pondělí 23. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.1. 2023

Milí přátelé,

uplynulý týden nám končil novoluním ve znamení Vodnáře, které je tradičně časem nových začátků a záměrů a současně díky znamení také zdrojem nových vizí a nápadů, jak je uskutečnit. Protože energie tohoto měsíce jsou poměrně chaotické a náročné, naši andělé nás vedou k pravidelné meditaci, kontemplaci, relaxaci, dostatečnému odpočinku a jakékoli jiné formy péče, kterou právě potřebujeme. Abychom mohli dobře fungovat jak sami pro sebe, tak i pro druhé, musíme se o sebe dobře starat. To sice dobře víme, ale zapomínáme na to. Tak jako pravidelně provádíme úklid, očistu a údržbu svého domova, musíme stejnou péči věnovat i domovu, kterým je pro nás naše vlastní tělo, a stejně tak i duši, která ho obývá. Čím více energie ze sebe vydáváme, tím více jí potřebujeme přijímat. Mnozí však dělají pravý opak - čím více energie ztrácejí, tím více jim vzniká problémů a o to více energie pak vydávají na tyto problémy namísto řešení jejich příčiny, kterou je zanedbávání péče o sebe, protože ji považují za "postradatelnou". Musíme si uvědomit, že naše vlastní péče pro nás musí mít stejnou prioritu jako všechno ostatní, co si nedovolíme neudělat. Pokud sami o sebe nebudeme dostatečně pečovat, začneme brzy selhávat i v tom všem, čemu věnujeme veškerou svou energii. Život nám také bude dávat důrazně najevo, abychom se zastavili - možná nás potkávají drobné nehody a jiné nepříjemnosti, nevycházejí nám plány, kdeco se kazí... a v nás narůstá frustrace, kterou potřebujeme zpracovat a vypustit, ne ji ještě zvyšovat tím, že se ji budeme snažit ignorovat.
Naši andělé nám vzkazují, že všechno se nám podaří zdárně vyřešit, dopřejeme-li si v první řadě opravdu to, co potřebujeme. Může se to zdát paradoxní, ale ve skutečnosti je to logické - čím více máme energie, tím lépe nám věci jdou, tím lépe se cítíme a tím lepší zkušenosti k sobě přitahujeme (stejně jako to funguje i obráceně). Nebojme se tedy v tomto týdnu investovat do toho, po čem volají naše duše a tělo - tato péče se nám bohatě vyplatí a dost možná se tím také vyřeší mnoho různých problémů, které vznikly jen kvůli našemu dosavadnímu sebezanedbávání.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Hojnosti. Ta nám v kontextu tohoto týdne říká, abychom si chránili svou energii. Kolem nás je spousta vnějších vlivů, které na sebe strhují naši pozornost - a tím naši energii rozptylují a plýtvají jí. Nemusíme každé ráno číst zprávy, nemusíme se pouštět do diskuzí s lidmi, kteří se chtějí hádat, nemusíme se ve svých myšlenkách zabývat stresujícími scénaři, apod. Ne všechno, co na sebe poutá naši pozornost, ji opravdu potřebuje. V tomto týdnu si tedy všímejme toho, kdo nebo co nám bere energii (i kolik jí bere) a důkladně zvažme, zda si daný člověk nebo situace opravdu žádají tuto energii nebo ji jen zbytečně ztrácíme. Začněme sami rozhodovat o tom, komu a čemu budeme svou energii věnovat, a neváhejme si nechávat nějakou i sami pro sebe. Nemusíme za každou cenu veškerou svou sílu vyplýtvat a padat večer únavou a vyčerpáním. Tím, že si budeme vědomě vybírat, komu a čemu se budeme věnovat - ať už fyzicky či v mysli a srdci - znovu získáme vládu nad svou energií i nad tím, kolik jí máme. Neznamená to, že se máme před lidmi uzavírat, ale naučit se vymezovat zdravé hranice a dodržovat je. Tak jako nám záleží na lidech, které milujeme, a na jejich duševním i fyzickém zdraví, musí pro nás být stejně tak důležité naše vlastní.

Z Karet moudrosti Země jsme dostali kartu Božská láska. Ta nás vybízí k tomu, abychom se nebáli milovat a otevřít své srdce lásce v jakékoli podobě. V souvislosti s první kartou nám říká, že když budeme mít upřímně rádi sami sebe (a projevovat tuto lásku potřebnou péčí o naši bytost), přirozeně k sobě budeme přitahovat další osoby, které jsou schopny stejné lásky k sobě i k nám a ostatním lidem. Je to poselství zejména pro ty, kdo mají strach, že když se začnou více věnovat sami sobě, tak jak potřebují, ovlivní to negativně jejich vztahy. Andělé nám připomínají, že skutečně milující lidé nám nikdy nebudou vyčítat, že o sebe pečujeme, tak jako my bychom to nikdy nevyčítali svým milovaným. Pokud na nás někdo útočí, jakmile si začneme vymezovat potřebné hranice, je to jasný signál toho, že mu na nás ve skutečnosti nezáleží - jde mu jen o to, co od nás doposud dostával. Nenechme se tedy vydírat strachem ani lidmi, kteří ho v nás možná vyvolávají svým chováním a reakcemi. Skuteční přátelé naše potřeby pochopí a falešné přátele nepotřebujeme.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla krásná karta s všeříkajícím názvem Všechno je v pořádku. Nemáme si dělat starosti s tím, co jak dopadne nebo co bude či nebude, když si na chvíli vydechneme. Nebesa nám tímto vzkazují, že o všechno je postaráno a že i když musíme některé věci opravdu udělat my sami, s mnohými jinými nám mohou pomoci další lidé (i naši andělé). Stejně jako předchozí karty, i tato nás nabádá k tomu, abychom šetřili svou energií a nemarnili jí na dělání si starostí. Stresovat se kvůli situaci nijak nenapomůže k jejímu vyřešení. Ve skutečnosti čím více se kvůli něčemu stresujeme, tím horší energii do dané situace vysíláme. Uděláme mnohem lépe, když tuto situaci odevzdáme do rukou našim andělům a mezitím se odreagujeme a uvolníme. Až pak nastane čas, abychom k situaci my sami nějak přispěli, dostaneme k tomu jasný signál. A čím uvolněnější budeme ve své mysli, srdci i na těle, tím snáze tento signál rozpoznáme.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden důkladné péče o naše duševní i fyzické zdraví. Bez nich nemůžeme fungovat - a svět potřebuje, abychom fungovali. Tak jako se stromy nemohou celý rok jen zelenat, kvést a plodit, ale musí přes zimu odpočívat a čerpat síly, potřebujeme to i my. Jsme jasně vedeni k tomu, abychom sami sobě projevili stejnou lásku a úctu, jakou projevujeme všem ostatním, a dopřáli si tolik potřebnou péči v jakékoli formě, která je pro nás právě důležitá. Naši andělé nám rádi pomohou to uskutečnit a postarají se o vše, na co teď možná nemáme sílu a co jim odevzdáme s důvěrou do rukou.
Celý tento výklad nám říká, že nic není tak hrozné, jak nám to momentálně připadá, a že o všechno je a bude postaráno - jsme-li ochotni tomu věřit a přispějeme-li k tomu tím, že dáme do pořádku sami sebe a svou energii.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.