úterý 7. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.2. 2023

Milí přátelé,

nový týden nám započíná v energii obzvláště silného úplňku, jehož vliv se promítal jak na naší duševní, tak i fyzické stránce. Rozbitý spánkový režim, nespavost či naopak extrémní únava, nechutenství nebo naopak zvýšená chuť k jídlu, zesílené fyzické symptomy našich běžných zdravotních obtíží nebo i nějaké zcela nové - to vše patří k projevům tohoto období. Lidé mohou být velmi podráždění (včetně nás) a je proto dobré dávat si nyní pozor na to, abychom si jejich chování nebrali osobně a neposilovali již tak dost nepříjemné energie tou svojí.
Již v minulých výkladech jsme byli vedeni k tomu, abychom dobře hospodařili se svou energií, šetřili si jí dostatek i pro sebe samé a neplýtvali jí tam, kde je to zbytečné nebo dokonce škodlivé.
Jak v osobní, tak i v globální rovině, je toto období velmi náročné a my, coby duchovně zaměření lidé, kteří sem přišli pomáhat a konat své poslání, potřebujeme sami dobře fungovat, abychom mohli efektivně pomáhat všude tam, kde je to třeba. Soustřeďme se tedy nyní jen na to opravdu nejnutnější, vypusťme ze svého rozvrhu i ze svých myšlenek vše nepotřebné (i to, co je možná potřeba, ale ne nutně teď hned) a energii, kterou takto ušetříme, vědomě vysílejme a využívejme tam, kde opravdu poslouží a kde bude skutečně potřebná.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum poslů světa (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
  • Šepoty lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Posel Činu, což je karta, která představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, je to někdo činorodý, aktivní, zapálený pro věc, inspirativní a nadšený do nových výzev. Takový člověk nám může být v tomto týdnu nápomocný - ale stejně tak se může jednat o nás samé, a v tom případě jsme my sami vedeni k využití těchto svých vlastností pro dobro své i druhých. Máme-li pocit, že nám taková energie či vlastnosti chybí, začněme je v sobě rozvíjet a posilovat. Máme se pustit do akce, vykročit novým směrem, získat nové zkušenosti a pokročit na cestě svého růstu. Jsme-li ochotni po této cestě jít, sama navede naše kroky tím nejlepším možným směrem.

Z Orákula poslů světla nám vyšel Mistr léčitel. Připomíná nám naše léčivé schopnosti, které jsme dostali přirozeně darem a které jsou nyní ve světě potřebné. Bez ohledu na to, v jaké formě se na léčení a uzdravování podílíme, se každá naše láskyplná a léčivá myšlenka, emoce či vize počítá a přispívá ke kolektivní léčivé energii, která proudí naším světem a která je k dispozici všem, kdo ji potřebují. Přestože se můžeme tváří v tváří nejrůznějším bolestným událostem cítit bezmocní, touto kartou nám Nebesa připomínají, že bezmocní v žádném případě nejsme a že PRÁVĚ PROTO, že se v tomto čase odehrává tolik bolestných událostí, jsme sem přišli, abychom svět podrželi a pomohli mu s léčením.
Léčení druhých lidí (nebo i jiných živých bytostí včetně samotné planety Země) může mít mnoho podob - od vysílání modliteb a léčivých myšlenek a vizí, přes šíření láskyplných slov psaných či mluvených, až po materiální a fyzickou pomoc. Každý z nás může něco udělat, i kdyby nám to připadalo "příliš málo", aby to mohlo nějak pomoct. Mějme na paměti, že i sebemenší množství léčivé energie se přirozeně spojuje s toutéž energií v celém světě a přispívá k ní. Jak se říká, i oceán je složen z mnoha malých kapek vody. Nepodceňujme tedy sami sebe ani svou formu pomoci a konejme to, co vykonat můžeme.
Zároveň nám touto kartou připomínají, že i svým vlastním uzdravením (duševním i fyzickým) napomáháme našemu světu k tomutéž. Pokud tedy někdo nyní nemá energii na to, aby někomu pomáhal, protože potřebuje uzdravit sám sebe, je k tomu Nebesy podporován ve všech směrech. Naše vlastní léčení přímo léčí kousek světa, který my sami tvoříme.

