neděle 16. dubna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.4. 2023

Milí přátelé, 

energie měsíce dubna je stejně proměnlivá jako jeho počasí. Dny plné světla se střídají s šedavou tmou, do toho přichází déšť nebo dokonce sníh, a toto všechno dohromady na nás přirozeně působí. Kdo je na počasí senzitivní, může být v tomto období extrémně unavený. Navíc jako empatičtí, citliví lidé můžeme vnímat proměnlivé nálady osob v našem okolí, což je pro nás další psychická zátěž. Naši andělé nás proto vedou k tomu, abychom zejména v tomto energeticky náročnějším a nestálém období věnovali pravidelně čas své vlastní vnitřní očistě a zklidnění - ve formě meditace, modliteb, příjemného fyzického cvičení, psaní deníku nebo v jakékoli jiné zdraví prospěšné formě. Dejme si pozor na útěk k závislostem - mezi které patří nejen návykové látky, ale i přejídání, impulzivní nakupování, a jiné podoby, které náš problém absorbování energií neřeší, jen nás vůči němu otupují a přidávají k němu další problém ve formě závislosti a jejích důsledků. 
To, jak se o sebe staráme, má přímý vliv nejen na nás, ale i na ty, s nimiž se setkáváme a kterým sloužíme jako vzor - ať v dobrém nebo ve zlém. Nemusíme si být vůbec vědomi toho, kolik lidí svým vlastním přístupem ovlivňujeme. Pro dobro své i ostatních se tedy vědomě rozhodněme pečovat o své duševní i fyzické zdraví, mít úctu ke svému životu a chránit si své hranice, když je to třeba. Budeme-li se sami cítit dobře a budeme-li mít sami dostatek energie a síly, můžeme pak efektivně pomáhat ostatním. A také platí, že čím více lásky a péče dokážeme dávat sami sobě, tím větší kapacitu máme také pro dávání lásky jiným - a pro přijímání lásky z jejich strany. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšly opět dvě karty, které se navzájem doplňují. První z nich je Sedmička Myšlenek, která vypovídá o našich prožitých zklamáních a zradách, jež se podepsaly na našem srdci, ale i na naší schopnosti důvěřovat sobě, jiným lidem či Životu jako takovému. Desítka Hojnosti nám na druhou stranu připomíná všechno to dobré, z čeho se můžeme těšit, za co všechno můžeme být vděční, ale také to, co všechno po sobě zanecháváme svým dětem či jiným lidem, pro které jsme vzorem - což neznamená pouze hmotné věci, ale i různé návyky, přesvědčení, a mnohdy i rodovou zátěž, nedořešené vzorce a problémy v rodině, které se tak předávají z generace na generaci, aniž by si to mnozí uvědomili, neboť to pokládají za normu. 
Ve své kombinaci nás tyto karty upozorňují na to, že chceme-li žít spokojený život a přejeme-li si po sobě zanechat jen to nejlepší i pro ostatní lidi a pro náš svět, nesmíme se nechat ochromit a zablokovat zraněními, která jsme během života utrpěli. Byť to mohly být opravdu ošklivé a zdrcující události a byť jsme za ně nemohli a stali jsme se oběťmi vůle jiných lidí, nehod či souhry nešťastných okolností, je na nás, zda tuto svou bolest, vztek, hořkost a z nich vycházející chování budeme předávat dál, a nebo tento řetěz přerušíme tím, že se rozhodneme pro své uzdravení. Někteří lidé se cítí ukřivdění, když se po nich chce, aby pracovali na svém uzdravení, když to přece nebyla jejich vina - situaci by měl přece napravit ten, kdo ji způsobil... Přestože je však za naše zranění zodpovědný někdo jiný (nebo něco jiného), je na NÁS, zda si své bolístky budeme hýčkat, utápět se v sebelítosti a domáhat se něčího uznání, a nebo se rozhodneme navzdory všemu, co jsme zažili, vstát a žít dál. Nemusíme si sami přidávat ke své bolesti ještě další tím, že ji budeme neustále oživovat, připomínat si ji a dovolovat jí řídit náš život - což se přesně děje, kdykoli se rozhodujeme na svých zraněních lpět. Není na nás, abychom dohlíželi na to, že každý zaplatí za všechno, co kdy udělal. O to se stará Zákon rovnováhy. Na nás je, abychom se uzdravili a abychom my sami žili v souladu s hodnotami, které jsou pro nás důležité. Zda podle nich žijí i ostatní lidé, není naše zodpovědnost, ale jejich. My zodpovídáme za sebe a také za to, co po sobě zanecháváme - už teď, během svého života, tím, jak se chováme, tím, co říkáme, čemu věříme, čím světu pomáháme a přispíváme. Na to se tedy zaměřme - a to zlé, co se nám stalo (nebo co se děje v současnosti), ponechme Zákonu rovnováhy. Jsme-li srdcem vedeni k nějakým konkrétním krokům, které mohou napomoci k nápravě situace a k důležitému vyrovnání, pak je následujme - avšak pouze vycházejí-li opravdu ze srdce a nikoli z ukřivděnosti a touhy po pomstě. Nejsme-li pak k ničemu konkrétnímu vedeni, pak tuto situaci odevzdejme do rukou Nebes a pokročme dál po své vlastní cestě.

