopřáli si čas na své vlastní vize, přání a cíle. Nemusíme zatím nic konkrétního dělat, jen si to máme promyslet, zhodnotit svůj dosavadní směr a případně se rozhodnout pro pozitivní změny. Jak se tyto změny uskuteční, to už nechme na Vesmíru, který nás navede k tomu nejlepšímu způsobu pro nás i pro všechny ostatní. 

Z Karet energie tu máme Sedmou čakru / Archanděla Uriela. Čakry jsou energetická centra uložená v našich tělech a každé z nich má souvislost s určitými aspekty našeho života. Propojují naši bytost s okolím a jejich funkce (nebo naopak dysfunkce) závisí na našem vnitřním prožívání a vnímání toho, co se kolem nás děje. Sedmá čakra neboli čakra korunní se nachází na temeni hlavy a umožňuje nám spojení s Nebesy. Představuje jakýsi kanál pro Božskou moudrost, spojení s Vyšším Vědomím a schopnost přijímat inspiraci, nebeská poselství a vedení. 
Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že v tomto období budeme dostávat nejrůznější nápady, informace a vedení, a máme si těchto vhledů tedy všímat a využívat jich. Dostáváme je z nějakého důvodu a i když nám možná není vždy hned jasný, postupem času ho zjistíme. Rovněž je to známka toho, že něco náhle pochopíme, najednou nám něco dojde, a odemkne se nám nová úroveň moudrosti.  Může nám pomoci nosit si s sebou po ruce nějaký zápisník, kam si můžeme své nápady a myšlenky zaznamenávat (obdobně poslouží i mobilní telefon). Mnohé z těchto vhledů budou zároveň odpovědí na některé naše modlitby a přání, a tak jim věnujme svou pozornost. Nebesa nám mohou posílat nápady a inspiraci, potom už je to však na nás, co s nimi uděláme a zda se rozhodneme je následovat.

Ze sady Moudrost orákula jsme dostali nádhernou kartu Mír. Ta nám dává naději jak z hlediska osobního, tak i globálního, neboť nejrůznější konflikty a utrpení, které se ve světě odehrávají, na nás mají svůj dopad, i když se jich přímo neúčastníme. Touto kartou nám je připomínáno, že mír ve světě začíná mírem v našich nitrech a že pokud si přejeme mír ve světě, máme ho nejprve začít vytvářet sami v sobě a v našich osobních vztazích. 
To přímo souvisí s mírem v naší osobní rovině. Nedávejme energii konfliktům v našem životě. Neposilujme svou energií ty, kdo nám ublížili a na které se proto hněváme. Nemusíme je mít rádi, ale ani nemusíme plýtvat svou energií na hněvivé myšlenky, které jim vysíláme a které stejně nic neřeší, natož na snahu se jim pomstít. Pokud jsme vedeni k tomu, abychom se oprávněně bránili a nějakou situaci asertivně řešili, je to samozřejmě v pořádku - učiňme potřebné kroky a postavme se sami za sebe či za jiné, kdo to potřebují. Nevynakládejme však na tyto záležitosti více sil, než je opravdu nezbytné, a nenechme se vtáhnout do dramat a nízkých energií. Udělejme, co udělat můžeme, a zbytek ponechme Zákonu rovnováhy, který se o vše ostatní přirozeně postará. 
Zvolme si mír jako prioritu a ponechme si energii na jiné věci, v nichž bude mít skutečný užitek a smysl. 
Zároveň je pro nás tato karta vzkazem, že všechno je tak, jak má být, a pokud nám v životě pocit míru chybí, je to pro nás znamení, že se blíží změna - a že k ní můžeme sami přispět, budeme-li ochotni. 

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Podpora. Nebesa nás tímto vedou k dobré péči o své zdraví, důkladnou fyzickou i duševní výživu, dostatek odpočinku a také ochotě přijmout pomoc, když ji potřebujeme - a říct si o ni.  
Období svátků ke konci roku bývá náročné a je zcela pochopitelné, že se nyní můžeme cítit vyčerpaní, přetížení a unavení. Máme si tedy dopřát, co potřebujeme, ať už je to více spánku, kvalitní stravy nebo samoty, jsme-li vyčerpaní svátečními návštěvami a shonem. Pokud máme hodně práce nebo se snažíme vyhovět nárokům členů rodiny, aj., pomůže nám, když si jasně vymezíme hranice a určíme druhým lidem či práci konkrétní čas, během kterého se jim budeme věnovat - a nekompromisně si tyto hranice udrželi. Čím více sil sami načerpáme a čím lépe se budeme cítit, tím lepší budou i naše vztahy, práce a vše ostatní.
Někteří lidé mohli také během svátků upadnout do sezónní deprese a jsou tímto vedeni k vyhledání odborné pomoci. Nikdo nezvládne všechno sám a na požádání o pomoc není nic špatného, ani to není projev slabosti či neschopnosti - jak si někteří myslí. Naopak, je to projev odvahy a schopnosti přiznat si problém a řešit ho. (Totéž platí o závislostech, ať už na alkoholu, cigaretách či jiných drogách, nebo na jídle, na neustálé činnosti a zaneprázdnění, na nakupování apod.)
Nikdy není pozdě začít se léčit a čím dříve se pro toto léčení rozhodneme, tím lépe pro nás i pro naše blízké. 

* * *

SHRNUTÍ
První lednový týden se nese v duchu klidu a vnitřní výživy. Je to čas, který máme věnovat zejména sobě a svému vlastnímu zotavení po náročném období svátků. Čím klidnější a uvolněnější budeme, tím snáze k nám budou přicházet nové myšlenky, nápady a inspirace, jež nás povedou na naší další cestě. Máme si dopřát čas na přehodnocení našeho dosavadního směru a promyslet si případné změny. Nápady a nové náhledy, které k nám budou přicházet, nám pomohou učinit nová a lepší rozhodnutí. 
V tomto týdnu je pro nás nejdůležitější zachovat si ve své mysli i v srdci mír, neboť náš vlastní mír má pozitivní vliv jak na naše osobní záležitosti, tak i na náš svět. Čím více lidí bude žít v míru, tím větší podíl bude mít mír i na naší planetě. Už tím, že sami v sobě tvoříme a uchováváme mír, velmi napomáháme k jeho posilování a šíření i za hranice našeho osobního prostoru. 
S tím také souvisí dobrá péče o naše zdraví - duševní i fyzické - a naplnění našich vlastních potřeb. Tak jako jsme přirozeně ohleduplní vůči druhým, musíme být ohleduplní i vůči sobě (a nebát se také požádat o ohleduplnost druhých vůči nám). Toto je čas pro naši regeneraci, obnovu a odpočinek, a tak ho dobře využijme. Všechno dobré, co pro sebe nyní uděláme, se nám i druhým v dalších obdobích velmi vyplatí. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.