neděle 9. dubna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.4. 2023

Milí přátelé,

úplňkové období s mnohými z nás poměrně zamávalo a nyní je načase dopřát si čas pro sebe, na odpočinek, vydechnutí, uvolnění a načerpání sil. Zamračené dny nám k tomu mohou příhodně posloužit, neboť nás vedou dovnitř, do našeho nitra, k meditaci a introspekci. Během úplňkových dní tradičně vybublávají na povrch nejrůznější potlačené a nevyjádřené myšlenky či pocity, vrcholí naše frustrace, únava či jiné fyzické symptomy, a není proto divu, že se mnozí z nás cítí vyčerpaní, místo aby oslavovali velikonoční svátky zasvěcené kvetoucímu jaru a novému životu. Naši andělé nám připomínají, že všechno je tak, jak má být, a že máme plynout s proudem Života, nikoli proti němu. Dovolme tedy nynější energii, aby nám pomohla s naší regenerací a uzdravením, neboť právě tak budeme moci v následujících obdobích opět aktivně konat kroky, pro něž se rozhodneme.
Krásné Velikonoce nám všem!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšly dvě karty společně - jejich významy se tedy navzájem doplňují.
První z nich je Čtyřka Hojnosti, která představuje dva navzájem opačné extrémy - buď přílišnou uzavřenost, nedůvěru a hamižnost, přílišné schraňování své energie, citů či majetku, a nebo pravý opak - přílišnou otevřenost a důvěřivost, absenci vlastních hranic a plýtvání naší energií.
Druhá karta, Pomocník Hojnosti, je pak symbolem stability a zdravé rovnováhy.
Tyto dvě karty nás společně vyzývají k tomu, abychom v případě, že se nacházíme v jednom ze zmíněných extrémů, zapracovali na obnově naší vlastní stability a uvedli svůj stav do rovnováhy. Pokud jsme příliš uzavření, pesimističtí, schraňujeme si všechno pro sebe a odháníme od sebe druhé lidi i příležitosti, můžeme mít dojem, že se chráníme, ale ve skutečnosti si tím ubližujeme. Totéž přitom platí v opačném případě, jestliže se otevíráme kdekomu a až příliš; pokud také rozhazujeme peníze nebo jinou formu své energie, aniž bychom se ujistili, že to má opravdu smysl. Náprava prvního či druhého případu však neznamená upadnout do opačného extrému. Kdo trpí uzavřeností, potřebuje se jen trošku pootevřít a Nebesa ho již sama povedou dále. Kdo trpí kvůli přílišné otevřenosti, potřebuje si jen začít hlídat zdravé hranice a lépe odhadovat míru, do jaké může tomu či onomu člověku věřit, kolik energie je skutečně zapotřebí ze sebe vydat a do jaké míry je dobré se otevírat.
Karta Pomocníka Hojnosti je příslibem toho, že naše snaha o vyrovnání těchto aspektů bude úspěšná, dopřejeme-li si čas na zamyšlení a zhodnocení svého stavu a následně také dospějeme k rozhodnutím, co a jak změnit.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla karta s názvem Požádejte o to, co chcete. Tou jsme vyzýváni k tomu, abychom se nebáli říct si o pomoc, když ji potřebujeme, a pak ji také přijmout, ať už bude mít jakoukoli formu. Přestože je dobré snažit se všechno zvládat nejlépe, jak umíme, ne vždy je toto naše osamocené úsilí nutné. Tak jako nás potěší, když můžeme pro někoho udělat něco důležitého, stejně tak to potěší i ty, kdo by rádi pomohli nám, jen kdybychom to dovolili - nebo si vůbec připustili, že by se nám pomoc hodila.
Naši andělé nám také připomínají, že je zcela v pořádku chtít něco také pro sebe a své blaho. Čím lépe se nám samým povede (a čím méně času a energie díky tomu vyplýtváme řešením vlastních problémů), tím dříve a tím efektivněji budeme moci pomáhat ostatním a našemu světu. Přát si život v harmonii a dostatku není nic sobeckého, byť právě tento dojem může mnohým z nás bránit v jeho dosažení. Je zcela v pořádku mít se dobře a těšit se ze všech požehnání, jimiž nás život obdaroval - jen je důležité nesklouznout do extrémů (viz. předchozí karty). Těšme se z toho, co máme, buďme za to vděční, a pokud máme něco navíc, co nepotřebujeme, můžeme to poslat dále, k někomu, kdo to ocení. Když propustíme ze života něco, co již nepotřebujeme, uvolníme tím místo něčemu novému, co se nám bude hodit - ať už se jedná o věci, návyky, staré city nebo cokoli jiného. Je čas vymést prach a pustit dovnitř čerstvý vzduch!

