neděle 13. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.8. 2023

Milí přátelé, 

zatímco uplynulé týdny nám měly posloužit k různým uvědoměním, přehodnocením a novým rozhodnutím, nyní jsme vedeni k tomu, abychom vše, co jsme si doposud promýšleli, uvedli reálně do pohybu. Nynější energie přejí prolamování zažitých nefunkčních vzorců, osvobozování se od omezení (těch, která vnímáme zvenčí, i těch, kterými se omezujeme sami svým myšlením a vnímáním), a k využití toho, co jsme doposud zažili, co jsme se dozvěděli nebo si uvědomili, k novým, praktickým krokům vedoucím k pozitivním změnám.
Ve středu 16.8. nastane novoluní ve znamení Lva, které bude představovat pro mnohé z nás výzvu. Mohou nastat nečekané okolnosti a zvraty, které nás přimějí jednat a překonat své dosavadní váhání a přešlapování na místě. Je však důležité nenechat se strhnout k impulzivnímu jednání. Ať už se bude dít cokoli, máme tuto energii využít promyšleně a vědomě, nikoli zbrkle (tutéž radu jsme dostávali i v průběhu minulých týdnů). Pokud se necháme těmito výzvami inspirovat k pozitivní akci - místo abychom se stavěli do role oběti a ještě více ustupovali nazpět - může nám toto období posloužit k významným osobnostním proměnám a posunu kupředu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Organizace. Ta nás vede k tomu, abychom dali svému životu nový řád. Cokoli, co v něm bylo chaotické, bychom měli uvést do pořádku, a pokud se nám něco v životě zcela rozsypalo, je toto pro nás pozitivní známka toho, že se nám podaří vybudovat něco nového od začátku.
Pořádek bychom si měli udělat zejména sami v sobě - vypořádat se s doposud nevyléčenými ranami, potlačovanými pocity, nevyjádřenými slovy, nedokončenými úkoly, neuzavřenými záležitostmi, apod. Uklidit si v sobě znamená také detoxikovat svou mysl od negativity, detoxikovat své tělo od škodlivin a nezdravých návyků, detoxikovat své srdce od bolestných pocitů, které v něm možná sami vyživujeme a ubližujeme si tak. Pokud víme, že si s něčím nevíme rady sami, neváhejme vyhledat pomoc někoho dalšího, ideálně odborníka na danou oblast. Tak jako si voláme elektrikáře na problémy s elektrickými rozvody, nebo instalatéra na problémy s vodovodem, je úplně stejně normální a moudré nechat si poradit v případě duševních problémů. Ne všechno dokážeme zvládnout sami, a je to tak v pořádku.
Detoxikace se týká i našich vztahů - máme omezit kontakt s lidmi, kteří nás zahlcují svými problémy, aniž by měli snahu je řešit; s lidmi, kteří nás využívají; s lidmi, kteří jen berou a nic nedávají; s lidmi, kteří nás verbálně či jinak napadají, nebo kteří v nás z jakéhokoli důvodu vyvolávají nepříjemné pocity. Mnohdy ani nevíme, proč na nás někdo působí zle, proč se s ním necítíme příjemně. To vůbec nevadí - nemusíme všechno racionalizovat. Pokud nám intuice dává vedení držet se od někoho dál, naslouchejme jí, i když nedokážeme svůj pocit nijak opodstatnit. Stačí, že důvod zná naše intuice. Samozřejmě se můžeme pokusit danou situaci změnit tím, že druhému člověku vyjevíme své pocity a potřeby - že ho zkrátka upřímně požádáme, aby si tolik nestěžoval, abychom společně trávený čas využívali i k něčemu příjemnějšímu, aby nechal mluvit i on nás, apod. Není-li pak druhý člověk otevřený žádné z těchto změn a nebere na nás stejný ohled jako my na něj, pak můžeme kontakt omezit se zcela čistým svědomím.
Nakonec nás tato karta vede také k úklidu a k obnově pořádku v našem domově či pracovišti. Místo, kde nejvíce pobýváme, odráží naše nitro. Předměty, kterými se obklopujeme, zrcadlí něco v našem nitru - a zároveň na nás zpětně působí. Když uklízíme své věci, děláme tak podvědomě pořádek i sami v sobě. Když se probíráme tím, co všechno doma máme, a dáváme všemu své místo, činíme tak z části i ve svém vlastním nitru, protože každá věc, kterou bereme do ruky, má pro nás význam a nějak na nás působí. I úklid či přeuspořádání nábytku doma nám tedy může posloužit jako forma terapie.

