neděle 30. července 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 31.7. do 6.8. 2023

Milí přátelé, 

vstupujeme do měsíce srpna a spolu s ním také do tradičního období oslav úrody a hojnosti Země - 1. srpen je zasvěcen keltskému svátku Lughnasad, který oslavuje počátek období sklizně, vrchol léta a plodného období roku, a vzdávají se díky za vše dobré, čeho se nám během roku dostalo. Tento den bude letos obzvláště mocný, protože právě 1. srpna nastane superúplněk ve znamení Vodnáře, který přeje uskutečňování našich vizí a dovedení našich přání a úsilí do zdárného konce. Můžeme očekávat náhlé přílivy inspirace a zesílení vlastní rozhodnosti, která nám pomůže pustit se do toho, o čem jsme doposud pouze přemýšleli. Samozřejmě bychom však neměli jednat impulzivně a zbrkle, zvláště pokud daná záležitost zahrnuje i další osoby, protože můžeme říct nebo udělat něco, co nám nebo druhým napáchá zbytečné škody. Radujme se tedy z nové energie a nadšení, ale nenechme se strhnout ke zbrklosti. Věnujme tento čas vděčnosti a radosti, která bude úplňkem zesílena.
Během úplňku se mohou také objevit některé naše potlačované vzpomínky, myšlenky nebo pocity, aby mohly vyplynout na povrch a dostat se z našeho nitra ven, tak aby nás už zevnitř neovládaly. Dopřejme si tedy také čas na uvolnění těchto energií, ať už jakýmkoli zdravým způsobem, a budeme-li pociťovat zvýšenou únavu nebo naopak neklid, jedná se velmi pravděpodobně právě o projev působení úplňku. Nalaďme se na proud letní hojné energie a nechme se jím nést - ví dobře, kam se potřebujeme dostat.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Férové rozhodnutí. Vyzývá nás k tomu, abychom byli féroví, spravedliví a upřímní sami k sobě i k druhým, a na základě této upřímnosti činili svá rozhodnutí. Ne vždy se rozhodujeme tak, jak to opravdu cítíme - mnohdy se rozhodujeme podle toho, co si kdo jiný myslí (nebo co BY si mohl jinak pomyslet) a nebo z nějakého jiného strachu. Pokud se však rozhodujeme ze strachu, nikdy to není šťastné rozhodnutí a neposlouží dobře nám ani jiným.
Svá rozhodnutí bychom měli činit v souladu se svým srdcem. To neznamená nechat se unášet intenzivními (a pomíjivými) emocemi; hlas srdce je ve skutečnosti velmi klidný a stálý, ale přitom vytrvalý a jasný. Pokud tedy určitou cestu cítíme jako správnou, bez ohledu na to, co nám našeptává náš nebo cizí strach, pak se pro ni s čistým svědomím můžeme rozhodnout. Rozhodujeme-li se v souladu se svým srdcem, pak je to vždy ta nejlepší možná cesta pro nás i pro jiné, kterých se situace týká - byť to tak ze začátku nemusí vypadat, zejména pokud se druzí začnou vůči našemu rozhodnutí stavět na zadní. Nenechme se vydírat zastrašováním, ať už ze strany druhých nebo našich vlastních (potenciálních) pochybností. Nejsme-li si jisti, zda naše volba vychází opravdu ze srdce, požádejme Nebesa o jasné znamení a potvrzení, případně přesměrování, a buďme jejich vedení otevřeni. Ve většině případů však stejně již dávno máme svou odpověď jasnou sami v sobě.

Ze sady Poselství bohyní nám vyšla Vnitřní bohyně, karta bohyně Afrodity. Tou nás Nebesa vedou k tomu, abychom více vnímali svou krásu jako lidských bytostí a samozřejmě také krásu kolem sebe, vůči které můžeme být slepí, jsme-li neustále zaměřeni na to, co všechno je špatně.
Tato karta nás vyzývá k větší úctě ke svému tělu i duši, k péči o ně a k uvědomění si zázraků, které v sobě nesou. Mnozí z nás se sami k sobě chovají a hovoří k sobě způsobem, jakým by si k jinému člověku nikdy mluvit nedovolili - urážíme se, kritizujeme a shazujeme, jako by nestačilo ponižování ze strany jiných lidí, povrchních a bezohledných, s nimiž se bohužel stále čas od času setkáváme. Je-li to náš případ - byť i jen zdánlivě v žertu, nastal čas toto sebezneužívání zarazit. Někteří lidé si myslí, že sebeshazování je projev "zdravé pokory", ale toto chování nemá s pokorou nic společného. Týrání vlastní osoby je stejně nepřijatelné jako týrání kohokoli jiného, ať už je verbální, fyzické nebo jakékoli jiné. Až budeme sami sobě (nebo o sobě) zase říkat něco ošklivého, zastavme se a představme si, že tatáž slova říkáme nejlepšímu příteli nebo přítelkyni. Jak by se asi cítili? A jak se má cítit naše vlastní vnitřní já, když tohle musí poslouchat? Co bychom udělali, kdybychom byli svědky toho, jak se tímto způsobem někdo chová k našim blízkým? Asi bychom mu nejraději nafackovali. Sami k sobě nemáme o nic větší právo se takto chovat než ke komukoli druhému. Bytost, kterou nosíme ve svém těle, není o nic méně důležitá a cenná než jakákoli jiná. Je načase si uvědomit tuto rovnocennost a podle ní se začít chovat - začít se mít konečně skutečně rádi, vážit si své bytosti v duševní i tělesné rovině a stát za ní v dobrém i zlém, stejně jako bychom to udělali pro kohokoli jiného.
Vedle zdravé sebeúcty nás tato karta vede také ke zdravému potěšení, rozmazlování se a přijímání dobra do svého života - které může být zablokováno, máme-li problém s nedostatečnou sebeúctou (viz výše). Pokud se nám nedaří plnit naše přání a přitahovat si do života to, co bychom chtěli, zamysleme se, zda náhodou nevykazujeme některé z výše uvedených chování. Pokud sami sebe neustále srážíme, nemůžeme se divit, že se necítíme dostatečně hodnotní - a tedy ani hodni dobrých věcí, které pak od sebe už předem odháníme.

