neděle 6. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.8. 2023

Milí přátelé,

úplňkové období, které máme za sebou, nás mělo nabudit a inspirovat k tomu, abychom rozhýbali vše, co bylo v našem životě (ale i v našem nitru) ustrnulé a abychom opět vdechli život svým snům. Měli jsme se navrátit sami k sobě, ke svému pravému já - k osobě, kterou jsme, když se právě nepřizpůsobujeme nikomu kolem nás. Uvědomit si svou hodnotu i hodnotu svého života, a rozhodnout se ho začít měnit tak, aby více odpovídal našim skutečným nejupřímnějším přáním. Dokud svou vlastní hodnotu nevnímáme, srážíme ji, nebo ji necháváme srážet jinými lidmi, těžko do svého života pozveme a přijmeme nové, dobré věci, neboť jejich energie není v souladu s tou naší. Změna vlastní energie je tedy klíčem ke všemu ostatnímu, co bychom si přáli začít měnit a uskutečnit. Pokud se nám toto zatím nepodařilo, udělejme si z toho prioritu. Vše ostatní se pak dá přirozeně do pohybu společně s touto naší vlastní proměnou. Změní se okruh lidí, kteří nás obklopují, příznivě to ovlivní i naše zdraví - duševní i fyzické, změní se postoj a chování jiných vůči nám, a také můžeme začít přitahovat větší finanční a materiální hojnost, protože se staneme ztělesněním energie hodnoty. Vše, co je pro nás hodnotné, si přitáhneme, budeme-li se sami cítit hodnotní.
Nechť se nám tedy nadále daří v našem úsilí a mějme na paměti, že všechno má svůj čas a že to, že se nám něco neplní teď hned, neznamená, že se to nesplní jindy. Toto je období, kdy máme zasévat semínka svých přání a dopřát jim potřebný čas i výživu, aby mohla začít vzrůstat a vzkvétat. Jednoho dne se pak dočkáme sklizně, při které se nám dostane sladkých odměn.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Posla Citů. Tato karta představuje buď člověka nebo situaci. Pokud jde o člověka, vypovídá o někom laskavém a vnímavém, s otevřeným srdcem, který je vždy připravený pomoct těm, kdo to potřebují. Buď nám takovýto člověk bude v tomto období nápomocný, a nebo jsme my sami vedeni k tomu, abychom v sobě rozvinuli a pro dobrou věc využili tyto vlastnosti.
Pokud jde o situaci, tato karta představuje láskyplné podněty ze strany druhých lidí, kterých se nám může v tomto období dostat, a nebo naopak jim z naší strany. Je to karta laskavostí a podpůrného přístupu, ale také společenských pozvánek a jiných laskavých nabídek. Neváhejme je přijímat a potvrdit tak svou ochotu vpustit více lásky do svého života.
Tato karta také znamená nově probuzené city v našem srdci, ať už vlivem jakéhokoli impulzu. Naše srdce je stvořeno k tomu, aby dávalo a přijímalo lásku, a pokud máme s jedním či druhým (nebo s obojím) problém, pak je toto ideální období k pozitivní změně a k sebrání odvahy začít zase cítit. Náš svět je mnohdy krutý, což zejména citlivé lidi vede k tomu, že se zatvrzují, aby všemu odolali. To je pochopitelné, nicméně tento tvrdý krunýř je zároveň bariérou vůči všemu krásnému, co bychom si cítit přáli. Požádejme své anděly o pomoc a ochranu, abychom mohli zdravě prožívat svou emoční stránku, aniž bychom museli bojovat s emočním přetížením. Rádi nám pomohou najít ten nejlepší možný způsob, jak toho dosáhnout.