Z Karet energie nám k tomu vyšla Brána k osobnímu uzdravení a štěstí, která poselství o potřebě vlastního uzdravení a osvobození ještě podtrhuje. Říká nám, že skrze situace, které se nyní v našem životě objevují - a nebo, pokud trvají již dlouho, nyní stupňují naši frustraci a tlak - se nám dostává příležitosti něco konečně prolomit, překonat, vyřešit, uvolnit a uzdravit se. Přestože to mohou být situace opravdu nepříjemné a často i bolestivé, pomáhají nám tak k prolomení zažitých škodlivých návyků (fyzických, mentálních, emočních, verbálních i jiných), k očištění své energie, k oproštění se a osvobození od minulých zranění či současných zraňujících situací, podmínek a toxických vztahů, k vymetení "špíny" z naší mysli, srdce, těla i celého života. Detoxikace v jakékoli formě nebývá příjemná, ale je důležitá a trvá jen přechodně. Louise Hay to ve své knize Miluj svůj život přirovnávala k mytí nádobí - po přidání saponátu do nečistot vzniká ještě větší špína, ale když se pak nádobí opláchne, je čisté, protože saponát nečistoty rozpustil a odplavil. Čím "zažranější" nečistoty jsou, tím silnější čistící prostředek je třeba k jejich odstranění. V našem životě to funguje velmi podobně. Potřebujeme-li se pro své vlastní dobro od něčeho oprostit a vykořenit nějaký silný (sebe)destruktivní návyk, dostáváme k tomu prostředky (lidi, situace, informace...), které na nás dostatečně silně zapůsobí, aby se nám změna podařila. To vše se přitom děje v souladu s přáními a s plány naší duše. Našemu egu se nechce nic měnit - proto také tak dlouho setrváváme v nejrůznějších vztazích či situacích, které nás ničí, ale které dobře známe a paradoxně se v nich cítíme jaksi "bezpečně". Čím větší odpor klademe změnám, které naše duše potřebuje, tím větší silou k nim budeme nuceni. Mnozí lidé tomu však nerozumí a o to více se pak snaží stupňujícímu se tlaku vzdorovat a uvádí se tak do neustálého koloběhu boje o kontrolu. Nevěří Životu ani Nebesům a snaží se všechno řídit a na všechno dohlížet sami. Přání a potřeby naší duše jsou však přednější než strach vycházející z našeho ega, které se snaží nás držet zpátky, a proto je tento náš vzdor vždy nakonec pokořen. Neznamená to přitom prohru, ve skutečnosti je to výhra, neboť naše duše vidí mnohem dál než ego a ví moc dobře, co všechno dobrého se nám tím odemkne. Pokud se však někdo rozhodne brát to jako prohru a stane se zahořklým a pesimistickým, protože má dojem, že "na jeho přáních nezáleží" a že "stejně nikdy nedostane to, co chce", může se stát, že všechno to dobré přehlédne, protože jediné, co uvidí, bude zdánlivá křivda, která se mu dle jeho dojmu stala (i před tím nás varuje výše zmíněná Sedmička Myšlenek - abychom události, které nám pomáhají prolamovat ustrnulé a nezdravé návyky, nebrali jako křivdu od Života jen proto, že zatím neznáme důvod nebo přínos dané situace).
Dovolíme-li však potřebné změny ve svém životě a budeme-li ochotni dát jim volný průběh, bude všechno probíhat tím nejsnazším možným způsobem a proběhne to také rychleji a efektivněji. Čím větší bude naše víra i ochota změny připustit, tím dříve se nám dostane nových požehnání, která jsou na cestě k nám, ale kterým jsme doposud blokovali vstupní bránu. Nyní je načase tuto bránu otevřít, vykázat z ní ven vše, co nám brání ve štěstí a uzdravení, a nechat vstoupit novou energii, jež nás v našem štěstí a uzdravení podpoří. 

