neděle 20. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.8. 2023

Milí přátelé, 

minulý týden jsme dostali povzbuzení k tomu, abychom se vydali kupředu směrem ke svým snům - a abychom k sobě byli zcela upřímní ohledně toho, co si opravdu přejeme, a nenechali se ovlivňovat jinými lidmi, ať už jsou pro nás jakkoli důležití. Naše ohleduplnost vůči druhým je důležitá, ale stejně tak by se i nám mělo dostávat ohleduplnosti z jejich strany, a tak jako my jim necháváme svobodu být těmi, kým chtějí být, i oni by měli respektovat svobodu naši. Necháváme-li se při svých rozhodnutích vést hlasem svého srdce a intuicí, jsou naše kroky vždy správné, byť s nimi někteří lidé v našem okolí nemusejí souhlasit. Každý člověk je ale jiný a je logické, že ne ve všem budeme s některými lidmi za jedno.
Od 23. srpna až do 14. září bude probíhat v tomto roce již druhá retrográdní fáze Merkuru - třítýdenní úsek, během kterého nastávají mnohdy nepříjemné energetické změny v oblasti komunikace jakéhokoli druhu (mezilidská komunikace mluvená i psaná, schopnost jasně se vyjadřovat a naopak jasně pochopit to, co slyšíme, komunikace ve smyslu dopravy nebo v podobě elektronické). Již nyní můžeme zažívat zvýšenou koncentraci různých zpoždění, poruch zařízení, nedorozumění, zvýšené frustrace, apod. Náročné horké počasí nám také právě nepomáhá. Naši andělé nám proto radí, abychom se v tomto období prioritně zaměřili na svou duševní hygienu a každý den si dopřáli alespoň chvíli na to, abychom ze sebe dostali všechnu tu frustraci a natlakovanou energii mentální či emoční, např. psaním deníku, sportem nebo jiným zdravým způsobem. Máme si dát pozor na závislosti, a to nejen na návykových látkách, ale i stimulantech (např. kofein), na přejídání se, na potřebu být neustále s někým, na workoholismus nebo jiné závislostní chování, které nás odvádí od sebe samých - každá závislost je ve skutečnosti snahou utéct od toho, co v sobě nosíme, a potlačit to. Jenže čím více toho potlačujeme, tím víc se toho hromadí a jednoho dne si to všechno stejně najde cestu ven (i např. v podobě nemoci). Dopřávejme si tedy zejména v tomto období pravidelnou vnitřní očistu a relaxační aktivity, a předejdeme tak zbytečným problémům - a zároveň snáze vyřešíme ty, které se možná již objevily.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler; Denise Linn)
  • Andělé a předkové (Angels and Ancestors; Kyle Gray)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Dvojka Myšlenek. Ta vypovídá o naší nerozhodnosti, co se týká kroků, které děláme nebo které se chystáme udělat. Možná jsme se pro něco nadchli, ale když nadšení vyprchává, najednou se do změn tolik neženeme a začínáme brzdit. Tato karta je pro nás znamením, že někde hluboko uvnitř moc dobře víme, co bychom chtěli, a že můžeme důvěřovat hlasu své intuice - která však může být přehlušena myšlenkami plnými strachu a námitek. Je dobré si své kroky dobře promyslet, avšak neměli bychom všechno přehnaně analyzovat a ve svých myšlenkách se nakonec jen utápět. Pokud si opravdu nejsme jisti, jak se v určité situaci rozhodnout, je toto pro nás vedení, abychom si dali ve svém urputném přemýšlení pauzu, na chvíli si vydechli a počkali, jestli se nám v následujícím období nedostane nových informací či uvědomění, která nám s rozhodnutím pomohou. Přestože můžeme vyhledávat rady a vedení u jiných lidí, knih, karet nebo jiných zdrojů, nakonec však stejně víme jen my sami, co bude pro nás to pravé rozhodnutí. Zvláště pokud se nám z každé strany dostává jiné rady, které si mohou i protiřečit navzájem, je to jasné znamení, že se máme rozhodnout sami. A nakonec, neučinit žádné rozhodnutí je také rozhodnutí - a pokud budeme váhat příliš dlouho, může být rozhodnuto "za nás".