Z Karet kouzelné mapy nám vyšla karta Pole snů. Ta má doslova význam setí semínek našich snů a vytrvalou péči o jejich růst. Nebesa nám tímto připomínají náš potenciál, který zdaleka nevyužíváme tak, jak bychom mohli. I přes všechna omezení, s nimiž se každý den potýkáme, existují možnosti, jak se věnovat sobě a svým přáním. Nemusíme dělat žádné radikální kroky, pokud se k nim necítíme vyloženě vedeni; bohatě postačí, když si čas od času dopřejeme chvíli na to, abychom napomohli svým snům k uskutečnění. Přejeme-li si např. naučit se cizí jazyk, naučme se denně pár slovíček. Nemusíme hned hltat celé stránky. Totéž platí pro cokoli jiného, co bychom si v životě přáli. Klíčem ke skutečným a trvalým změnám jsou právě ty nenápadné, pozvolné krůčky, které nás nijak nepřetíží a nezastraší a vůči kterým nebudeme pociťovat žádný odpor. Jakmile učiníme tyto první krůčky, přirozeně nás povedou k dalším, a než se nadějeme, budeme v kýženém cíli.
Tato karta nás také nabádá k tomu, abychom si popravdě přiznali, co si opravdu přejeme, a aby naše sny byly opravdu naše a ne někoho jiného. Měnit svůj život tak, aby se líbil někomu jinému (nebo aby nás třeba náhodou neopustil), nám nikdy štěstí nepřinese. Někdy jsou samozřejmě důležité kompromisy, avšak ty by měly respektovat potřeby obou stran a ne jenom jedné. Pokud jednáme výhradně ve prospěch druhého, přičemž sami sebe zrazujeme a zanedbáváme, vysíláme tím sami sobě (i svému okolí) signál, že naše hodnota je nižší než hodnota druhých, což nás opět vede k problematice sebepodceňování a z něho plynoucího strádání ve všech oblastech života. Než se tedy pustíme do práce na svých cílech, ujistěme se, že vycházíme opravdu ze svého vlastního upřímného přání, s plným vědomím, že si zasloužíme, aby se nám naplnilo.


Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Vůdcovství, které podtrhuje poselství celého výkladu. Říká nám, že my sami jsme svými pány i pány svého života, a že jsme to my, kdo do velké míry rozhoduje o tom, co jak bude, přestože nám to tak mnohdy nepřipadá. Často si možná stěžujeme, že kvůli těm a těm lidem nebo těm a těm omezujícím podmínkám něco nemůžeme. Stavíme se do pozice oběti, obviňujeme okolí nebo situace a potápíme se do bahna negativity. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že máme na to, abychom svou situaci změnili. I přesto, že existují určité věci, které změnit nemůžeme (např. druhé lidi a jejich vůli, a jiné věci mimo naši kontrolu), stále máme moc nad tím, jak tyto věci vnímáme, jak (a zda vůbec) se rozhodneme na ně reagovat. Přestože jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, stále existují i ty, které ovlivnit můžeme - a tak se na ně soustřeďme. To nám pomůže vrátit otěže do našich rukou a pocítit opět moc nad svým životem. 
Tato karta nás také vede k tomu, abychom se nebáli být inspirací jiným lidem a postavit se do čela, když je to třeba. Abychom říkali svou pravdu (samozřejmě s úctou) a nebáli se projevit, co máme na srdci i na jazyku. Mnohdy druhé inspirujeme i pro nás naprosto obyčejnými věcmi, jako je způsob vyjadřování, nadšení pro nějakou zálibu nebo cokoli jiného, co nám připadá zcela přirozené, ale co přitom druhým slouží jako názorná ukázka toho, co by mohli ve svém životě také mít. Náš největší přínos tomuto světu je naše pravé Já - nezkreslené vlivem ostatních lidí na nás. Máme být tím, kým hluboko uvnitř opravdu jsme, bez ohledu na očekávání jiných. Pokud vyloženě někomu nějak neškodíme, pak je zcela naše věc, jací se rozhodneme být a jak se rozhodneme utvářet svůj život. Každý z nás je unikát a jako takový přišel světu předat něco, co mu nemůže dát nikdo jiný. Nenechme tedy své dary ležet v prachu a dovolme svému pravému Já prokouknout na světlo.


* * *

SHRNUTÍ

Zatímco minulý týden byl o znovuobjevení našeho pravého Já, tento týden nás vede k jeho plnému projevování. Máme si přiznat, co si doopravdy přejeme, a na svých upřímných přáních začít reálně pracovat, tak abychom jim pomáhali k uskutečnění.
Zároveň se máme zdravě oprostit od vlivu jiných lidí na nás, na to, jak se projevujeme a rozhodujeme. Náš život je NÁŠ, na což bychom neměli zapomínat. Ohleduplnost je samozřejmě důležitá, ale měla by být vždy oboustranná. Tak jako my respektujeme přání a svobodu jiných lidí, máme právo žádat, aby oni respektovali ty naše.
V tomto období máme vzít svůj život do svých rukou a začít měnit vše, co měnit můžeme a co změnit chceme. Máme na to a máme si věřit. Vše, co budeme k uskutečnění svých přání potřebovat, to vždy v pravý čas dostaneme.
Buďme laskaví k sobě i k druhým, vyjadřujme se o sobě i o svém životě s láskou a úctou (namísto stížností, negativity nebo sebeshazování) a zůstávejme si vědomi své hodnoty, kterou máme stejnou jako všichni ostatní. Zasloužíme si být šťastní stejně tak, jako to přejeme i druhým - a nyní nastal čas tomu napomoci.


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.