Z karet Květové terapie jsme dostali v podstatě krásnou tečku za dosavadními poselstvími, a to ve formě karty banksie s názvem Nové začátky. Banksie je rostlina, která dokáže vyrůst i na místech, kde je půda sežehlá a zničená požárem. Představuje pro nás podobný symbol jako pták Fénix, který povstává z popela. Tato rostlina z popela povstává doslova. Její tobolky chrání semena během požárů a když pak požár pomine, tobolka se semínky se otevře a vysype je na novou, volnou půdu. 
Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že bez ohledu na to, jak zničující události jsme mohli během života prožít, vždy můžeme začít znovu a můžeme být znovu šťastní. Že nemáme svá zranění brát jako podnět k tomu, abychom se vzdali a na všechno rezignovali, ale prostě je akceptovali jako fakt, který se stal, uzdravili se z nich a vybudovali si nový život. 
Podobně pokud nyní prožíváme těžké životní situace, které nám "otřásají půdou pod nohama", je toto pro nás příslib nových začátků, které se nám otevřou, jakmile toto všechno překonáme a necháme za sebou. 
I po těch nejničivějších požárech či jiných katastrofách se po určitém čase půda znovu zelená a vzkvétá. Ani my nejsme výjimkou. Máme v sobě stejnou životní sílu, jakou má tato mocná příroda. Jsme schopni stejně úžasné regenerace. Touto kartou nám to Nebesa připomínají a ráda nám pomohou obnovit víru v sebe samé i v tuto naši schopnost obnovy. Nejsme sami a nic není ztraceno. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je pro nás týden (a celkově období) velkých osobních proměn. Čím ochotnější budeme potřebné změny připustit, tím pro nás budou jednodušší a tím snáze a rychleji proběhnou. Pokud však budeme klást odpor a snažit se všechno držet při starém - byť jsou to mnohdy věci, které nás samotné ničí - můžeme cítit stupňující se až nesnesitelnou frustraci, která nás k potřebným změnám nakonec stejně dovede. Toto všechno, co se nyní mění, nám má pomoci k uzdravení dávných či novějších zranění, k osvobození se od minulosti a zakořeněných škodlivých návyků, k očistě naší energie a hlavně k našemu uzdravení a regeneraci. 
I v případě, že jsme zmoženi vším, co jsme doposud prožili, v sobě nalezneme sílu znovu začít, ať už teď nebo v jiný čas, který pro nás bude ten pravý. Bez ohledu na to, co všechno zlého se nám (nebo ve světě) stalo, obnova přijde stejně samozřejmě jako ráno vychází slunce i po té nejdelší noci. 
Na nás je, abychom kvůli všemu zlému nezahořkli, nezatvrdili se, nevzdali se a zůstali si vědomi odpovědnosti, kterou máme sami za sebe, za své vlastní zítřky, za to, co si poneseme s sebou dál, a tím také za to, co po sobě zanecháváme jiným lidem a našemu světu. Naše osobní uzdravení a osvobození je součástí našeho životního poslání, které jsme sem přišli vykonat a pro které jsme se narodili. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥


* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.