neděle 29. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.1 do 5.2. 2023

Milí přátelé,

první měsíc roku 2023 máme téměř za sebou a nikoho z nás nenechal na pochybách, že je stále na čem pracovat. I nadále nám proto naši andělé radí, abychom se o sebe nezapomínali dobře starat. Přestože máme spoustu neodkladných povinností, péče o naše zdraví je také neodkladná, a pokud ji zanedbáváme, velmi brzy nás na to naše duše i tělo upozorní prostřednictvím různých neduhů. Tím, že budeme věnovat stejně samozřejmě čas i své vlastní péči, předejdeme mnoha zbytečným problémům, které by jinak nekompromisně nastaly a které by se ještě přidaly k tomu všemu, co nás možná již teď zahlcuje. Prospěje nám, když si promyslíme a zorganizujeme jednotlivé úkoly a když si také řekneme o pomoc, bude-li to možné. Nemusíme dělat všechno sami, nemusíme dělat všechno teď hned a nemusíme ani dělat všechno, co považujeme za tak důležité.
Stále platí, že bychom si měli hlídat svou energii a nenechat si ji rozptylovat nejrůznějšími dramaty v našem okolí nebo v médiích. Ne všechno, co na sebe strhává naši pozornost, si ji opravdu zaslouží.
Vědomě si tedy vybírejme, do čeho svou energii budeme vkládat a na co ji budeme zaměřovat. Čím více nám jí zůstane, tím lépe budeme zvládat to, na co ji opravdu potřebujeme - a tím lépe se budeme také cítit. Naši andělé nám rádi pomohou zařídit vše, co bude třeba, abychom tuto pozitivní a zdraví prospěšnou změnu mohli uskutečnit - jen je musíme požádat a následovat jejich vedení, kterého se nám bude v nejrůznějších formách dostávat.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Poselství archandělů (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Osmička Činu. Je to karta rychlých a pozitivních změn, která často znamená i poměrně velký shon a zaneprázdněnost, nikoli však v negativním smyslu. Jedná se o změny, které jsou vítané - něco se konečně hne z místa. Možná dostaneme nějakou novou informaci, nové uvědomění, nový nápad, nebo přijde nová událost, která vše rozhýbe. Tato karta znamená posun v energii, který nám přinese oživení.
Pokud se nám právě nedaří, jsme zároveň vyzýváni i k obratu ve své vlastní energii a rozpoložení - než abychom si stěžovali, jak je všechno špatné a co všechno nefunguje, začněme se více zaměřovat na to, co funguje dobře a na projevování své vděčnosti. Jakmile začneme obracet svou pozornost na svá požehnání, začne jich přibývat - a toho negativního ubývat, neboť to už nebudeme posilovat svou energií.

Ze sady Léčení s vílami jsme dostali kartu Nové místo, která podporuje poselství o obratu v energii. Přestože má tato karta doslovný význam ve smyslu změny bydliště, změny zaměstnání apod., v kontextu tohoto výkladu nám říká, že se posouváme i v osobní rovině, a to jak jako jednotlivci, tak i jako kolektiv.
Tato karta nám také říká, abychom se nebáli změn - i když se jedná o něco, co máme možná už dlouho zažité. Máme do svého života vítat nové lidi, nové věci, nové příležitosti. Máme měnit návyky, které nám už neslouží (nebo nám dokonce škodí), ať už se jedná o fyzické návyky, nebo mentální a emoční. Nemáme se bát změnit své myšlení, vnímání, vyjadřování i jednání. Všichni se měníme, je to přirozené, a na nás je, abychom do svého života vítali to, co odráží naše nové Já, a nebáli se pouštět to, co už mu neodpovídá. Projevíme-li svou ochotu k těmto změnám, samy si najdou tu nejlepší cestu k nám i ten nejlepší způsob, jakým se zrealizovat.

Z karet Poselství archandělů nám vyšla karta Dýchejte. Tou nám Nebesa vzkazují, abychom nezapomínali na zdravou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Náš dech je dokonalým příkladem toho, že nádech i výdech jsou rovnocenně důležité a jeden bez druhého nemůže fungovat. Tento princip platí univerzálně. Jestliže energii vydáváme, musíme ji také přijímat, jinak se psychicky i fyzicky vyčerpáme. Pokud vkládáme mnoho energie do své práce, měla by nám zpětně přinášet naplnění a patřičné vyrovnání. Pokud vynakládáme energii na výživu a udržování našich vztahů, měla by být tato výměna energií oboustranná, vzájemná a příjemná. Totéž platí i v případě, kdy naopak více přijímáme než dáváme. Ať se jedná o jakoukoli životní oblast, je důležité v ní udržovat rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, aby byla harmonická a přinášela nám potěšení.
Pokud máme v tomto období pocit, že se na nás valí tolik věcí, že "se ani nestíháme nadechnout", musíme si na to čas udělat, i kdyby to bylo jen pár minut o samotě, když jsme například v koupelně. Můžeme si na pomoc pustit do sluchátek relaxační hudbu (např. na YouTube je jí bohatý výběr). Soustřeďme se na to, jak při každém hlubokém nádechu plníme své tělo i duši klidem a mírem a napomáháme jim k regeneraci. Při každém výdechu pak ze sebe vypouštíme všechno, co jsme do sebe vědomě či nevědomě vstřebali během uplynulého dne - všechen stres, nedorozumění, pocity viny, zahanbení, hněvu, aj. Požádejme své anděly nebo jiné nám spřízněné bytosti, aby nám s touto vnitřní očistou pomohli a odnesli uvolněné negativní energie pryč, aby mohly být proměněny a nikomu včetně nás neublížily.
Věnujme se činnostem, při kterých budeme pravidelně obnovovat svůj vnitřní klid a mír a při kterých budeme moci volně dýchat. To mohou být duševně uvolňující aktivity jako četba, psaní, tvůrčí činnosti aj., ale i fyzická cvičení a procházky. K tomu všemu samozřejmě patří také kvalitní, dostatečně dlouhý spánek. Budeme-li si tuto péči dopřávat byť v menších dávkách, ale pravidelně, brzy pocítíme velký posun ve své energii a hlavně se budeme cítit nesrovnatelně lépe.
Musíme pamatovat na to, že naše zdraví není samozřejmé a že žádná naše povinnost není důležitější než zodpovědná péče o svou vlastní bytost.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostane nového vedení a nových impulzů k postupu vpřed, ať už se jedná o jakoukoli oblast. Máme do svého života přivítat novou energii a nebát se propouštět to, co nám v našem životě, v našem nitru nebo domově zabírá místo (nebo co nám vyloženě škodí). Může se jednat o škodlivé myšlenkové návyky, fyzické závislosti, toxické vztahy či pracoviště, o změny bydliště nebo cokoli jiného, v čem pociťujeme frustraci a kde jsme možná již delší dobu měli pocit stagnace. V tomto týdnu se nám dostane impulzů ke změně a je na nás, abychom jich využili. My jsme ti, na kom záleží, jak bude náš život vypadat, a my sami jsme také zodpovědní za to, zda naše duše a tělo dostávají to, co potřebují. Pokud tedy v něčem strádáme, požádejme o zdravé vyrovnání a sami tomu přispějme aktivními kroky. Naopak, pokud máme něčeho přebytek, neváhejme se o to podělit. S propouštěním starých věcí a energií ze svého života napomůžeme rozhýbat přirozený proud, který k nám přivede energie nové - takové, které budou odrážet nového člověka, jímž se každým dnem stáváme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.