neděle 12. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.2. 2023

Milí přátelé,

v uplynulých týdnech jsme byli vedeni k tomu, abychom ve svém životě nastolili a obnovili rovnováhu, zejména co se týká dávání a přijímání energie. Kdo energii dlouho shromažďoval, může ji nyní využít ke konání dobra v nejrůznějších formách; kdo energii dlouho vydával, potřebuji ji řádně dočerpat. Čím déle jsme přitom setrvávali v nerovnováze, tím více času potřebujeme k obnově rovnováhy. Je v pořádku, že se nám tyto změny nedaří provádět tak rychle, jak bychom si možná přáli. Mějme sami se sebou trpělivost a soucit. Naši andělé nám připomínají, že všechno je tak, jak má být, a pokud je třeba něco změnit, vždy to jasně poznáme a dostaneme k tomu jasné vedení. Nemáme si přitom dělat starosti s tím, kdy a jak se nám to podaří uskutečnit. Cesta se objeví v pravý čas sama.
Téma rovnováhy nám nadále pokračuje, neboť je základem pro to, abychom byli vyrovnaní, stabilní a spokojení, což je zase základem pro to, abychom mohli konat své poslání a dělat tento svět lepším místem. Možná nemůžeme přímo ovlivnit určité lidi, místa či situace, ale můžeme ovlivnit sami sebe a to, kým jsme a čím přispíváme do světa svým prostřednictvím. Máme tedy pracovat hlavně sami na sobě, na obnově rovnováhy v naší duševní i tělesné rovině, v rovině osobní i kolektivní, atd.
Zima nám pozvolna odeznívá a spolu s ní můžeme začít propouštět také to, co již nepotřebujeme a co nám škodí. Období na pomezí zimy a jara je ideální pro zhodnocení všeho, co jsme si v temnějších měsících introspekce uvědomili a ujasnili, a pro rozhodnutí k novým začátkům. Vykliďme si vše nepotřebné ze svých skříní, ze svého těla (např. škodlivé stravovací návyky, závislosti aj.) i ze své mysli a srdce (negativistické myšlenky, staré křivdy a bolest...) Tím, že uvolníme místo, přivoláme k sobě zároveň i onu novou energii, která je na cestě k nám.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali kartu Kreativita a hojnost. Doslova může znamenat, že se v tomto období probudí naše tvůrčí stránka a že se nám díky tomu dostane nějakých odměn. Může se jednat o zpeněžení našich výtvorů, ale i o hojnost ve smyslu duševního naplnění z našeho tvoření. Hojnost má mnoho podob - nejsou to jen peníze a hmotný blahobyt, byť k hojnosti samozřejmě patří. Hojnost můžeme dostávat i ve formě lásky, léčivé energie, pomoci, volného času, inspirace, nového vztahu, přírůstku do rodiny nebo čehokoli jiného, co potřebujeme a co si přejeme. Můžeme se tedy těšit na příliv nové energie, jejíž konkrétní podoba bude z části záviset na nás - my sami jsme tvůrci a skrze svou energii (a změny, které na sobě konáme) utváříme svůj život.
Vedle spokojenosti a naplnění našich duševních i fyzických potřeb nám touto kartou Nebesa připomínají, že my sami utváříme své životy, a skrze své životy pak i kousek světa, na kterém máme svůj podíl. Pokud jsme se v poslední době cítili bezmocní, nešťastní, demotivovaní a pesimističtí, je to pro nás vedení k tomu, abychom toto své naladění obrátili do pozitivnější vlny. Čím více si na něco stěžujeme a bědujeme, tím horší si všechno děláme a o to více podobné energie si k sobě dále přitahujeme - což samozřejmě nechceme. Naši andělé nám připomínají naši tvůrčí sílu a moc, kterou máme sami nad sebou a kterou bychom měli začít využívat, pokud se tak doposud nestalo. Sami rozhodujeme o tom, čemu budeme věnovat svou pozornost a co tak budeme posilovat. Nechť jsou to tedy věci, které si přejeme a které budou přinášet to nejlepší nám i světu.