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Nekonečný příběh. Tímto příběhem je myšleno vše, co o sobě, o svém životě, ale i obecně o životě jako takovém, vykládáme - a možná stále dokola. Jsou to všechny ty příběhy typu "tohle je tak hrozné, ten a ten člověk mi pořád dělá to a tamto, všechno je takové a onaké..." - vše, co se nese v negativním duchu, ale v čem se stále dokola ujišťujeme, zakořeňujeme a co touto svou soustředěnou energií stále dokola posilujeme. Čím více si na něco stěžujeme, tím více to posilujeme. Čím více se na něco zaměřujeme, tím déle to bude trvat. Proto "nekonečný" příběh. Touto kartou jsme vedeni ven z tohoto cyklu, ve kterém jsme možná uvízli. Máme přestat vyprávět příběhy, které se nám nelíbí, a zaměřit se místo toho na ty, které bychom rádi vyprávěli místo nich - byť u nich možná zatím nevidíme reálný základ. Možná v některé své životní oblasti strádáme, a tak o tom pořád mluvíme, aniž bychom si uvědomili, že to tím stále dokola potvrzujeme a upevňujeme. Nicméně mluvit o tom, jak je nám skvěle, když tomu tak není, na nás zase působí jako lež. Klíčem je vytvořit si nový příběh, který bude brát v potaz současnou situaci, ale zároveň nebude blokovat cestu ke změně. "Možná teď nemám to či ono, a ano, chybí mi to, ale to neznamená, že to nemohu mít zítra. Jsem ochotný/á to do svého života vpustit a učinit potřebné kroky. Jsem ochotný/á připustit a vykonat změnu." Svá tvrzení si samozřejmě můžeme přizpůsobit své unikátní situaci, avšak stále platí, že by měla vycházet z pozice víry, nikoli strachu. Svůj život máme ve svých rukách a pokud se nám něco nelíbí, nabízí se nám zde příležitost odstranit si z cesty překážky, které si na ni sami klademe svým myšlením, vnímáním, projevy nebo také tím, že se účastníme negativně laděných diskuzí jiných. Za to, jak vypadá náš život, jsme zodpovědní my sami, a tak tuto odpovědnost přijměme a využijme ji tím nejlepším možným způsobem.

Ze sady Andělé a svatí jsme dostali jasné poselství Jsi vůdce! Tou nám Nebesa vzkazují, že nejsme žádné bezmocné oběti okolností, ale že je v našich silách mnoho věcí ovlivnit, vezmeme-li je do svých rukou. Místo abychom se vymlouvali, proč to či ono nejde (a kdo/co za to může), soustřeďme se na to, co by mohlo jít, kdybychom k tomu svým dílem přispěli. Každý z nás má na tomto světě svůj jedinečný podíl a každý z nás mu má co dát. Ne nadarmo jsme každý unikátní. My všichni můžeme tomuto světu předat něco, co mu nikdo jiný dát nemůže. Dokud však budeme přešlapovat na místě a jen si stěžovat = setrvávat v pozici oběti =, těžko něco změníme. Naši andělé nám proto připomínají moc, kterou máme nad svým životem a které se často sami vzdáváme, byť nevědomě, automaticky, tak, jak nás to naučilo okolí. Místo stěžování si, jak je něco hrozné, raději vynaložme energii na to, jak to změnit k lepšímu. Pokud nás tíží něco, co je mimo dosah našeho působení a nad čím moc nemáme (např. vůle jiných lidí, určité vnější okolnosti, apod.), odevzdejme to do rukou Nebes a sami se zaměřme na něco, co ovlivnit můžeme. Tak se dostaneme zpátky do své přirozené pozice síly a staneme se těmi, kým být máme - posly světla, lásky a uzdravení.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom se objektivně podívali sami na sebe i na svůj život a zamysleli se nad tím, co bychom potřebovali změnit, aby se nám žilo lépe. Nejde přitom o to, abychom měnili druhé lidi, jejich chování nebo to, jaké jsou vnější okolnosti. O těchto věcech nerozhodujeme. Rozhodujeme však sami o sobě a o tom, jak na co reagujeme, jak přemýšlíme, jak vnímáme, co říkáme a jak se chováme a jak jednáme na základě toho, co nosíme ve svém nitru. To všechno můžeme ovlivnit. Dopřejme si tedy čas na zamyšlení a zvážení toho, kde začít. Pokud potřebujeme s něčím pomoci, neváhejme si o pomoc říct - ať už druhým lidem nebo Nebesům, která nám tu pravou pomoc v pravý čas dovedou.
Rozhodněme se prolomit cyklus opakujících se nebo dlouhotrvajících nepříznivých zkušeností tím, že se změníme my sami. Tím, že změníme svůj způsob uvažování, vnímání, že přehodnotíme svá přesvědčení, že změníme cíl svého zaměření na to, co funguje a co je na světě dobré, nebo na to, jak pomoci zlepšit to, co dobré není. Nesoustřeďujeme se na problém, ale na jeho řešení.
To je také naším úkolem v rámci života na tomto světě. Být naplno těmi, kým být máme, a konat své poslání, v němž využijeme to, v čem vynikáme, ale i všechny své zkušenosti (příjemné i nepříjemné), které jsme během svého života nastřádali.
Změny, které vykonáme sami na sobě, pak budou mít svůj podíl také na změnách v našem okolí a ve světě, jehož jsme přímou součástí.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥


* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.