Z Orákula víl nám vyšla karta Vyzařujte zevnitř, která opět souvisí s naší krásou - vnitřní i vnější. Jistě dobře víme, že když je někdo krásný člověk, pak je úplně jedno, jak vypadá, protože jeho krása prozařuje celou jeho bytostí. Jsme vedeni k tomu, abychom začali naplno vyzařovat své pravé Já, a to bez obav, že se někomu znelíbíme. Ti praví lidé si nás najdou (a zůstanou s námi) a budou se těšit z naší autenticity; oproti tomu ti, kdo k nám nepatří nebo kdo jsou falešní, přirozeně odejdou a ani sebevětší naše snaha si je udržet nebude nic platná. A tak je to v pořádku. Každý člověk má okruh lidí, kteří k němu patří a kteří jsou s ním v souladu. Každý člověk někomu sedí a někomu ne. Každý člověk se někomu líbí a někomu ne. Nikdo se nelíbí všem. A posuzovat svoji hodnotu podle toho, zda se někomu líbíme nebo nelíbíme, je proto nesmysl.
Máme se nyní osvobodit ode všech možných negativních soudů, které jsme si na svou adresu vyslechli, odpustili si, pokud jsme si je ještě opakovali nebo si k nim něco přihodili, a rozhodli se svůj přístup změnit. Každý z nás, jedná-li v souladu se svým srdcem a jeho hodnotami, je přesně takový, jaký být má, a tak je to nejlepší. Přestaňme se schovávat a stydět a dovolme si být sami sebou. Jen tak budeme opravdu šťastní a jen tak také nalezneme ty skutečné spřízeněné duše, se kterými budeme prožívat opravdový soulad a ne jen neustálý strach z toho, že v něčem nevyhovíme a že nebudeme dost dobří.
Tato karta nás vyzývá, abychom se přestali bát a dali konečně prostor tomu, kým opravdu jsme. Nemusíme se samozřejmě otevírat každému a ne úplně - to záleží na tom, jak se s kým budeme cítit a zda je dotyčný člověk důvěryhodný. Neměli bychom však své pravé Já potlačovat a naopak bychom ho měli podtrhnout a zvýraznit jeho jedinečnost - i třeba oblečením, doplňky, účesem nebo i tím, co tvoříme. Nebojme se svobodně projevovat. Bude-li naše pravé Já vidět, pak nás také uvidí ti praví lidé pro nás.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu máme odemknout svou duši a osobnost a dát jim prostor pro sebevyjádření. Budeme-li myslet, cítit, vyjadřovat se a jednat v souladu s tím, kým opravdu jsme, všechno se dá přirozeně do pořádku a do souladu s naší energií. Pokud v sobě nosíme něco, co k nám nepatří nebo co bychom si přáli propustit, neváhejme tomu nechat volnou cestu k odchodu. Tento týden nás vede k tomu, abychom si dovolili chtít pro sebe víc a nesmiřovali se pouze s naprostým minimem. To neznamená nebýt skromní, ale nepovažovat strádání za "šlechetnou normu". Zejména se to týká našeho přístupu k sobě samým a péče o svou duši i tělo. Máme se přestat zanedbávat a stavět se na poslední místo za všechny ostatní. Máme se začít ctít stejně tak jako ctíme kohokoli jiného. Budeme-li k sobě přistupovat s touto úctou a vědomím vlastní hodnoty, přirozeně začneme do svého života přitahovat také hodnotné vztahy, hodnotu ve finanční či materiální formě, zlepší se naše zdraví (duševní i fyzické) a naše vděčnost bude zpětně posilována novými příležitostmi k radosti.
Těšme se tedy z tohoto období a dovolme si cítit se požehnaní - protože opravdu JSME!

* * *


* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.