pondělí 27. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.2. do 5.3. 2023

Milí přátelé,

vstupujeme do měsíce března, a to v doprovodu dalších zimních dní, kterým jako by se nechtělo ještě odejít. S něčím podobným se můžeme setkávat také ve svém životě, když si přejeme nechat něco za sebou, avšak ono se to sem tam opět vrací, jako by nás to zkoušelo. Je to v pořádku. Ať už se jedná o nějaký starý vztah, nechtěné vzpomínky, nezdravé návyky nebo cokoli jiného, co bychom si přáli ze svého života propustit, čas od času se s tím můžeme opětovně setkat. Je to jakási postupná "odvykací kůra", která nám má posloužit k tomu, aby nás náhlé změny nepřehltily. I když se nám tedy může zdát, že se nikam neposouváme a že se nám v našem úsilí o odpoutání a osvobození nedaří, ve skutečnosti celý proces probíhá úspěšně, jen to chce více času a trpělivosti.
Současně s tímto opakovaným odpoutáváním se můžeme do svého života vítat nové zážitky, nové osoby a vztahy, nová místa, zážitky i energie. Podobně jako když na jaře ve větvích stromů začínají pučet zelené lístečky, které napomáhají vytláčet ty staré a suché, které se odmítly pustit stromu během zimy (a odolaly i nejsilnějšímu větru), i nám tyto nové zkušenosti napomohou vytlačit ty staré a obnovit naši energii, osvěžit naši mysl, uzdravit a otevřít naše srdce a pozvednout vitalitu našeho těla. V tomto týdnu se můžeme cítit, jako bychom přešlapovali mezi starým a novým - neboť z části to tak opravdu je. Naši andělé nás přitom ujišťují, že všechno je přesně tak, jak má být, a i když se můžeme cítit dočasně zmatení a nejistí, nakonec všechno zapadne na své pravé místo. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali kartu Posel Činu. Tato karta symbolizuje příliv nové energie, který se chystá přijít do našeho života, nebo se v něm již projevuje. Je to velmi příhodné poselství pro probouzející se jaro, neboť i to je symbolem nových začátků a nového života. Můžeme sami cítit, jako bychom se probouzeli z pomyslného zimního spánku. Můžeme pocítit nové nadšení, nové podněty k činnostem či studiu, ale i nový příliv lásky, radosti a povzbuzujících pocitů.
Tato karta může znamenat i to, že se v našem nitru probudí k životu určité pocity, myšlenky a energie, které byly doposud "zamrznuté" a které díky tomu, že budou vyvolány na povrch, budeme moci konečně zpracovat, vyrovnat se s nimi a nechat je za sebou. Pokud se nás to tedy bude týkat, dovolme si to všechno procítit a propustit. Čím méně se tomuto procesu budeme bránit nebo s ním bojovat, tím rychleji proběhne a tím dříve se nám podaří jím projít, nechat vše za sebou a otevřít se novému.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšly společně dvě karty, jejichž významy se skvěle doplňují.
Karta Čas odejít nám říká, že je načase nechat něco za sebou, pustit se něčeho, co nám již neslouží, co nás zbytečně zatěžuje nebo co nám dokonce ubližuje. Karta Regenerace k tomu zároveň dodává, že jakmile se pustíme toho starého, čeká nás probuzení nového života a krásná obnova. Společně nám tyto karty vzkazují, že se nemáme bát konců ani změn, bez ohledu na to, jak nejistí se během nich cítíme, neboť se nám naskytnou nové šance, nové příležitosti a nové začátky plné života. Strom vyobrazený na kartě Regenerace symbolizuje nezničitelnou sílu života, který si vždycky najde cestu k tomu, aby pokračoval, bez ohledu na ničivé síly přírody či lidí. Z půdy zničené požárem si znovu razí cestu ven a znovu nechá rozvíjet zelené listí na větvích, které mu zůstaly. Stejně ohromná životní síla, která dává nový život krajině po požárech a jiných katastrofálních podmínkách, spočívá i v nás. Ať už procházíme jakoukoli změnou, máme věřit této síle, která zde vždy je a vždy bude přítomná a která napomůže probudit novou životní sílu i v nás samých. Dovolíme-li si nechat přitom za sebou vše, co v nás životní sílu ubíjelo, umožníme tuto regeneraci o to dříve.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta bromélie s názvem Buďte pozitivní. Ta mluví sama za sebe a její poselství není nic nového, avšak i přesto je pro nás důležité, zejména v těžších životních obdobích, kdy máme tendenci vidět všechno černě, očekáváme přemrštěné dramatické scénáře, stěžujeme si a stavíme se do rolí obětí i tehdy, kdy jimi ve skutečnosti nejsme. (Tyto návyky patří mezi věci, které můžeme v tomto období propouštět ze svého života - viz. výše.) To, na co myslíme, a způsob, jakým o tom přemýšlíme, v nás vyvolává určité pocity. A to, jak se cítíme, pak ovládá naše vyjadřování, chování a vyzařování. Snaha o pozitivní myšlení tedy jistě není od věci. Neznamená to předstírat, jak je všechno skvělé, když není, ale naučit se vidět i v těch obtížných obdobích něco pozitivního a užitečného. Ne vždy na to máme sílu, to je pochopitelné, ale pokud přece jen najdeme trošku ochoty využít prožité těžkosti k něčemu dobrému, pomůže nám to pozvednout své naladění, čímž se nám ohromně uleví a urychlí se tak naše léčení a celý proces překonávání těžkého období. V našich osobních životech i ve světě se odehrává mnoho bolestných událostí, ale ani přese všechnu temnotu neuhasínají světla naděje, lásky, soucitu a pomoci. Vždy můžeme najít alespoň něco, za co můžeme být od srdce vděční, například za dobré přátele, za pomoc, které se nám dostalo, nebo i za "pouhý" pěkný den. Velmi užitečným nástrojem pro obrácení naší pozornosti k tomu pozitivnímu je Deník vděčnosti, obyčejný zápisník, do kterého si každý den napíšeme alespoň pár řádků o tom, za co jsme ten den vděční. Osvojíme-li si tento pozitivní návyk, brzy zjistíme, že je nám lehčeji na duši a že bez ohledu na to, jak těžký byl ten který den, stále se nám dostává mnoha požehnání. A toto vědomí nám dodává sílu jít dál.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je naším hlavním tématem obnova a regenerace; propouštění starého a vítání nového. I když můžeme mít pocit nechutě cokoli dělat či měnit, nebo vůbec věřit v pozitivní změnu, můžeme si být jisti, že se před námi objeví cesta, jak v sobě opět probudit novou sílu. Je to podobné, jako když na přelomu zimy a jara příroda zdánlivě ještě spí a půda je napůl zamrznutá, a přesto již pod povrchem propuká nový život, který si hledá cestu, jak vyrůst na povrch a začít kvést. Nemusíme se do ničeho nutit, neboť celý proces se přirozeně odehraje sám, můžeme k tomu však napomoci tím, že budeme ochotni ho umožnit a nebudeme sami sobě stát v cestě. Dovolme odejít tomu, co si žádá odchod, a otevřeme svou náruč tomu, co si přeje k nám vstoupit. Umožněme si léčení a regeneraci, které potřebujeme, zvláště pokud jsme prožili nějakou ztrátu nebo jinou formu zranění (včetně přehlcení bolestnými energiemi ze světového dění, vůči kterému můžeme být citliví). Mějme se rádi, važme si své duše i těla, dobře se o ně starejme a dovolme si nechat v sobě probudit nový život. Sám si najde cestu, jak se projevit. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.