Ze sady Moudrost orákula jsme dostali kartu Sirotek. Ta symbolizuje naše pocity opuštěnosti, osamělosti, ztracenosti a bezvýchodnosti. Možná jsme prožili něco zlého a cítíme se být opuštěni Bohem či Vesmírem, což narušilo naši schopnost věřit v dobré. Mohli jsme být někým zneužiti a ztratit tak víru v druhé lidi nebo i v sebe samé. Naše sebedůvěra, důvěra v lidi nebo důvěra v Boha mohla v důsledku některých našich zážitků velmi utrpět. Někdy můžeme cítit pocity zrady a opuštěnosti, aniž by se něco stalo přímo nám, ale čeho jsme byli svědky u jiných lidí nebo ve světě. Je-li to náš případ, máme se v tomto týdnu soustředit na obnovu své důvěry. Přestože se zlé věci vždy děly a stále dějí, děje se i mnoho dobrého, což však bývá tím zlým přehlušováno. Vědomě se soustřeďujme na dobré věci, na vše, za co můžeme být vděční, a pokud řešíme nějaký problém, soustřeďme se na možnosti a řešení, namísto zoufání si nebo stěžování.
V souvislosti s ostatními kartami vypovídá karta Sirotka o našich obavách, že budeme opuštěni, rozhodneme-li se jednat tak, jak bychom opravdu chtěli. Máme strach, že někdo s našimi změnami nebude souhlasit, že se postaví proti nám, že nás opustí. Možná se bojíme, že ztratíme určitou část své identity, pokud najednou změníme své návyky - např. když přestaneme pít alkohol, budeme vypuzeni ze společnosti; když přestaneme pomlouvat druhé ve společnosti kamarádek, tak o kamarádky přijdeme, nebo si přestaneme rozumět (nebo se sami staneme terčem jejich pomluv); když nebudeme naslouchat nářkům lidí, kteří si nám chtějí jen stěžovat, nebudeme pro ně už potřební.... Pokud máme jakýkoli z těchto strachů, jsme touto kartou upozorňováni, abychom si jím nenechali řídit život. Jednáme-li v souladu se svým srdcem a upřímným přáním, pak je vždy všechno v pořádku, bez ohledu na možné negativní reakce některých lidí. Nenechme se tedy vydírat ze strany druhých ani ze strany svého vlastního strachu. Nastal čas jít dál a tento strach nám ve velké míře stojí v cestě. Dejme si tedy na něj pozor a nedovolme mu, aby rozhodoval za nás. Tak jako dáváme druhým svobodu být sami sebou, máme právo žádat stejnou svobodu pro sebe.

Z Karet energie nám vyšla karta Strategie. Stejně jako karta Organizace, i tato nás vede k promyšleným krokům a jejich realizaci. Co bychom si přáli změnit k lepšímu, to pravděpodobně moc dobře víme. Teď se máme zamyslet nad tím, co konkrétně můžeme udělat, abychom to uskutečnili. Pomůže nám udělat si seznam potřebných změn a ke každé napsat své nápady. Tyto nápady je třeba NESOUDIT, ale nechat je prostě plynout. Co bude možné udělat a co nikoli, to protřídíme později. Chce se po nás, abychom dovolili své mysli plnit svůj úkol, a to je být prostředníkem mezi Univerzální myslí a námi. Slouží jako kanál pro přijímání a zpracovávání informací. I když možná sami nevíme o žádném možném kroku, řešení existuje a vyjeví se nám, budeme-li mít svou mysl otevřenou přijímání nových nápadů. K tomu je také třeba, aby byla co nejvíce v klidu. Věnujme si každý den alespoň chvilku na meditaci, zklidnění a duševní hygienu. Čím uvolněnější budeme, tím snáze k nám přijde inspirace a tím snáze také pochopíme různé souvislosti a možnosti, které jsme doposud neviděli.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nás vyzývá k tomu, abychom sebevědomě vykročili kupředu. Máme začít uskutečňovat kroky, o kterých jsme možná poslední dobou hodně přemýšleli, ale zatím váhali, zda je udělat. Důležité je, aby naše kroky vycházeli z lásky a pravdy, nikoli ze strachu. Pokud svá rozhodnutí přizpůsobujeme strachu (zejména z toho, že nás někdo přestane mít rád, že nás opustí nebo nám něco provede), jedná se o negativní motivaci, která nám nemůže přinést nic pozitivního. Žádný náš vztah by neměl být založen na potlačování sebe samých. Tak jako respektujeme druhé a jejich svobodu, měli by i oni respektovat tu naši. Lidé, kterým na nás opravdu záleží (a kteří nás opravdu milují), budou rádi, když nás uvidí šťastné a motivované. Oproti tomu ti, kteří se nám mohou snažit bránit ve zdravém seberozvoji, zcela očividně nemají na srdci žádné z našich zájmů, ale jen ty svoje. Nemějme tedy strach přehodnotit všechny své vztahy, protřídit je a zvážit, ve kterých z nich chceme pokračovat a ve kterých nikoliv.
Věnujme se v tomto období úklidu ve svém domově, ale i ve svém nitru. Dopřejme si detoxikaci, kterou potřebujeme, ať už v jakékoli formě. Každá pozitivní změna, kterou učiníme sami pro sebe, vždy poslouží dobře také všem ostatním, ať už si to myslí nebo ne.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.