Ze sady Šepoty lásky jsme dostali kartu s názvem Promlouvejte jazykem lásky, kterou jsme vedeni k láskyplnému a soucitnému vyjadřování. Budeme-li se k druhým i k sobě samým chovat hezky, s láskou a úctou, pak tím zaprvé napomůžeme k našemu hromadnému uzdravování a zadruhé tím zabráníme tomu, aby byly konfliktní nebo jinak nepříznivé situace ještě vystupňovány, kdybychom na ně reagovali negativitou a zlostí. V jistém smyslu nás Nebesa žádají, abychom si "dávali pozor na jazyk" a nezneužívali svůj dar slova k šíření jedu a další bolesti, které už je ve světě tak dost. To se přitom týká nejen naší mluvy a psaných slov, ale i textů, které čteme nebo sdílíme dál. Podívejme se objektivně na obsah slov, která říkáme, píšeme nebo sdílíme, a vědomě se rozhodněme je "přefiltrovat" tak, abychom verbálně posilovali jen to dobré a hojivé. Neznamená to přehlížet to zlé a bolestné, co se děje a co bychom rádi vyjádřili s ohledem na daná témata. Zeptejme se však sami sebe, zda to, co se chystáme říci, napsat či sdílet, opravdu něčemu napomůže a nebo to jen přileje olej do ohně. Na našem záměru velmi záleží. Je rozdíl, když hovoříme o problematické situaci, abychom nalezli řešení, a když se kvůli stejné situaci hodláme jen hádat, obviňovat nebo posilovat svůj strach. Touto kartou jsme upozorňováni na to, že naše slova mají velkou moc a velký dopad - jak v dobrém, tak ve zlém - a že si máme zejména v tomto období vědomě volit co nejláskyplnější formy svého vyjadřování.
Nakonec, tato proměna napomůže i nám samým, neboť si odlehčením svých slov od tíhy negativity ušetříme mnoho energie, kterou pak můžeme využít k léčení sebe i druhých.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme velmi konkrétně vedeni k tomu, abychom se soustředili na téma léčení - ať už se jedná o léčení nás samých - v duševní i fyzické rovině - a nebo léčení druhých bytostí a naší planety. Každý z nás je velmi důležitý a každý z nás má podíl na celkové kolektivní energii. Přestože nemůžeme rozhodovat o jiných lidech, můžeme rozhodovat o sobě - a skrze sebe měnit ten kousek světa, který tvoříme a který se přirozeně dotýká i mnohých dalších.
Jsme voláni do akce a máme si zvolit jako absolutní prioritu lásku, mír a léčení, které jsme sem přišli posilovat a šířit. I v případě, že se momentálně sami zabýváme problematickými záležitostmi ve své osobní rovině, máme pamatovat především na lásku, mír a léčení. Cokoli dobrého uděláme pro sebe a pro své osobní vztahy, přispívá zároveň i ke kolektivní energii, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Skrze své vlastní uzdravení, uvědomění a růst napomáháme světu k tomutéž.
Vědomě využívejme svého daru slova k vytváření, šíření a posilování těch energií, které si tolik přejeme vidět ve svém vlastním životě i ve světě. Neplýtvejme slovy na stěžování si, obviňování, nebo dokonce urážky a jiné formy verbálního zneužívání. To platí jak vůči jiným lidem či situacím, tak i vůči nám samým - chováme-li se sami k sobě neuctivě, je načase s tím přestat a svůj přístup změnit. Slovo je jedna z forem, kterou můžeme uzdravovat sebe i svět, a tak si v tomto týdnu dejme za cíl vyjadřovat co nejláskyplněji. Nechť jsou naše slova - i každá jiná forma energie, kterou vysíláme - nositeli lásky a léčení. 

* * *


* * *
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.