Ze sady Moudrost Avalonu jsme dostali kartu Paní z Jezera, která zosobňuje nekompromisní pravdu, respekt, zodpovědnost a odvahu konat to, co je správné. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom se rozhodovali opravdu v souladu s tím, co cítíme jako to správné - a nenechali se zastrašovat či vydírat jinými lidmi nebo vlastním egem. Pokud se naše jednání či rozhodování týká i dalších osob, je samozřejmě důležité brát na ně ohled, ale to neznamená, že budeme bezohlední vůči sobě. Naši andělé nám rádi pomohou najít to nejlepší možné řešení, které přinese požehnání nám i ostatním zúčastněným osobám, požádáme-li je o vedení. Žádné naše rozhodnutí by nikdy nemělo kompromitovat naše nejposvátnější hodnoty, ať už se k tomu druzí lidé nebo náš vlastní strach staví jakkoli. Jsme vyzýváni k tomu, abychom se přestali nezdravě přizpůsobovat a nenechali se vydírat strachem druhých lidí z našich změn. Cítíme-li, že jsme k něčemu vedeni opravdu z hloubi srdce, je to vždy to nejlepší rozhodnutí pro všechny, a to i tehdy, kdy nám to tak nepřipadá. Naše srdce ví, proč nás vede právě po té či oné cestě, a tak v něj mějme důvěru a ctěme ho.
Z globálního hlediska je toto pro nás připomínka, že chceme-li ve světě více míru, pravdy a úcty, musíme tyto hodnoty nejprve rozvinout sami u sebe a ve svých osobních vztazích. Všechno, co si přejeme u druhých, začíná u nás a my sami jsme také jediní, o kom můžeme reálně rozhodovat a koho můžeme měnit. I toto téma se nám zde opakuje již další týden. Každý z nás tvoří kousek světa, nad kterým má moc a do kterého může přispívat tím, co se rozhodne v sobě rozvíjet a posilovat. Zaměřme se tedy na to, abychom v sobě ztělesňovali právě ty hodnoty, které jsou pro nás od srdce nejdůležitější - a napomůže tak zároveň i k tomu, že si budeme do života přitahovat podobně naladěné osoby a situace :)

Z Karet energie nám vyšla karta Yin/Yang. Opět se nám dostává pobídky k nastolení zdravé rovnováhy ve svém životě. To se může týkat různých aspektů - například:

 • Rovnováha mezi vydáváním a přijímáním energie
 • Rovnováha mezi mužskou a ženskou energií
 • Rovnováha mezi rozumovou a citovou stránkou
 • Rovnováha mezi časem pro sebe a časem pro druhé
 • Rovnováha mezi ohledem na sebe a ohledem na druhé
 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 • Rovnováha mezi duševními a fyzickými činnostmi
 • Rovnováha mezi povinnostmi a potěšením
 • Rovnováha mezi pohybem a odpočinkem
 • Rovnováha mezi vedením a následováním
 • Rovnováha mezi energií, kterou vkládáme do svých vztahů my a druhý člověk
 • Rovnováha mezi časem tráveným doma a časem v přírodě
 • Rovnováha mezi finančními příjmy a výdaji

a mnohých dalších.

Některé nepříjemné okolnosti, které v životě řešíme, vycházejí ve skutečnosti z některé formy nerovnováhy. Místo snahy řešit daný problém jako takový se raději zamysleme nad tím, zda tento problém nevyvstal kvůli tomu, že např. příliš přemýšlíme a málo vnímáme (nebo se naopak necháme zmítat emocemi a zdravý rozum zůstává v pozadí), že upřednostňujeme přání druhých před svými (a nebo naopak), že trávíme málo času v přírodě, apod. Někdy není na první pohled vidět, že problém, který řešíme, není samotná příčina, ale jen následek. Příčinou bývá velmi často právě některá z forem nerovnováhy, kterou potřebujeme napravit. Jakmile na tom začneme pracovat, zjistíme, že problém se řeší "sám", aniž bychom do něj jakkoli aktivně zasahovali - neboť jsme začali měnit okolnosti, ze kterých původně vzešel.
Zamysleme se tedy nad tím, které aspekty našeho života jsou v nerovnováze a věnujme nyní svůj čas a péči k jejich zdravému vyrovnání.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k aktivnímu utváření svého života - a jeho prostřednictvím i k utváření části světa, na které se podílíme. Máme být k sobě i k druhým zcela upřímní a přiznat si pravdu, ať je jakákoli. V souladu s touto pravdou a s vedením svého srdce pak můžeme vykročit dál a začít vědomě tvořit to, co bychom si přáli v životě (i ve světě) mít. Nemáme přitom zapomínat na potěšení a vděčné vychutnávání si všech našich požehnání, kterých se nám dostává - a ještě dostane. Máme příležitost uvítat do svého života velkou hojnost, přestaneme-li jí my sami blokovat cestu. Změňme to, co víme, že je třeba změnit, a požádejme své anděly, aby nám pomohli tyto změny uskutečnit co nejlepším možným způsobem pro nás i pro všechny ostatní - a tak se i stane.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.