Ze sady Posvátný cestovatel nám vyšla karta s názvem Přijměte nadšení. Ta nás povzbuzuje k tomu, abychom se nebáli otevřít své srdce tomu, co nás těší, co nás plní radostí a co nás vášnivě zajímá. V kombinaci s předchozí kartou může znamenat, že své nadšení potlačujeme a bráníme si v něm, protože se bojíme toho či onoho a protože o všem pochybujeme. Velmi často se jednoduše bojíme věřit, že by věci mohly opravdu vyjít a že by se nám naše přání opravdu mohlo splnit. Možná si říkáme, že "To je moc dobré na to, aby to byla pravda" nebo "To by bylo sice skvělé, ale to mně se nemůže stát..." a nejrůznější další výroky, jimiž sami sobě podkopáváme nohy.
To, pro co jsme nadšení, v nás má znovu probudit život, pozitivní pocity a odvahu k pozitivním změnám. Nicméně jsme natolik zvyklí být neustále ve stresu a strachu, že pocity, jež jsou nám přijemné, se nám staly cizími. Možná se neumíme upřímně radovat, opravdu radost prožít. Je-li tomu tak, dovolme si ze svého srdce vypustit všechnu tu starou bolest, která zapříčinila naši nedůvěru a přiměla nás být neustále na pozoru - do té míry, že si ve štěstí sami bráníme, protože "co kdybychom chvíli nedávali pozor a hned se nám něco stalo?"
Nebesa nám touto kartou vzkazují, že je zcela v pořádku cítit se dobře a nebýt neustále na pozoru. Máme-li nějaké obavy, svěřme je do rukou Nebesům. Bude-li třeba, abychom pro své duševní či fyzické bezpečí něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení.
Tato karta nám radí, abychom si přestali vyrábět zbytečný stres svým myšlením. Ani sebevětší počet ustrašených myšlenek nám nikdy nezaručí bezpečí nebo "připravenost" a hlavně se jimi okrádáme o každý další den, který jsme mohli využít k něčemu hezkému. Sami rozhodujeme o tom, jak naložíme se svým časem, který nám byl dán - a o tom, jak využijeme svou mysl, místo aby ona využívala nás.

Ze sady Andělé a předkové nám vyšla karta Šaolinského mistra s podtitulem Buďte milostiví ve svém jednání a pohybu. Říká nám, že nemusíme nic dělat na sílu, do ničeho se nutit - a ani si nic vynucovat ze strany jiných nebo Vesmíru. Vše bude tak, jak má být. Máme plynout s proudem a pokud se nám zatím nedaří dostat se do toho rozhodného, nadšeného stavu (a nebo jsme z něho vypadli), je to v pořádku a máme přijmout, že to tak prostě zatím je. Máme si udržet jemný, laskavý přístup k sobě i k ostatním, s nimiž se stýkáme, zejména v tomto náročnějším období, kdy jsou všichni podráždění už z extrémního počasí a snaží se proplout dnem alespoň nějak. Neberme si jejich chování osobně a i v případech, kdy daná záležitost je osobní, zbytečně ji nerozebírejme. Sami mnohdy vypustíme z úst věci, kterých později litujeme, byť jsme je v dané chvíli měli upřímně na jazyku. Mějme na paměti, že v tomto jsme nyní všichni společně, a cokoli prožijeme, nechme přirozeně zase odplynout. Vezměme si z každé záležitosti něco užitečného, a zbytek nechme být.
Tato karta nám říká, že je v pořádku zpomalit a že pozvolný, klidně plynoucí pokrok nám přinese ještě lepší výsledky, než kdybychom šli zhurta kupředu. Pokud nám však intuice radí jít do něčeho přímo po hlavě, dejme na své vlastní individuální vedení ;)

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu nás čeká určité zpomalení dosavadního proudu dění. Částečně k tomu možná přispíváme i my sami svými pochybnostmi a přílišným rozebíráním situace, kterým nic neřešíme, jen se do všeho stále více zamotáváme. V tomto týdnu jsme proto vedeni k tomu, abychom si na chvíli oddechli, nechali všechno "uležet" a dopřáli si čas na pročištění hlavy a upuštění přetlaku, který se v nás možná vyvinul. To bychom přitom měli učinit nějakým zdravým způsobem, místo abychom utíkali k závislostem nebo jiným škodlivým návykům, které nám sice poskytují krátkodobý pocit úlevy, ale nic neřeší a přidávají nám další problémy. Máme se nyní smířit s pomalejším tempem, ale zároveň máme zůstat otevření věcem, které v nás probouzejí nový život a nadšení. Máme si dovolit cítit se dobře, a to bez ohledu na okolnosti. Právě náš dobrý pocit a uvolněnost přispějí k tomu, že se nám bude snáze rozhodovat, co dál, a že také lépe pocítíme vedení své intuice, která přesně ví, kdy, co a jak udělat, aby všechno dopadlo co nejlépe pro všechny zúčastněné.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.